Alaaddin Atasoy - Bir Güzel GördümYorum Yaz

Yorumlar

Alaaddin Atasoy En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Alaaddin Atasoy - Saçımı Söktüler
Alaaddin Atasoy - Bizim Şu Yaylalarımız Altın Oluklu
Alaaddin Atasoy - Bir Güzel Gördüm
Alaaddin Atasoy - Alim Kavak Kesiyor
Alaaddin Atasoy - Çek Deveci
Alaaddin Atasoy - Ümmü
Alaaddin Atasoy - Aşağıdan Geliyor Yörük Evleri
Alaaddin Atasoy - Çiftçi Gider
Alaaddin Atasoy - Akpınara Varayım Mı
Alaaddin Atasoy - Sipsi Açış

Etiketler : Alaaddin Atasoy, Bir Güzel Gördüm, Alaaddin, Atasoy, Bir, Güzel, Gördüm, Alaaddin Atasoy - Bir Güzel Gördüm türkü indir, Alaaddin Atasoy - Bir Güzel Gördüm türkü dinle, Alaaddin Atasoy türküleri, Bir Güzel Gördüm türküsü dinle, Alaaddin Atasoy türkü dinle, Alaaddin Atasoy türkü sözleri, Bir Güzel Gördüm sözleri, Alaaddin Atasoy mp3 dinle

❝Bugün ben bir güzel gördüm
Bakar cennet sarayından
Kamaştı gözümün nuru
Onun hüsn-ü cemalinden

Salındı bahçeya girdi
Çiçekler selama durdu
Mor menekşe boyun eğdi
Gül kızardı hicabından

Bahçenin kapısın açtım
Sandım ki cennete düştüm
Sevdim coştum helallaştım
Buse aldım yanağından

Bahçenin kapısı daldır
Dalında öten bülbüldür
Emrah da bir edna kuldur
Bağışla geç günahından❞

❝Bugün ben bir güzel gördüm
Hilal kaşı keman olmuş
Dili bülbül saçı sümbül
Yanağı erguvan olmuş

Dedim dilber ne ağlarsın
Sabah akşam ne inlersin
Aşık gibi ne söylersin
Gözün yaşı revan olmuş

Gonca gülün açılmakta
Hal-i hindu saçılmakta
Hep dilberler kocalmakta
Senin vasfın civan olmuş

Gevheriyim sözüm haktır
Methedecek yerin çoktur
Dilberlerde vefa yoktur
Bildim ahiri kan olmuş❞

❝Bugün Ankarada bir güzel gördüm
Mest eyledi beni döndüm deliye
Eğer güzel bana meyil verirsen
Seni götüreyim Kırıkkaleye

Ne kadar güzeldir kaşları gözü
Bakınca dayanmaz insanın özü
Vallahi yaşatmaz öldürür bizi
Başımızı koydun derde belaya

Acep kim saracak ince belini
Tutamadım gözlerimin selini
Bülbül zanneyledim tatlı dilini
Konuştukça hayat verir ölüye

Ne varısa malımızı satalım
Zevkimizi birbirine katalım
Motora binmezsen taksi tutalım
Açılalım İstanbula Boluya

Koca Ankarada eşin bulunmaz
Hayat paha ile satın alınmaz
Cilve olmayınca güzel salınmaz
Salınıpta çıkma güzel karşıma❞

❝Bugün ben bir güzel gördüm
Cennet kadını kadını
Desem dile düşürürler
Demem adını adını

Gül açılır oymak oymak
Hiç olur mu yare doymak
Ne bal verir ne de kaymak
Yarin tadını tadını

Gireyim mi dost bağına
El uzatsam yaprağına
Gel ey dilber gel yanıma
Şöyle salını salını❞

❝Bir güzel gördüm de harman yerinde (of)
Salınıp gelir de çorap elinde (of)
Benim gönlüm de kız da değil gelinde (of)
Salın gelin boylarına da kurban olayım (of vay gelin of)

Aşağıdan gelen de gelin de nereli (of)
Gelinin boynu da altın dolalı (of)
Üç güzel oturmuş gönlü havalı (of)
Hangisinden ayırayım da gönül seni (of vay gelin of)❞

❝Annaçta bir güzel gördüm
Perdelenmiş aya benzer
Yanında bir kız oturmuş
Destelenmiş güle benzer

Gelinin beliğin saydım
Kızın memelerinden emdim
Soyunup koynuna girdim
Zemheride güze benzer

Gelinin beliği deste
Kız eyledi beni hasta
Gelin şeker şerbet tasta
Kız süzülmüş bala benzer

Gelin der ki aktır yüzüm
Hiç menendi yoktur kızın
Karacoğlan ikinizin
Kapısında kula benzer❞

❝Avşar içinde bir güzel gördüm
Kozan arasında çeker göçünü
Kınalamış ayağını başını
Sırma ile örmüş sümbül saçını

Her sabah her sabah kendini öğer
Altın saç bağları topuğu döğer
Sade kaşı ile gözleri değer
Acem ülkesinin tahtla tacını

Dadaloğlum al yanağın gülünden
Mis kokuyor saçlarının telinden
İnce belli nazlı yarin elinden
Üç beş sene bekleyelim Hacını❞

❝Bugün ben bir güzel gördüm
Gül cemali ala benzer
Çıkmış bahçede salınır
Boyu selvi dala benzer

Boyu uzun beli ince
Memeler benzer turunca
Yanak lale ağız gönce
Kaşları hilale benzer

Bahçenizde biten badem
Sanma ki ben sana yadem
Eğil gerdanından tadam
Ab-ı şeker bala benzer

Bahçenizde biter üzüm
Sensin benim iki gözüm
Gerdanına yoktur sözüm
Bağdadi marala benzer

Bahçenizde bülbül öter
Aşık Hasan yanıp tüter
Siyah kakül gerdan örter
Lebi kevser bala benzer❞

❝Bugün ben bir güzel gördüm
Yeşiller giymiş ağ üzre
Aklımı başımdan aldı
Durabilmem ayağ üzre

Beni mest eden camıdır
Gonce gülün eyyamıdır
Her biri bir haramidir
Kirpikleri kapağ üzre

Mah cemaline bakılır
Ben kulun yanıp yakılır
Söyledikçe bal dökülür
Leblerinden dudağ üzre

Cemali hüsnü alişan
Ol Yusufdan almış nişan
Siyah zülüfler perişan
Dökülmüş al yanağ üzre

Aşık Ömer geldi ise
Hak inayet kıldı ise
Ferhad dağı deldi ise
Ben koyam dağı dağ üzre❞

❝Kozan köprüsünde bir güzel gördüm
Güvel ördek gölden çıktı yörüdü
Aman ok kirpiklerini taktı sineme
Beni ardı sıra çekti yörüdü

Ezeli de deli gönlüm ezeli
Bu kız herhalda Kadirlinin güzeli
Ezeli de deli gönlüm ezeli
Bu kız acep Ceyhanın mı güzeli

Bir eliyle düğmesini ilikler
Deliçayda kıyam durdu balıklar
Omuzdan aşağı çifte belikler
Sandım kara yılan aktı yörüdü

Ezeli de deli gönlüm ezeli
Bu kız acep Tarsusun mu güzeli
Ezeli de deli gönlüm ezeli
Bu kız herhal Pozantının güzeli

Bir of çektim Kozan Dağı inledi
Feryadımı dağlar taşlar dinledi
Aşık İmami olduğum anladı
Gözünü gözüme dikti yörüdü

Ezeli de deli gönlüm ezeli
Bu kız herhal Tufanbeyin güzeli
Ezeli de deli gönlüm ezeli
Bu kız herhal Karisalı güzeli❞

❝Halepte bir güzel gördüm
Usul boyu çınara benzer
Görenler salavat verir
Gözleri humara benzer

Aslı suhna illeri var
Ne şirince dilleri var
Kapısının kulları var
Kendisi hünkara benzer

Tahirim oldum zarıncı
Ebrular döğer kuluncu
Koynunda ayva turuncu
Huriyi gılmana benzer❞

❝Ana ben bir güzel gördüm
Misli yok cihan içinde
Aşık oldum meyil verdim
Ateşi bu can içinde

Hafızam yoktur amanım
Ona kurban şirin canım
Kalaçalı Bağdat Hanım
Bir derya umman içinde

Canım sana kurban balam
Eşin yok insan içinde
Derdin söyle gadan alam
Bu devr-ü zaman içinde

Tazegül çare kılaram
Her yana haber salaram
Bağdatı sana alaram
Sen kalma figan içinde❞

❝Bir güzel gördüm ki uzunca boylu
Çok şirindi methetmeye şaşarım
Eğri börk üstüne gelgisi bağlı
Emretsin uğrunda dağlar aşarım

Henüz daldan kopmuş taze muz gibi
Süslenişi bahar gibi yaz gibi
Gözü ciğerimi yaktı köz gibi
Derman için kapısına koşarım

Bakışları başka zülüfler sökük
Büyülü saçları omuza dökük
Çözüldükçe kokar kırlarda kekik
Rüzgarında dalgalanır coşarım

Hasılı Kul Gazim bulunmaz dengi
Dünyaya bir gelmiş Zeliha sanki
Hiç görmedim böylesini inan ki
Tutuştu içerim kaynar taşarım❞

❝Avşar elinden bir güzel gördüm
Kozan eline çek eylemiş göçünü
Eller kınalı da gözler sürmeli
Sırmayınan dolaştırmış saçını

Yeri güzel yeri saçın sürünsün
Aç beyaz göğsünü memen görünsün
Evvel benim idin şimdi kiminsin
Zalım anan bundan kelli sevinsin❞

❝Bir güzel gördüm bakarken ben sarayından
Kamaştı gözümün nuru onun hüsnü cemalinden
Yar hey hey ah ah

(Ah ah ah aman) Bir dağ ne kadar yüksek olursa olsun
(yar hey hey) Elbet bir kenarı yol olur
Bir yiğit ne kadar kahraman olursa olsun
Elbet bir gün gelir sevdiğine kul olur
Yar hey hey

(ah ah) Sallandı girdi bahçeye gül kızardı hicabından
Mor menekşe boyun büktü gül kızardı hicabından
Yar yar❞

❝Ben bir güzel gördüm yanaklarına
Terinden açılan bir gül yaraşır
Sözüne bir baktım dudaklarına
Akar abu kevser bal bal yaraşır

Elinden ne gelir Haktan hidayet
Vasıl olmak için eyledim niyet
Dost kapısına eylemiş davet
Elinden tutacak el el yaraşır

Gönülden severim sevdiğim seni
Ricam var huzurda unutma beni
Kapında kul eyle Ümmani Canı
Dilekçemi ele al al yaraşır❞

❝Bu gün ben bir güzel gördüm
Ne öpüp ne koçabildim
Ne meclisinde oturdum
Ne dolusun içebildim

Sevmem güzelin ednasın
Gayrıya gönül vermesin
Ne çözebildim düğmesin
Ne ak göğsün açabildim

Bak şu dilberin boyuna
Ak gül doldurmuş koynuna
Geldi sarıldı boynuma
Ne şeftali alabildim

Karac'oğlan gel kendine
Aldanma dilber fendine
Astı zülfünün bendine
Ne kaçıp kurtulabildim❞

❝Everek şehrinde bir güzel gördüm
O da düşmüş bir kötünün eline
Ol hak-i payine yüzümü sürdüm
Salınıp giderken kendi iline

Yüz yüze rast geldim günlerden bir gün
Cennetten etmişler dünyaya sürgün
Kötüye düşmüş de gönülü kırgın
Hayran oldum tatlı güzel diline

Selamı verince eğlendi biraz
Atardı ağzına uğrunca çerez
Dudağının rengi sultani kiraz
Hiç bir gül benzemez kendi gülüne

Karşıma geçmiş de gözünü süzer
Sanki Seyrani'nin bağrını ezer
Saçının bir teli bin cana değer
Bin kız kurban olsun böyle geline❞

❝Bir güzel gördüm kale boynunda
Yayılıyor yazılarda toy gibi
Kaşlarının altına kirpiği eğme
Kuruluyor kara kaşın yay gibi

Ağca ceren gibi seker sekişi
ınci mercan ak göğsünün nakışı
Gallemis gibi de kokar kokusu
Kokup gider yörük may gibi

Çıktın Adana’dan bilmem Hama’dan
Yörük kızı beni vurdun sineden
Yörük kızı senin aslın nereden
Ne sallanın attan inmiş bey gibi

Kul Mustafa’m der de böyle olunmaz
Ağyar senin için Çukurova’da kalmaz
Yörük kızı senin dengin bulunmaz
ıstanbul’da padişaha tay gibi❞

❝Halep'te bir güzel gördüm
Aslı Ermeni Ermeni
Güzel görmek isterisen
Hele gel gör Meryem'i Meryem'i

Handan Ali Paşam handan
Gamzeleri dolu kandan
Kırk ayaklı merdivandan
Meryem iner sallanı sallanı❞

❝Hamamda bir güzel gördüm
Suna gibi boyun gelin
Kocan sana uygun değil
Kör mü koydun eli gelin

Boğazına dakmış gazi
Yüreğime koydun sızı
Soramadan kimin gızı
Bir Allah'ın sırrı gelin

Akşam oldu gün görenler
Maşallah desin seni sevenler
On tene vardı gelenler
Hepisinin piri gelin

Aşık Hösün hemen söyler
Güzellerin methin eyler
Öğün bire üce dağlar
Eşmiş uşağın malı gelin❞

❝Bir güzel gördüm ki çimende gezer
Kınalı parmak elleri ne güzel
Kamette zibade huriye benzer
Gerdanında çifte benler ne güzel

Huri kıyafeti lebinde ballar
Rüzigar estikçe titreşir teller
Sanma ki bahçede öten bülbüller
Söyledikçe dudu diller ne güzel

Kemandır kaşları gözleri ela
Cemalin görenler mecnundur hala
Sallanır naz ile bir kaddi bala
Yürüdükçe ince beller ne güzel

Cemalin görenler almaz mı ibret
Çekilmiş hüsnüne nakkaşı kudret
Daim güzellerde vardır mürüvvet
Siyah perçem ebru teller ne güzel

Said'im çekersin efkarı gamı
Sürmedim dünyada devranı demi
Saçıldı sineme siyah perçemi
Ürgürdükçe ince beller ne güzel❞

❝Payas ellerinde bir güzel gördüm
ınci mi mercan mı dişi fidanım
Ak göğsünde güller açılmış
Bellisiz baharı kışı fidanın

Güzellik alnına haktan yazılmamış
Görüncek dizimin bağı çezilmiş
Beşibirlik kaşar kaşar dizilmiş
Görünmez dakımdan döşü fidanım

Kiminin izarı ipekli belli
Kiminin izarı sırmalı telli
Bir isbir bakışlı bir ince belli
Mesteder alemi kaşı fidanın

Hanım gibi güzellerin içinde
Miski amber bulaştırmış saçında
Parlak kondurası parlar kıcında
Al yeşil dönüyor başı fidanın

Kul Abdulla'm der ki güzeller piri
Cemalin görseniz dağların karı
Horalımı çıkar Halep'ten beri
Bulunmaz menendi eşi fidanın❞

❝Bu gece rüyamda bir güzel gördüm
Erken uykudan kaldırdı gönül
Daha yaşı ondört ile onbeşti
Yalvardı bu kızı al dedi gönül

Dedim gönül gel bir kavil edelim
Dedi babasına dünür gidelim
Dedim kız da almam derse nidelim
Dedi Peygambere şikayet edelim

Dedim gönül bu kız bize yar olmaz
Dedi insan kocar gönlü kocamaz
Dedim gönül cebimizde para az
Dedi el aç dilen al dedi gönül

Ercan der benim de ara uyumuş
Aç tavuk rüyasında darı görürmüş
Gözümü açtım ki dostlar rüyaymış
Kız diye yastığa sarılmış gönül❞

❝Sabahtan bir güzel gördüm
Suya gelmişti pınara
Aradım aslını sordum
Aşıkım hüsnü dilbere

Bahçedeki taze fidan
Seherde kalkmış uykudan
Salınarak suya giden
Ala gözlü kaşı kara

Gider yolda üğrünerek
Sandım aslı huri melek
Cilveli nazlı gülerek
Benleri var sıra sıra

Boyu servi çınar gibi
Gökte turna döner gibi
Dala bülbül konar gibi
Avaz veriyor kuşlara

Bülbül bağlıdır kafeste
Kavuşursak son nefeste
Gül bahçede bülbül seste
Veysel yapış zülfü yare❞

❝Tahrir mektebinde bir güzel gördüm
Payesin izzette yekta yazarlar
Nasıl zat-ı şerif aslına erdim
Saadette ol bi hemta yazarlar

Ancak budur mahbublara sergerde
Naz ü nezakette peyrev her yerde
Aşıklar ah eder gördüğü yerde
şeftalisin derde şifa yazarlar

Görmedim sen gibi şuh-ı cihanı
Emsalin bulunmaz Yusuf-ı Sani
ısmim beyan etme aşık Figaani
ımzalarda (ayın mim ra) yazarlar❞

❝Yarçın Yaylası'nda bir güzel gördüm
Kaşları hilal gözleri cerandır
Yanaklarında al al gülleri var
Dili bülbül kendisi bir şahandır

Çiçeklerden almış yüzün rengini
Hayran oldum bulamadım dengini
ınce bele salmış kemer bendini
Bildim güzellere bu bir sultandır

Karacaoğlan der bu yer neresi
Altın Oluk Pınarbaşı çevresi
ınce belde saçlarının turası
Boyu servi endam akla ziyandır❞