Osman Öztunç - YunusYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Osman Öztunç En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Osman Öztunç - Vur
Osman Öztunç - Mehmedim
Osman Öztunç - Selam Olsun
Osman Öztunç - Ben Sensiz Öldüm Bağışla
Osman Öztunç - Adı Türk
Osman Öztunç - Yastadır
Osman Öztunç - Züleyha da Kalmışım
Osman Öztunç - Türkün Türküsü
Osman Öztunç - Devran
Osman Öztunç - Akalın

Etiketler : Osman Öztunç, Yunus, Osman, Öztunç, Yunus, Osman Öztunç - Yunus türkü indir, Osman Öztunç - Yunus türkü dinle, Osman Öztunç türküleri, Yunus türküsü dinle, Osman Öztunç türkü dinle, Osman Öztunç türkü sözleri, Yunus sözleri, Osman Öztunç mp3 dinle

❝Aşkın odu ciğerimi
Yaka geldi yaka gider
Garip başım bu sevdayı
Çeke geldi çeke gider

Kar etti firak canıma
Aşık oldum cananıma
Aşk zincirin boynuma
Taka geldi taka gider

Sadıklar durur sözüne
Gayrı görünmez gözüne
Bu gözlerim dost yüzüne
Baka geldi baka gider

Bülbül eder ah-u figan
Hasret ile yandı bu can
Benim gönülcüğüm ey can
Hakka geldi Hakka gider

Arada olmasın naşi
Onulmaz bağrımın başı
Gözlerimin kanlı yaşı
Aka geldi aka gider

Miskin Yunusun sözleri
Efgan eder bülbülleri
Dost bahçesinin gülleri
Koka geldi koka gider❞

❝Duydum Tanrı dağbaşında
Verdi aldı aşk Yunusu
Odun kesti ipin yere
Serdi aldı aşk Yunusu

Ah eyledi yana yana
Kırk yıl bekledi uyana
Bin o yana bir bu yana
Sürdü aldı aşk Yunusu

Ezeli bir aşık gibi
Ol aşka alışıp gibi
Karanlıkta ışık gibi
Gördü aldı aşk Yunusu

İhsaniyem çevre yönden
Yandım aşkın alevinden
Yaklaşıp da can evinden
Vurdu aldı aşk Yunusu❞

❝Ben Yunus’un müridiyim
Kalbim gönlüm gözüm Yunus
Hak yolunan yürüdüğüm
Yolum rahım izim Yunus

Hak Lailaheillallah
Olmak lazım fenafillah
Onun inancında Allah
İşte budur bizim Yunus

Sözleri çıkmaz kulaktan
Söylemiş emr-i mutlaktan
Ayırmamış kulu haktan
Kağıt kalem tezim Yunus

Yunus mürşit idi erdi
Çünkü insanı severdi
Hakk’a ibadet ederdi
Haşa olmaz sizin Yunus

Bu işi anlamak zordur
Çünkü Hakk’ın sırrı vardır
Hakk’ı göremeyen kördür
Eğri değil düzüm Yunus

Sevenlerin Yunus’udur
İnsan bir damlacık sudur
Çırağı inancım budur
Ağzım dilim sözüm Yunus❞

❝Cehaleti temelinden bitiren
Vatan Millet Yunus Emre sevgisi
Sevmesini sevilmeyi öğreten
Vatan Millet Yunus Emre sevgisi

Yedi yüzyıl evvel doğan bir insan
Ne güzel yaratmış onu Yaradan
Dünyaya tanınmış büyük bir ozan
Vatan Millet Yunus Emre sevgisi

Aşıklar aşığı nuru ondadır
Allahın sevgisi varı ondadır
Ölmez yitmez sevgi yarı ondadır
Vatan Millet Yunus Emre sevgisi

Çobanoğlu arzusunu yitiren
Gönül bahçesinde çiçek bitiren
İnsanlara sevgi birlik getiren
Vatan Millet Yunus Emre sevgisi❞

❝Yaşıyorsun gönüllerde
Dilden dile gezen Yunus
Çare buldun nice derde
Müşkülleri çözen Yunus

Nefesin var güller gibi
Aşkla coştun seller gibi
Hakka giden yollar gibi
Elif elif tozan Yunus

Sen öğrettin dostluk nedir
Herkes için dileğin bir
Sende yoktur kinle kibir
Duyguları süzen Yunus

Görüşmeye tanışmaya
Hep birlikte çalışmaya
Dargın isek barışmaya
Gösterirsin özen Yunus

Gönüllerden pası sildin
İnsanları kardeş bildin
Sen hem sevdin hem sevildin
Sevgi yolu çizen Yunus

Önem verdin yalnız öze
Kabe yaptın kalbi bize
Maya kattın sevgimize
Duygumuzu sezen Yunus

Çerçöp varsa deniz atar
Olgun kişi kin mi tutar
Derya gibi bir gönlün var
Aşk içinde yüzen Yunus

Düşünerek Yaradanı
Hoş görürsün her insanı
Bu imanı bu irfanı
İnci gibi dizen Yunus❞

❝Adım adım dolaş ona raslarsın
Yolunda Yunus var Anadolunun
Sevip sevilmeyi ondan öğrenmiş
Halinde Yunus var Anadolunun

Seven kalpler onun ile tutuşur
Aşık Maşuk birbirine katışır
Hep bülbüller sevgisiyle ötüşür
Gönlünde Yunus var Anadolunun

Ölmedi o gönüllerde yaşıyor
Yaşadıkça seven gönül coşuyor
Bütün dünya sevgisine koşuyor
Yılında Yunus var Anadolunun

Hergün çiçek açan yaprak gibidir
Bereket fışkıran toprak gibidir
Çöle hayat veren ırmak gibidir
Selinde Yunus var Anadolunun

Karış karış memlekette o vardır
Hak yolunda dirayette o vardır
Her sohbette muhabbette o vardır
Dilinde Yunus var Anadolunun

Bu milletin gönül gözü onundur
Tatlı dili güler yüzü onundur
Gül Ahmedin sazı sözü onundur
Telinde Yunus var Anadolunun❞

❝Karamanın dört yanında çağlayan
Selimiz Mehmet Bey deremiz Yunus
Dostlukları birbirine bağlayan
Kolumuz Mehmet Bey yarimiz Yunus

Obalarda koyun kuzu meleşir
Aşıkları bir dergahta buluşur
İnsanımız gece gündüz çalışır
Balımız Mehmet Bey arımız Yunus

İki can bir olmuş Mevlaya aşık
İkiliğe düşman birliğe beşik
Ufuklardan kopar gelir bir ışık
Yolumuz Mehmet Bey nurumuz Yunus

Aktekke Manazan tarih yapımız
Ecdadı atayı sever hepimiz
Gelene açıktır bizim kapımız
Kalemiz Mehmet Bey kuramız Yunus

Karadağdan Toroslara eteği
Hisar yaptı orda kurdu otağı
Aşıkların erenlerin yatağı
Ulumuz Mehmet Bey pirimiz Yunus

Bülbülleri Allah deyi öterler
Yalana yanlışa kafa tutarlar
Asırlardır gönüllerde yatarlar
Kulumuz Mehmet Bey Erimiz Yunus

Yüreklerde sevgi ateşi yakar
Ayırmaz insanı bir gözle bakar
Sanırsın sonradan oyunu çıkar
Falımız Mehmet Bey sırımız Yunus

Er odur ki Hakkın yolundan dönmez
Düşmana baş eğip sözüne kanmaz
Senelerdir yanar ateşi sönmez
Külümüz Mehmet Bey harımız Yunus

Birisi var erenlerin iyisi
Birisinde yiğitliğin mayası
Bin iki yüz yetmiş yedi mayısı
Dilimiz Mehmet Bey çıramız Yunus

Mehmet Beyin Türkçe ferman sözünden
Yunus Emrem yaş doldurur gözünden
Onguni bir türkü söyler sazından
Telimiz Mehmet Bey yöremiz Yunus❞

❝Hak bir gönül verdi bana
Ha demeden hayran olur
Bir dem gelir şadi olur
Bir dem gelir giryan olur

Bir dem sanasın kış gibi
Şol zemheri olmuş gibi
Bir dem beşaretten doğar
Hoş bağ ile bostan olur

Bir dem gelir söyleyemez
Bir sözü şerh eyliyemez
Bir dem dilinden dür döker
Dertlilere derman olur

Bir dem çıkar arş üzere
Bir dem iner taht-es sera
Bir dem sanasın katredir
Bir dem taşar umman olur

Bir dem cehalette kalır
Hiç nesneyi bilmez olur
Bir dem dalar hikmetlere
Calinus ve Lokman olur

Bir dem dev olur ya peri
Viraneler olur yeri
Bir dem uçar Belkıs ile
Sultan-ı ins ü can olur

Bir dem varır mescitlere
Yüz sürer orda yerlere
Bir dem varır deyre girer
İncil okur rühban olur

Bir dem gelir İsa gibi
Ölmüşleri diri kılar
Bir dem girer kibr evine
Firavn ile Haman olur

Bir dem döner Cebraile
Rahmet saçar her mahfile
Bir dem gelir güm-rah olur
Miskin Yunus hayran olur❞

❝Ben dervişim diyen kişi
İşbu yola dar gerekmez
Derviş olan kişilerin
Gönlü gendir dar gerekmez

Derviş gönülsüz gerektir
Söğene dilsiz gerektir
Döğene elsiz gerektir
Halka beraber gerekmez

Halka benzetmeye işin
Süre gönlünden teşvişin
Yüzbini birdir dervişin
Arada ağyar gerekmez

Derviş olan kişilerin
Miskinliktir sermayesi
Miskinlikten özge bize
Mal ü mülk ü şar gerekmez

Yunus sen gördün bir eri
Artırma gördüğün biri
Şudur budur deyübeni
Derviş tarümar gerekmez❞

❝Gönüllere mihman sen mihr-i mahlı
Muhabbetle dolu Yunusum benim
Oniki tarikat dört kitap ehli
Hepsi de der ulu Yunusum benim

Kudretten okudun pinhan künyeyi
Özünde seyrettim sırr-ı aynayı
Nice canlar ölçtü biçti dünyayı
Kırka böldü kılı Yunusum benim

Aşkın közü ile yanıp tutuşan
Sadıkların kervanına yetişen
Seher vakti Allah deyu ötüşen
Bülbüllerin gülü Yunusum benim

Sırrullahtı petekteki arıdan
Ziyasında karanlığı arıtan
Ah çektikçe dağı taşı eriten
Göz yaşının seli Yunusum benim

Derviş Yunus Emre yıldız nişanın
Her kelamda Hakka çağrı lisanın
Senin benim insanlığın insanın
Tüm dünyanın malı Yunusum benim

Der Hasreti bu sır hayli derindi
Zahir gezdi bir esrara büründü
Hak ile Hak yar ile yar göründü
Cezb-i aşkın kulu Yunusum benim❞

❝Uyan da gör çağın tamahkarını
Düşünene çattı duy Yunus Emre
Yirminci yüzyılın emektarını
Teknik köle etti duy Yunus Emre

Zalimin emrine girdi alimi
Zindanlar çürütür oldu kamili
Yıldızları aşan insan bilimi
ınsanlığı yuttu duy Yunus Emre

Birkaç litre petrol için ölenler
Ömür boyu çeker sakat kalanlar
Celladı kınayıp ödül alanlar
Ak güvercin sattı duy Yunus Emre

Söyle ne etmeli yürek yakanı
Yıkılıp gidiyor gönül mekanı
Sevginin temeli edep erkanı
Ahlaksızlık uttu duy Yunus Emre

Yiğit'im bozuldu dünya düzeni
Sözde çoğalıyor okur yazanı
Fakir donu gibi yırtık ozonu
Gülüm barut tüttü duy Yunus Emre❞

❝Bundan tam yediyüz sene evveli
Yalancı dünyaya gelmiştir Yunus
Uğramış başına sevdanın yeli
Gerçek Hak aşığı olmuştur Yunus

Azmeylemiş yıkmış nefsin bendini
Bozmuş kör şeytanın yıkmış fendini
Evvela arayıp kendi kendini
ılim deryasına dalmıştır Yunus

Yola gitmiş erenlerin izinden
ılham almış ariflerin sözünden
Gaflet perdesini silmiş gözünden
Hikmeti Tapduk'tan almıştır Yunus

Hikmet ocağında yanmış ilişmiş
Dertlilerin dertlerini bölüşmüş
Gece gündüz doğruluğa çalışmış
Ledün çeşmesinden dolmuştur Yunus

Dört kitabı bir elifte sır görmüş
Softaların çemberini dar görmüş
Aşk şehrini bir ölümsüz yer görmüş
Maşuku bekada bulmuştur Yunus

Aşk kitabı demiş göz ile kaşa
ıbret ile bakmış toprağa taşa
Kur'an'ın emrinden çıkmamış dışa
Oruç tutup namaz kılmıştır Yunus

Felaketler tembellikten doğarmış
Çalışanlar karanlığı boğarmış
Birlik olan yere rahmet yağarmış
Bunu bir ibadet bilmiştir Yunus

Sadık dosta feda etmiş canını
Sevgiyle ısıtmış dört bir yanını
Dünyada kazanmış imtihanını
Ölmeden evveli ölmüştür Yunus

Pınarının kurumayan gözü var
Asırlardır silinmeyen izi var
Nice kitap dolduracak sözü var
Seven gönüllerde kalmıştır Yunus

Küçük görüp karıncaya basmamış
Canlı diye yaş ağacı kesmemiş
Hiç kimseye suratını asmamış
Herkese şefkatle gülmüştür Yunus

Dediklerim doğru kitabın açın
Ben de bu gerçeği saklayım niçin
Bu Deli Hazım da sevdiği için
Fethedip gönlümü çalmıştır Yunus❞

❝Hak Hak deyip benliğini
Yıkmış gitmiş Yunus Emre
Bir göz ile her insana
Bakmış gitmiş Yunus Emre

Dost dost diye gezmiş aşık
Gönlündeki sade maşuk
Kainata sönmez ışık
Yakmış gitmiş Yunus Emre

Rehber yapmış Peygamberi
ıncelemiş göğü yeri
Softa'taki dar çemberi
Kırmış gitmiş Yunus Emre

Toptuk'un katına gitmiş
Doğruluğa hizmet etmiş
Kurt ile koyunu gütmüş
Çıkmış gitmiş Yunus Emre

Deli Hazım tarif eder
O yola dıkılmış gider
ıman tarlasına bider
Ekmiş gitmiş Yunus Emre❞

❝Aramayın Yunus'u yadda yabanda
Yunus Emre Larende'de Karaman'da
Gönüllerde zikierlerde dualarda
Dervişlerin piridir o Yunus Emre

Yunus Emredir dervişlerin er başı
Çok kaynatmıştır tekkelerde nur aşı
Balım Sultan’ın dost Tabtuk’un yoldaşı
Aşıkların yaridir o Yunus Emre

Yunus bizim ilde Karaman'da kalmış
Nice aşıkları var elinden kanmış
Sevgi metaı hoşgörü miras kalmış
Gönüllerin eridir o Yunus Emre

Mevlevi der sadıklar ölmez hep diri
Yunus Emre onca sadıklardan biri
Aşıkların dövünür divane deli
Yarenlerin gülüdür o Yunus Emre❞

❝Dergahı şah olan taptuk gönlüne
Varmayan yollarda olur mu Yunus
Tekbir sesi ile seher vaktinde
Esmeyen yellerde olur mu Yunus

Namert insanların gece düşünde
Haram sofraların ekmek aşında
Suları kurumuş pınar başında
Turnasız göllerde olur mu Yunus

Kibirli gönülde görmeyen gözde
Kırılmış kabukta bozulmuş özde
Destursuz mekanda manasız sözde
şükürsüz dillerde olur mu Yunus

Fitnede fesatta yuva bozanda
Ham olanı pişirmeyen kazanda
Ustasız aşıkta cahil azanda
ınançsız tellerde olur mu Yunus

Aşık Sefai'yem anında ara
Yanında canında kanında ara
Aşkın ocağında yananda ara
Savrulan küllerde olur mu Yunus❞

❝Allah diye yanan yiten
Selam sana Yunus Emre
Cananı canı terk eden
Selam sana Yunus Emre

Aşkın deha şanın beka
Ünün salmışsın afaka
Sözün gözün özün Hakk'a
Selam sana Yunus Emre

Arayı arayı buldun
Taştın gönüllere doldun
Sen ölmedin mektep oldun
Selam sana Yunus Emre

Rahat etsen Hak katında
Güçlü iman var zatında
Erenlerin sıfatında
Selam sana Yunus Emre

Cismin gitti ismin kaldı
Devir döndü zaman geldi
Adını Çifteler aldı
Selam sana Yunus Emre

Göreyim nur yüzün hani
Ey piri sultanı fani
Geliyor Dursun Cevlani
Selam sana Yunus Emre❞

❝Mevlana ile döndüm
Yunus Emre'yle yandım
Ben bu sevdaya kandım
Aradım buldum seni

Nur çeşmesi paklıyor
Kamil sözü yokluyor
ırfan yüzü saklıyor
Yıkadım süzdüm teni

Uzaklar yanın oldu
Yarenler tekin oldu
Gönüller sükun oldu
Yoluna serdim canı

Kucakladım canları
Terk eyledim zanları
Vakfeyledim hanları
Belki ömrümün sonu

Kapımı çalan kimdir
Tez gel acımı dindir
Düşmanlarımız kindir
Hakk' çevirdik yönü❞