Abdurrahman Önül - KerbelaYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Abdurrahman Önül En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Abdurrahman Önül - Hacca Gidiyor Hacılar
Abdurrahman Önül - Ya İlahi
Abdurrahman Önül - Çöllerdeyim
Abdurrahman Önül - Şeyda Sultanım
Abdurrahman Önül - Curmum İle Geldim Sana
Abdurrahman Önül - Geliyor Muhammed
Abdurrahman Önül - Gururlanma İnsanoğlu
Abdurrahman Önül - Sığındım Sana
Abdurrahman Önül - Aşkındandır
Abdurrahman Önül - Kul Olamadım

Etiketler : Abdurrahman Önül, Kerbela, Abdurrahman, Önül, Kerbela, Abdurrahman Önül - Kerbela türkü indir, Abdurrahman Önül - Kerbela türkü dinle, Abdurrahman Önül türküleri, Kerbela türküsü dinle, Abdurrahman Önül türkü dinle, Abdurrahman Önül türkü sözleri, Kerbela sözleri, Abdurrahman Önül mp3 dinle

❝Yetmiş sahabe on iki imam
Kerbelada Yezit çevirdi tamam
Demeyiz asla biz de el aman
İşte ben şah-ı şehid-i evliyayım öldürün

Vermediler suyu kurudu diller
Yezit ordusuyla bağlandı yollar
Soldu nergisimiz açılmaz güller
Cedd-i pak-i Mustafayım öldürün

Kardeşim Hasana verdiler zehir
Vermezler suyu bağlandı nehir
Bi-din Yezit kalbin hem olmuş bakır
Ben şehid-i Kerbelayım öldürün

Kızlarım ayalim su diye ağlar
Susuzluk yaktı da ciğerim dağlar
Melekler saf saf güneşi bağlar
İşte ben şah-ı şehid-i evliyayım öldürün

Kabetullahı da etmen mi tavaf
Dersiniz işlersek bu işler sevap
Yarın Muhammede veremen cevap
Yadigar-ı Fatımayım öldürün

Oğlum Ali Ekber orduya dalar
Nice şehitlerin kanını yalar
Kerbela çölünde hem soldu güller
Ben nergis-i Mustafayım öldürün

Oğlum Zeynel Abidin hem Zeynep kızım
Susuz yavrularım yanıyor özüm
Sizi benim böyle görmesin gözüm
Ben garib-i Kerbelayım öldürün

Bütün yarenlerim halimi bile
Düştük Kerbelada biz dilden dile
Emmim Hazma Cafer yok ki imdada gele
Ben garib-i Kerbelaım öldürün

Yezit orduyu üstüme döker
Susuzluk vakti da belimiz büker
Emmim Abbas olsa kılıcın çeker
Ben şehid-i Kerbelayım öldürün

Kerbela çölü de ol susuz arzı
Yezit tanıman mı sünneti farzı
Olaydı babam çekerdi gürzü
Ben yetim-i Kerbelayım öldürün

Ubeydullah Numan verdiler emir
Dilimiz kurudu hep balçık çamur
Susamış kamıma bu melun Şımır
Cedd-i pak-i Mustafayım öldürün

Geldi imdadıma yetmiş bin cini
Hafızım Kuranı ilm-i Ledünnü
Yatar Kerbelada ol kızıl kanlı
Ben şehid-i Kerbelayım öldürün

Gaziler sultanı atından düştü
Cebrail dayanamayıp göklere kaçtı
Azrail bu işe bakınca şaştı
Ben şehid-i Kerbelayım öldürün

O hain deveci kesti elimi
Kerbelada soldurdular gülümü
Bağlattı Yezit benim yolumu
Ben şehid-i Kerbelayım öldürün

Yazdınız bir name ben çıktım yola
Yasladın askeri Yezit her kola
Bülbül aşıktır ol gonca güle
Çeşm-i yaşı Mustafayım öldürün

Bindirdi deveye ehlim ayalim
Müminler gözünden gitmez hayalim
Zeynel ağabeydin burada koyalım
Yadigar-ı Mustafayım öldürün

Bi-din zalim Şımır çadırı yıktı
Ehl-i ayalimin yüzüne baktı
Evliya ervahı ayağa kalktı
Ben şehid-i Kerbelayım öldürün

Dökünce kanımı ağladı dağlar
Ol Fırat nehri de hem akar çağlar
Bizleri hatırlar hep kalan sağlar
Şah şehid-i Murtazyım öldürün

Evlad-ı Resüle hem yanar özüm
Aşık Hasan der ki böyledir sözüm
Sizleri mahşerde göreydi gözüm
Yadigar-ı Mustafasın Ya Hüseyin

Aşık Hasan der ki dinlen ehl-i zat
Çekildi gözüme orada bir hat
Muhammed Mustafaya verin salavat
Sen hafid-i Mustafasın Ya Hüseyin❞

❝Havariçler suyun yolun bağladı
Susuzluktan ciğeriniz dağladı
Dedeni sevenler san ağladı
Sen şehid-i Kerbelasın ya Hüseyin

Hariciler kılmaz sünneti farzı
Hüseyine ağlattı kürre-i arzı
Olsa idi baban çekerdi gürzü
Sen garib-i Kerbelasın ya Hüseyin

Kestiler kafanı ayrıldı başın
Ağlıyor çadırda yanında eşin
Hep susuz gitti kavmin kardaşın
Sen şehid-i Kerbelasın ya Hüseyin

Havariçler kavmi ettiniz hata
Siz nasıl kıydınız bu ehl-i zata
Emmin Hamza Cafer yok imdada yete
Sen şehid-i Kerbelasın ya Hüseyin

Ağlaşır masumlar göz yaşı döker
Susuzluk sizin belinizi büker
Havariç kavim orduyu çeker
Cedd-i pak-i Mustafsın ya Hüseyin

Dolaşır hariçler benim serimde
Bir avuç toprak aldım sundum yerimde
Ne istersin zalim Allah yarinden
Şah-ı şehid Murtazasın ya Hüseyin

Kerbela çölünde hem yetti vaden
Kestiler başını kesildi sadan
En evvel ervahta yetişti Adem
Ciğerpare-i Mustafsın ya Hüseyin

Cedleri hafızdır okur Kuranlar
Bunu böyle haber verdi görenler
Yüz yirmi sekiz peygamber bütün erenler
Geldiler ervahlar sana ya Hüseyin

Nebioğlu der ki bitirdim sözüm
Her vakit kan ağlar şu iki gözüm
Eğer mahşer günü göreydim yüzün
Sen Kevserin başındasın ya Hüseyin❞

❝Matem ayında yasını çekelim
Güzel şahın al kanda yüzdüğü gündür
Yezitler elinde giriftar oldular
İmamların Şamdan bezdiği gündür

Soldurdular taze gül gibi teni
Ayla gün de geydi kara donunu
Cümle şehitlerin kırmızı kanını
Levir levir olup aktığı gündür

Bir ateş saldılar alemi yanmaya
Ab-ı Zemzem indi onları yuğmaya
Nurdan kefen indi anları sarmağa
İmamın kabri kazıldığı gündür

Lanet Yezide sevinip donandı
Cümle şehitler de kana boyandı
Arşta melekler de hep yere indi
Alimizin tabut düzdüğü gündür

Şah Hatayim eydür çekelim ahı
Yezitler düşünmedi ulu dergahı
Kerbelada yatan Şahların Şahı
Fatmananın yaslı gezdiği gündür❞

❝Kanlı Maraşın düzünde
Sandım Kerbelayı gördüm
Körpe kuzular dizinde
Fatmayı Zehrayı gördüm

Ezelidir o ezeli
Fidanlar döktü gazeli
Şahı Merdan gerçek Veli
Ali Murtezayı gördüm

Gerçek aşıkların varı
Şehitlerin tek serdarı
Şehriban ananın yari
Hüseyin fedayı gördüm

İmam Hasan çekti kahrı
Muaviye sundu zehri
Ehli Beytin ilim şehri
Zeyneli Abayı gördüm

İmam Bakırdır tacımız
İmam Cafer mihracımız
Ondan gelir ilacımız
Kazım-ı Rızayı gördüm

Rızadan doğan Takidir
Gülün goncası Nakidir
Hasan Askeri Bakidir
Mehdi de davayı gördüm

Ey Daimi bitmez savaş
On dört masum döktüler yaş
Zuhur etti Hacı Bektaş
Gerçek evliyayı gördüm❞

❝Aşkınla eylerim Kerbela cengi
Saldı serim bir sevdaya kaşların
Al al olmuş gül yüzünün irengi
Hoş yakışmış yüz almaya kaşların

Kudret hamesini dürmüş İlahi
Gören aşıkların artırır ahı
Mısır hazinesin değer billahi
Bin züğürde bir selmaya kaşların

Siyah kirpiklerin gözler süzülür
Ak gerdana siyah benler düzülür
Gören üftadeler dalgıç yazılır
Şavkı düşerse deryaya kaşların

Revai medhinde ey fehm-i dilcu
Mah yüzün kaplamış ol siyah giysu
Üç gecelik kamer midir nedir bu
Verdi aklım hep yağmaya kaşların❞

❝Hasret ateşinden Kerbela oldum
Çekerim ayrılık dert birer birer
Ya kime arz edem kimden öğrenem
Ezelden yazılmış sır birer birer

Bu sırrın elinden doldum boşaldım
Hasret alayında derde kuşandım
Dolanı dolanı candan usandım
Cem olmuş bağrımda gam birer birer

Kul Burhana ilham etmiş hocası
Her kulunan günagüna yarası
Beni abdal eden aşkın badesi
Gözler nazlı yari yol birer birer❞

Kerbela çölünden sakin mi geldin
Ne yaman firgatli ötersin turnam
İmam Ali katarına uyuban
Kırkların semahın tutasın turnamX2

Kırklar senin ile biledir bile
Yediler hizmetin ol mayil ola
Ol hızır nebi de yardımcın ola
Güruhu Naci’ye yetesin turnam

Alinin avazı sende bulundu
Ne yaman ötersin bağrım delindi
O pirden bir haber al da gel şimdi
Gönlümün gamını atasın turnam

Ezel bahar yaz ayları doğanda
Semah tutup gökyüzüne ağanda
Yavru şahin tellerine değende
Alim dost dost diye ötesin turnam

Dedemoğlu durmuş katli niyaza
Oturmuş ağdevin bendini çözer
Mecnun Leyla için çölleri gezer
Can ver ki canana yetesin turnam
Can ver ki canana yetesin turnam❞

Kerbela’yı adım adım yürüdüm
Sana geldim can Hüseyin merhaba
Su içmedim yudum yudum kurudum
Sana geldim can Hüseyin merhaba

Ben düşmüşüm şu âlemin derdine
Canım kurban erenlerin yoluna
Gözlerimle su getirdim gönlüne
Sana geldim can Hüseyin merhaba

Ferman Baba yalvarıyor Allah’a
Giden canlar geri gelmez bir daha
Ben bilirim suçun yoktu vallaha
Sana geldim can Hüseyin merhaba❞

❝Göründü Kerbela çölü
Andırıyor kanlı gölü
Kırılsın Yezidin kolu
ımam Hüseyin'im ah Hüseyin'im

Bir yudum su vermediler
Din düşmanı o kafirler
Sana eziyet ettiler
ımam Hüseyin'im ah Hüseyin'im

şah'ım Kerbela'ya vardın
(şah Hatayım Kerbela'ya vardın)
Hak yoluydu senin derdin
Bu yola serini verdin
ımam Hüseyin'im ah Hüseyin'im❞

❝Gece gündüz arzumanım Kerbela
Gidelim gaziler ımam aşkına
Serden başka benim sermayem yoktur
Verelim gaziler ımam aşkına

Kapıyı çaldı Kırkların birisi
Birinden mest oldu kalan hepisi
Sarı Kaya derler şahın korusu
Konalım gaziler ımam aşkına

Böyle öter bu yerin bülbülleri
Ma'na verir hakikatin dilleri
Taze açmış dost bağının gülleri
Derelim gaziler ımam aşkına

Talib rehberini aklına getir
Noksan işlerini tamama yetir
Rıza lokmasını meydana getir
Yiyelim gaziler ımam aşkına

Pir Sultan'ım der yol uludur deyü
Cümlemiz hakikat kuludur deyü
Muhammed çağırır Ali'dir deyü
Çağralım gaziler ımam aşkına❞

❝Müminlere unutulmaz bir acı
Ağlayana hep melekler duacı
Deden arş yüzünde yaptı miracı
Ah senin dertlerin ımam Hüseyin

Sevenler yoluna verirler seri
ıkrarı kaviler dönmezler geri
Baban fetheyledi bab-ı Hayber'i
Ah senin dertlerin ımam Hüseyin

Anan Fatma'dır cennet hurisi
Hiç ona benzemez asla birisi
Hem Aliyyül Murtaza'nın karısı
Ah senin dertlerin ımam Hüseyin

Böyle iken yezit susuz bıraktı
Isıcak çöllerde sineni yaktı
Açtılar çok yara al kanın aktı
Ah senin dertlerin ımam Hüseyin

Destur Allah deyip meydana girdi
Yezit ordusuna çok zayiat verdi
Kurudu dilimiz ah bir su dedi
Ah senin dertlerin ımam Hüseyin

şeytanın ıvgası yezidin kastı
Yüz bin kişi ile Hüseyn'i bastı
şimir lanetullah kelleni kesti
Ah senin dertlerin ımam Hüseyin

Üryan büryan eylediler bacıyı
Kimse unutmaz böyle derin acıyı
Ağlattılar hem güruh-ı naciyi
Ah senin dertlerin ımam Hüseyin

Gül gibi yavrular sarardı soldu
Yetmiş üç pehlivan hep şehit oldu
Ümmügülsüm Zeynep saçların yoldu
Ah senin dertlerin ımam Hüseyin

Allah kahreylesin sana kıyanı
Zeynel Abidin'i öksüz koyanı
Yirmi dört bacının artar figanı
Ah senin dertlerin ımam Hüseyin

Ne gelecek şu Hüseyn'in elinde
Cihan sele gitsin çeşmin selinde
Seni seven hiç bırakmaz dilinde
Ah senin dertlerin ımam Hüseyin❞

❝Biz ezelden ikrar verdik inandık
Yetmiş idi ahdu peyman kerbela
şah Hüseynin kanı ile boyandık
Toprağındır derde derman kerbela

Ebu cehil muhammede düşmandı
Muaviyeden çeken şahi merdandı
Hhür şehitte hüseyinime kurbandı
Toprağında döküldü kan kerbela

La ilahe illallah
Haktır muhammede resullallah
Ali Mürşid güzel şah
şah eyvallah eyvallah

Yetmiş bin kişi söz verdi döndüler
Döndü mervanı himara kandılar
Ok attılar sanmayın utandılar
Kavmi mervan kavmi süfyan kerbela

şam eline haberciler saldılar
Yüzbin asker mevcuduna aldılar
Ehli beytin üzerine geldiler
Göğe çıktı zaru figan kerbela

La ilahe illallah
Haktır muhammede resullallah
Ali Mürşid güzel şah
şah eyvallah eyvallah

Hazreti Hüseyin atından indi
Mübarek elini toprağa sürdü
Toprak şehitlerin kanıyla yundu
Oldu şehitlere kerbela

Hazreti Hüseyin'im dedi Ali Ekber
Bak etrafa bana getir bir haber
Leyla anamızda göz yaşı döker
Davut Sulari'den beyan kerbela❞

❝Kerbela'yı yalın ayak yürüdüm
Sana geldim can Hüseyin merhaba
Su içmedim yudum yudum kurudum
Sana geldim can Hüseyin merhaba

Ben düşmüşüm erenlerin derdine
Canım kurban Kerbela'nın merdine
Gözlerimle su getirdim yurduna
Sana geldim can Hüseyin merhaba

Ferman Baba yalvarıyor Allah'a
Giden canlar geri gelmez bir daha
Ben bilirim suçun yoktu vallaha
Sana geldim can Hüseyin merhaba❞

❝(medet ya Rab medet ey)

Etmeyip Hakk'tan haya şah-ı Peygamber'den serm-ser
Kufiyan-ı bi-vefalar nasıl ahd etmiş meğer
(aman ya Rab) Kurret'ül ayn-ı Resulu eylediler derbeder
(ah aman) Var ise gel hatırım şah-ı Resulullah meğer

Ey saba var Kerbela rahimden eyle bir güzar
Ver bize lütfet Hüseyn ibn-i Ali'den bir haber

(aman ya Rab) Kırdılar mı ol Muhammed Mustafa'nın dalını
Kestiler mi şah Ali el Murteza'nın evladını
Hiç soran var mı yetimanın tedebbirel halini
(ah aman) Eyle tahkik hanedan-ı Mustafa'nın halini

Ey saba var Kerbela rahimden eyle bir güzar
Ver bize lütfet Hüseyn ibn-i Ali'den bir haber

(ya Rab) Hazret-i Abbas şehid oldu mu eyle cüst ü cu
Kavm-i Süfyan haymegah-ı şaha etti mi gülu
Zaptına almış mıdır Bahr-i Fırat'ı ol adu
(ah aman) Verdiler mi vakit imana acep bir katre su

Ey saba var Kerbela rahimden eyle bir güzar
Ver bize lütfet Hüseyn ibn-i Ali'den bir haber❞

❝Kerbela çölüne bir koyun geldi
Duyunca Muhammed Ali ağladı
Koyunun feryadı bağrımı deldi
Yürekteki yaralarım ağladı

Koyun yere koydu nazlı dizlerin
Dinleyelim şeker gibi sözlerin
Kıbleye döndürmüş kara gözlerin
Koyunun sesi yüreğim dağladı

Muhammed koyunun aslın aradı
Koyun dara geçti hoş nazar kıldı
Kuzu kurban olmaz ya niçin oldu
Fatma Ana'nın gözyaşları çağladı

Koyun der ki benim kuzum aldılar
Beni hasret ateşine saldılar
Cebrail Mikail bile geldiler
Selman imamların belin bağladı

Muhammed koyunun aslını sordu
Kuzum dedi koyun ayak diredi
Naci derler bir güruh türedi
Zülfikar kınından çıktı zağladı

Koyun der ki kuzum hasların hası
Nuh felekten öte gelirdi sesi
Yarın mahşar günü kılam davası
Deyince Muhammed Ali ağladı

Pir Sultan'ım firkat bağrımı deldi
Ali Fatıma zülfikar geldi
Kuzu kurban olmaz ya niçin oldu
Kırklar da hü deyip özün birledi❞

❝Yüreğimi parça parça ayırdın
Biri Kerbelanın çölünde kaldı
Biri yola çıktı şam diyarına
Biri Muaviye elinde kaldı

Biri gitti Hacı Bektaş yurduna
Takılyıp da erenlerin ardına
Biri Pir Sultanın düştü derdine
Biri Hızır paşa elinde kaldı

Biri Börklüceylen yanarken köze
Biri Bedrettinle vardı Sereze
Biri Nazımilen geldi gözgöze
Biri ozanların dilinde kaldı

Biri dalgasında Karadenizin
Biri ni Nesimi ardına yüzdü
Kan deryalarında birini ezip
Biri Kızıldere yolunda kaldı

Biri sır vermeyip serinden oldu
Biri çiçekidi Munzurda soldu
Biri yıldız gibi gözden kayboldu
Biri Nurhakların gönlünde kaldı

Biri dedi sayılmayız parmakla
Biri dedi tükenmeyiz kırmakla
Biri dedi ölürmüyüm vurmakla
Biri can ağacının dalında kaldı

Biri dedi unuttun Maraşı
Orda aktı mazlumların gözyaşı
Biri ileriye yürüttü başı
Biri bedenimin solunda kaldı

Biri karanlıktan çıktı bağırır
Biri canlı aydınlığa sevinir
Biri Yunus ile Hakkı çağırır
Biri Kaplaninin telinde kaldı❞