Osman Öztunç - SensinYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Osman Öztunç En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Osman Öztunç - Vur
Osman Öztunç - Mehmedim
Osman Öztunç - Adı Türk
Osman Öztunç - Selam Olsun
Osman Öztunç - Yastadır
Osman Öztunç - Ben Sensiz Öldüm Bağışla
Osman Öztunç - Türkün Türküsü
Osman Öztunç - Züleyha da Kalmışım
Osman Öztunç - Beton Duvar
Osman Öztunç - Hoşçakal İzmir

Etiketler : Osman Öztunç, Sensin, Osman, Öztunç, Sensin, Osman Öztunç - Sensin türkü indir, Osman Öztunç - Sensin türkü dinle, Osman Öztunç türküleri, Sensin türküsü dinle, Osman Öztunç türkü dinle, Osman Öztunç türkü sözleri, Sensin sözleri, Osman Öztunç mp3 dinle

❝Cahildim dünyanın rengine kandım
Hayale aldandım boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım

Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Sözüm yok şu benden kırıldığına
Gidip başka dala sarıldığına
Gönlüm inanmıyo ayrıldığına

Gözyaşım sen oldun kahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Garibim can yakıp gönül kırmadım
Senden ayrı ben bir mekan kurmadım
Daha bir gönüle ikrar vermedim

Batınım sen oldun zahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin❞

❝Heman Mevla ile sana dayandım
Arkam sensin kalem sensin dağlar hey
Yoktur senden gayrı kolum kanadım
Arkam sensin kalem sensin dağlar hey

Yüce yüce tepesinden yol aşan
Gitmez oldu gönlümüzden endişen
Mürüvvetsiz beyden yeğdir dört köşen
Arkam sensin kalem sensin dağlar hey

Hep sınadım Osmanlının alını
Bulamadım hergiz gönlüm alanı
Anıcağız sevdiğimin halini
Arkam sensin kalem sensin dağlar hey

Köroğlu der tepelerden bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Bunca yıldır hasretini çekerim
Arkam sensin kalem sensin dağlar hey❞

❝Bir canım var dost yoluna koymuşum
Benim yaradanım sensin sevdiğim
Dünya yansa kıyametler kopsa da
Benim yaradanım sensin sevdiğim

Deryasın damlalar sende saklanır
Dertler derman olur sende aklanır
Bütün güzellikler sende toplanır
Benim yaradanım sensin sevdiğim

Gelmiş geçmiş velilerden velisin
Fadime Ananın sanki elisin
Akarsunun bağbanısın gülüsün
Benim yaradanım sensin sevdiğim❞

❝Bu alemi gören sensin
Yok gözünde perde senin
Haksıza yol veren sensin
Yok mu suçun burda senin

Kainatı sen yarattın
Her şeyi yoktan var ettin
Beni çıplak dışarattın
Cömertliğin nerde senin

Evli misin ergen misin
Eşin yoktur bir sen misin
Çarkı sema nur sen misin
Bu balkıyan nur da senin

Kilisede despot keşiş
İsAllahın oğlu demiş
Meryem Ana neyin imiş
Bu işin var bir de senin

Kimden korktun da gizlendin
Çok arandın çok izlendin
Göster yüzün çok nazlandın
Yüzün mahrem ferde senin

Binbir ismin bir cismin var
Oğlun kızın ne hışmın var
Her bir irenkte resmin var
Nerde baksam orda senin

Türlü türlü dillerin var
Ne acayip hallerin var
Ne karanlık yolların var
Sırat köprün nerde senin

Ademi sürdün bakmadın
Cennette de bırakmadın
Şeytanı niçin yakmadın
Cehennemin var da senin

Veysel neden aklın ermez
Uzun kısa dilin durmaz
Eller tutmaz gözler görmez
Bu acayip sır da senin❞

❝Şu kaleye kara kilit astılar
Budak Beyi konağında bastılar
Dört bir yandan yollarını kestiler
Arkam kalem sensin Ziyaret dağı

Koç yiğit yürüdü düzden aşağı
Belimiz berkili kadem kuşağı
Perakende oldu Irışvan uşağı
Arkam kalem sensin Ziyaret dağı

Kervan konar göçer şu ala hana
Hasret bakar olduk şu Irışvana
İtimat kalmamış beye sultana
Arkam kalem sensin Ziyaret dağı

Bozkurt Bey havlı da arkası kavi
Duldasına pısmış tüm göçer evi
Bilün Bey Paşalar nicoldu hani
Arkam kalem sensin Ziyaret dağı

Gayri bu ellerde konup göçelim
Katar katar mayaları seçelim
Dost kim düşman kim eyi bilelim
Arkam kalem sensin Ziyaret dağı❞

❝Sensin felek derdi baştan bağlayan
Yar elinden kara giydim bu sene
Oturup da ben derdime ağlayam
Gözüm yaşı kurumadı bu sene

Oy beni beni de öldürün beni
Dostunan mezara götürün beni

O yar küskün bakmaz oldu yüzüme
Ne konuşsam cevap vermez sözüme
Az mı vurdum behey zalim dizime
Ellerim dizimden kalkmaz bu sene

Oy beni beni de öldürün beni
Dostunan mezara götürün beni

Yar ahrette ben yanına gelirim
Ahdim olsun orda seni bulurum
İflah olmaz bu derdinen ölürüm
Kerem gibi yaktın beni bu sene

Oy beni beni de öldürün beni
Dostunan mezara götürün beni

Yine Hasan dertli bugün söylenir
En yakın dostlarım benle eğlenir
Güzel olan bir yiğide bağlanır
Sözlerimiz yalan oldu bu sene

Oy beni beni de öldürün beni
Dostunan mezara götürün beni❞

❝Sensin bizim zahir batın ulumuz
Aman medet mürvet Pir Hacı Bektaş
Her taraftan sana çıkar yolumuz
Alisin bir adın var Hacı Bektaş

Seni sevdik senden yana yıkıldık
Münkirlerin kesretinden sıkıldık
Her birimiz künc-i gamda tıkıldık
Yetiş bu imdada er Hacı Bektaş

Pirlerin pirisin yok sana teki
Müminin canısın münkirin şeki
Zahirde batında değilsin iki
Yetmiş üç milletsin bir Hacı Bektaş

Şahların şahısın zat-ı Alisin
Her ilmin kanısın şah-ı velisin
Abdal Musa kendi Kızıl Delisin
Abdalların başın der Hacı Bektaş

Pir Sultan Abdalım sana dayandım
Uyur idim himmetinle uyandım
Hep isteyenlere verdin inandım
Benim de muradım ver Hacı Bektaş❞

❝Sensin benim canım canı
Sensiz kararım yokdurur
Uçmakta sen olmazısan
Vallah nazarım yokdurur

Baksam seni görür gözüm
Söyler isem sensin sözüm
Seni gözetmekten daha
Yeğrek şikarım yokdurur

Çün ben beni unutmuşam
Şöyle ki sana gitmişem
Ne kaide ne halde isem
Bir dem kararım yokdurur

Yunus dahi aşık sana
Göster didarını ona
Yarim dahi sensin benim
Ayruk nigarım yokdurur❞

❝Yine bahar geldi çiçekler açtı
Nergis sensin sümbül sensin gül sensin
Sabah erken kalkan yolunu tuttu
Tarik sensin menzil sensin yol sensin

Kadir Mevlam varlığını bildirmiş
Kimini ağlatmış kimin güldürmüş
Rızıklansın diye nimet doldurmuş
Meyva sensin yaprak sensin dal sensin

Ehli irfan olan kitap yazarlar
Mananın içinde mana sezerler
Aşıkların seni söyler gezerler
Akıl sensin fikir sensin dil sensin

Elimde sazımla gezerim yadı
Herkes içersinde taşır mabudu
Nasıl yarattıysan bu güzel tadı
Şeker sensin lokum sensin bal sensin

Erbabiyem coştum duramıyorum
Sana senden bakıp göremiyorum
Gidip başka yerde aramıyorum
Sultan sensin beşer sensin kul sensin❞

❝Güzel seni gördüm dağlar içinde
Dedim işte budur mahı çıhanın
Beni helak etti bir kez bakışın
Anladım ki sensin şahı cihanın

Seninçün göründü sırrı evedna
Hakikat nurusun kandım emenna
Hep melekler sana eder temenna
Hep senin üçündür ahı cihanın

Nebiler serveri güzel Mustafa
Lütfeyle bizlere çektirme cefa
Mahşer günü senden umarız vefa
Uğrar divanına rahı cihanın

Levlake suresi indi şanına
Bizi dahil eyle ol kervanına
Sen ol bürhanımız Hak divanına
Du alemde kıblegahı cihanın

Daimiyim der ki derdim ilacı
Cümle müminlerin hacı mihracı
Nebiler serveri serimin tacı
Sana minnettardır ruhu cihanın❞

❝Bir Leyla misali aşkın çölünde
Beni mecnun edip gezdiren sensin
Mürekkep eyleyip çeşmim selinden
Derdimi deftere yazdıran sensin

Kaçma benden ey kaşları kemanım
Çaresiz derdime sensin dermanım
Gel benim sultanım dinim imanım
Beni diyar diyar gezdiren sensin

Bülbül gibi arzum kaldı gülünden
Sen de dertlisin yar belli halinden
Çile çeke çeke aşkın elinden
Garibi canından bezdiren sensin❞

❝Bugün bir vezirin vekili sensin
Çekildim yanına car deyi geldim
Ya merhamet eyle ya lütfet öldür
Aşıkın muradın ver deyi geldim

Çekilsin askerin açılsın bahtın
Bin yıl akmalı Erşivan tahtın
Nice kulları da odlara yaktın
Sende bir keramet var deyi geldim

Gelin seyredelim bahara yaza
Ötüşen ördeğe çağrışan kaza
Kalk gidelim nizam kurdu Sivasa
Kendirim boynuma dar deyi geldim

Gözümden akıttım kan ile yaşı
Varıp düşündüğüm salının taşı
Gönlünüz olursa görün bu işi
Leylayı Borana ver deyi geldim❞

❝Hilafım yok kasem billah bu yolda sahibim sensin
Bir aciz bikes ednayım hayırlı sahibim sensin

Bir azadsız kulum satmaya dellalım nida etse
Dolaşırsa pazarlarda satılsal talibim sensin

Muinim dest-girim mihribanım yok deyip gezdim
Seni mihr-i vefa buldum ezelden gaaibim sensin

Hekimler oldu aciz hem deva-yı derd-i dilden kim
Benim derdim devasızdır tabib-i hazıkım sensin

Benim ismim yazılmış defterin tahtında bir aşık
Ezel Bezmindeki tahrir-i hale katibim sensin

Ümidim vardır aciz Dertlinin elbette zatında
Kerem-karım efendimsin münasib layıkım sensin❞

❝Bu dünyada adım namım
Şanım sensin Cumhuriyet
Damarlarımda dolaşan
Kanım sensin Cumhuriyet

Yirmi üçte verdi karar
Halkın yarasını sarar
Türk halkı sana minnettar
Dünün sensin Cumhuriyet

Sensin bu kolum kanadım
Sensin damağımda tadım
Bütün dünya duydu adım
Ünüm sensin Cumhuriyet

Derler ki neyin nesidir
Bu bir ozanın sesidir
Bu ruhum demokrasidir
Canım sensin Cumhuriyet

Der Aliyar şaşıyorsam
Ben bu aşkla pişiyorsam
Bugün rahat yaşıyorsam
Günüm sensin Cumhuriyet❞

❝Baharı beklerim
Güllerim bitsin
Yarimi beklerim
Ocağım tütsün

Baharım sensin
Güllerim bitsin
Ocağım tütsün
Oy gele yar

Sevdalı gönlüme
Doğmadı güneş
Aradım yıllardır
Bulamadım bir eş

Muradım gele
Güllerim bite
Ocağım Tüte
Oy gele yar

Baharım sensin
Güllerim bitsin
Ocağım tütsün
Oy gele yar❞

❝Adı konulmayan sırlı sevda bu
Gözümü kapayıp gördüğüm sensin
ıçten yangınlara kar eylemez su
Görünmez yarama sürdüğüm sensin

ılmek ilmek nakış ördüğüm sensin
Gülistanda bağda derdiğim sensin

Hesaplar yapılır sonuç tutmuyor
Onay verir gönül akıl gütmüyor
Sıfırla çarpmaya rakam yetmiyor
Formülle toplayıp kurduğum sensin

Kalp koridoruna serdiğim sensin
Dört mevsim dört elle sardığım sensin

Mana aleminden ilham gelince
Beyindeki çıra alev alınca
Hece hece ummanlara dalınca
Koyunca noktayı erdiğim sensin

Rüyalar sonunda gördüğüm sensin
Bitmez yolculukta vardığım sensin

Akıl indi göze görüp inanır
Madde ötesini görmez aldanır
Özlem arar bulur dostunu tanır
Ateşe su diye verdiğim sensin

Kararınca zaman durduğum sensin
Maharetsiz elde kördüğüm sensin❞

❝Cevahir madeni sensin efendim
Yürüdükçe dilber cevherlenirsin
O billur bukağın elma yanağın
Sevdikçe cananım dilberlenirsin

Yolunda gözyaşı dökmedim mi ben
Kement atıp kaddim bükmedim mi ben
Küçükten cevrini çekmedim mi ben
şimdi yüz çevirip inkarlanırsın

Hani benim ile ahd ü peymanın
Ben aman dedikçe kestin damanın
Ahmet der ki geldi sevmek zamanın
Tahta ferman yazıp hünkarlanırsın❞

❝Terk edeli ceylan şu bizim dağı
Ne laleler açtı ne sümbül bitti
Bozuk viran oldu gönlümün bağı
Ne güller açıldı ne bülbül öttü
Yaralı ceylanım kimler incitti
Yaralı yaralı yaralı ceylanım
Sensin bu dağların meralı ceylan

Bilirim bir bahtı garalı ceylan
Avcılar atıp da vuralı ceylan
Avcılar elinde yaralı ceylan
Al guzunu ceylan gel bizim dağa
Sensin güneş gözlüm gül bizim bağa
Yaralı yaralı yaralı ceylanim
Sensin bu dağların meralı ceylan

Zalim avcılara ben ne söleyim
Herkesi kendine haval eyleyim
Sen olmazsan bu dağları neyleyim
Çekilme ceylanım gel bu garipden
Bir emanetim var al bu garipden
Yaralı yaralı yaralı ceylan
Sensin bu gönlümün meralı ceylan
Yaralı yaralı yaralı ceylanım
Sensin bu dağların meralı ceylan❞

❝Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa
Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa

Çıkmadı bahr-ı muhabbetten senin gibi güher
ılm ü hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa

Cümle alem ilmine nisbet senin bir katredir
Ma'rifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa

Nur-ı zatındır cihan mir'atı içre cilgever
Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa

Kulluğunla iftihar eyler nebi vü ger veli
Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa

Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok
Hakkı'nın burhanı sensin ya Muhammed Mustafa❞

❝Bülbül olup beni derde düşüren
Derdimin dermanı versin ya Ali
Beni pervaz edip yola düşüren
Derdimin dermanı sensin ya Ali

Pervaz edip yola düşüren sensin
Yine bu devranı döndüren sensin
Susuz olanları kandıran sensin
Derdimin dermanı sensin ya Ali

Derviş Muhammed'im yola gelince
Yol oğlu yoldadır darda durunca
Gurbet ellerinde dostlarım ölünce
Derdimin dermanı sensin ya Ali❞

❝Gönül arzumanım sensin ezelden
Kalbimin aynası sen sefa geldin
Ayırdılar beni kaşı karadan
Zülfü perişanım dost sen sefa geldin yar sefa geldin

şu gözlerim seni görünce melek
Didelerim ruşen eyledi felek
Gece gündüz Hak'tan diledim dilek
Güzeller sultanı dost sefa geldin yar sefa geldin

Beni mecnun etti o saçı Leyla o saçı Leyla
Bana aşkı veren Hazreti Mevla
Dertli ben dertliye durmaz can ağlar
Güzeller sultanı dost sefa geldin yar sefa geldin❞

❝Ey zi-kerem ihsanı çok
Bunca sahip eşya sensin
Sana mümasil kimse yok
Kamu derde deva sensin

Cümle nebiler serveri
ıki cihanın kameri
Ahir zaman peygamberi
Muhammet Mustafa sensin

Tarikat babının rahı
Hakikat ilminin şahı
Kamunun peşt-i penahı
Ali-yül-Murtaza sensin

Cürm-i günahlardan geçen
Cennetin babını açan
Müminlere rahmet saçan
Hasan Hulki Rıza sensin

Mücrim taliplerin yarı
Aşık-ı şeydanın karı
Resulün çeşm-i envarı
Hüseyn-i Kerbela sensin

Azm-i cavidan eyleyen
Melekler seyran eyleyen
Per olup divan eyleyen
Ali Zeynel-ıba sensin

ımam Bakır'a yetersin
Ca'fer'in emrin tutarsın
Kazım'a gönül katarsın
Kamu derdden reha sensin

Rıza'dır kıble-i iman
Taki Naki nur-i yezdan
Askeri dertlere derman
Gönüllere cila sensin

Mehdi'dir imamlar hatmi
Dü aleme geçer hükmü
Süleyman'ın canı cismi
Ey şah-i evliya sensin❞

❝Karanlık gecede parlak yıldızı
Yaradan herşeyin çözeni sensin
Cennet kapısında iki isim var
Bu ismin katibi yazanı sensin

Yedi kat yer ile göğü yarattın
Bunca mahlukatı bunda türettin
Toprak kula verdin mahsul ürettin
Bu iki cihanın düzeni sensin

Denizler yarattın dolup taşmıyor
Yaratıcı sensin kimse şaşmıyor
Çayıra ovaya düze düşmüyor
Dağların altından süzeni sensin

Haşa senden başka yoktur hüdalar
Size tebessümler size edalar
Minareden gelir türlü sedalar
O Allah denilen ezanı sensin

Niceleri coşup coşup çağladı
Nice kullar deyip de ağladı
Dumani gönlünü sana bağladı
Her kulun kalbinde gezeni sensin❞

❝Dört varlıktan halk eyledin Ademi
Mimarı ustası yapısı sensin
Esma ile donattın üfledin demi
Velhasıl her şeyin tapusu sensin

Duygu diye kulak verdin işittik
Cihanı nurunla yaktık ısıttık
Biz buğdayı cenneteyken aş ettik
Tarlası tohumu tapusu sensin

Sırat denen bir nizamdan geçilir
Hak nizamla suçlu suçsuz seçilir
Cennet-Ala ehl'imana açılır
Köprüsü kantarı kapısı sensin

Demirci'm deprenip kalktığı zaman
ıman meşalesin yaktığı zaman
Basiret gözüyle baktığı zaman
Hulasa bu işin hepisi sensin❞

❝Sevmişem ben seni gayre meyi etmem
Sensin a sultanım sevdiğim sensin
Bendenim kapunu terk edip gitmem
Sensin a sultanım sevdiğim sensin

Gerçe kim sevgini çün mihman ettim
Zulm idip kendime çok ziyan ettim
Ahır nideyim dideler kan ettim
Sensin a sultanım sevdiğim sensin

Sanma kim aşk odu aşıkı yakmaz
Ol meğer sel gibi çağlayıp akmaz
Sendedir bu gönlüm çağlayıp akmaz
Sensin a sultanım sevdiğim sensin

Anlar kim ettiler zatına mi'raç
Giydiler cennette hülle burak taç
Lakin bilmez bunu her deni muhtaç
Sensin a sultanım sevdiğim sensin

Bilmedim ben sana olmuşam ağyar
Suçum afv eyle ey gani Settar
Nakşiya eyleme kesreti güftar
Sensin a sultanım sevdiğim sensin❞

❝Ela gözlü nazlı dilber
Beni derde salan sensin
Yıllarca peşen ağlattın
Taştan taşa çalan sensin

Sormadın derdim bilmedin
Gördün yüzüme gülmedin
Söz verdin caydın gelmedin
ıkrarında yalan sensin

Giyerdin sevdiğim alı
Gerdana dökerdin teli
Beni sen eyledin deli
Aklım baştan alan sensin

Cefa ettin bile bile
Bu cevr u cefa nafile
Mecnun ettin attın çöle
Leyla gibi gülen sensin❞

❝ınandık ezelden kalu beladan
Derdimin dermanı verenim sensin
Muh Musta Kutbi emrullah
Ebcedi kebirde Kuran'ım sensin

Canıma kar etti senin sözlerin
Zöhre yıldızına benzer gözlerin
Yusuf'u Kenan'sın doğru sözlerin
Mağripten maşrıkı görenim sensin

Pervane dönüyor Fatima Bacı
Elinde kandiller nurdandır tacı
Bai Bismillaha çıkıyor ucu
Cennetin köşkünde duranım sensin

Çoktan beri sevdası var başımda
Gündüz hayalimde gece düşümde
Üçü bir olmuşta her gün karşımda
Horasan’dan gelen sultanım sensin

Hulusi'yem der ki ikrarım birdir
Katremiz ummandır kandilde sırdır
On iki ımamlara sevgimiz vardır
Kün deyip dünyayı kuranım sensin❞

❝Elimi uzatsam tutunacağım sensin
Gidenlere üzenlere dermanım sensin
Ağlama yar sen ağlama ben ağlarım yar ölem
Gidenlere unutanlara cağrem sensin

Hiç ummadık bir zamanda yapayanlızım
Yaşanıp da öğrenecek bir çok şey varmış
Dar günümde dostlarımı göremez oldum
Geniş günde gerçek dostu ayırmak varmış❞

❝Sensin sevincim neşem sensin derdim kederim
Lale sümbül menekşem yazgım bahtım kaderim

Batmasın gün solmasın gül umutlar yitmesin
ısterim ki hep sürsün bu rüya hiç bitmesin

Seninle döner dünyam sensin sıcak güneşim
Seninle dolu hülyam sensin yegane eşim

Esmesin yel akmasın sel bulutlar inmesin
ısterim ki hep sürsün bu sevda hiç bitmesin

Gözümün bebeğisin canımın ta içisin
Tanrım bana yaratmış yalnız benim içinsin

Batmasın gün solmasın gül bülbüller ötmesin
ısterim ki hep sürsün bu şarkı hiç bitmesin❞

❝Yarim sensin güzel yarı da benim
Firar etti aklım duy beni beni
Beden senin için senindir canım
Aşıktan deliden say beni beni

Senden ayrı durmak zulüm çektirir
Dert bağıma bir bir fidan diktirir
Aklıma geldikçe yaşlar döktürür
Ceylani perişan vay beni beni❞

❝Cahildim dünyanın zevkine gandım
Hayale aldandım,boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım

Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin

Sözüm yok şu benden gırıldığına
Gidip başka dala sarıldığına
Göynüm inanmıyor ayrıldığına

Gözyaşım sel oldu zehirim sensin
Evvelim sen oldun,ahirim sensin❞