Nuray Hafiftaş - AyvazYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Nuray Hafiftaş En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Nuray Hafiftaş - Leyli Leyli
Nuray Hafiftaş - Sen Küçüksün
Nuray Hafiftaş - Ahu Gözlüm Tut Elimden
Nuray Hafiftaş - Doktor
Nuray Hafiftaş - Eyvah Gönül
Nuray Hafiftaş - Ay Doğar Ayazlanır
Nuray Hafiftaş - Cemil
Nuray Hafiftaş - Böyle Giderim
Nuray Hafiftaş - Potpori
Nuray Hafiftaş - Bülbül Havalanmış

Etiketler : Nuray Hafiftaş, Ayvaz, Nuray, Hafiftaş, Ayvaz, Nuray Hafiftaş - Ayvaz türkü indir, Nuray Hafiftaş - Ayvaz türkü dinle, Nuray Hafiftaş türküleri, Ayvaz türküsü dinle, Nuray Hafiftaş türkü dinle, Nuray Hafiftaş türkü sözleri, Ayvaz sözleri, Nuray Hafiftaş mp3 dinle

❝Ayvaz benim senden yana
Kurban olam şirin cana
Sağda duran Köse Kenan
Vur diyende vurmaz mısın
Kır diyende kırmaz mısın

Ayvazın kolları bağlı
Ciğerciğim oda dağlı
Sol tarafta Demircioğlu
Vur diyende vurmaz mısın
Kır diyende kırmaz mısın

Köroğlum söylüyor zatı
Ülkelerde vardır methi
Acemoğlu sür Kıratı
(Sür diyende sürmez misin)
Vur diyende vurmaz mısın
Kır diyende kırmaz mısın❞

❝Gözlerim yollara kaldı takıldı
Ayvazım nerede Kenan ne oldu
Köroğlunun gitti başından aklı
Ayvazım nerede Kenan ne oldu

Bu da düşmanların başka fendi mi
Yiğit Ayvazıma merhum dendi mi
Felek talihimi acep yendimi
Ayvazım nerde Kenan ne oldu

Kırılmışa döndü kanadım kolum
Birisi gülümdü biri bülbülüm
Karardı yıldızım kapandı yolum
Ayvazım nerede Kenan ne oldu

Bolu Beyi yoksa kurdu mu tuzak
Yolu tıkadı mı bir sürü kazak
Karanlık bastırdı kasaba uzak
Ayvazım nerede Kenan ne oldu❞

❝Sana bir sözüm var koçak Ayvazım
Bir kolumuz tutulmuştu eldedir
Eğerlen Kır atı alın getirin
Ağam gelir diye gözü yoldadır

Kır atın üstünde bir uzun yayla
Ağlayıp sızlama kaderim böyle
Sılaya varınca anama söyle
Elleri duda gözü yoldadır

Cıda değsin koçaklarım uyansın
Ak bilekler kızıl kana boyalısın
Demircioğlu bügün harbe dayansın
Düşmanı yıkacak gücü koldadır

Köroğlum görmüştür kara düşünü
Kadir mevlam asan etsin işini
Herkes ata binsin çeksin başını
Eşin dostun şimdi gözü yoldadır❞

❝(hey hey) Ayvaz gelir otağından
Ballar akar dudağından
Kaymak yalar tabağından
Ah boran mı kış mıdır Ayvaz

Leyli leyli
Vay boran mı kış mıdır Ayvaz
Han Ayvaz han Ayvaz ey

(hey hey) Ayvazın köyleri handır
Ona kurban şirin candır
Ağ elleri fiske kandır
Kestiğin baş mıdır Ayvaz

Oğul oğul
Kestiğin baş mıdır Ayvaz
Han Ayvaz han Ayvaz ey

(hey hey) Dayan koç Köroğlum dayan
Gizli sırlar oldu beyan
Yatmışsan gafletten uyan
Gördüğün düş müdür Ayvaz

Leyli leyli
Gördüğün düş müdür Ayvaz
Han Ayvaz han Ayvaz ey❞

❝Meclis başında durmuşsun
Dala benzer boyun Ayvaz
Nice yiğitler yormuşsun
Terlan mıdır huyun Ayvaz

Güzeller karşına gelir
Doğan ana kadrin bilir
Alnın açık yüzün güler
Nerden gelir suyun Ayvaz

Sen Yusuf-u Kenan mısın
Paşa mısın Sultan mısın
Melek misin insan mısın
Kimden gelir soyun Ayvaz

Çatmaz gücüne her senin
Adın dilde ezber senin
Köroğlu gibi er senin
Ahır olur oyun Ayvaz

Aşık Cünun sene heyran
Eyleme gönlünü viran
Çenlibelde koydun nişan
Bir tutaydım toyun senin❞

❝Gel ayvaz seninle hesap görelim
Ezel bahar dememize ne galdı
Ala çamın boz tepenin ardında
At binüp de gezmemize ne galdı

Gel Çukurovada edek savaşı
Yatıralım yanı yana üleşi
Sarı akçayla simle guruşu
Ölçüp ölçüp bölmemize ne galdı

Köroğlum der gel eyleyek savaşı
Meydana sararım ganilen leşi
Sarı atlasilen dürlü gumaşı
Kargı ilen bölmemize ne galdı

Abona da göç Köroğlum Abona
Şişti yürek sığmaz oldu gabına
Gamalağın gararducun ardına
Silah çatıp yatmamıza ne galdı❞

Siyah zülüflerin dökmüş
Kızıl güllere güllere
Ala gözlerini dikmiş
Tozlu yollara
          Gel ayvazım dolaşalım
          Çamlı bellere bellere  

Âşıklara vardır meyli
Riyazet etmiştir hayli
Ben mecnun olam sen leyli
Düşüp çöllere çöllere
          Gel ayvazım dolaşalım
          Çamlı bellere bellere

❝Gel gidelim Karaman'a yukarı
Başı telli canım Ayvaz ağlama
Çok ağlama başa sevda getürür
Başı telli canım Ayvaz ağlama

Gel geçelim Karaman'ı beriden
Körpe kuzu idin aldım sürüden
Kasap baban duyar gelir beriden
Başı telli canım Ayvaz ağlama

Görünüyor Çamlıbel'in illeri
Bahçesinde açılmıştır gülleri
Ne dökülür gözlerinin selleri
Başı telli canım Ayvaz ağlama

Gel gidelim Karaman'dan aşağı
Sar beline şallı Acem kuşağı
Sana derler Çamlıbel'in uşağı
Başı telli canım Ayvaz ağlama

Koç Köroğlu derler Ayvaz adıma
Düşenler kurtulmaz benim yadıma
Merhametin yok mu bu feryadıma
Başı telli canım Ayvaz ağlama❞

❝Dinle sözlerimi han oğlum Ayvaz
Yükletin kervanı dengine bakın
Erlik meydanına girdiğin zaman
Kuşanın kılıcı cengine bakın

Düşmanın üstüne eyledim akın
Geri dönüşüm yok zamanım yakın
Fakir fukarayı incitmen sakın
Mal yemez tamahkar zengine bakın

Köroğlu her zaman kurdu meydanı
Ben bilirim yahşi ile yamanı
Aman dileyenden kesme amanı
Dertli olanların derdine bakın❞

❝Benden selam eylen Bolu Beyi'ne
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi
Muhabbeti düştü gönlüm evine
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi

Eyerleyip Kırat'ıma binmeden
Alayları bölük bölük bölmeden
Bolu şehri ateşlere yanmadan
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi

şimdi Kırat'ıma biner aşarım
Karadeniz gibi kaynar coşarım
Sinesine eğri kılıç döşerim
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi

Gürzü kösteğini kola takmadan
Kırat'ı sağa sola yıkmadan
Bolu şehrin ateşlere yakmadan
Göndersin Ayvaz'ı göresim geldi

Ben de Köroğlu'yum yolum salasın
Koç yiğidi arz ettirem sılasın
Depretmeden demir yayın cıdasın
Oğlum Ayvaz seni göresim geldi❞

❝Kocadım belim büküldü
Gözümün nuru döküldü
Damarım bendi söküldü
Kocaldım Ayvaz pir oldum

Feleğin n'olduğun bildim
Kahice kahice güldüm
Ben her şeyden arzum aldım
Kocaldım Ayvaz pir oldum

Güzele bade içirdim
Hasmı meydandan kaçırdım
Yedi naldan ol geçirdim
Kocaldım Ayvaz pir oldum

Köroğlu der yarim gelmez
Akan gözüm yaşın silmez
Eski gençlik ele girmez
Kocaldım Ayvaz pir oldum❞

❝Muştuluk olsun dağlara
şen olun Ayvaz geliyor
Selam olsun servilere
şen olun Ayvaz geliyor

Takınır çifte bıçaklar
Salınır sırma saçaklar
Yeryüzündeki çiçekler
Açılın Ayvaz geliyor

Çiğdemin ömrü tez biter
Alay alay nergis biter
Karanfil bahçede biter
Takının Ayvaz geliyor

Param param taşlar olur
Yardımcısı kuşlar olur
Dervişler dervişan olur
şal geyin Ayvaz geliyor

Köroğlu der hey ağalar
Çekinir fener maşalar
Yol üstündeki kayalar
Çekilin Ayvaz geliyor❞

❝Gel Ayvaz seninle hesap edelim
Evvel bahar dememize ne kaldı
Acem kervanından Hind'in kumaşın
Top top edip almamıza ne kaldı

ınsek meydanlara etsek savaşı
Arkam sıra gezer çok bölükbaşı
Sarı altın ile gökçe kuruşu
Ölçek ölçek bölmemize ne kaldı

Babına da deli gönül babına
Koçyiğitler sığmaz oldu kabına
Ala çamın boz meşenin dibine
Bölük bölük yatmamıza ne kaldı

Aman Ayvaz zaman senin derdinden
Kervan geçmez Çamlıbel'in yurdundan
Beş onumuz Bozgediğin ardından
Bölük bölük çıkmamıza ne kaldı❞

❝Hani benim oğlum nerde
Öldürdüler Han Ayvaz'ı
Gönlümü saldılar derde
Öldürdüler Han Ayvaz'ı

Kılıncını yerde buldum
Görür görmez deli oldum
Beyler mürüvetsiz kaldım
Öldürdüler Han Ayvaz'ı

ıller başlasın göçmeye
Kuşlar yekinsin uçmaya
ınerken suyun içmeye
Öldürdüler han ayvaz'ı

Yekin dağlar bele durmaz
Deli kin insanı yormaz
Su içene yılan vurmaz
Öldürdüler Han Ayvaz'ı

Köroğlu Hak vadem yetti
Kafir Firenk puştluk etti
Barut çıktı mertlik bitti
Öldürdüler Han ayvaz'ı❞

❝Ne durursun şanlı Ayvaz
Düşek yollara yollara
Bizi bekler Benli Döne
Sorar yellere yellere

Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere

Uçurdum gönül kuşunu
Görek feleğin işini
Salmış gözünün yaşını
Dönmüş sellere sellere

Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere

şimdi Döne boynun bükmüş
Gözünü yollara dikmiş
Siyah kaküllerin dökmüş
Kızıl güllere güllere

Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere

Çamlıbel'in gülü biter
Seherde bülbüller öter
Döne'm gözlerini diker
ınce yollara yollara

Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere

O doldursun ben içeyim
Mest olup serden geçeyim
Kırat'a binip göçeyim
Bizim illere illere

Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere

Aşıklara vardır meyli
Eziyet çekmişiz hayli
Ben Mecnun'um Döne'm Leyli
Düşek çöllere çöllere

Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere

Aşık olan serden geçer
Badeyi doldurup içer
Alır sevdiğini göçer
ılden illere illere

Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbelere bellere

Bülbül olan konar güle
Sedasını verir yele
Engel bir taş atar göle
Düşer dillere dillere

Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere

Köroğlu der ben bir merdim
Sarardı çehre-i zerdim
şu benim nihani derdim
Kızıl güllere güllere

Sür atı gidelim Ayvaz
Çamlıbellere bellere❞

❝Yol verin dumanlı dağlar
Aşmaya Ayvaz geliyor
Çağlasın soğuk pınarlar
ıçmeye Ayvaz geliyor

Bu dağlarda biten güller
Kokusu lal eder diller
Dalında cüda bülbüller
Ötüşün Ayvaz geliyor

Bizim yaylanın yiğidi
Belinde gümüş dividi
Yaylanın servi söğüdü
Gölg'edin Ayvaz geliyor

Bizim yaylalar oluklu
Akar sular balıklı
Al valalı mor belikli
Kız gelin Ayvaz geliyor

Bizim yaylanın uşağı
Belinde Aydın kuşağı
Yaylanın türlü çiçeği
Kokuşun Ayvaz geliyor

Köroğlu der ki tayalar
Atlımız hayvan kovalar
Sarptaki yüksek kayalar
Yassılın Ayvaz geliyor

***

Vasfi Mahir Kocatürk, Saz şiiri Antolojisi
adlı kitabında eseri şu şekilde aktarmaktadır
Ayyıldız Matbaası, Ankara - 1963, s.51


Yol verin dumanlı dağlar
Aşmaya Ayvaz geliyor
Çağlasın soğuk pınarlar
ıçmeye Ayvaz geliyor

Bu dağlarda biten güller
Kokusu lal eder diller
Dalında cüda bülbüller
Ötüşün oğlum geliyor

Bizim yaylanın yiğidi
Belinde gümüş dividi
Yaylanın selvi söğüdü
Gölg'edin Ayvaz geliyor

Bizim yaylalar oluklu
Akar suları balıklı
Al balalı mor yelekli
Kız gerek oğlum geliyor

Bizim yaylanın uşağı
Belinde Aydın kuşağı
Yaylanın türlü çiçeği
Kokuşun Ayvaz geliyor

Köroğlu der ki Dayalar
Atlımız hayvan kovalar
Sarptaki yalçın kayalar
Yasılın oğlum geliyor❞

❝Muştuluk olsun dağlara
şen olun Ayvaz geliyor
Selam olsun servilere
şen olun Ayvaz geliyor

Takınır çifte bıçaklar
Salınır sırma saçaklar
Yeryüzündeki çiçekler
Açılın Ayvaz geliyor

Çiğdemin ömrü tez biter
Alay alay nergis biter
Karanfil bahçede biter
Takının Ayvaz geliyor

Param param taşlar olur
Yardımcısı kuşlar olur
Dervişler dervişan olur
şal geyin Ayvaz geliyor

Köroğlu der hey ağalar
Çekinir fener maşalar
Yol üstündeki kayalar
Çekilin Ayvaz geliyor❞