Ahmet Yılmaz - ReisYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Ahmet Yılmaz En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Ahmet Yılmaz - Çırpınırdı Karadeniz
Ahmet Yılmaz - Güzel Ölüm
Ahmet Yılmaz - Aheste
Ahmet Yılmaz - Okulumu Çaldılar
Ahmet Yılmaz - Genç Osman
Ahmet Yılmaz - Vasiyet
Ahmet Yılmaz - Zincirleme
Ahmet Yılmaz - Gecenin Bir Yarısında
Ahmet Yılmaz - Ötüken Yolu
Ahmet Yılmaz - Pişman Değilim

Etiketler : Ahmet Yılmaz, Reis, Ahmet, Yılmaz, Reis, Ahmet Yılmaz - Reis türkü indir, Ahmet Yılmaz - Reis türkü dinle, Ahmet Yılmaz türküleri, Reis türküsü dinle, Ahmet Yılmaz türkü dinle, Ahmet Yılmaz türkü sözleri, Reis sözleri, Ahmet Yılmaz mp3 dinle

❝Uy reis yapma ben sevdaliyim
Sevduğum sevmez da
Ben yaraliyim

Eğridi müğridi deniz kurudi
Hamsisi mezgidi nereye gitti

Ha bu yanadur uy da
Ha şu yanadur

Bizum uşakların kaptan hepisi
Denizi bilmeyen yalnız birisi
Onun da yelken açar türküsü

Eğridi müğridi deniz kurudi
Hamsisi mezgidi nereye gitti

Ha bu yanadur uy da
Ha şu yanadur❞

❝Murad Reis eydür hey gaziler hazır olun vaktinize
Hazret-i Ali Düldüle bindiği günlerdir bugün
El ayak hurdehaş olup şehid olur gaziler
Analar oğul deyip andığı günlerdir bugün

Gün doğmadan rast geldüm ol yezide pusuda
Ümidimiz budur Hakdan kılıç arşa asıla
Döğüşelim ey gaziler nice başlar kesile
Ulu kuşlar leşlere doğduğu günlerdir bugün

Bu imiş korsan gemisi Mısırın yolunu kesen
Kerbelada şehid oldu İmam Hüseyin Hasan
Aldın kafirin gemisin şükür geldin sag esen
Cezayirli şen olup geldiği günlerdir bugün

Armudlu eydür ey gaziler boyanmış kızıl kana
Kendinize mağrur olman dünya fenadır fena
Derya yüzünde huriler cenk eder bad-ı saba
Muhammede mucizat indiği günlerdir bugün❞

❝Ben sorayım sen cevap ver
Gel bakalım ev reisi
Dediğimi anla bir bir
Gel bakalım ev reisi

Evin barkın çocuğun var
Belki baban da ihtiyar
Sen de kardeş isen eğer
Gel bakalım ev reisi

Farzetki bir dükkanın var
Alır satar kendisi yer
Evi düşünmezsen eğer
Gel bakalım ev reisi

Bizim ağa fabrikacı
Düşünmez evdeki acı
Kendisini besler eyce
Gel bakalım ev reisi

Fiyakan memura benzer
Kendisini donatım düzer
Yavruları çıplak gezer
Gel bakalım ev reisi

Memur ağa içki içer
Parayı boş yere saçar
Maaş biter kalır naçar
Gel bakalım ev reisi

Bizim ağa terzi berber
İşi gücü içki kumar
Ev isalı yardım umar
Gel bakalım ev reisi

Esnaflar gurbete gider
Artık horuntuyu nider
Kazanır kazanır gudar
Gel bakalım ev reisi

Kerana bar sinemalar
Beyhude gide paralar
Tarlada çiftçi karılar
Gel bakalım ev reisi

Sekiz on ay atar sürter
Cebinde parası biter
Gelirken saatini satar
Gel bakalım ev reisi

Gene bunlar kazanır yer
Bu yıl kar yok idi der
Bunlardan aşağısı var
Gel bakalım ev reisi

Ağa kahveye oturur
Gece durur gündüz durur
Böylesinin hali nolur
Gel bakalım ev reisi

Desinlere içirir çay
Gezer ağa hep bütün ay
Füzülü masrafın say
Gel bakalım ev reisi

Karısı dokur halıyı
Herif almaki kolayı
Yer çarşıda kıymalıyı
Gel bakalım ev reisi

Yüksek içer sigarayı
Düşünmez evde karayı
Tuz gazı entariyi
Gel bakalım ev reisi

Bu yaptığınız hep sorulur
Bir bir hesabı görülür
Aile hakkı zor olur
Gel bakalım ev reisi

Ağa Hüseyin çok konuşma
Herkesin derdini deşme
Sözü her tarafa saçma
Gel bakalım ev reisi❞

❝Yüksek makamına Reis-i Vilayet
Dileğim dünyanın idaresinden
Efrad-ı ailem acizdir gayet
Bu ketim rızıkın gam belasından

Velinimetime arzuhal yazım
Lütf-ü ihsan eyle matlubum arzum
Yedi nufus beş dönümdür arazim
Şikayetim geçim idaresinden

Reis-i Cumhura ben öz bir evladım
Temiz kanlı Türküm künyede adım
Bu anayurduma verin muradım
Umarım kanunun bir maddesinden

Vali Bey Kaymakam Nahye Müdürü
Onlardır milletin gözünün nuru
Sizin ile gelir gönlüm süruru
Çıkartın gemimi gam deryasından

Pazahbun köyünde matlubatım var
Bir iskan gösterin kılayım karar
Elbet dertli olan davasın arar
Gönlüm Mecnun olmuş pir badesinden

Katip arzuhalim yazım fermana
Perişan halimi deyin sultana
Derdimin dermanı Haşim İşcana
Doldursun bir saki peymanesinden

Kerem kıl bir emir buyur sultanım
Kazam İspir Ahbunuzdur mekanım
Halk şairlerinden ben bir Hicranım
Red etme Gedayı ifadesinden❞

❝Gazi Murad Reis'i soranlar
Vardır bahadırı yarar delisi
Her kande hu desen gelir yetişir
(...)

Gemileri vardır yeter uzağa
Daima beş vaktin kılar Hudaya
Padişah uğruna çıkar gazaya
Tanrının aslanı Hazret' Ali'si

Bilen Gazi Murad Reisi der bak
Resulullah sancağını çeker ak
Denizde karada yardımcısı Hak
Mağrib erlerinin gerçek velisi

Baş başa çatarız gelir dem olur
Savaşanda derya yüzü kan olur
Gaziler yüzünü görür şen olur
Geldi derler Cezayir'in ulusu

Çırpanl' eydür hele sultanım göre
Bahadır er oldur yerinde dura
Her kaçan iskele ursak bir yere
Ol gün yanar Akdeniz'in yalısı❞

❝Kalktı yelken eyledi Murad Reis
Baş başa düşmana varırın demiş
Vaktinize hazır olun gaziler
Ya ser verir ya ber alırın demiş

Biz şaşırttık ol düşmanın yolunu
Kimse bilmez gazileri halini
Hazır edin kumandanın birini
Alurun yedekte sürürün demiş

Türk pirleri eydür kurtarın bizi
Biz de dedik Allah kurtarır sizi
Ölenimiz şehid öldüren gazi
Gün bugünkü gündür ururun demiş

Kul Mustafa'm daim söyler özünden
Gaziler de cenk eylemiş yolundan
Koyverin Türk'ü bilek demirinden
Boyuna küffarı ururun demiş❞

❝Murat Reis ey der hey gaziler hazır olun vaktinize
Hazreti Ali Düldüle bindiği günlerdir bugün
El ayak hurdahaş olup şehid olur gaziler
Analar oğul deyip andığı günlerdir bugün

Gün doğmadan rastgeldim o yezide pusuda
Ümidimiz budur Hakk'tan kılıç arşa asıla
Döğüşelim ey gaziler nice başlar kesile
Ulu kuşlar leşlere doyduğu günlerdir bugün

Murat Reis geldi gülbang çektirdi
Din-i ıslam sancağın diktiği vaktin
Padişah uğruna niyet eyledi
Çıkıp Cezayir'den gittiği vaktin❞

❝Murat Reis ey der hey gaziler hazır olun vaktinize
Hazreti Ali Düldüle bindiği günlerdir bugün
El ayak hurdahaş olup şehid olur gaziler
Analar oğul deyip andığı günlerdir bugün

Gün doğmadan rastgeldim o yezide pusuda
Ümidimiz budur Hakk'tan kılıç arşa asıla
Döğüşelim ey gaziler nice başlar kesile
Ulu kuşlar leşlere doyduğu günlerdir bugün

Murat Reis geldi gülbang çektirdi
Din-i ıslam sancağın diktiği vaktin
Padişah uğruna niyet eyledi
Çıkıp Cezayir'den gittiği vaktin❞

❝On birinci ayda göründü dağlar
Murat Reis dümen tutar ah çekip ağlar
Çıkarım bakarım seçilmez dağlar

Medet dostlar sılaya meet sılaya
Evvel karaya sonra sılaya

Üzerime sağnak yağmur yağar
Aşağıda derya taşıp çağlar
Eridi kalmadı yürekte yağlar

Medet dostlar sılaya meet sılaya
Evvel karaya sonra sılaya

Yola çıktık aldı bir duman
Derya bulandı halimiz yaman
Geçmez ağlamadan geçmez duadan

Medet dostlar sılaya meet sılaya
Evvel karaya sonra sılaya

Gemimizin ambarı boştur dayanmaz
Tayfalar uykuda bir daha uyanmaz
Bu gemiciliğe canlar dayanmaz

Medet dostlar sılaya meet sılaya
Evvel karaya sonra sılaya

Gemimizin direği üç parça oldu
Beş tane tayfam o anda telef oldu
Sevdiğim kimbilir yandı kül oldu

Medet dostlar sılaya meet sılaya
Evvel karaya sonra sılaya

Bir kuşcağız geldi kondu serene
Frengin balası der ki vatan görüne
Çıkarım bakarım kara görüne

Medet dostlar sılaya meet sılaya
Evvel karaya sonra sılaya❞

❝On birinci ayda göründü dağlar
Murat Reis dümen tutar ah çekip ağlar
Çıkarım bakarım seçilmez dağlar

Medet dostlar sılaya meet sılaya
Evvel karaya sonra sılaya

Üzerime sağnak yağmur yağar
Aşağıda derya taşıp çağlar
Eridi kalmadı yürekte yağlar

Medet dostlar sılaya meet sılaya
Evvel karaya sonra sılaya

Yola çıktık aldı bir duman
Derya bulandı halimiz yaman
Geçmez ağlamadan geçmez duadan

Medet dostlar sılaya meet sılaya
Evvel karaya sonra sılaya

Gemimizin ambarı boştur dayanmaz
Tayfalar uykuda bir daha uyanmaz
Bu gemiciliğe canlar dayanmaz

Medet dostlar sılaya meet sılaya
Evvel karaya sonra sılaya

Gemimizin direği üç parça oldu
Beş tane tayfam o anda telef oldu
Sevdiğim kimbilir yandı kül oldu

Medet dostlar sılaya meet sılaya
Evvel karaya sonra sılaya

Bir kuşcağız geldi kondu serene
Frengin balası der ki vatan görüne
Çıkarım bakarım kara görüne

Medet dostlar sılaya meet sılaya
Evvel karaya sonra sılaya❞

❝Murad Reis eydür hey gaziler hazır olun vaktinize
Hazret-i Ali Düldül'e bindiği günlerdir bugün
El ayak hurdehaş olup şehid olur gaziler
Analar oğul deyip andığı günlerdir bugün

Gün doğmadan rast geldüm ol yezide pusuda
Ümidimiz budur Hak'dan kılıç arşa asıla
Döğüşelim ey gaziler nice başlar kesile
Ulu kuşlar leşlere doğduğu günlerdir bugün

Bu imiş korsan gemisi Mısır'ın yolunu kesen
Kerbela'da şehid oldu ımam Hüseyin Hasan
Aldın kafirin gemisin şükür geldin esen
Cezayirli şen olup geldiği günlerdir bugün

Armudlu eydür ey gaziler boyanmış kızıl kana
Kendinize mağrur olman dünya fenadır fena
Derya yüzünde huriler cenk eder bad-ı saba
Muhammed'e mu'cizat indiği günlerdir bugün❞

❝Murad Reis ulu gülbank çektirdi
Din' islam sancağın diktiği vaktin
Padişah uğruna niyet eyledi
Çıkıp Cezayir'den gittiği vaktin

Gaziler cenk için gördü yarağı
Doymaz muhannetin buna yüreği
Hep kafirler koyuverdi küreği
Yüzler gelip kıçtan çattığı vaktin

Yiğit beyler hep küreğe yapıştı
Kıçtan top odına urdu tutuştu
Muhammed'in şefaati yetişti
Gemi yandı deyip girdiği vaktin

Murad Reis eydür zahir batında
Ya Rab hacetim kıl kabul katında
Gök duman içinde kaldık tütünde
Kafir baş topunu attığı vaktin

Armutlu der be sultanım Hak ile
Heman yezitlerin fendi top ile
Alarga ettirdik tüfek ok ile
Beş pare kadırga çattığı zaman❞

❝Kıymetli reisim Bay Aytaç Durak
Bu dilekçem zatınıza varıyor
N'olur himmet eyle gününü görek
Dert çoğaldı her tarafta sarıyor

Sivrisineklerden olmuşuz bezgin
Canavardan beter azgın mı azgın
Her birisi sanki koca bir kuzgun
Kurtar bizi parçalayıp yarıyor

Bu sene sinekler fazla ünlendi
Köyü koyup şehirlere yönlendi
Kanımızı eme eme canlandı
Cibinliği parçalayıp yarıyor

Düşman gibi öldürmeğe çalışır
Etimizi gıram gıram bölüşür
Gün batınca aç kurt gibi uluşur
Geceleri köpek gibi ürüyor

Hazım der ki azruhalim ihbardır
Reis Bey böyle yaşamak zordur
ılimizde de sıtma savaşı vardır
Bu teşkilat ne günlere duruyor❞

❝Uy reis yapma ben sevdaliyim
Sevduğum sevmez da
Ben yaraliyim

Eğridi müğridi deniz kurudi
Hamsisi mezgidi nereye gitti

Ha bu yanadur uy da
Ha şu yanadur

Bizum uşakların kaptan hepisi
Denizi bilmeyen yalnız birisi
Onun da yelken açar türküsü

Eğridi müğridi deniz kurudi
Hamsisi mezgidi nereye gitti

Ha bu yanadur uy da
Ha şu yanadur❞

❝Uy reis yapma ben sevdaliyim
Sevduğum sevmez da
Ben yaraliyim

Eğridi müğridi deniz kurudi
Hamsisi mezgidi nereye gitti

Ha bu yanadur uy da
Ha şu yanadur

Bizum uşakların kaptan hepisi
Denizi bilmeyen yalnız birisi
Onun da yelken açar türküsü

Eğridi müğridi deniz kurudi
Hamsisi mezgidi nereye gitti

Ha bu yanadur uy da
Ha şu yanadur❞