Abdurrahman Önül - Ey AşıkYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Abdurrahman Önül En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Abdurrahman Önül - Hacca Gidiyor Hacılar
Abdurrahman Önül - Ya İlahi
Abdurrahman Önül - Çöllerdeyim
Abdurrahman Önül - Şeyda Sultanım
Abdurrahman Önül - Geliyor Muhammed
Abdurrahman Önül - Curmum İle Geldim Sana
Abdurrahman Önül - Gururlanma İnsanoğlu
Abdurrahman Önül - Kul Olamadım
Abdurrahman Önül - Sığındım Sana
Abdurrahman Önül - Aşkındandır

Etiketler : Abdurrahman Önül, Ey Aşık, Abdurrahman, Önül, Aşık, Abdurrahman Önül - Ey Aşık türkü indir, Abdurrahman Önül - Ey Aşık türkü dinle, Abdurrahman Önül türküleri, Ey Aşık türküsü dinle, Abdurrahman Önül türkü dinle, Abdurrahman Önül türkü sözleri, Ey Aşık sözleri, Abdurrahman Önül mp3 dinle

❝Ey aşık düşün sözünü
Seni müşkül hal ederem
Kurudu nutk-u nefesin
Elfazını lal ederem

Eri ölmüş arvat kimi
Döğdürürem dizlerine
Bekar kocakarı kimi
Melul koyar dul ederem

Mademki dilin lal imiş
Ne içün alıfsan sazı
Derununda dere eyleyif
Düşünüp etseydin sözü

Kasaphanada çok olar
Kelb-i melun salahana
Seni katar o tayfaya
Nafakanı yal ederem

İdraki noksan kem haya
Elfazın yetmez imlaya
Fani dünya ehtacından
Yoksul hizmet eder baya

Kul Şenlikin bu sözleri
Dokunsa dağı eritir
Zebun kertenkele kimi
Süksününü kıl ederem❞

❝(Ali İlhami)
Kıymetli kardeşim ey Aşık Hacı
Az üstüne varacağım ne dersin
Aşığım diyorsun cahil kalmışsın
Burda dersin vereceğim ne dersin

(Hacı Karakılçık)
Aşık Alim sen silahsız avcısın
Aslanın üstüne varılmaz kardaş
Beni cahil gözün ile görmüşün
Cahillere öğüt verilmez kardaş

(Ali İlhami)
Aşık olup dost bağında ötmezsen
Yaradanın emrini hiç tutmazsan
Eğer cahilliği kabul etmezsen
İlm-i Haktan soracağım ne dersin

(Hacı Karakılçık)
Kötü söz zehirdir asla yudamam
Haktan izin olmayınca gidemem
Cehalet kötüdür kabul edemem
Aşıklara Bağdat sorulmaz kardaş

(Ali İlhami)
Aşk ağacı kuru değil yaş değil
Aşk meyvesi demir değil taş değil
Bu aşıklık öyle kolay iş değil
Bir boyunu göreceğim ne dersin

(Hacı Karakılçık)
Torna tezgah görmemişin ne fayda
Bizdeki marifet asalet soyda
Kabuğa aldanma ne var ki boyda
Suretinden siret görülmez kardaş

(Ali İlhami)
Nasihatim sana hak yoldan çıkma
İncitme bir gönül sen hatır yıkma
Sözüme darılma kusura bakma
Biraz seni yoracağım ne dersin

(Hacı Karakılçık)
Nefsin islah eyle sen kendine bak
Şeytanın işidir benliği bırak
Bize konu değil yakınla ırak
Aşkın atı gemsiz yorulmaz kardaş

(Ali İlhami)
Ben Hakka hak dedim gerçeği görüp
Bize bu ilhamı ulu Hak verip
Aşkın kılıcıynan sinene vurup
Seni iki yaracağım ne dersin

(Hacı Karakılçık)
Yaşın yetmiş dolmuş günün ihtiyar
Sakalının rengi saçına uyar
Eğer yaracaksan kılı kırka yar
Mana bir bütündür yarılmaz kardaş

(Ali İlhami)
İlhamiyem çok incele burasın
Açar münafıklar dostun arasın
Anca dost sararmış dostun yarasın
Geri dönüp saracağım ne dersin

(Hacı Karakılçık)
Arifsen münafık sözüne kanma
Şeytana nalet de nefse aldanma
Hacımın yarası sarılır sanma
Bu aşk yarasıdır sarılmaz kardaş❞

❝Ey aşıklar ey aşıklar
Mezhep ve din aşktır bana
Gördü gözüm dost yüzünü
Yas kamu düğündür bana

Ey padişah ey padişah
Çün ben beni verdim sana
Genc ü hazinem kamusu
Sensin benim önden sona

Senden sana varır yolum
Senden seni söyler dilim
İlle sana ermez elim
Bu hikmete kaldım tana

Artık bana ben demeyem
Kimseneye sen demeyem
Bu kul o sultan demeyem
İşitenler kala tana

Kullarına vadeyledi
Yarın uçmak verem dedi
O dostların sevindiği
Yarınım bugündür bana

Yunus sana tuttu yüzün
Unuttu cümle kendözün
Cümle sana söyler sözün
Söz söyleten sensin bana❞

❝Ey aşık sen ne sual eylen benden
Gül yüzlü cananın bir kuluyum ben
Bir Mecnun misali aşkın çölünden
Saçları Leylanın Mecnunuyum ben

Seni beni yaradan bir değil midir
Gerçeklerin kavli sır değil midir
Allah cümlemize yar değil midir
Ondan başkasını ne bileyim ben

Zülfünün teline canım bağlıdır
Aşkı ile Garip bağrım dağlıdır
Sinesinin ağı cennet bağıdır
O dostun bağının bülbülüyüm ben❞

❝Ey aşıkan ey sadıkan
İsterseniz dosttan haber
Bakgıl vücudun şehrine
Gayriye kılmağıl nazar

Ta kim acayip göresin
Maksudu sende bulasın
Bir ulu bahre dalasın
Bulmayasın anda kenar

Bir olasın ol bir ile
Var olasın ol var ile
Kalmayasın ağyar ile
Bulmayasın andan eser

Her yanadan gele nida
Ya talibi menem Huda
Bakgıl cemalinden yana
Yoktur sana ayruk sefer

Ey Üftade matlup sana
Hasıldürür önden sona
Vasıldürür cümle ana
Budur hakikatten haber❞

❝Behey aşık niçin süslen kendini
Çirkin güzel olmaz allanmayınan
Seç halis maddeden al metaını
Katıran yenir mi ballanmayınan

Kuş yuva mı yapar ferik olmazsa
Üzüm ekşi olmaz koruk olmazsa
Ağacın özünden çürük olmazsa
Polat bozulur mu ellenmeyinen

Cevahiri elden ele tutarlar
Has altını vezin ile tartarlar
Yenlik taşı sapan ile atarlar
Sarp kaya yürür mü sallanmayınan

Bey olmaz soysuzun binde birisi
Asalete yeter olmaz doğrusu
Besler isen besle şahin yavrusu
Könez av mı alır yollanmayınan

Gelip Emsaliye eş olmak ister
Kanat bağlamadan kuş olmak ister
Şair derneğinde baş olmak ister
Hemen bir kaç cevap bellemeyinen❞

❝Be hey aşık nice süslen kendini
Çirkin güzel m'olur allanmayınan
Seç halis madenden al şekerini
Katıran yenir mi ballanmayınan

Kuş yuva mı yapar ferik olmazsa
Üzüm ekşi m'olur koruk olmazsa
Ağacın özünde çürük olmazsa
Polat bozulur mu ellenmeyinen

Cevahiri elden ele tutarlar
Has altını mizan ile tartarlar
Yeğnik taşı sapan ile atarlar
Sarp kaya yürür mü sallanmayınan

Bey olmaz soysuzun binde birisi
Asalete yeter olmaz doğrusu
Beslersen besle bir şahin yavrusu
Könez av mı alır yollanmayınan

Gelir Emsali'ye eş olmak ister
Kanat bağlamadan kuş olmak ister
şair derneğinde baş olmak ister
Hemen birkaç cevap bellenmeyinen❞

❝Ey âşıki saramadın yâremi
Yâreme em olup merhem çalasın
Yarem deşilmiştir sarılmaz madem
Arayıp da hekimini bulasın

Dört kapı açıldı hangisi vardır
Bu manaya ermek hayli hünerdir
Deryanın dibinde kaç şehir vardır
Çarşısını pazarını bilesin

Mehdî çıkmış diye tellâl bağırdı
Bir teknesi vardır kırklar yoğurdı
On iki kız sekiz oğlan doğurdu
Onların ne olduğunu bilesin

Âşıkların sözlerine has derim
Muhammed'i gördüm Ali dost derim
Yedi bin yedi yüz âyet isterim
Yüz on daha vardır onu bilesin

Benim sevdiceğim Takî Nakî'dir
Dost bağında bülbüller şakıtır
Yüz kardaşın hocası var okutur
Onlarıñ da ne olduğun bilesin

Düzüm düzüm olmuş yüzünün beni
Açılmıştır gül benzinde yanağı
Sar'öküzün alnındaki beneği
Kanadında ne yazılı bilesin

Var bul bir delilin yaka fenerin
Kaç hamail vardır şems ü kamerin
Sar'öküzün bastıcağı mermerin
Direğinde ne olduğun bilesin

Âriflerin sözü hilaf yazılmaz
Güher olmayınca hatem düzülmez
Bir kız vardır hergiz kuşağı çözülmez
Anasının kande olduğun bilesin

Dinleyeyim Kul Himmet'in sözlerin
Onda gördüm yedilerin izlerin
Muhammed'in koynundaki kızların
Huri midir peri midir bilesin❞

❝Gel ey aşık bu bir esrar-ı Hak'tır
Erenlerin yolu söz ile değil
Muhabbet bir ekin ekip yeşertmek
Oğlan uşak mahbub kız ile değil

Kuş misali bir çeşmeye konarsın
Acı tatlı demez içer kanarsın
Ayn-el yakın Hakk'ı gördüm sanarsın
Bu kafada gördüceğin göz ile değil

Bir kafada bin bir türlü sadde var
ıçecek var içmeyecek var bade var
Dört kapı içinde kırk kat cadde var
Hemen gitticeğin iz ile değil

Yol gizlidir sadık yoldaş içinde
Nesne hasıl olmaz sert taş içinde
Hakk'ı gören görür az yaş içinde
Yetmiş seksen doksan yüz ile değil

Katibi'm bir pirden nasihat aldık
Menaref sırrından haberdar olduk
Katreden katreye ummana daldık
Karıştık çoklara az ile değil❞