Aşık Haşimi Aslıhak - Ne FaydaYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Aşık Haşimi Aslıhak En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Aşık Haşimi Aslıhak - Niye Gam Çekersin Gönül
Aşık Haşimi Aslıhak - İyi Seç Dostunu
Aşık Haşimi Aslıhak - Seni Sordum
Aşık Haşimi Aslıhak - Ne Fayda
Aşık Haşimi Aslıhak - Turnam
Aşık Haşimi Aslıhak - Şu Zalım Gurbet
Aşık Haşimi Aslıhak - Çıktım Seyreyledim
Aşık Haşimi Aslıhak - Sızlar Eski Yaram
Aşık Haşimi Aslıhak - Neredesin Ya Dost
Aşık Haşimi Aslıhak - Gezsem De Dünyanın Dört Bucağını

Etiketler : Aşık Haşimi Aslıhak, Ne Fayda, Aşık, Haşimi, Aslıhak, Fayda, Aşık Haşimi Aslıhak - Ne Fayda türkü indir, Aşık Haşimi Aslıhak - Ne Fayda türkü dinle, Aşık Haşimi Aslıhak türküleri, Ne Fayda türküsü dinle, Aşık Haşimi Aslıhak türkü dinle, Aşık Haşimi Aslıhak türkü sözleri, Ne Fayda sözleri, Aşık Haşimi Aslıhak mp3 dinle

❝Dünya benim diye göğsünü germe
Dünya kadar malın olsa ne fayda
Söyleyen dillerin söylemez olur
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda

Kurtulamazsın Azrailin elinden
Bir gün olur çıkarırlar evinden
Allahın ismini koyma dilinden
Dünya kadar pulun olsa ne fayda

Sen de dersin söz içinde sözüm var
Çalarsın çırparsın oğlum kızım var
Senin şunda üç beş arşın bezin var
Bütün dünya malın olsa ne fayda

Yalan söyler kov gıybetten geçmezsin
Helalını haramını seçmezsin
Kesilir nasibin su da içmezsin
Akan çaylar senin olsa ne fayda

Pir Sultan Abdalım çökse otursa
Küll-i günahlarım alsa götürse
Dünya benim diye çekse getirse
Dünya sana baki kalmaz ne fayda❞

❝Durma çalış tembel olma
Kimden kime ne fayda var
Kimsede bir hata bulma
Kimden kime ne fayda var

Kuşlar gibi garip ötme
Dosttan bir şey ümit etme
Yol tutup uzağa gitme
Kimden kime ne fayda var

Ne yare bak ne kardaşa
İster çoban ister paşa
Vur başını taştan taşa
Kimden kime ne fayda var

Ham duyguyla fikir ekme
Atma kimsesize tekme
El cebine gözün dikme
Kimden kime ne fayda var

Paran varsa yücelirsin
Aşık Mihman gencelirsin
Fakir isen kocalırsın
Kimden kime ne fayda var❞

❝Kader attı beni gurbet eline
Gülemedim gülemem ki ne fayda
Gözyaşlarını döndü bahar seline
Silemedim silemem ki ne fayda

Yıllardır kalmışam köyümden ırak
Bırak behey felek yakamı bırak
Seni çok özledim ey çetin durak
Gelemedim gelemem ki ne fayda

Nevruz Ali çeker ah ile zarı
Ömrümden eylerim hergün zararı
Çok oldu kaybettim sevdiğim yarı
Bulamadım bulamam ki ne fayda❞

❝Sende kıymet varsa ele ne fayda
Kazanır kendine el izzet bulur
Çalışıp özüne şeref et peyda
Hatırlı gönüllü kul izzet bulur

Ezel ey dedinse söyleme kötü
Babanın dostuna sen ver kıymeti
Her zaman karşıya göster hizmeti
Daima tatlıca dil izzet bulur

Divani belanın künhünden kaçar
Mert yiğit sofrasın ortaya açar
Zehiri bilmezse bir adam içer
Her sofra başında bal izzet bulur❞

❝Bir kamil mürşitten ehli olmayan
Ben abidim demiş dese ne fayda
Dünya muhabbetin dilden salmayan
Ben muhibbim demiş dese ne fayda

Sıtk ile beklemeyen razı babın
Hergün vermeyenler doğru hesabın
Okusalar cem-i ilmin kitabın
Ben alimim demiş dese ne fayda

Nefse esir olup gücü yetmeyen
Hırsı atıp gazabını tutmayan
Kibrinden tamahtan nefret etmeyen
Ben kamilim demiş dese ne fayda

Ehl-i irfan ile konup göçmeyen
Aşkın meydanında dolu içmeyen
Küfür behrin iman ile geçmeyen
Ben müminim demiş dese ne fayda

Yokluk denizine girip dalmayan
O gizli gevherden nasip almayan
Meluli'm Nacide kaydı olmayan
Ben Naciyim demiş dese ne fayda❞

❝Bir kulda olmazsa talih yığval zar
Milletine kurban olsa ne fayda
Gece gündüz gözden dökse kanlı yaş
O ki kıymeti yok ölse ne fayda

ınsanlıktan yoktur bende bir nişan
Zayıftır idrakim aklım perişan
Akılsız akraba güldürür düşman
Böyle adam yurtta kalsa ne fayda

ızhar etme sırrın içerlerden yan
Sev seni seveni yolunda ver can
Emsalsiz bir bağı becerse bağman
Gül bitmeden bülbül gelse ne fayda

Dertli şenlik sırrın etme aşikar
Her muhibbi dosta ver bir yadigar
Cem etsem derdimi dağları tartar
Ben dertliyim alem gülse ne fayda❞

❝şu dünyanın cefasından usandım
Derdimin dermanı olsa ne fayda
Çektiğim çileler bitecek sandım
Gönlümün sultanı olsan ne fayda

Kalbim kırık gönlüm yine yaralı
Kader böyle alın yazım karalı
Dostlarım da hatırımı soralı
Baş yastıkta gözüm yolda ne fayda

Ömrümün sonu da hüsran olunca
Ölmeye razıyım çilem dolunca
Nazlı yarim saçlarını yolunca
Kasım der ki ağlasa ki ne fayda❞

❝Bir gün olur götürürler evinden
Allahın kelamı düşmez dilinden
Kurtuluş yok ezrailin elinden
şu dünyaya hünkar olsan ne fayda

Niçin terkedersin farzı sünneti
Tanır mısın cehennemi cenneti
Ne umarsın kılmaz isen namazı
şu dünyaya hünkar olsan ne fayda❞

❝Yahşi yaman her gün geçer efendim
Acı sözle dağlamaktan ne fayda
Gıybet etmek zinadan da beterdir(1)
şurda burda koğlamaktan ne fayda

Kara toprak bir gün basar üstümüz
Eşe dosta ulaştırmaz destimiz
ıçi hain yüze gider dostumuz
Yollarımı bağlamaktan ne fayda

Her bir umurumu gelin bitirin(2)
Eksik koman birer birer yetirin
Sağlığında saymadığın hatırın
Ölümüne ağlamaktan ne fayda

Karışılmaz şu Mevla'nın işine
Güvenilmez boranına kışına
Mutabık gelmiyor için dışına
Gül yağıyla yağlamaktan ne fayda

Varsın gıybetime hemen döğüşsün
Ruhsati'yi pul yerine değişsin
Ben ölüşün dar yerlerin genişsin
Sahte kara bağlamaktan ne fayda❞

❝Gafil durma şaşkın birgün ölürsün
Dünya sana baki değil ne fayda
Ettiğin işlere pişman olursun
Pişmanhğın ele girmez ne fayda

Birgün seni iletirler evinden
Hakkın kelamını kesme dilinden
Kurtulmazsın Azrail'in elinden
Türlü türlü yolun olsa ne fayda

Söylersin de sen sözünden şaşmazsın
Helalmı haramından seçmezsin
Kepeğin tükenir su da içmezsin
Hep deryalar senin olsa ne fayda

Teslim Abdal eydür çöksem otursam
Cümle varlığımı ele yetirsem
şu yalan dünyayı zapta getirsem
Hep dünyalar senin olsa ne fayda❞

❝Karun gibi yığsan dünya malını
Bu gurbet hep senin olsa ne fayda
Zikr ile kesmezsen nefsin yelini
Bu alem hep senin olsan ne fayda

Mecalsiz düşen kul saçını yolar
Genç yüzler buruşur güzellik solar
Binlerce yaşayan mezara dolar
ımansız beş yüz yıl kalsan ne fayda

Celb ettiğin bu mal kabre gelir mi
Yaşlı bir bedende mecal kalır mı
Dünyanı doldursan mezar alır mı
Ak beyaz kefenle gitsen ne fayda

şu gurbette sade teni beslersin
Mal üstüne malı yığmak istersin
Emek verip bu boş hanı süslersin
Dünyayı enine yutsan ne fayda

Yaz gelince güller yeşerir solmaz
Allah'a inanan bir kalp yorulmaz
Bir gün olur bu mülk bize de kalmaz
Boş hanı gülistan yapsan ne fayda❞

❝Nemlenmiş topraklar temel tutmuyor
Kuşburnunda öten dilden ne fayda
Kökten alınmayan güller bitmiyor
Nefs elinde öten dilden ne fayda

ılim öğrenmişiz sadece dilde
Kelam sarf edilir servet gönülde
Nefisler yüzüyor bulanık gölde
Kendini bilmeyen kuldan ne fayda

Arif olan cahil bağına girmez
Kul olan kendini yücede görmez
Dertlinin derdinden dertsizler bilmez
Yolunu bilmeyen kuldan ne fayda

Her olur olmaza gönül verilmez
Dikenli bahçenin gülü derilmez
Cennet ü alaya yekten girilmez
Yolunu bulmayan kuldan ne fayda❞

❝Ne Mecnun Ne Leyla Bir Çare Bulmuş
Ayrılık Her Aşkın Kaderinde Var
Kendini Zorlama Tatli Sözlerle
Teselli Etmenin Ne Faydası Var

Sanki Bir Gün Çıkıp Gelecek Misin
Sensiz Ne Haldeyim Bilecek Misin
Gözümden Yaşları Silecek Misin
Ağlama Demenin Ne Faydası Var

Buraya Kadarmış Yolumuz Demek
Acıyla Bağlanmış Sonumuz Demek
Tek Çare Tanrıdan Sabır Dilemek
Kadere Sitemin Ne Faydası Var❞

❝Hakk'ın emri ile dünyaya geldim
ıki kardeş idik üç olduk bildim
En sonunda felek ayırdı ölüm
Muradımız alamadık ne fayda

Üç kardeşin biri gitti ağladım
Ciğer kebap oldu yürek dağladım
Bir saz aldım gafil gönlüm eğledim
Hakk'ın emri iki kaldık ne fayda

Köyümüzde bir çift kaldık gezmedik
Hatır kırıp gönlümüzden bezmedik
Felekten gam aldık murad[a] ermedik
Muradımız vermediler ne fayda

O da gitti gurbet ele gelmedi
Garip bıraktı bizi yüzüm gülmedi
Kahpe felek halimizden bilmedi
şimden sonra halim bilse ne fayda

Kardaşlarıma hep hasrettir gönlüm
Dillerim söylüyor kalkmıyor elim
Garibin yurdunda kırıktır belim
Yalan dünya benim olsa ne fayda

Güzel Allah bize himmet eylesin
Aşık Arslan dertlendikçe söylesin
Garip kalmış dünya malın neylesin
Hazineler benim olsa ne fayda❞