Osman Öztunç - GitmeYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Osman Öztunç En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Osman Öztunç - Vur
Osman Öztunç - Mehmedim
Osman Öztunç - Selam Olsun
Osman Öztunç - Adı Türk
Osman Öztunç - Ben Sensiz Öldüm Bağışla
Osman Öztunç - Yastadır
Osman Öztunç - Türkün Türküsü
Osman Öztunç - Züleyha da Kalmışım
Osman Öztunç - Beton Duvar
Osman Öztunç - Devran

Etiketler : Osman Öztunç, Gitme, Osman, Öztunç, Gitme, Osman Öztunç - Gitme türkü indir, Osman Öztunç - Gitme türkü dinle, Osman Öztunç türküleri, Gitme türküsü dinle, Osman Öztunç türkü dinle, Osman Öztunç türkü sözleri, Gitme sözleri, Osman Öztunç mp3 dinle

❝Alim de gitme pazara
Uğratırlar nazara
Alimi de öldü diyenler
Kendi de girsin mezara

Yandım hop Çerkes
Hop Çerkes yanıyor herkes

Alim de arpa biçiyor
Suyunu da nerden içiyor
Dört yanı derya deniz
Alim de nerden geçiyor

Yandım hop Çerkes
Hop Çerkes yanıyor herkes

Alimin abası var
Sırtında libası var
Alim de çok güzel ama
Ne çirkin babası var

Yandım hop Çerkes
Hop Çerkes yanıyor herkes❞

❝Gitme giden gitme sual sorayım
Ya ne bu dünyanın üstünde durur
Vallahi billahi ben onu gördüm
Dünya Sarı Öküzün üstünde durur

Gitme giden gitme bir dahi soram
Ya bu öküz neyin üstünde durur
Vallahi billahi ben onu gördüm
Öküz de bir salın üstünde durur

Gitme giden gitme bir dahi soram
Ya bu sal da neyin üstünde durur
Vallahi billahi ben onu gördüm
Sal da bir balığın üstünde durur

Gitme giden gitme bir dahi soram
Ya bu balık neyin üstünde durur
Vallahi billahi ben onu gördüm
Balık da deryanın üstünde durur

Gitme giden gitme bir dahi soram
Ya bu derya neyin üstünde durur
Vallahi billahi ben onu gördüm
Derya da ikrarın üstünde durur

Gitme giden gitme bir dahi soram
Ya bu ikrar neyin üstünde durur
Pir Sultanım der ki ben onu gördüm
İkrar da imanın üstünde durur❞

❝Gitme turnam bizim elden
Dön gel Allahını seversen
Ayrılık ölümden beter
Dön gel Allahını seversen

Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yarsız koyacaklar

İkrar verdim dönülür mü
Kalbi hain görülür mü
Yarsız devran sürülür mü
Dön gel Allahını seversen

Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yarsız koyacaklar❞

❝Boş gitme köyüne ey bad-ı saba
Yare gözyaşımdan armağan götür
Perişan halimi sual eylerse
Zülfü tellerimden bir nişan götür

Varırsan yanına halvette ise
Konuşma yar ile ülfette ise
Üçbeş mahbup ile işarette ise
Mey-i meclisine armağan götür

Varırsan yanına badi gizli yar
Konuşma yar ile duymasın ağyar
Kamilin sözünü eyler aşikar
Sir nihan elinden armağan götür❞

❝Kömür gözlüm benle gitmek dilersen
Eğlen maral eğlen bile gidelim
Yel vursun erisin dağların karı
Yollar çamur kurusun da gidelim

Irak derler Arabanın ilini
Köprüsü yok geçemeyiz selini
Menevşe yaylanın Perçem belini
Lale sünbül bürüsün de gidelim

Ötüşür de garip bülbül ötüşür
Kırmızı gül goncasına katışır
Yarın bizim ile bahar yetişir
Körpe kuzu melesin de gidelim

Karacoğlan der ki geçti ne fayda
Merhamet kalmadı yoksulda bayda
Bu ayda olmazsa gelecek ayda
Onki ayın birisinde gidelim❞

❝(baba bugün) Bu dağın karı gitmez
(ah yavru yavru) Göynümün gamı bitmez
(valla(h) zalım) Her yari kabul etmez
(valla(h) zalım) Hayin yari kabul etmez oy

Ağam nedim ben de nedim
Etmişim kendi kendime kime nedim
Bu derdin elinden nere gidim

(baba bugün) Gülmemişim ezelden
(ah yavru yavru) Göynüm geçmez güzelden
(valla(h) zalım) Olmaz olaydı bu deli gönül
(valla(h) zalım) Sevmeseydim ezelden oy

Ağam needim ben de nedim
Etmişim kendi kendime kime nedim
Bu derdin elinden nere gidim❞

❝Gitme derviş gitme haber sorayım
Fatma Anayı muştulayan kim idi
Kırk yılda bir kere doğan yıldızı
Alinin alnında gören kim idi

Bir kul vardır doğdu doğdu ölmedi
Bir kul vardır herkes öğüp gülmedi
Atasının kim olduğun bilmedi
Anasına nikah olan kim idi

Kaç pir gördün ser-çeşmenin gözünde
Melekler çığrışır arşın yüzünde
Zülfikar belinde Mil Denizinde
Beş vaktin farzını kılan kim idi

Gece gündüz yalvarırım Hüdama
Yedi gün emeğin geçti bu deme
Yetmiş iki gömlek geldi Ademe
Gömleğin tersini geyen kim idi

Abdal Pir Sultanım güzeller hası
Silinsin kalmasın gönlümün pası
Bölününce ol Kırkların lokması
Mevladan izinsiz yiyen kim idi❞

❝Şaşkın gibi koşup gitme yabana
Sana da verilmiş bir can dediler
Özünde ara bul düşme gümana
Hemen kendine gel inan dediler

Akıl haznesinden mizana geldim
Orada ben hemen imana geldim
Hak ve hakikati vicdanda buldum
Böyle gerek ehli irfan dediler

İnsan hakkın bilip ettim niyazı
Kıblesiz camide kıldım namazı
Çünkü her tarafta var Hakkın yüzü
İşte şimdi oldun insan dediler

Bu gerçek sözleri herkes bilemez
Yüzden geçer gider künhe eremez
Melek dahi ondan sorgu soramaz
Kul hakkın verirse hemen dediler

Cehennem var imiş nemize gerek
Aşkın ateşiyle yanak kurtulak
Akıl mizan sırat bir temiz yürek
Ondan size gelmez ziyan dediler

Vadedilen yetmiş huriden geçtim
Yetmiş değil bir tek yetişmiş seçtim
O verdi ben hayat suyundan içtim
O zaman adıma gılman dediler

İbreti bende var bir tuhaf adet
Arapça salavat getirmem ebed
Sen İslam dilin Türk Arapça bir dert
Her şey Türkçe olsun aman dediler❞

❝Gitme Leylam gitme
Yolumuz uzak
Yolumuz kurarlar
Demirden tuzak

Derdimize destanlar yazarlar
Gel gidelim Leylam
Bizi sevmezler
Ay karanlık Leylam
Bizi görmezler

Gitme Leylam gitme
Yolumuz uzak
Yolumuz kurarlar
Demirden tuzak❞

❝Gitme Yemene Yemene
Karışın toza dumana
Bari mektubunu gönder
Bizleri koyma gümana

Askerler bağlar matara
Toplar yüklenmiş katara
Sabahaca yatamıyom
Neler geliyor hatıra

Oy oy yavrum kadersizim
Sabahaca yatamıyom
Neler geliyor hatıra

Bir gemiye doldurdular
İstanbula bildirdiler
Sallar gemi döver dalga
Gül benzini soldurdular

Yat da dizimde nazlayım
Kara kekilin düzleyim
Sene bir de yıl on iki ay
Hangi bir gün yol gözleyim

Oy oy yavrum kardeşim
Sene bir de yıl on iki ay
Hangi bir gün yol gözleyim

Alnında parıldar kaşı
Ağzında ışıldar dişi
Ben getirdim iki oğul
Birin bana ver yüzbaşı

Yüzbaşılar yüzbaşılar
Tabur taburu karşılar
Yağmur yağıp gün vurunca
Yatar şehitler ışılar

Oy oy yavrum kardeşim
Yağmur yağıp gün vurunca
Yatar şehitler ışılar❞

❝Gitme Yemene Yemene
Yemen sıcak dayanaman
Dan borusu er vurulur
Sen çocuksun uyanaman

Gitme Yemene Yemene
Çiğ yumurta bişer derler
Memmet Ali babamoğlu
Garip olan şaşar derler

Şıvara oldum şıvara
İçmezdim içtim cuvara
Ayağını bükememiş
Belini vermiş duvara

Gitme Yemene Yemene
Garışın toza dumana
Mektubunu sal gardaşım
Bacını goyma gümana

Yat da dizime nazlayım
Gara kekili düzleyim
Sene bir yıl on iki ay
Hangi bir gün yol gözleyim❞

❝Kare gitme yabana
Sor anana babana
Dünya bir yağlı kuyruk
Bölüp bölüp yutana

Köyün her yerin hası
Sil içindeki pası
Uzak yerden hoş gelir
Gümbür davulun sesi

Bulamayan yolunu
Boşa sallar kolunu
Büyük olur sanırlar
Uzak yerin somunu

Sözlerim değil yalan
Babasından ev kalan
Bitti sanır içinde
Taşları direkleri

Tembeller evde yatır
Saymazlar gönül hatır
Tembele bir iş buyur
Sana akıl öğretir❞

❝Bahtımın güneşi batıp gitmeden
Seni mehtabıma katmak isterim
Açtığın yaralar ondurmaz artık
Terki diyar edip gitmek isterim

Kırılmadan ümit sevda yolunda
Savrulmadan yaprak ömür dalından
Közler avuçlayıp aşkın külünden
Gelip ocağında tütmek isterim

Yorulmadan seni saran kollarım
Ayrılmadan sürüp giden yollarım
Kırılmadan meyve yüklü dallarım
Yürüdüğün yolda bitmek İsterim❞

❝Gitme Leylam gitme yolumuz uzak
Yolumuza Leylam kurarlar tuzak
Derdimizi Leylam romana yazak
Biliyorum Leylam sonu ayrılık

Gel gidelim Leylam bizi görmezler
Ay karanlık izimizi sürmezler
Baban zengin seni bana vermezler
Biliyorum Leylam sonu ayrılık❞

❝Gönül bahçemize girdi hırsızlar
Çekerim gelmiyor bıraktım gitmez
Denenin sırrına erdi hırsızlar
Çekerim gelmiyor bıraktım gitmez

Çuvalla gidiyor evlere şenlik
Dereler akıyor sellere şenlik
Bulutlar ağlıyor yellere şenlik
Çekerim gelmiyor bıraktım gitmez

Mahcup olduk eşe dosta balaya
En son kaçıp gideceğiz sılaya
Hırsızı sezdik de girdik belaya
Çekerim gelmiyor bıraktım gitmez

Türkünün sırrını sözünde bulun
Çaldığı kimindir gözünde bulun
Polat tanıyor ya özünde bulun
Çekerim gelmiyor bıraktım gitmez❞

❝Ben Şaha gitmezdim inan erenler
Azıcık gönlümde güman olsaydı
Haşmetli görünür güzel viranlar
Başında kar ile duman olsaydı

Önünden kaçmadım derdin mihnetin
Yanından geçmedim aklı cinnetin
Hasretin çekerdim güzel cennetin
Hayvan da girerdi çimen olsaydı

Mahzuni Şerifim böyle kıymetle
Böyle hesap ile böyle ümitle
Korkutup dururlar bir kıyametle
Kurtulsaydık ahir zaman olsaydı❞

❝Göçmen kuşlar gibi kanat çırparsın
Kır olur kar olur ne olur gitme
Gözlerini hasret ile kırparsın
Har olur tar olur ne olur gitme

Giderken hasreti göze bıraktın
Dağlara taşlara söze bıraktın
Haşladın yüreği köze bıraktın
Zor olur zar olur ne olur gitme

Gurbet bana sıla sana mı kalır
Ayrılma yanımdan seni kurt alır
Kendi gelmiyor ki selam mı salır
Hor olur tor olur ne olur gitme

Rüzgar eser göğsün üşür gurbette
Aklını başına devşir gurbette
Yolu karlı dağdan aşır gurbette
Kar olur şer olur ne olur gitme❞

❝Gadasın aldığım Cezan
Omuzuma düştü hezan
Gız anam Allahtan korkun
Gapımıza vurman gazan

Lacivertten asbap giyer
Bir yana çalar kekili
Şimdi davarımız gelir
Gurbanlıkda çan dakılı

Mezere vardım mezere
Mezer otların bozara
Birini orduya verdim
Birini çekin pazara

Mezere vardım oturdum
Git hayırsız gitmem diyor
Gırat örkünden boşanmış
Hayırsızı dutmam diyor

Şunlar nasıl ev çevirsin
Şefik harman savuruyor
Allah keremine şükür
Alim öküz çeviriyor

Ankaraya saldımıdı
Gurtulsun da gelsin diye
Kim intizar verdi ola
Gurtulmasın ölsün diye

Çayırlığa at örkledim
Onlan bile yayılmıyor
Doklarda toplantı olmuş
Öğretmenler sayılmıyor❞

❝Gitme gidenlerinen
Boyu fidanlarınan
Nolur bir selam gönder
Gelip gidenlerinen

Gidiyom gidemiyom
Sevdim terkedemiyom
Sevdiğim pek küçücük
Bırakıp gidemiyom

Dam başında pıtırak
Gelin kızlar oturak
Ne oturak ne durak
Satılak da kurtulak❞

❝Gitme turnam bizim elden
Dön gel Allahın seversen
Ayrılık ölümden beter
Dön gel Allahın seversen

Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Beni yarsız koyacaklar

İkrar verdim dönülür mü
Kalbi hain görülür mü
Yarsız devran sürülür mü
Dön gel Allahın seversen

Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Beni yarsız koyacaklar

Kanma dünya ziynetine
Düşme namert minnetine
Dayanamam hasretine
Dön gel Allahın seversen

Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Beni yarsız koyacaklar❞

❝Kal gitme kardeşim bu mutlu günüm
Bırakma ha beni bugün düğünüm
Öyle yalnızım ki pek de yorgunum
Bırakma ha beni bugün düğünüm

Gurbetten sılaya başlığı saldım
Çalıştım çırpındım çok yalnız kaldım
Görüp duyup bilip nasibim aldım
Bırakma ha gardaş bugün düğünüm

Ana yok baba yok buymuş kaderim
Yalnızlık zordur da kime ne derim
Dünyada alemi ben de severim
Benim mutlu güzel gençlik günlerim

Damatlığı giydim göründüm ona
Nikahta keramet gülelim sona
Davul vursun halay çekelim ana
Bırakma ha anam bugün düğünüm❞

❝Gitmem gayrı bizim ile
Eğlenecek yar kalmadı
Nere gitsen bütün hiyle
Doğru söyler er kalmadı

Küçükten uğradım kışa
Aşk atını yordum boşa
Ayaktaki geçti başa
Ak sakallı pir kalmadı

Doğrulsun Mevlaya özü
Yarın utanmasın yüzü
Her mecliste verme sözü
Şu dünyada sır kalmadı

Aldanma dünya varına
Azığın sakla yarına
Söz verip de ikrarına
Heç duracak yar kalmadı

Çağır Allahına çağır
Sabreyle nefsini kayır
Tarla oldu dağlar bayır
Çiftçilere kar kalmadı

Derdiçok kendi halında
Gözü yok dünya malında
Ağalar kızlar gelinde
Edep erkan ar kalmadı❞

❝Şuvara oldum şuvara
Süründüm indim pınara
Koluna tesbeği takar
Elleri sarar cuvara

Tahtaya tebeşir yazdır
Kara beni eve düşür
Dağlara keşif kaldırsın
Hükümetteki mübaşir

Bire Hürü bire Hürü
Yıkıldığ yeri kürü
Çifteyi bağrına bas da
Ceketi başına bürü

Eğitmenim yaslı mısın
Derelerde ıslı mısın
Boşan sesine varıyım
Soyka çifte paslı mısın

Ava gider çifteyinen
Adam yitmez haftayınan
Evdekinin günü geçmez
Dağda yatan mefteyinen

Eğitmenim ava gider
Çiftesini dayar taşa
Bunu yakan kim derlerse
Alinin bacısı Eşe❞

❝Gitme Garip gitme de yollar çamurdur
Garipin yüreği taşdır demirdir
Yedi yıl dediğin hayli ömürdür
Gadaların benim de Garip amman kal bizim ellerde

Gitme Garip gitme yollar harami
Aman Arap vurur Türkmen alır paranı
Garip sen gidersen de kimler sarar yaranı
Gadaların benim de Garip amman kal bizim ellerde

Gitme Garip gitme yollar merdolur
Her sinekler bir alıcı kurt olur
Seni eller alır da bana derdolur
Gadanı alam da Garip amman kal bizim ellerde❞

Gitme aklım sende kalır
Uyuyamam geceleri
Hiç ayrılmadık seninle
Değil bir sene bir gün bile gitme

Belki bir şey olmaz ama
Korkuyorum elde değil
Hiç ayrılmadık seninle
Değil bir sene bir gün bile gitme❞

Gitme turnam gitme
Nerden gelirsin X2
Sen nazlı canana Benzersin turnam
Her bakışta beni mecnun edersin
Gönülde mihmana dost
Benzersin durnam
Has nenni nenni
Dost nenni nenni

Mestanedir deli
Gönül mestane X2
Bütün cemaline oldum pervane
Kaşların yakışır bütün cihana
Yusufu Kenana dost
Benzersin turnam
Has nenni nenni
Dost nenni nenni

–>–>

Yusufu Kenana benzersin turnam
Yörü durnam yörü canana yörü

–>–>

Durnam gökyüzünde pervane döner
Dertli aşıklara badeler sunar
Aşıkların senden inayet umar
Pir balım sultana benzersin durnam

Allah allah allah allah
Hüdey hüdey hüdey hüdey

Bugün ben pirimi gördüm
Gelir salını salını
Selamına karşı durdum
Bağrım delini delini
Hüdey hüdey hüdey hüdey
Bağrım delini delini
Hüdey hüdey hüdey hüdey
Bağrım delini delini

–>–>

Gel dedim yanıma geldi
Gamzesi sinemi deldi
Bir izzetli selam verdi
Aldım sevini sevini
Bir izzetli selam verdi
Aldım sevini sevini
Hüdey hüdey hüdey hüdey
Aldım sevini sevini
Hüdey hüdey hüdey hüdey
Aldım sevini sevini

–>–>

Dedemoğlu der ağlatma
Sinemi aşka dağlatma
Varıp yadlara bağlatma
Zülfün telini telini
Varıp yadlara bağlatma
Zülfün telini telini
Hüdey hüdey hüdey hüdey
Zülfün telini telini
Hüdey hüdey hüdey hüdey
Zülfün telini telini❞

Gitme durnam gitme yollar ıraktır dılo dılo
Şu halıma şu gönlüme bak benim dılo dılo
Şu yabancı eller bana duraktır dıloy dılo
O yar vurdu şu sineme ok benim dılo dılo
Ok benim dılo ok benim dılo dılo

Turnam gökyüzünde bölüktür bölük dılo dılo
Ayrılık elinden yüreğim yanık dılo dılo
Önü muhabbettir sonu ayrılık dılo dılo
Tazeleme eski yaram çok benim dılo dılo
Çok benim dılo dılo çok benim dılo dılo

Geldim gurbet ele geri dönülmez dılo dılo
Kim öldüğün kim kaldığın bilinmez dılo dılo
Ölsem yad ellerde gözüm yumulmaz dılo dılo
Anam bacım ağlayanım yok benim dılo dılo
Yok benim dılo dılo yok benim dılo dılo❞

Ben suyumu kazandım da içtim
Ekmeğimi böldüm de yedim
Alkış duydum ihaneti gördüm
Sesim de oldu sessizliğim de
Seviştiğim de oldu benim
Sen de başını alıp gitme ne olur

Ne olur tut ellerimi
Hayatta hiçbir şeyim
Az olmadı senin kadar
Ve hiçbir şey özlemedim
Seni özlediğim kadar

Sen de başını alıp gitme ne olur
Ne olur tut ellerimi
Ne olur tut ellerimi
Ne olur, ne, olur❞

❝Gönül gitmek ister dost illerine
Ve lakin aduden ara bulunmaz
Çıkıp divanına hoş dillerine
Halim arzetmeye sıra bulunmaz

Çıkıp divanına ağlayamadım
Bir kere derdimi söyleyemedim
Gaziler yaramı bağlayamadım
Ben gibi bir bahtı kara bulunmaz

Nazar kıl bendene zülfü siyahim
Ah ettikçe arşa çıkar fizahım
Kapında gedalar çok amma şahım
Ben gibi ciğeri pare bulunmaz

Dost kendini aşıklara övdürür
Keman ebruların yıkar ağdırır
Niceleri sevdasına yeldirir
Böyle bir telleri cura bulunmaz

Pervane'm derdimi söylemem ele
Kendi tecellamdır düştüm bu hale
Yareme bir merhem kendimden ola
Sair tabiplerden çare bulunmaz❞

❝Gitme giden gitme sual sorayım
O nazlı pirime benzettim seni
Sende hak nişanı vardır gördüğüm
Hak dediğim yere benzettim seni

Mevlayı seversen eğlen dur gitme
Aşık akan sulara intizar etme
Bir kaşları suna gözleri süzme
Kirpiği hançere benzettim seni

Kapısına şeydullaha vardığım
Davasın derdime derman kıldığım
Aşkın havasına hayran olduğum
O nazlı pirime benzettim seni

Eydür Virani'yem kal u belaya
Sofrası meydanda Bektaş Veli'ye
Bir ismi Muhammet biri Ali'ye
Ali ül Haydar'a benzettim seni❞

❝Bir yiğit sıladan gitmeli olsa
Acısı yüreğinden çıkmaz sılanın
Varıp gurbet ilde mekan tutarsa
Hayali gözümden gitmez sılanın

Ovalar ovalar engin ovalar
Gözüm yaşı biri birin kovalar
Gülistan içinde bülbül yuvalar
Çalısı çırpısı güldür sılanın

Gidi rakib bize kasd ile bakar
Biz öksüz kulları odlara yakar
Her sabah her sabah misk gibi kokar
Kayası toprağı taşı sılanın

Karac'oğlan eydür gelenler gider
Va'desi yetenler borcunu öder
Kuşlar yılda birkez sılaya gider
Onlar da terkini komaz sılanın❞

❝Çirişe gitmezdim anam yolladı
Çıktı Boztepe'de beni kolladı

Ola Mahmut emmi sen kurtar beni
Sizlerde yok muydu er kişi şanı

Çirişi topladım götürün yeyin
Taze gelin oldum ağlama deyin

Ola Mahmut emmi sen kurtar beni
Sizlerde yok muydu er kişi şanı❞

❝Çepniye gitmeye niyet eyledik
Dedim arkadaşım kinli boz öküz
Yorulup da bizi yolda komasın
Ömer çavuş dedi canlı boz öküz

Öğleden evvel Tonus'tan koştuk
Uğrumuz şarkışla yoluna düştük
Kalfaköy'ün üstüne yel gibi aştık
Yönünü yokuşa döndü boz öküz

Kinli develere benzer bakışı
Mısır dadablağına benzer kakışı
Boş kağnı ile çıkmaz yokuşu
Kesilmiş dermanı canı boz öküz

Ol gece gitmedik Kanak'ta kaldık
Çok ikram ettiler rahat da olduk
Sabahınan bir çok arkadaş bulduk
Boş koyuversek gider selli boz öküz

Yine yere yatar başın kaldırır
Beni utandırır eli güldürür
Senin bu işlerin beni öldürür
Adını koyarlar kanlı boz öküz

Talibim der ki bu nasıl alamet
Ellerin içinde olduk melamet
şükür olsun eve geldik selamet
Bize zahmet verdin şanlı boz öküz

***

Vasfi Mahir Kocatürk, Saz şiiri Antolojisi
adlı kitabında eseri şu şekilde aktarmaktadır
Ayyıldız Matbaası, Ankara - 1963, s.502-503


Çepni'ye gitmeğe niyet eyledik
Dedim arkadaşım kinli Boz Öküz
Yorulup da bizi yolda komasın
Ömer Çavuş dedi canlı Boz Öküz

Öğleyinden evvel Tonus'dan koştuk
Uğrumuz şarkışla yoluna düştük
Kalfa Köyü'n üstün yel gibi aştık
Yönünü yokuşa döndü Boz Öküz

Kinli develere benzer bakışı
Mısır dablağına benzer kakışı
Boş kağnıyılan çıkamaz yokuşu
Dermanı kesilmiş candı Boz Öküz

Yokuşu sıkınca gözler büyüdü
Gayri iyi gider bu bir huy idi
Ömer Çavuş hırstan yattı uyudu
Kanak'ın düzüne indi Boz Öküz

Ol gece gitmedik Kanak'da kaldık
Çok ikram ettiler rahatta olduk
Sabahınan birçok arkadaş bulduk
Boş koyversek gider selli Boz Öküz

Düz yere gelirse hayet tellenir
Yokuşu çıkarken gitmez yellenir
Yavaş gider beşik gibi sallanır
Üğüleyim seni nenni Boz Öküz

Yine yere yattı başın kaldırır
Beni utandırır eli güldürür
Senin bu işlerin beni öldürür
Adını koyarlar kanlı Boz Öküz

Biz akşama kadar vardık Cemel'e
Üstümüz toz oldu döndük hamala
Gazeteler yazsın Gazi Kemal'e
Söylesin irfanın ünlü Boz Öküz

Cemel'de gitmedik döndük geriye
Malın yiğidini yolla kuruya
Böylesi mal düşmesin fukaraya
Benim senden bağrım yandı Boz Öküz

Talibi'm der ki bu nasıl alamet
Ellerin içinde olduk melamet
şükür olsun eve geldik selamet
Bize zahmet verdin şanlı Boz Öküz❞

❝Çepniye gitmeye niyet eyledik
Dedim arkadaşım kinli boz öküz
Yorulup da bizi yolda komasın
Ömer çavuş dedi canlı boz öküz

Öğleden evvel Tonus'tan koştuk
Uğrumuz şarkışla yoluna düştük
Kalfaköy'ün üstüne yel gibi aştık
Yönünü yokuşa döndü boz öküz

Kinli develere benzer bakışı
Mısır dadablağına benzer kakışı
Boş kağnı ile çıkmaz yokuşu
Kesilmiş dermanı canı boz öküz

Ol gece gitmedik Kanak'ta kaldık
Çok ikram ettiler rahat da olduk
Sabahınan bir çok arkadaş bulduk
Boş koyuversek gider selli boz öküz

Yine yere yatar başın kaldırır
Beni utandırır eli güldürür
Senin bu işlerin beni öldürür
Adını koyarlar kanlı boz öküz

Talibim der ki bu nasıl alamet
Ellerin içinde olduk melamet
şükür olsun eve geldik selamet
Bize zahmet verdin şanlı boz öküz❞

❝Yarimin geçtiği de köprünün üstü
Meğer yoğimiş yarimin dostu
Rica eylesem de nazlı yarime
Gelmez nazlı yarim vay bana küstü

Evimizin önü bahçe
Astabını ettim bohça
Vurdular nazlı yarimi
Akciğeri parça parça

Remzi Bey gelmiş mektep açacak
Caht etmiş nazlı yar eve kaçacak
Sana diyom sana akılsız gaynım
Düşmanın gasti var ganin içicek

Mezerlikte kara daşlar
Hayrettin'in ağıda başlar
Silinir mi aslan yarim
Düşmanın ettiği işler

Gedikli gelmiş de silah geziyo
Başkatibi şahitleri yazıyo
Lapır dutmak için yatırmış yere
Hacı Osman baş bıçağınan yüzüyo

Tahtaya tebeşir yazar
Eğitmenim okur yazar
Be hey akılsız gayınım
Düşman uğrun uğrun gezer

Büyür Hayrettin'im giyer kisbeti
Düşman için ben çekerim nisbeti
Sana diyom sana akılsız gaynım
Gırıh dölü sütlemenim ispatı

Tarla tapan senin neyin
Kurban olam Remzi Beyim
Vurulmuş da can veriyo
Hani senin emmin dayın

ılkbaharda büyür açar çiçeği
Hayrettin'e oynatırım köçeği
ılaha dohtur da ocağın bata
Elin vardı nasıl çaldın bıçağı

Sular akar çağlayarak
Canım alsın ağlayarak
Nazlı yarim can veriyo
Domur domur terleyerek

Gittim kazaya da gelirim atlı
Yedim yağlı kurşun canlarım tatlı
Eli kalem tutan bir eğitmendim
Gidiyom ahbaplar mektebim kitli

Yatırmışlar bir hasıra
Boylu boyunca sedire
Gurban olam Mehmet Beyim
Düşmanların sıra sıra

Eğitmen de at güdeni karşılar
Zalim düşman eğitmeni aşılar
Mavzerin kurşunu yanaştırmadı
Yetişelim diye goptu gomşular❞

❝Eğer benim ilen gitmek dilersen
Eylen güzel yaz gelsin de gidelim
Bizim eller gırçıllıdır açılmaz
Yollar çamur gurusun da gidelim güzel gidelim
Yollar çamur gurusun da gidelim gardaş gidelim

Sökülsün dağların buzu sökülsün
Oğul versin düz ovaya dökülsün
Erzurum dağının gışı çekilsin
Mor goyunlar melesin de gidelim güzel gidelim
Mor goyunlar melesin de gidelim gardaş gidelim

Garac'oğlan der ki buna ne fayda
Irağbet galmadı yoksulda bayda
Bu ay da olmazsa gelecek ayda
On bir ayın birisinde gidelim güzel gidelim
On bir ayın birisinde gidelim gardaş gidelim❞

❝Gitmez oldu şu dağların dumanı
Yarın sabah yine kavga zamanı
Eşin kır at eşin meydan günüdür

Mor menekşedir tüfeğimin demiri
Teslim olmam ölüm Allah'ım emri
Kır at şurda gemini de kemiri
Eşin kır at eşin meydan günüdür❞

❝Ben sana oy verdim oldun vekilim
Senin elindedir benim geçimim
Eridikçe bir mum gibi fitilim

Bir söner bir yanar farketmez
Böyle gelmiş derler böyle de gitmez

Gariban çöplükte arar ekmeği
Vekile lüks yaşam kıyak emekli
Helal mıdır haram mıdır bilmem ki

Biri yiyer biri bakar farketmez
Bakar körler gerçekleri göremez

Bankaları boşalttılar reziller
ıMF'ye avuç açmış vekiller
Ha Cotratelli ha Mis Köhler

Biri gelir biri gider farketmez
Bu araba bu yollarda çarketmez

Yanlışlardan elbet hesap sorulur
Kurtlar çadırında sofra kurulur
ıhale açılır talan vurulur

Savcı dava açar yargıç farketmez
Bu gidişle böyle silsile bitmez

Ellilerde ABD'yle tanıştık
Bir çırpıda hazineyi boşattık
Kredi verdiler aldıkça battık

Hızır gider Derviş gelir farketmez
Üretim olmazsa bu çile bitmez

Medya bu ülkede birinci kuvvet
Onun elindedir meşru hükümet
Rantiyecide para pul servet

Borsa düşer dolar fırlar farketmez
Para pula döndü pul da iş görmez

Kul Akın'ım gerçekleri söylerim
Doğru sözler suçsa neyi neylerim
Yalanı yanlışı çeker toylarım

Biri ölür biri doğar farketmez
Bu araba Avrupa'ya park etmez❞

❝Gitme turnam bizim elden
Dön gel Allah'ını seversen
Ayrılık ölümden beter
Dön gel Allah'ını seversen

Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yarsız koyacaklar

ıkrar verdim dönülür mü
Kalbi hain görülür mü
Yarsız devran sürülür mü
Dön gel Allah'ını seversen

Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yarsız koyacaklar❞

❝Gitme Turnam Bizim Elden
Dön Gel Allahın Seversen
Ayrılık Ölümden Beter
Dön Gel Allahın Seversen

Gitme Turnam Vuracaklar
Kanadını Kıracaklar
Seni Yarsız Koyacaklar

ıkrar Verdim Dönülür Mü
Kalbi Hain Görülür Mü
Yarsız Devran Sürülür Mü
Dön Gel Allahın Seversen❞

❝Ey gönül bazı işleri dünyada
Bilerek günaha girmen yanlıştır
Gülme sen komşuna gelir başına
Düşenin haline gülmen yanlıştır

Kapılma sen rüzgarına zamanın
Öyle yap ki rahat olsun vicdanın
Sağlığında küs gezdiğin insanın
Ölende kapısına gitmen yanlıştır

Ergün batar namertlerin gözüne
Yiğit olan yalan katmaz sözüne
ınsanın hatasını de yüzüne
Arkasından gıybet etmen yanlıştır❞

❝Gönül gitmek ister sılaya doğru
Felek fırsat vermez kaldım burada
Gözden ırak bizim yerin seyranı
Gönül köyde kendim ara derede

Sılanın hasreti bağrım yakanda
Bilemezler gözümden yaş akanda
Gelir diye annem yola bakanda
Göz erişmez dağlar vardır arada

Giden gitti hasretine kavuştu
Eş dostuyla ahvalini soruştu
Yari olan köşe bucak savuştu
Bilmem bize nasip hangi sırada

Nedendir gurbetin saati aydır
Fazla düşüncenin encamı zaydır
Kalıp gurbet elde günleri saydır
Hayalin burdadır gönlün nerede

Gidenler şenli de kalanlar yasta
Sıhhatim yerinde vücudum hasta
Noksani kuş gibi kaldın kafeste
ınşallah ki kavuşursun yara da❞

❝Gönül gitmek ister sılaya doğru
Daha burda kısmet bulur mu bilmem
Bir an evvel yurda dönmek niyetim
Felek bana yoldaş olur mu bilmem

Çoktan hazırlandım fırsat vermedi
Gönül giden yere ayak varmadı
ıkrar verdi bir sözünde durmadı
Bu sefer sözünü bilir mi bilmem

Hayalle gönlümü ben şen ederim
Gönül kalktı ticareti niderim
ınşallah ki bu yakında giderim
Kimse gurbet elde kalır mı bilmem

şükrolsun hüdanın herbir işine
Su katmasın felek pişmiş aşına
Otuzunda girdin altmış yaşına
Felek Noksani'ye güler mi bilmem❞

❝ıkrarım var eğer nasip olursa
Gül yüzlü Pir’ime gitmek muradım
Dermansız dertlerin dermanı olan
Gül yüzlü Hünkar’a gitmek muradım

Dost dost Ali dost
Dost dost Veli dost
Ya Hünkâr’ım dost

Bir daha doğarsam ben yeni baştan
Geçmek istiyorum Deliklitaş’tan
Gözlerim görmese dost kanlı yaştan
Gül yüzlü Ali’ye gitmek muradım

Dost dost Ali dost
Dost dost Veli dost
Ya Hünkâr’ım dost

Dertlerim ayandır Hacı Bektaş’a
Tutulsam dert değil ben kara kışa
Yüzüm sürsem ayak bastığı taşa
On iki ımam’a gitmek muradım

Dost dost Ali dost
Dost dost Veli dost
Ya Hünkâr’ım dost

Hasan emeklerim gitmez ki zaye
Zalim kullar gibi etmez ki paye
O ulu dergaha yüz sürmek gaye
Pir Sultan Abdal’a gitmek muradım

Dost dost Ali dost
Dost dost Veli dost
Ya Hünkâr’ım dost❞

❝Gitme oğlan gitme seni döverler
Vay ikimizin ölüsüne birden yanarlar
ıkimizi bir mezara koyarlar

Hele bak hele bak
şu kızın bakışına bak
Vay gelin olmadan
Beni yakışına bak

ıkimizi bir odaya koysalar
Üstümüzden yaylı kilit vursalar
ıkimize bir de nikah kıysalar

Hele bak hele bak
şu kızın bakışına bak
Vay gelin olmadan
Beni yakışına bak❞

❝Gitme garip gitme yollar harami
Arap vurur Türkmen alır paranı
Gurbet elde kimler sarar yaranı
Git garibim güle güle gelesin

Gitme garibim gitme yollar merd olur
Her sinekler bir alıcı kurt olur
Seni eller alır da bana dert olur
Git garibim sağlık ile gelesin

Gitme garip gitme yollar çamurdur
Garibin yüreği daşdır demirdir
Yedi yıl dediğin hayli ömürdür
Git garibim güle güle gelesin❞

❝Güzel ızmir duman gitmez başında
Ahdım kaldı toprağında taşında
Gündüz hayalımda gece düşümde
Yasıl dağlar geçeceğim yurduma
Gel cevap ver şu kahraman orduma

Kara taşa benzer senin yatışın
Verane kuşa benzer tüyün ötüşün
Düşman girdi yurdumuza yetişin
Eğil dağlar geçeceğim yurduma
Evel Allah kolaylık ver orduma

Aslan yatağına da tilki giremez
Girse de gonca gülün deremez
Alçak Yunan (düşman) muradına eremez
Geçme derler geçeceğim ızmir'e
Yunanları (düşmanları) dökeceğim denize❞

❝Gitme bülbül gitme bahar erişti
Kırmızı gül maverdesin karıştı
Sılada yavrular aklıma düştü
Çekilmez dünyanın cefası bülbül

Bülbülü tuttum güle bağladım
Bülbül feryat etti bende ağladım
Bir gül için karelermi bağladın
Boşa feryad etma divane bülbül

Yine bahar geldi açıldı güller
Ulu sular bulandığı zamandır
Selviler yeşerdi çiçekler açtı
Aşıkların buluştuğu zamandır

Bülbül ağlar seher vakti ekseri
Aşığın gözyaşı deler mermeri
Zar edersin yoktur gülün haberi
Boşa feryat etme divane bülbül❞

❝Gitmez hayali gözden o mürg-u dil
Ruz-ü şeb didelerim ağlar bugün
Daima zikriyle feryat eder dil
Canımdan sevdiğim yar geldi bugün

Zülfünün telini tarümar etmiş
Sevdiğimin koynuna rakipler yatmış
Bizim ismimiz de son safta kalmış
[Okunamamıştır] dil bugün

Kaşlarının kemanı kurulmuş olup
Rakip dedikleri vurulmuş olup
şükri bu sözlere darılmış olup
Ah ü feryat eder lisanı bugün❞

❝Gönül gitmek ister dost illerine
Ve lakin aduden ara bulunmaz
Çıkıp divanına hoş dillerine
Halim arzetmeye sıra bulunmaz

Çıkıp divanına ağlayamadım
Bir kere derdimi söyleyemedim
Gaziler yaramı bağlayamadım
Ben gibi bir bahtı kara bulunmaz

Nazar kıl bendene zülfü siyahim
Ah ettikçe arşa çıkar fizahım
Kapında gedalar çok amma şahım
Ben gibi ciğeri pare bulunmaz

Dost kendini aşıklara övdürür
Keman ebruların yıkar ağdırır
Niceleri sevdasına yeldirir
Böyle bir telleri cura bulunmaz

Pervane'm derdimi söylemem ele
Kendi tecellamdır düştüm bu hale
Yareme bir merhem kendimden ola
Sair tabiplerden çare bulunmaz❞

❝Gitme Hamdi'm gitme bre oğlum
Sen bugün oduna
Kafir şumar çıkacak oğlum
Senin yoluna

Giderim giderim bre annem
Yol uzun bitmez
Kafir şumarın kurşunundan
Geriye dönülmez

Nişan yağlıcını bre annem
Beline bağlayıver
Neler olmuş Hamdi'me deyip
Başımda ağlayıver

Hamdi'nin odunlarını
Kimler yakacak
Kara gözlü Fatime'yi
Kimler saracak

Yayla düzünde bre annem
Odun var mıydı
Hamdi şumarın uracağından
Haberin var mıydı❞

❝Gide gide gitmez oldu dizlerim
(Beyler amman amman dizlerim)
Aylemekten görmez oldu gözlerim
(Beyler amman amman gözlerim)

şımbıllısın küçük hanım (gelin hanım)
şımbıllısın vay vay
şımbıllısın efe oğlan
şımbıllısın vay vay

Balık pazarının keskin olur şarabı
(Beyler amman amman şarabı)
Hovardalar süslü giyer çorabı
(Beyler amman amman çorabı)

şımbıllısın küçük hanım (gelin hanım)
şımbıllısın vay vay
şımbıllısın efe oğlan
şımbıllısın vay vay

ıstanbul'un minaresi mercandan
(Beyler amman amman mercandan)
Benim yarim kahve içer fincandan
(Beyler amman amman fincandan)

şımbıllısın küçük hanım (gelin hanım)
şımbıllısın vay vay
şımbıllısın efe oğlan
şımbıllısın vay vay❞

❝Gide gide gitmez oldu dizlerim
(beyler amman amman dizlerim)
Aylemekten görmez oldu gözlerim
(beyler amman amman gözlerim)

şımbıllısın küçük hanım şımbıllısın vay vay
şımbıllısın efe oğlan şımbıllısın vay vay

Balık pazarının keskin olur şarabı
(beyler amman amman şarabı)
Hovardalar süslü giyer çorabı
(beyler amman amman çorabı)

şımbıllısın küçük hanım şımbıllısın vay vay
şımbıllısın efe oğlan şımbıllısın vay vay

ıstanbul'un minaresi mercandan
(beyler amman amman mercandan)
Benim yarim kahve içer fincandan
(beyler amman amman fincandan)

şımbıllısın küçük hanım şımbıllısın vay vay
şımbıllısın efe oğlan şımbıllısın vay vay❞

❝Gitme durnam gitme dağlar salında
Hakkın kelamını kesme dilinde
Sevdiceğim galmış Kenan elinde
Durnalar o şahı görmediniz mi

Aman durnam aman aman Ali misin sen
Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen
Ali sevilmez mi deli misin sen

Gitme durnam gitme dağlar dumandır
Bizim gittiğimiz ikrar imandır
Dosttan (yardan) ayrı düştüm halim yamandır
Durnalar o şahı görmediniz mi

Aman durnam aman aman Ali misin sen
Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen
Ali sevilmez mi deli misin sen

şah Hatayim gurban binlerce yaşa
Daha neler gelir sağ olan başa
Bizden selam olsun gavim gardaşa
Durnalar o şahı görmediniz mi

Aman durnam aman aman Ali misin sen
Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen
Ali sevilmez mi deli misin sen❞

❝Gitme durnam gitme yollar ıraktır
şu halıma şu gönlüme bak benim (dıloy dıloy)
Bu yabancı eller bana duraktır
O yar vurdu şu sineme ok benim (dıloy dıloy)

Geldim gurbet ele geri dönülmez
Kim öldüğün kim kaldığın bilinmez (dıloy dıloy)
Ölsem gurbet elde gözüm yumulmaz
Bir ağlarım anam bacım yok benim (dıloy dıloy)

Durnam gökyüzünde bölüktür bölük
Ayrılık elinden yüreğim yanık (dıloy dıloy)
Önü muhabbettir sonu ayrılık
Tazeleme eski yaram çok benim (dıloy dıloy)❞

❝Gitme yarim uzağa
(Aman övmelim aman uğru düğmelim aman)
Düşürürler tuzağa
(Aman övmelim aman uğru düğmelim aman)
Sana tuzak kuranlar
(Aman övmelim aman uğru düğmelim aman)
Kendi düşsün tuzağa
(Aman övmelim aman uğru düğmelim aman)

Gidiyom eyle beni
(Aman övmelim aman uğru düğmelim aman)
Zülfüne bağla beni
(Aman övmelim aman uğru düğmelim aman)
Zülfün gonca gül ise
(Aman övmelim aman uğru düğmelim aman)
Bir tel ver eyle beni
(Aman övmelim aman uğru düğmelim aman)

(Yeldirme)
Gidiyom bende bende
(Yol ver meşeli dağlar ciğer köşeli dağlar)
Bir ayvam kaldı sende
(Yol ver meşeli dağlar ciğer köşeli dağlar)
Ayva gibi sarardım
(Yol ver meşeli dağlar ciğer köşeli dağlar)
Hiç insan yok mu sende
(Yol ver meşeli dağlar ciğer köşeli dağlar)

Irmak susuz olur mu
(Yol ver meşeli dağlar ciğer köşeli dağlar)
Dibi kumsuz olur mu
(Yol ver meşeli dağlar ciğer köşeli dağlar)
Ben yare demişidim
(Yol ver meşeli dağlar ciğer köşeli dağlar)
Yiğit yarsız olur mu
(Yol ver meşeli dağlar ciğer köşeli dağlar)❞

❝Gitme yarim pazara
Uğradırlar nazara
Yarim ölmüş diyenler
Kendi girsin mezara

Yalelli yalelli yalelli yalelli
Yalelli yalelli yalelli yalelli

Yatma yarim çayıra
Uyur uyanamazsın
Verme beni ellere
Gönül dayanamazsın

Yalelli yalelli yalelli yalelli
Yalelli yalelli yalelli yalelli

ın dereye iniştir
Mintanını değiştir
Gördüğün kızla dalga geç
Benim kalbim geniştir

Yalelli yalelli yalelli yalelli
Yalelli yalelli yalelli yalelli

Bahçelerde güz erik
Yaprağı delik delik
Benim sevdiğim yarin
Saçları yarma belik

Yalelli yalelli yalelli yalelli
Yalelli yalelli yalelli yalelli

Bahçalarda ibrişah
Boyu uzun kendi şah
ıki gönül bir olsa
Ayıramaz padişah

Yalelli yalelli yalelli yalelli
Yalelli yalelli yalelli yalelli

Süpürgenin telleri
Süpürüyor yerleri
Benim sevdiğim yarin
Yanağı çifte benli

Yalelli yalelli yalelli yalelli
Yalelli yalelli yalelli yalelli❞

❝(Ağırlama)
Gitme durnam gitme nerden gelirsin
Sen nazlı canana benzersin durnam
Her bakışta beni mecnun edersin
Gönülde mihmana benzersin durnam

Has nenni nenni
Dost nenni nenni

Kaşlarına mim duvası yazılır
Cemaline türlü benler dizilir
Seni sevmeyenler haktan üzülür
Pir balım sultana benzersin durnam

Has nenni nenni
Dost nenni nenni

(Pervaz)
Pir balım sultana benzersin durnam
Yörüde dilber yörü canana yörü
Durnam gökyüzünde pervane döner
Dertli aşıklara badeler sunar
Aşıkların senden inayet umar
Tabibe lokmana benzersin durnam
Pir balım sultana benzersin durnam

(Yürütme)
Allah Allah Allah Allah
Hüdey hüdey hüdey hüdey

Bugün ben pirimi gördüm
Gelir salını salını
Selamına karşı durdum
Bağrım delini delini (hüdey)

Gel dedim yanıma geldi
Gamzesi sinemi deldi
Bir izzetli selam verdi
Aldım sevini sevini (hüdey)

Gaynadı garıştı ganım
Ezelden severdi canım
Sen benimsin bende senin
Dedim sevini sevini (Allah)
(Dedim sevini sevini (hüdey)

Gıymatın baha biçilmez
Cemalin nurdan seçilmez
Vakitsiz güller açılmaz
Derdim gülünü gülünü (hüdey)

Dedemoğlu der ağlatma
Yüreğim ode dağlatma
Varıp yadlara bağlatma
Zülfün telini telini (Allah)
(Zülfün telini telini ) (hüdey)❞

❝Gel gönül gurbete gitme
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez

şam-ı şereftir zatımız
Yürüktür bizim atımız
Gurbet elde kıymetimiz
Ya bilinir ya bilinmez

Karacaoğlan düşse yola
Hızır yardım etse bile
Yar dediğin demir kale
Ya alınır ya alınmaz

***

Cahit Öztelli "Karaca Oğlan - Bütün şiirleri" adlı
kitabında şiiri şu şekilde aktarmaktadır (s.339)


Gel gönül gurbete gitme
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez

şam-ı şeriftir zatımız
Yöğrüktür bizim atımız
Gurbet ilde kıymatımız
Ya bilinir ya bilinmez

Karac'oğlan düşse yola
Hızır yardım etse bile
Yar dediğin demir kale
Ya alınır ya alınmaz❞

❝Gitme Aklım Sende Kalır
Uyuyamam Geceleri

Hiç Ayrılmadık Seninle
Değil Bir Sene Bir Gün Bile
Gitme

Belki Birşey Olmaz Ama
Korkuyorum Elde Değil❞

❝Gitme Giden Gitme Sual Sorayım
Ya Ne Bu Dünyanın Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Dünya Sarı Öküz'ün Üstünde Durur

Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu Öküz Neyin Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Öküz De Bir Salın Üstünde Durur

Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu Sal Da Neyin Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Sal Da Bir Balığın Üstünde Durur

Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu Balık Neyin Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Balık Da Deryanın Üstünde Durur

Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu Derya Neyin Üstünde Durur
Vallahi Billahi Ben Onu Gördüm
Derya Da ıkrarın Üstünde Durur

Gitme Giden Gitme Bir Dahi Soram
Ya Bu ıkrar Neyin Üstünde Durur
Pır Sultan’ım Der Ki Ben Onu Gördüm
ıkrar Da ımanın Üstünde Durur❞

❝Gitme turnam gitme bir sualim var
Turnam neden düştün sen bu yollara
Sana söyleyecek gizli halim var

Turnam neden düştün sen bu yollara
Allı da turnam telli de turnam
Bir gözleri sürmeli

Ağlamışsın gözlerinin yaşına
Uğramışsın zemherinin kışına
Karlı ovalarda senin işin ne

Turnam neden düştün sen bu yollara
Allı da turnam telli de turnam
Bir gözleri sürmeli❞

❝Uzaklara bakıyoruz
Dağlar yakın geliyor
Yakındakiler dağ kadar uzak
Dağları denize kavuşturan sular çağırıyor
Rüzgar sevinç taşıyor şehirlere
Gitmeliyiz, gitmeliyiz
Kendi sularımıza dönmeliyiz
Gitmeliyiz, gitmeliyiz
Düşlerimiz hala sıcakken
Dağların çığlığı çarpıyor
Yüreğimizin ayaklarına
Gitmeliyiz, kendi sularımıza dönmeliyiz
Ölüm, gün batımıysa serin dağ başlarında
Ölmeliyiz, kendi sularımıza dönmeliyiz
Gitmeliyiz❞

❝Gönül gitmek ister gurbet illere
Velakin bizleri yar eğlendirir
Ezelden mailiz gonca güllere
Bülbül-i şeydayı zar eğlendirir

Bülbül gibi kaldık güller içinde
Gözümüz kan ağlar seller içinde
Biz ehl-i harabız iller içinde
Bizi ancak namus ar eğlendirir

Biz sözüm var aşkare söylenmez
Söylesem de nazlı yarca dinlenmez
Zincir ile bağlasanız eğlenmez
Emrah'ı zülfünde yar eğlendirir❞

❝Gardaş gitmem Diyarbekir düzüne
Gızlar peri olsa bakmam yüzüne
Çıkıp gurbet ele beni ağlattın

Gardaş kalk gidelim Urfa'ya doğru
Gardaş kalk gidelim sılaya doğru

Gardaş o dağlarda dağların mı var
Mor sümbüllü güllü bağların mı var
Gurbet elde ağlayan yarin mi var

Gardaş kalk gidelim Antep'e doğru
Gurbet benim ciğerimi dağladı

Cihan Köprüsünü aşıp geçelim
Başpınar'ın karlı suyun içelim
Gurbet kalesini tezce geçelim

Gardaş kalk gidelim Urfa'ya doğru
Gurbet benim ciğerimi dağladı❞

❝Hakkı bilip hak yoluna gitmeyen
Sanki hayal mayal düş gelir bana
Kendi söyler kendi öğüdün tutmayan
Bin nasihat verse boş gelir bana

Özürümü kendi özümde bulursam
ıkrar nedir iman nedir bilirsem
Kendi vücudumdan haber olursam
Dünya alem birdir hoş gelir bana

Hüseyin'im bağrımda güller biterse
şakıyıp dalında bülbül öterse
Ummadığın bir dost bir gül atarsa
Sanki bin düşmandan taş gelir bana❞

❝Yumak yumak kartopu kardan adam yiğitler
şafağın sökmesiyle güneşle erir gider
şanlı tarihimizden aldığımız öğütler
Kılavuz olur bize en önde yürür gider

Bedeni ve fikriyle çamurlu yolda yürür
Bembeyaz gömleğimde nokta lekeyi görür
Göstermelik alaka gözyaşı sahte sürür
Görününce aşikar defteri dürür gider

Yıldız sağar ışığı aydan alıp bizlere
Koca güneş görülmez nazar değdi gözlere
Ben nasıl güveneyim bin bir surat yüzlere
Gayrısına yaranmaz sonsuza ürür gider

Dost dediğin odur ki acabasız sarılır
Ne gündelik sevinir ne anlamsız darılır
Defterimiz kapanır hesap mizan kurulur
Kimi tele takılır kimisi varır gider❞

❝Kömür gözlüm benle gitmek dilersen
Eğlen maral eğlen bile gidelim
Yel vursun erisin dağların karı
Yollar çamur kurusun da gidelim

Irak derler Araban'ın ilini
Köprüsü yok geçemeyiz selini
Menevşe yaylanın Perçem belini
Lale sünbül bürüsün de gidelim

Ötüşür de garip bülbül ötüşür
Kırmızı gül goncasına katışır
Yarın bizim ile bahar yetişir
Körpe kuzu melesin de gidelim

Karac'oğlan der ki geçti ne fayda
Merhamet kalmadı yoksulda bayda
Bu ayda olmazsa gelecek ayda
On'ki ayın birisinde gidelim❞

❝Gel gitme sevdiğim ağlatma beni
Senin için gurbet ili beklerim
Serim sağ olursa unutmam seni
Tatlı tanıştığım dili beklerim

Bir selam gelmedi senin elinden
Yaralıyım bir güzelin elinden
Yavru baz uçurdum ırmak salından
Göme yaptım ıssız gölü beklerim

Felek bir ok attı yıktı kalemi
Senin için terkeyledim sılamı
Belki gelir diye yarın selamı
Tan yüzünde seher yeli beklerim

Der Aşık Said'im yanıyor ördüm
Bir güzel elinde çok sitem gördüm
Leylayı yitirmiş mecnuna döndüm
Yana yana ıssız çölü beklerim❞

❝Niyet ettik Beytullah'a gitmeğe
Hacer'ül-esved'e yüzler sürmeğe
Arafat'ta hem vakfe'ye durmağa
Takdir hep tedbiri bozar dediler

Üsküdar'dan azmeyledik Hak yola
Bilmedik ki başımıza ne gele
Gözümüzün yaşı karıştı Nil'e
Nice bin can telef oldu dediler

Geldi Arab yolumuzu bağladı
Hasret ile yüreğimiz dağladı
Gökte melek yerde insan ağladı
Hacılara yazık oldu dediler

Arablar'dan oldu bize bu işler
Çakıl taşı gibi serildi leşler
Hal(i)mize ağladı havada kuşlar
Takdir-i Hak böyle imiş dediler

Çöllerde süründük yaralı melil
Yoktur önümüze düşe bir delil
Halimize rahmede gani Celil
Alnımıza yazı budur dediler

Sultan Mustafa işitti ağladı
Kullarının yüreğini dağladı
Yedi kıral dilde bunu söyledi
Hacılara yazık oldu dediler

Kimi Kud(ü)s'e gitti kimisi şam'a
Kimimiz Beyrut'a kimi Maan'a
Niceler bulandı al kızıl kana
Kerbela'da şehid olduk dediler

Göğe çıktı feryad ile zarımız
Gayet müşkil oldu bizim halimiz
Bad'a gitti namus ile arımız
Mevla bize senden imdad dediler

Felek devredeli bu iş olmadı
Mahmel-i şerif'de çok baş oynadı
Kanımız da çölde kumla kaynadı
Kıyametten nişan oldu dediler

Avratların hali gelmez beyana
Çırılçıplak döküldüler yabana
Devir döndü geldik ahır zamana
Dost ağlayıp düşman güldü dediler

Kılınç mızrak üstümüze oynadı
şamlılar'dan bize imdad olmadı
Neşat(i) Al-i Osman'da gayret kalmadı
Ya ilahi senden imdad dediler❞

❝Bırakıp gitme dedim
Beni terketme dedim
Sabuha çok bekledim
Haber bile etmedin
Vicdansız Sabuha Sabuha Sabuha

Kalbim aşkınla yanmış
Meğer gönlüm aldanmış
Yalan sevgine kanmış
Alın yazım karaymış
Vicdansız Sabuha Sabuha Sabuha

Nerdesin ah nerdesin
Beni öldüreceksin
ısmini söylemekten
Tükendi son nefesim
Vicdansız Sabuha Sabuha Sabuha❞

❝Daim şita gitmez bu devr-i alem(1)
Sabreyle(2) sevdiğim yaz var ucunda
Elbet bir gün ayrı düşen kavuşur(3)
Ahdimiz kavidir(4) söz var ucunda

Yaralarım küşad(5) oldu elleme
Ebruların mah(6) yüzüne telleme
Bu gurbetin ardı gelmez belleme
Bir sebep halk eder(7) az var ucunda

Benim sevdiceğim(8) hilal kaşlıdır
Eşinden ayrılmış gözü yaşlıdır
Muhabbet(9) dediğin iki başlıdır
Tahammül olmuyor(10) göz var ucunda

Doğru tarik sürüp yol varmalıdır
Akıtıp gözyaşın sel varmalıdır
Seherde ah çekip yalvarmalıdır
Niyaz et Mevla'ya naz var ucunda

Esrarımız her adama denilmez
Geçen ömür geçti gitti(11) sayılmaz
Hey Ruhsati bu dünyaya doyulmaz
Velakin on arşın bez var ucunda❞

❝Ademin Merihe gitme çağında
ınsanın taptığı puta bak puta
Bilirim ki dünya lezzet doludur
Karganın yediği duta bak duta

Aşıkların sözü hep enel haktır
Vallahi billahi yalanım yoktur
Onu yakasında gümüş gömlektir
Senin yakanda ki bite bak bite

Ölü insanlardan keramet olmaz
Ölmüş insanlardan şefaat gelmez
Aya gidip gelmek marifet olmaz
Daha güneşten öte bak öte

Mahzuni değildir hazreti mervan
Bizden ayrı değil hak ile şeytan
Ne olursa olsun gider bu kervan
Ardımdaki üren ite bak ite❞

❝Yaşanası şu dünyadan gitmeden
Gel kardaşım gel de birlik olalım
Leylek gibi boşa lak lak etmeden
Gel kardaşım gel de birlik olalım

Bak nasıl üremiş tarlada darı
Birlikte bal yapmış kovanda arı
Doğayı süslemiş al yeşil sarı
Gel kardaşım gel de birlik olalım

Düşmanına kapıları açmadan
Çırpınanlar kanatlanıp uçmadan
Kudurmuşlar salyasını saçmadan
Gel kardaşım gel de birlik olalım

ışçi köylü aydın olursak harman
Kimse hakkımızda veremez ferman
Birlikte bulunur dertlere derman
Gel kardaşım gel de birlik olalım

Selami her zaman birlikten yana
Kardeşlik deminden iç kana kana
Birlikten fayda var hem sana bana
Gel kardaşım gel de birlik olalım❞

❝Gitme benden tatlı yarim
Öksüz kalmasın mezarım
Bir haberi esirgeme
ınce ince sızılarım

Hergün yoluna bakarım
El atarım kurur dalım
Sen gidersen nolur halım
A benim Ozan Erdal'ım❞

❝Gam kasavet gitmez olsun başından
Alem aciz kalsın ahı zarından
Yekini yekini kalkma yerinden
Ben tutayım ellerinden yar senin

Vücudun dayansın sitem taşına
Daim çalış emeciğin boşuna
Ufak gömlek serme dallar başına
Nen duymayım dillerinden yar senin

Bakmaz mısın etticeğin işlere
Başındaki boran ile kışlara
Ayağım deyse de taştan taşlara
Gayri gitmem yollarından yar senin

Said'in katline yazarsın ferman
Muhanet zalimden bir puse alman
Gül rayhandan olsa bütün bir orman
Almam güllerimden bir tek yar seni❞

❝Alim gitme pazara
Aman uğradırlar nazara
Alim ölsün diyenler
Kendi girsin mezera

Aman Alim Gül Alim mintandan
Ben Alimi severim pek candan
Evrakların okunuyor idamdan

Gökte yıldız on kaldı
Aman şalvar düştü don kaldı
ındir yarim fistanını
Aman görünmedik nen kaldı

Aman Alim Gül Alim mintandan
Ben Alimi severim pek candan
Evrakların okunuyor idamdan

Gökte yıldız on kalmış
Aman Mevlam neler yaratmış
Anasını çerden çöpten
Oğlunu aslan yaratmış

Aman Alim Gül Alim mintandan
Ben Alimi severim pek candan
Evrakların okunuyor idamdan

Alimin habası var
Aman donunda libası var
Alim pek güzel ama
Aman ne çirkin babası var

Aman Alim Gül Alim mintandan
Ben Alimi severim pek candan
Evrakların okunuyor idamdan❞

❝Alim gitme pazara
Uğratırlar nazara
Alim öldü diyenler
Kendi girsin mezara

Alim orak biçiyor
Suyu nerden içiyor
ıkindinin güneşi
Mor fesinden geçiyor
Vay Alim vay❞

❝Kor bir ateştir yüreğim
Coşku büyüttüm koynumda
Oğul gitme demedim
Omuz verdim kavgasına
Kızım gitme demedim
Omuz verdim kavgasına

Bulutlar ağlar
Dağlardan akar
Savrulur zindanlara
Zinciri kırar
Duvarı yıkar
Buluşuruz meydanlarda

Boy veriyor karanfilim
Özgür günün müjdesiyle
Kızım gitme demedim
Soluklar verdim sesine
Oğul gitme demedim
Soluklar verdim sesine

Bulutlar ağlar
Dağlardan akar
Savrulur zindanlara
Zinciri kırar
Duvarı yıkar
Buluşuruz meydanlarda❞