Osman Öztunç - Abdal MusaYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Osman Öztunç En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Osman Öztunç - Vur
Osman Öztunç - Mehmedim
Osman Öztunç - Selam Olsun
Osman Öztunç - Ben Sensiz Öldüm Bağışla
Osman Öztunç - Adı Türk
Osman Öztunç - Yastadır
Osman Öztunç - Devran
Osman Öztunç - Akalın
Osman Öztunç - Türkün Türküsü
Osman Öztunç - Züleyha da Kalmışım

Etiketler : Osman Öztunç, Abdal Musa, Osman, Öztunç, Abdal, Musa, Osman Öztunç - Abdal Musa türkü indir, Osman Öztunç - Abdal Musa türkü dinle, Osman Öztunç türküleri, Abdal Musa türküsü dinle, Osman Öztunç türkü dinle, Osman Öztunç türkü sözleri, Abdal Musa sözleri, Osman Öztunç mp3 dinle

❝Beylerimiz elvan gülün üstüne
Ağlar gelir şahım Abdal Musaya
Urum Abdalları postun eğrine
Bağlar gelir şahım Abdal Musaya

Urum Abdalları gelir dost deyü
Eğnimizde aba hırka post deyü
Hasteleri gelir derman isteyü
Sağlar gelir şahım Abdal Musaya

Hindden bazerganlar gelir yayınır
Pişer lokmaları açlar doyunur
Bunda aşıkları gelir soyunur
Erler gelir şahım Abdal Musaya

Meydanında dara durmuş gerçekler
Çalınır koç kurbanlara bıçaklar
Döğünür kudüm açılır sancaklar
Tuğlar gelir şahım Abdal Musaya

Her matem ayında kanlar saçarlar
Uyandırıp Hak çerağın yakarlar
Demine hu deyip gülbang çekerler
Nurlar gelir şahım Abdal Musaya

İkrarıdır koç yiğidin yuları
Muannidi çeksem gelmez ileri
Akpınarın Yeşilgölün suları
Çağlar gelir şahım Abdal Musaya

Alim almış Zülfekarın destine
Sallar durmaz Yezitlerin kasdına
Tümen - tümen Gene Alinin üstüne
Sırlar gelir şahım Abdal Musaya

Benim bir isteğim vardır Kerimden
Münkir bilmez evliyanın sırrından
Kaygusuzam ayrı düştüm pirimden
Erler (Ağlar) gelir şahım Abdal Musaya

***

Bektaşi Gülleri, Bektaşî-Alevî Şiirleri
Antolojisi, Cahit Öztelli, Özgür Yayınları: 13
Üçüncü Basım Kasım 1997, s.117-118de eser
şu şekilde aktarılmaktadır


Beylerimiz elvan gülün üstüne
Ağlar gelir şahım Abdal Musaya
Urum abdalları postun eğnine
Bağlar gelir şahım Abdal Musaya

Urum abdalları gelir dost deyü
Eğnimizde aba hırka post deyü
Hastaları gelir derman isteyü
Sağlar gelir şahım Abdal Musaya

Hindden bezirganlar gelir yayınır
Pişer lokmaları açlar doyunur
Aşıkları gelir bunda soyunur
Erler gelir şahım Abdal Musaya

Her matem ayında kanlar saçarlar
Uyandırıp Hak çırağın yakarlar
Demine hu deyip gülbenk çekerler
Nurlar gelir şahım Abdal Musaya

Meydanında dara durmuş gerçekler
Çalınır koç kurbanlara bıçaklar
Döğülür kudüm açılır sancaklar
Tuğlar gelir şahım Abdal Musaya

İkrarıdır koç yiğidin yuları
Fakıhları çeksem gelmez ileri
Akpınarın Yeşilgölün suları
Çağlar gelir şahım Abdal Musaya

Alim Zülfikarın almış destine
Sallar durmaz Yezitlerin kasdına
Tümen tümen Genç Alinin üstüne
Sırlar gelir şahım Abdal Musaya

Benim bir isteğim vardır Kerimden
Münkir bilmez evliyanın halinden
Kaygusuzum ayrı düştüm pirimden
Ağlar gelir şahım Abdal Musaya❞

❝Abdal Musa Türbesinden gelirim
Budala Sultanda ibret görürüm
Oturak Babadan niyaz alırım
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

Kafi Baba Finikede belledim bilirim
Niyaz eder Mestan Şaha gelirim
Keramet Babadan ilham alırım
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

Uçar su yeşil göl sırrı bilesiz
Sevindik Babayı seven çilesiz
Hem burada hem Mısırda Kaygusuz
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

Duman Baba Himmet Baba pir dedik
Çatal Baba Haydar Baba er dedik
Siman Ümmü ile baltası gedik
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

Veli Baba Ispartada belledim
Sücaettin Veliyi kalpte dinledim
Yunus ile Mevlanaya uğradım
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

İdris Hünkar dedi tacından
Sarı İsmail ilham aldı yüceden
Kadıncık Anadan Fatma Bacıdan
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

Lokman Perandeyle Genç Abdal candan
Taptuk Emre Sarı Saltuk erkandan
Hasan Dedeyle Haydar Sultandan
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

Hacı Bayram Veli kışı yaz eden
Pir Sultan Kul Himmet Şahdan söz eden
Balım Sultan ile Battal Gaziden
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

Ahmet Yeseviden bize öğütler
Teslim Abdal Derviş Ali yiğitler
Susuz Kerbelada yanan şehitler
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

Ali Kumral Abdal Devrandan
Elvan Çelebiyle Ahi Evrandan
Akşemsettin Pirden Eyüp Sultandan
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

Karaca Ahmet Kızıldeli veliden
Doksan bin evliya Anadoludan
Ehlibeyt katar tutmuş Aliden
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

Şahkulu ile Geyikli Baba gezenler
Hakk-Muhammet-Ali müşkül çözenler
Sivastaki yanan aydın ozanlar
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

Kul Hüseyin Hüseyin Gazi savaşta
Kırklar yola çıkmış softa telaşta
Elli şehit Çorumda yüzon Maraşta
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa

Kement ile destur Salih Niyazi
Darda ikrar alan Cemal Çelebi
Atatürkle Hünkara yaptılar niyazı
Türbesinden selam Hacı Bektaşa

Hasan Kara gelse Mehdi Aliler
Sahte dinciler zulmü yeniler
Bilip bilmediğim erler veliler
Selam gönderdiler Hacı Bektaşa❞

❝Abdal Musa Sultan ceylanı geldi
Ufkumuzu fetheden Yaradan Allah
Cihan harap oldu insan az kaldı
Gene hüküm sendedir Yaradan Allah

Hasanla Hüseyin anadan doğdu
Zühre ebe beleyim kundacı[ğı]n sardı
Onlar da Aliden şifayet umdu

Varın bakın Fatma ana üç aylarda mı
Elleri göğsünde gayet zorda mı

Yer yüzünü yeşil çimen bürüdü
Gözlerimden kanlı yaşlar yürüdü
Esbablar döküldü donlar çürüdü

Varın bakın Fatma ana üç aylarda mı
Elleri göğsünde gayet zorda mı

Kuşlar yuva yapmış anın başına
İnsan sel sel olmuş gözün yaşına
Kimler karışır şu Alimin işine

Varın bakın Fatma ana üç aylarda mı
Elleri göğsünde gayet zorda mı

Seksen bin evliya dirildi geldi
Doksan bin evliya minnete durdu
Onlar da Aliden şifayet umdu

Varın bakın Fatma anam dardan indi mi
Elleri göğsünde gayet zorda mı

Abdal Pir Sultanım noldu nolacak
Yüksek dallerine bülbül konacak
Yarın Hak divanında mahşer kurulacak
İnsan ettiğini orda bulacak❞

❝Gözüme göründü dostun bağları
Himmeti erişti Abdal Musanın
Üzülsün çürüğü kalsın sağları
Himmeti erişti Abdal Musanın

Hindistan ilinden duyuldu sesi
Mümin kullarına düştü hevesi
Yedi babtan içeridir türbesi
Nur doğdu üstüne Abdal Musanın

Başındadır nurdan elifi tacı
Eşiğin bekleyen neylesin hacı
Mağripten meşrike oynar kılıcı
Zahire batıma Abdal Musanın

Dedem beni muhabbetin coşturur
Coşturur da yüce dağlar aşırır
Aşırır da Kaygusuza düşürür
Himmeti erişti Abdal Musanın

Şükür Kul Hüseynim murada erdi
Kaygusuz Sultanın evine geldi
Kırklar eşiğine yüzünü sürdü
Mest etti kokusu Abdal Musanın❞

❝Antalya Elmalı Tekke Köyüne
Pir Abdal Musa’ yı görmeye geldim
Niyaz edip türbesinin önünde
Özüm teslim edip durmaya geldim

Yüzüm sürem eşiğine köşküne
Yardım etsin mazlum ile düşküne
Kurban kesip dua edip aşkına
Helalinden lokma vermeye geldim

Uçan suyun berrak berrak akıyor
Gören canlar hayranlıkla bakıyor
Bağ içinde bülbülleri şakıyor
Bu sırrın özünü sormaya geldim

Çok gönül yapmışın döküp kırmadan
Değirmenin sola döner durmadan
Ezgini' yim son nefesim vermeden
şu hikmeti hakka ermeye geldim❞

Beylerimiz elvan gülün üstüne
Ağlar gelir şahım Abdal Musa'ya
Urum Abdalları postun eğrine
Bağlar gelir şahım Abdal Musa'ya

Urum Abdalları gelir dost deyü
Eğnimizde aba hırka post deyü
Hasteleri gelir derman isteyü
Sağlar gelir şahım Abdal Musa'ya

Hind'den bazerganlar gelir yayınır
Pişer lokmaları açlar doyunur
Bunda aşıkları gelir soyunur
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya

Meydanında dara durmuş gerçekler
Çalınır koç kurbanlara bıçaklar
Döğünür kudüm açılır sancaklar
Tuğlar gelir şahım Abdal Musa'ya

Her matem ayında kanlar saçarlar
Uyandırıp Hak çerağın yakarlar
Demine hu deyip gülbang çekerler
Nurlar gelir şahım Abdal Musa'ya

İkrarıdır koç yiğidin yuları
Muannidi çeksem gelmez ileri
Akpınar'ın Yeşilgöl'ün suları
Çağlar gelir şahım Abdal Musa'ya

Ali'm almış Zülfekarın destine
Sallar durmaz Yezitlerin kasdına
Tümen - tümen Gene Ali'nin üstüne
Sırlar gelir şahım Abdal Musa'ya

Benim bir isteğim vardır Kerim'den
Münkir bilmez evliyanın sırrından
Kaygusuz'am ayrı düştüm pirimden
Erler gelir şahım Abdal Musa'ya