Abdurrahman Önül - AşkınaYorum Yaz

Yorumlar

Abdurrahman Önül En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Abdurrahman Önül - Hacca Gidiyor Hacılar
Abdurrahman Önül - Çöllerdeyim
Abdurrahman Önül - Kul Olamadım
Abdurrahman Önül - Ya İlahi
Abdurrahman Önül - Geliyor Muhammed
Abdurrahman Önül - Şeyda Sultanım
Abdurrahman Önül - Selam Sana Uhut Dağı
Abdurrahman Önül - Aşkındandır
Abdurrahman Önül - Curmum İle Geldim Sana
Abdurrahman Önül - Gururlanma İnsanoğlu

Etiketler : Abdurrahman Önül, Aşkına, Abdurrahman, Önül, Aşkına, Abdurrahman Önül - Aşkına türkü indir, Abdurrahman Önül - Aşkına türkü dinle, Abdurrahman Önül türküleri, Aşkına türküsü dinle, Abdurrahman Önül türkü dinle, Abdurrahman Önül türkü sözleri, Aşkına sözleri, Abdurrahman Önül mp3 dinle

❝Mah cemale etme zülfün perde Allah aşkına
Keşfetme bana(1) yüzün her yerde Allah aşkına

Ta ezelden aşıkınım bir(2) senin bilmez misin
Yok mu yoksa defterinde burda Allah aşkına

Battı gamzen sinemize yaradan etme diriğ
Müptela kıl gönlümüzü bir serde Allah aşkına

Bilir bilmez isyanıma peşiman oldum bugün
Sabit et de ver cezamı sor da Allah aşkına

Leyl ü nehar niyazımdır vuslat-ı canan için
Mahrum edip koyma beni darda Allah aşkına

Bahr-ı isyanına daldım elaman olsun elaman
Yüz yiğirmi dört bin nebi bir de Allah aşkına

İki cihan sultanının miracı hakkı için
Musa Kelîmin kelâmı Turda Allah aşkına

Bunca mevcudat mahlukat ahıma kılıp nazar
Muhammed Ali çağırıp pirde Allah aşkına

Huzuruna varacaktır Ruhsat bir top bez ile
İman ile bile gönder sar da Allah aşkına❞

❝Ey erenler Hak aşkına
Kalkın samaha dönelim
Gönüldeki dost aşkına
Kalkın samaha dönelim

Dargınlık gitsin aradan
Hoş görsün bizi Yaradan
Üçer beşer bir sıradan
Kalkın samaha dönelim

O yokları var edene
Gerçek halin sır edene
Şükredelim yar edene
Kalkın samaha dönelim

Hak lokmasın yiye yiye
Biz bu deme geldik niye
Allah Allah diye diye
Kalkın samaha dönelim

Aşık olan çalsın sazı
Aysın cümlemizin özü
Hak affetsin hepimizi
Kalkın samaha dönelim

Garibim döndüm şaşkına
Hak yardım etsin düşküne
Gönüldeki dost aşkına
Kalkın samaha dönelim❞

❝Şükür Allah aşkına
Kara sakal ağardı
Gördüm dağlar başında
Ağarup kar yağardı

Eski sürüldü gitti
Geldi yenisi yetti
Ekilen yerden bitti
Yer yeşerdi güverdi

Urdu can baş terkisin
Çekmez oldu korkusun
Açtı gaflet uykusun
Gönül gözün uyardı

Sümbül nergis menevşe
Aşık oldu bu nakşe
Bunlar Hakka yüz tutup
Her dem boyun eğerdi

Sultana erdi kuldan
Aşık oldu gönülden
Muhiddin can ü dilden
Erenleri severdi❞

❝Aşıkta aşkına sevgi yok ise
İster sazı çalısın ister çalmasın
Bir kadın kocaya küsüp giderse
İster geri gelsin ister gelmesin

Doğrular eğrinin sözüne baksa
Onun sözü ile yolundan çıksa
Kalbinde imana inancı yoksa
İster namaz kılsın ister kılmasın

Pünhani yaptığın kusurunu gör
Gören gözlerini bak eyleme kör
Allah rızasına sadakanı ver
İster alan bilsin ister bilmesin❞

❝Çıktım Kırklar yaylasına
Çağırdım Üçler aşkına
Özümü ummana saldım
Muhammed Ali aşkına

Gelsin Mulıammedim gelsin
Düşmüşlerin elin alsın
Canım Hakka kurban olsun
Muhammed Ali aşkına

Gelin şu faktan geçelim
Akı karayı seçelim
Ab-ı Kevserden içelim
Muhammed Ali aşkına

Bu dünya kurulu faktır
Gerçeklere sözüm yoktur
Allah bir Muhammed haktır
On İki İmam aşkına

Şah Hatayim der varalım
Anda didarlar görelim
Gerçeğe canlar verelim
Muhammed Ali aşkına❞

❝Günah ettim Şahım darına durdum
Allah bir Muhammed Ali aşkına
Kırklar eşiğine yüzümü sürdüm
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Hasan Rizaya ben ricaya vardım
İmam Hüseyini şefiim buldum
Şahım Zeynelaba eyledi yardım
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Muhammed Bakırın yüzü nuruna
İmam Caferin vardım darına
Kalmış günahımın küllü varına
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Musa-yi Kazımdan görünen nurlar
Aliyyürrızaya naklolan nurlar
Kalma günahıma erenler pirler
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Muhammed Takinin yolu aşkına
Aliyyün Nakinin hali aşkına
Bağışla cürmümü Veli aşkına
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Hasan-ül Askeri nuru hakkıyçün
Erenler semaı devri hakkıyçün
Muhammed Mehdinin sırrı hakkıyçün
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Mürşidi bilelim yara varalım
Kul Hüseyin ile dara varalım
Şerleri defeden hayra varalım
Allah bir Muhammed Ali aşkına❞

❝Dün gün intizarım sana Kerbela
Varalım İmam-ı Hüseyn aşkına
Serden gayrı sermayem yok elimde
Verelim İmam-ı Hüseyn aşkına

Ne hup öter şu seherin bülbülü
Mani söyler iman ehlin kulları
Taze açılmış Askerinin gülleri
Derelim İmam-ı Hüseyn aşkına

Rehber talibini arıkla getür
Tamam eyle eksik yerlerim yetür
Rıza lokmasını meydana getür
Yiyelim İmam-ı Hüseyn aşkına

Kapıyı kaktı Kırkların birisi
Birisinden mest oluptur varısı
Sarı Kaya padişahın korusu
Konalım İmam-ı Hüseyn aşkına

Şah Hatayim bu yola beli deyü
Çağrışurlar Muhammed Ali deyü
Cümlemiz bir ikrarın kulu deyü
Varalım İmam-ı Hüseyn aşkına❞

❝Yasla matem günü doğdu dolunur
Ağla gözler İmam Hüseyn aşkına
Derdimize derman orda bulunur
Ağla gözler İmam Hüseyn aşkına

Ağla bu günlerde gözünü silme
Ab-ı revan eyle zay olur sanma
Aç gözün gafletten sen gafil olma
Ağla gözler İmam Hüseyn aşkına

Hüseyine türlü zahım verdiler
Taze iken gonca gülün derdiler
Ah edip melekler saçın yoldular
Ağla gözler İmam Hüseyn aşkına

Yaktılar ciğerim attılar nara
Dünyada ahrette yüzleri kara
Bir su vermediler gül yüzlü yara
Ağla gözler İmam Hüseyn aşkına

Onki İmamları düşürdün kana
Çok figan eyledi Şehriban Ana
Yas-u matem günü mümin olana
Ağla gözler İmam Hüseyn aşkına

Ehl-i Beyt ismini kaldırarak dedi
Dünyayı ahreti saymadı adü
Siyah zülfün al kanlara beledi
Ağla gözler İmam Hüseyn aşkına

Hasan Hüseyn de Tanrının dostu
Lanet Yezit ona eyledi kasdı
Mervan soyu sürban ellerin kesti
Ağla gözler İmam Hüseyn aşkına

Ebülkasım düğmelerin çözmedi
Seyyit Zeynep al valasın bozmadı
Fatma Ana ciğerciğin közledi
Ağla gözler İmam Hüseyn aşkına

Sefil Alim onlar şehit Hak içün
Canım kurban Hüseyin-i pak içün
Ruz-ı mahşerde cömert saki içün
Ağla gözler İmam Hüseyn aşkına❞

❝Bir dilek dilerim senden
Hasan Hüseyin aşkına
Canımızı kurban verdik
Hasan Hüseyin aşkına

Hakka verdim cümle varım
Dergahına yüzüm sürdüm
Canımı terceman kıldım
Hasan Hüseyin aşkına

Fehmettik didarımızı
Yüzdürelim derimizi
Kurban verdik serimizi
Hasan Hüseyin aşkına

Gerçekler kalbini güder
Nefsini dinleyen murdar
Verdiğin zaya mı gider
Hasan Hüseyin aşkına

Teslim Abdal eydür doyur
Seç özünü baldan ayır
Çıplak geydir bir aç doyur
Hasan Hüseyin aşkına❞

❝Mümin isen bana etme cefayı
Allah bir Muhammed Ali aşkına
Eyilikte ol daim eyle vefayı
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Saki doldur bize dolu içelim
Okuyalım aşk kitabın seçelim
Olur olmaz davalardan geçelim
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Pirler nasihatin güzelce dinle
Bozma erkanını tatlı dil söyle
Kemlik edenlere sen eyilik eyle
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Kimsenin aybını gözetme sakın
Olayım der isen ger Hakka yakın
Erenler huyundan bir meşrep takın
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Genç Abdalım Hakkı seversen candan
Hak seni ayırmaz yoldan erkandan
Yalan söz söyleme çıkma imandan
Allah bir Muhammed Ali aşkına❞

❝Yerin göğün binasını kurdular
Ali ile Muhammedin aşkına
Saf oldu melekler niyaza indiler
Ali ile Muhammedin aşkına

Muhammed Ali de kurdu bu yolu
Mümine açıktır tarikat gülü
Bir ulu dergahtır sürelim bu yolu
Ali ile Muhammedin aşkına

Muhammed Alinin cemine vardı
Kırklar da saf oldu hep dara durdu
Doksan bin evliya semaha girdi
Ali ile Muhammedin aşkına

İblisi sürdüler arş eylediler
Yezidin kalbini taş eylediler
Kırklar bir üzümden nuş eylediler
Ali ile Muhammedin aşkına

(...) Hatayim varalım yanına
Varıp yanına da duralım dara
Mümin olan mümin katar can cana
Ali ile Muhammedin aşkına❞

❝Çalsın yar aşkına çalsın
Teller de muradın alsın
O yar bize doğru gelsin
Yollar da muradın alsın

Can canana doğru varsın
Dostun cemalini görsün
Dostu doya doya sarsın
Kollar da muradın alsın

Söyle ey Garibim varsın
Cümlenin muradın versin
Dost bağında güller dersin
Eller de muradın alsın

Duy Garibin feryadını
Senden ister imdadını
Ver cümlenin muradını
Kullar da muradın alsın❞

❝Aşık olan güzel sever farımaz
Gel gönül güç ile güzellik olmaz
Benim yarim yardır yarsızlar bilmez
Derdim her dertlerden beter güzel dost

Ne benden sabır var amman senden merhamet
İntizar bu gönlüm ediyor feryat
Ağlarım Aliden erişe himmet
Yeter beni ağlattığın güzel dost

Benim ağlayışım sana hoş geldi
Gamsız kirpiklerin sinemi deldi
Yar ile davamız mahşere kaldı
Yahşi yavan her iş biter güzel dost

İsmailem yar gönlüme girince
Gündüz hayalimde düşümde gece
Senin aşkın bu sinemi delince
Benim ahım seni tutar güzel dost❞

❝Çıktım kırklar yaylasına
Çağırdım üçler aşkına
Yüzümü yerlere sürdüm
Yediler kırklar aşkına (hü hü hü hü)

Gelsin Muhammed gelsin
Düşmüşleri ele alsın
Canım Hakka kurban olsun
Yediler kırklar aşkına (hü hü hü hü)

Dünya kurulu tuzaktır
Bilenlere sözüm yoktur
Allah bir Muhammed haktır
Yediler kırklar aşkına (hü hü hü hü)

Gelin nifaktan geçelim
Akı karadan seçelim
Ab-ı kevserden içelim
Yediler kırklar aşkına (hü hü hü hü)

Şah Hatayıma varalım
Anda günah var duralım
Koşa koşa gel girelim
Yediler kırklar aşkına (hü hü hü hü)❞

Yar aşkına aşkına döndüm ben bir şaşkına
Yazı kışa çevirdim dön gel Allah aşkına
Yar beni beni beni yara söyledir beni

Al üstüne üstüne mor yakışmış üstüne
Bin çeşit mızrap attım hepsi de yar üstüne
Yar beni beni beni yar söyledir beni

Hayal midir düş müdür o yar bana eş midir
Dereden akıp giden gözümdeki yaş mıdır
Yar beni beni beni yara söyledir beni❞

❝Düşmüşüm aşkına perişan halım
Perişan halım halım halım
Sağolasın gurban sen yerine ben ölüm
Ben ölüm ölüm ölüm
Ne dedim de küstün dutula
Dilim kesile dilim dilim dilim
Ne gadar ilvanlı da nazlısın geldin de gelin
Derdo gelin gelin ölem gelin gelin
Le gelin gara gelin öldüm nedim gelin

Gözlerimden kanlı yaşlar dökülse
Ağarsa saçlarım da kurban belim bükülse
Mezarımda karış karış ot bitse neydem ot bitse
Billah unutamam seni le gelin le gelin
De gelin de gelin de gelin hasta düştüm
Le gelin le gelin ölem gelin çirbo gelin❞

❝Ey dilber aşkına düştüm düşeli
Başta aklım elde iradetim yok
Gece gündüz oldum ben endişeli
Derd ü gamdan gayrı ticaretim yok

Rabbim seni seven gayra tapamaz
Hidayet ettiğin yoldan sapamaz
Senin yıktığını kimse yapamaz
Mahluktan ümmid-i imaretim yok

ımtihan çün nare Halil yarını
Attın göstermeye bu esrarını
Ateş-i Nemrud'a fakrın narını
Müreccah görmeye liyakatım yok

Nefsin hevasında yelmiş olurum
Zikrini dilimden silmiş olurum
Hakk'ı benden gafil bilmiş olurum
Diye arzuhale cesaretim yok

Mahlukun dilinde var Hak selası
Seyrani çektiğin nefsin belası
(...)
El nefsinden benim şikayetim yok❞

❝El ne bilir yar aşkına yandığım
Mecnun'a döndürüp del'eyler beni
Aşkın kemendini atar boynuma
Bağlar zülüfüne köl'eyler beni
(Beni beni beni beni beni beni beni vay)

Ateşten betermiş bu aşkın hali
Kurutur yaprağı soldurur dalı
Bağrım üryan olur Kerem misali
Yakar ateşlere kül eyler beni
(Beni beni beni beni beni beni beni vay)

Beklerim yolunu yağmurda karda
Hep günlerim geçer figanda zarda
Yaz bahar ayında azgın sularda
Çarpar taştan taşa sal eyler beni
(Beni beni beni beni beni beni beni vay)

Mahmut Erdal derdim dökem sazıma
Hangi birgün yanam kara yazıma
Her gelip geçtikçe basar yüzüme
Ayaklar altında çul eyler beni
(Beni beni beni beni beni beni beni vay)❞

❝Allah için konuş sözü
Dinlemeyen dinlemesin
Hak aşkına yandır özü
ınlemeyen inlemesin

Gül dalında bülbül öter
Fakat gülde diken biter
Anlayana bu söz yeter
Anlamayan anlamasın

Gönlünü alçağa düşür
Yoksa herkes senden üşür
Sözü söylemeden pişir
Çiğnemeyen çiğnemesin

Aleme bir sevgi besle
Tefrika gösterme asla
Dünyayı barışa sesle
Ünlemeyen ünlemesin

Yapıcı ol yıkma hatır
Ölümü aklına getir
Müsavi olsun atla katır
Kunlamayan kunlamasın

Deli Hazım iyice bak
Uzak değil sendedir Hak
Sen atıyın başını çek
Önlemeyen önlemesin❞

❝Bir minnet eyledim perverdigare
Hasan ile Hüseyin'in aşkına
Müşerref eylesin ol Hub didare
Hasan ile Hüseyin'in aşkına

Ehli aşk olanlar olur divane
Erenler payından geldi peymane
ıçtim pir dolusun oldum mestane
Hasan ile Hüseyin'in aşkına

Bize tarikatı erkan eyledi
Sırrı hakikati beyan eyledi
Cümle aşikanlar figan eyledi
Hasan ile Hüseyin'in aşkına

Gel ey gönül düşme çevri belaya
Seninle göçelim Babı Rızaya
Bir yudum su versen gider mi zaya
Hasan ile Hüseyin'in aşkına

Daimi'yim sinem yandı nar oldu
ışim bülbül gibi ahüzar oldu
Kün deyince iki cihan var oldu
Hasan ile Hüseyin'in aşkına❞

❝Hayli zaman oldu yar yar ayrı düşeli
Dön gel barışalım döne gel Allah aşkına
Hasretinle oldum ey yar divane deli
Dön gel barışalım döne gel Allah aşkına

Her mevsim boranda karda gara gıştayım
Eller al bağlamış ey yar bense yastayım
Hasretinle verem oldum onmaz hastayım
Dön gel barışalım döne gel Allah aşkına

Merhamet kıl Çağlari'nin çeşmin yaşına
Zülüflerin yağlı urgan eyle başıma
Baykuşlar tünedi ey yar gönül köşküme
Dön gel kavuşalım döne gel Allah aşkına❞

❝Gel efendim gariplerin halini
Sor Muhammed Mustafanın aşkını
Medet mürvet her yarenin emini
Sür Muhammed Mustafa'nın aşkına

Yar ile aramız yakın aralar
Sen efendim şu sinemde çareler
Kalbimdeki onulmadık yareler
Sar Muhammed Mustafa'nın aşkına

Hatmeylesem cavidanın tümünü
Nuşeylesem şu güzelin demini
Meded mürvet şu gönlümün gamını
Sil Muhammed Mustafa'nın aşkına

Uyuma seddarı zikreyle dilden
Serseri olma gönül gel buna yelten
Verir kısmetimiz Haydarı sultan
Ver Muhammed Mustafa'nın aşkına

Sen bilirsin Kul Boran'ın halini
Sultan olan yabana atmaz kulunu
Ehsan eyle al cümlenin elini
Al Muhammed Mustafa'nın aşkına❞

❝Hudey hudey pir aşkına
Pir Hacı Bektaş aşkına
Dem bu demdir ey aşıklar
Çalalım haydar aşkına

Hudey hudey yar aşkına
On iki imam aşkına
Cem bu cemdir ey aşiklar
Vuralım kırklar aşkına

ınce hudey nur aşkına
Nur-u Muhammed aşkına
Can bu candır ey aşıklar
Kurbanız mevla aşkına❞

❝Ben senin aşkına müptela oldum
Sen getirdin bu diyara sevdiğim
Geldim yurtlarını perişan buldum
Ne bileydim bahtım kara sevdiğim

Yeni düştüm bir zahmete yanarım
Yetemedim bir ülfete yanarım
Hasret kaldı kıyamete yanarım
Ciğer oldu pare pare sevdiğim

Felek götürmedi hasta Cesimi
Ahir hasret koydu dosta Cesimi
Sevdiğim bıraktın yasta Cesimi
Yaktın hasret ile nara sevdiğim❞

❝Sevda-yı aşkına düşeli cana
Dîvane söylenür dil dile düştü
Zemmim elden komaz a'la vü edna
Dehan-ı aduda dil dile düştü

O gonca güllerin revnak bulaldan
Anberi gülşen-i dehre dolaldan
Hal- i hinduları meşhur olaldan
Ekser halkın meyli gulgule düştü

şatranc-ı aşkına düşeli diller
Kış ü Ferz ü Fil'den hali değiller
Nice menzil alsın Piyade diller
Ruh ruha mukabil kıl kıla düştü

Tabîbe arzetmen derdim çaresin
O bilmez can ile gönül yaresin
Deryalar yumazken yüzün karesin
Gözlerimden akan sel sele düştü

Aşık Ömer visaline erdiğim
Seng-i aşkı ile sine deldiğim
Herkes sevdi birin benim sevdiğim
Hazret-i Resul' e sel sele düştü❞

❝Hüda'nın aşkına ey bad-ı seher
Götür arzuhalim didare söyle
Benim sevdalı (. . . . . . . . . . .)
Yüz sür hak-i paye hünkare söyle

Varında yanına ol meh-parenin
Sun arzuhalimi men biçarenin
Yalancı bi-ikrar kalbi karanın
Pus eyle damenin yalvar ve söyle

Gitmez oldu gözden yarin hayali
Getirdi başıma bu kıyl u kali
Eğer sorarlarsa n'oldu Kemali
Kaldı ayaklarda biçare söyle❞

❝Yanarım aşkına can yar
De mene naz eylesen
Bu nazı sen mene yarim
Bu kadar az eylesen az

Görmüşem sevmişem isterem seni
Edim ne çare

Evlerinin dalı kaya
Kayadan bakarlar aya
Sensiz geçen günlerim yar
Gelmez hiçbir zaman saya

Görmüşem sevmişem isterem seni
Edim ne çare❞

❝Yanarım senin aşkına
Gel kaçma gel gel
Derdinden döndüm şaşkına
Gel kaçma gel gel

Mecnun'um bu çöllerde
Bülbülüm şu güllerde
Kaldım gurbet ellerde
Gel kaçma gel gel

Hasretin dağlar beni
Gel kaçma gel gel
Zülfüne bağlar beni
Gel kaçma gel gel

Mecnun'um bu çöllerde
Bülbülüm şu güllerde
Kaldım gurbet ellerde
Gel kaçma gel gel❞

❝Seni düşünür dalarım
Düşümde seni bulurum
Uyanır mahzun olurum
Yaradan aşkına dön gel

Leylam ol çölün olayım
Emreyle kulun olayım
ıstersen yolun olayım
Yaradan aşkına dön gel

(Bağlantı)
Yunus Mevlana pirimiz
Alemi sardı nurumuz
Toprak olmadan birimiz
Yaradan aşkına dön gel

Sensin gönlümün kıblesi
Gönüldür aşkın Kabesi
Bu gönül sevmez herkesi
Yaradan aşkına dön gel

Mansur gibi dara düştüm
Aşkın hududunu aştım
Önce hamdım şimdi piştim
Yaradan aşkına dön gel

Bağlantı❞

❝Zahir batın On'ki ımam aşkına
Aman şah'ım mürüvvet deyü geldim
Pirim nazar eyle şu ben düşküne
Aman şah'ım mürüvvet deyü geldim

Bakmaz mısın cesedimin narına
Elim ermez oldu cihan karına
Yüzüm yerde geldim durdum darına
Aman şah'ım mürüvvet deyü geldim

Hacı Bektaş oğlun günahkar gördüm
Aradım isyanımı özümde buldum
Yüzümün karasın elime aldım
Aman şah'ım mürüvvet deyü geldim

Erenler yolundan bir taş kaldırdım
Gönül bahçesinde gülün soldurdum
Bu gün eksikliğim nefsi öldürdüm
Aman şah'ım mürüvvet deyü geldim

Pir Sultan'ım eydür karşımda durma
Gidip münkirlere yol erkan kurma
Alnımın karasın yüzüme vurma
Aman şah'ım mürüvvet deyü geldim❞

❝Zincir-i aşkına etti giriftar
Bir şuh-i nazenin bir şuh-i Tatar
Naz u eda ile çok eyler reftar
Keman gibi kara kaşlar ok atar

Meşverlikte güzellere şan verir
ışve mektebinde imtihan verir
Kirpiği can alır la'li can verir
Sevda pazarmda can alır satar

Ey gönül kimedir naz u niyazın
Ah edip çıkarma arşa avazın
Damına çün düştü ol hilebazın
Huzuri bu yerde hele çok yatar❞

Şükür Allah aşkına kara sakal ağardı
Gördüm dağla başına ağarup karlar yağardı

Eskü zürülüp giti geldi yenisi yetti
Ekilen yerden bitti yer yeşerdi güverdi

Urdu can baş terkisin çekmez oldu korkusun
Açtı gaflet uykusun gönül gözün uyardı

Sümbül nergis menevşe aşık oldu bu nakşe
Bunlar Hakk'a yüz tutup hem de boyun eğerdi

Sultana erdi kuldan Aşık gönülden
Muhiddin can-ü dilden eerenleri severdi