Abdurrahman Önül - AllahYorum Yaz

Yorumlar

Abdurrahman Önül En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Abdurrahman Önül - Hacca Gidiyor Hacılar
Abdurrahman Önül - Çöllerdeyim
Abdurrahman Önül - Kul Olamadım
Abdurrahman Önül - Geliyor Muhammed
Abdurrahman Önül - Şeyda Sultanım
Abdurrahman Önül - Ya İlahi
Abdurrahman Önül - Selam Sana Uhut Dağı
Abdurrahman Önül - Aşkındandır
Abdurrahman Önül - Curmum İle Geldim Sana
Abdurrahman Önül - Gururlanma İnsanoğlu

Etiketler : Abdurrahman Önül, Allah, Abdurrahman, Önül, Allah, Abdurrahman Önül - Allah türkü indir, Abdurrahman Önül - Allah türkü dinle, Abdurrahman Önül türküleri, Allah türküsü dinle, Abdurrahman Önül türkü dinle, Abdurrahman Önül türkü sözleri, Allah sözleri, Abdurrahman Önül mp3 dinle

❝Allah Allah desem gelsem
Hakkın divanına dursam
Ben bir yanıl alma olsam
Dalında bitsem ne dersin

Sen bir yanıl alma olsan
Dalımda bitmeye gelsen
Ben bir gümüş çövmen olsam
Çeksem indirsem ne dersin

Sen bir gümüş çövmen olsan
Çekip indirmeye gelsen
Ben bir avuç çavdar olsam
Yere saçılsam ne dersin

Sen bir avuç çavdar olsan
Yere saçılmaya gelsen
Ben bir güzel keklik olsam
Bir de toplasam ne dersin

Sen bir güzel keklik olsan
Bir bir toplamaya gelsen
Ben bir yavru şahin olsam
Kapsam kaldırsam ne dersin

Sen bir yavru şahin olsan
Kapıp kaldırmaya gelsen
Ben bir sulu sepken olsam
Kanadın kırsam ne dersin

Sen bir sulu sepken olsan
Kanadım kırmaya gelsen
Ben bir deli poyraz olsam
Tepsem dağıtsam ne dersin

Sen bir deli poyraz olsan
Tepip dağıtmaya gelsen
Ben bir ulu hasta olsam
Yoluna yatsam ne dersin

Sen bir ulu hasta olsan
Yoluma yatmaya gelsen
Ben bir can alıcı olsam
Canını alsam ne dersin

Sen bir can alıcı olsan
Canımı almaya gelsen
Ben bir cennetlik kul olsam
Cennete girsem ne dersin

Sen bir cennetlik kul olsan
Cennete girmeye gelsen
Pir Sultan üstadın bulsan
Bilecek girsek ne dersin❞

❝Mah cemale etme zülfün perde Allah aşkına
Keşfetme bana(1) yüzün her yerde Allah aşkına

Ta ezelden aşıkınım bir(2) senin bilmez misin
Yok mu yoksa defterinde burda Allah aşkına

Battı gamzen sinemize yaradan etme diriğ
Müptela kıl gönlümüzü bir serde Allah aşkına

Bilir bilmez isyanıma peşiman oldum bugün
Sabit et de ver cezamı sor da Allah aşkına

Leyl ü nehar niyazımdır vuslat-ı canan için
Mahrum edip koyma beni darda Allah aşkına

Bahr-ı isyanına daldım elaman olsun elaman
Yüz yiğirmi dört bin nebi bir de Allah aşkına

İki cihan sultanının miracı hakkı için
Musa Kelîmin kelâmı Turda Allah aşkına

Bunca mevcudat mahlukat ahıma kılıp nazar
Muhammed Ali çağırıp pirde Allah aşkına

Huzuruna varacaktır Ruhsat bir top bez ile
İman ile bile gönder sar da Allah aşkına❞

❝Allah Allah desem kalksam yürüsem
Acap şu dağları aşamam mola
Boz atlı Hızırı yoldaş eylesem
Varıp efendime düşemem mola

Sevdiğim bağında güllerin gonca
Usuldur boyların bellerin ince
Adı güzel İmamların önünce
Kerbelada şehit düşemem mola

Sakın hey sevdiğim naşiden sakın
Erenler geralmaz attığı okun
Irak yerlerini esen eyle yakın
İki atlayıp bir düşemem mola

Ben güzel pirime verdiğim ıkrar
Doludan kırçıdan borandan saklar
İhlas aşık olan ikrarın bekler
İkrarın bendini çeşemem mola

Pir Sultan Abdalım dost çiresine
Arzumanım kaldı Şah cilvesine
Altmışile yetmiş üçün arasına
Özümü irfana koşamam mola❞

❝Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır

Mavi yüzük firuze
Haber edin horoza
Horoz bugün ötmesin
Yar gelmiş hanemize

Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır

Bu dağın ötesine
Mailem yar sesine
Yarim keklik ben doğan
Düşeydim ensesine

Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır

Diyarbakır dört yoldur
Suyu güzel hem boldur
Senden ricam bize gel
Ben içeyim sen doldur

Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır❞

❝Gözlerin Eflatun ellerin Lokman
Hastalara derman mısın ya nesin
Kaşların Zülfikar aman el aman
Katlimize ferman mısın ya nesin

Cihan güzel olsa sana dost idim
Paşalık istemem seni istedim
Altına has demem sana has dedim
Elmas mısın mercan mısın ya nesin

Yüzün gören gece gündüz sayılır
Yeşil benler harman döşte yayılır
Sesin duyan cenazeler ayılır
Ab-ı hayat umman mısın ya nesin

Alİzzet senister servet istemez
Göster cemalini cennet istemez
Kulluğundan başka devlet istemez
Allah mısın insan mısın ya nesin❞

❝Ay doğar bedir Allah lo
Bu sevda nedir Allah
Ya benim muradımı ver
Ya beni öldür Allah

Çiçeklerde renk olur lo
Aşka düşen deng olur
İstersen başına gelsin
Görürsün neler olur

Ay doğar sini sini lo
Sevmişem birisini
Cellat boynumu vursa lo
Söylemem doğrusunu

(Bağlantı)
Nedim yarsız nedim
Nerelere gidem
Ben Urfayı terk edem
(Evi barkı terkedem)❞

❝Hocam vallah ben bu derde varmazdım
Beni derde yakan bu leyli leyli
Gönderdi bir selam işte ben geldim
Karşıda durayım da leyli leyli

Dostum zülüflerden eylemiş çengel
Sarılsak sevdiğim ne durur engel
Ölürsem üstüme sevdiğim sen gel
Beni gözyaşınla yu leyli leyli

Doyamadım cilve ile nazına
Şekerden şirin söz baldan yüzüne
Aşkına düşeli yandım özüne
Ben yandım ulaştır su leyli leyli

Deli Boran şimdi buldu yarini
Kırdın felek kanadımı belimi
Terketmişim evin barkım ilimi
Şimdilik meskenim bu leyli leyli❞

❝Sevdayı çekip de gönülü bilen
Gönülsüzün kollarında yatmasın
Neye yarar sevdadan uzak olan
Yaşayan ölüdür Allah etmesin

Keremden Mecnundan Kamberden beri
Sevda çeken bilir gönüllü yari
Kapını çalmadan ölüm haberi
Sev seveni gözün açık gitmesin

Aşk irade gönüller sultan olsun
Gönül aradığın gönlünce bulsun
İsterim ki herkes muradın alsın
Zalim felek buna mani olmasın

Garibim gönülsüz yare varılmaz
Gönülsüz gövdeye kollar sarılmaz
Ömür biter buna karşı durulmaz
Ömür bitsin bu sevdalar bitmesin❞

❝Ararken Allahı buldum
Dedi gezme hele hele
Yanıldım yanına vardım
Keşki varmayaydım nola

Dedim hizmetkarın var mı
Dedi bana sen durman mı
Gezme dedi hey avare
İkellerin sala sala

Dedi bana gel yanıma
Seni ortakçı edeyim
Bir çift öküz verdi bana
İkisi de alavula

Tohumumu yere saçtım
Ben bir helal kara düştüm
Öküzleri çifte koştum
Hoh eyledim dala dala

Ekin ektik ekin biçtik
Dedim ki gel bölüşelim
Kendi aldı başlı başlı
Bana verdi sile sile

Ben bu işe razolmadım
Hayli kavgalar eyledim
Duyanlara hep söyledim
Bayıldılar güle güle

Allah bana tokat vurdu
Kaçuban evime geldim
Avrada halim arzettim
Dedi Veli kele kele❞

❝Ben gidiyom emanetim Allaha
Kömür gözlüm bu illerde kal gayri
Gidiyorum geleceğim gümandır
Ölenecek silsilemi sür gayri

Gidiyom zevdiğim yazdır bir satır
Aramızda çoktur muhabbet hatır
Bir kaç mektup yazdır dilinden yetir
Mektup ile selamımı al gayri

Ben gidiyom karagözlüm ağlama
Kement atıp yollarımı bağlama
Ben yolcuyum beni yoldan eyleme
Ağlatarak bu illerde kal gayri

Der Saidim gidiyorum gelemem
Tabib gibi her yarayı saramam
Gül yüzlümün gül yüzünü göremem
Dost köyünden ayrılıyor yol gayri❞

❝Muhabbet eyledim sadık yar ile
Hakkın nefesini duydum vallahi
Teslim oldum dosta külli var ile
Bir Piri muğana uydum vallahi

İkrar verdim Pire dönmezem haşa
Gör ki neler geldi bu garip başa
Ar namus şişesin çalmışam taşa
Melamet hırkasın giydim vallahi

Yüceli gönlümü sakin eyledi
Güruhi Naciye yakın eyledi
Pirim kulağıma telkin eyledi
Ezazil libasın soydum vallahi

Uyandı Gaziler çıraklar yandı
Pirler dolusundan içenler kandı
Didar gösterdiler zihnim bulandı
Aklımı fikrimi yaydım vallahi

Çoktur Daiminin hal ızdırabı
Görülür bizlere aşkın hesabı
Yarin mah yüzünden açtım nikabı
Çifte benlerini saydım vallahi❞

❝Gece gündüz okuram
La ilahe illallah
Bülbül oldum şakıram
La ilahe illallah

Alemlerin hudası
Oldum pirin gedası
Gönüllerin cılası
La ilahe illallah

Mümin olur takınan
Kör nefisten sakınan
Dört kitapta okunan
La ilahe illallah

Münkür olan azılı
Bu defterden kazılı
Dört kitapta yazılı
La ilahe illallah

Aşıklara sevdası
Eser aşkın havası
İmamların duası
La ilahe illallah

Hakikatin çırası
Müminlerin töresi
Geldi hakkın süresi
La ilahe illallah

Müminlerin topusu
Muhabbettir tapusu
Sekiz Uçmak kapusu
La ilahe illallah

Düştük Hak taktirine
Varılmaz tedbirine
Selmanın keşkürüne
La ilahe illallah

Gider Şaha siyadet
Oldu bize bu adet
Ehlimana şahadet
La ilahe illallah

Dört kapının çırağı
Müminlerin durağı
Yerin göğün direği
La ilahe illallah

Şen olur aşk otağı
Açılır cennet bağı
Okunur seher çağı
La ilahe illallah

Daiminin yücesi
Geldi Kadir gecesi
Cebrailin hecesi
La ilahe illallah❞

❝Kara gün kararıp kalmaz
Hemen Allah de Allah de
Hangi akşam sabah olmaz
Aman Allah de Allah de

Sahibimiz çok nazlıdır
Yanında geçer sözlüdür
Hemen kalbinde gizlidir
Aman Allah de Allah de

Var amma yetmiş bin perde
Ne göktedir ne de yerde
Karıncasın komaz darda
İnan Allah de Allah de

Sen seni çalma gel taşa
Niyaz eyle gitmez boşa
Kulu gibi değil haşa
Uyan Allah de Allah de

Ne derdin var ise söyle
Kalbini müberra eyle
Bu da geçer kalmaz böyle
Dayan Allah de Allah de

Ruhsati olma divane
Günde beş yol dur divana
Sıdk ile düş asitane
Uzan Allah de Allah de❞

❝Aşık-ı didar
Allah Allah de
Dağıtsın keder
Allah Allah de

Olasın makbul
Sıdk ile kul ol
Şakı bülbül ol
Allah Allah de

Pahıllık etme
Kem yola gitme
Hergiz unutma
Allah Allah de

Eyleme teftiş
Aşkından yan piş
Kapısına düş
Allah Allah de

Artır virdini
Terk et yurdunu
Söyle derdini
Allah Allah de

Dağ ile taşta
Kuruda yaşta
Çağır her işte
Allah Allah de

Olma utanık
Olasın tanık
Uyu uyanık
Allah Allah de

Zikret Ruhsati
Artır firkati
Bulun cenneti
Allah Allah de❞

❝Beni yarattı kul deyi
Olamıyom aman Allah
Ara emrini bul deyu
Bulamıyom aman Allah

Nefs ile olmuşum öğür
Boşa geldi geçti ömür
Gözüm kör kulağım sağır
Gülemiyom aman Allah

Ne yeşilim ne ağım var
Ne bostanım ne bağım var
Ne elim ne ayağım var
Gelemiyom aman Allah

Dünya için hep telaşım
Yetmişe ulaştı yaşım
Kusurum çok gözün yaşım
Silemiyom aman Allah

Eyliyorum rızana arz
Ara yerde çoktur gammaz
Emretmişsin beş vakit farz
Kılamıyom aman Allah

Biçare aşık Ruhsati
Kaçırma(1) elden fırsatı
Verme dünya saltanatı
Dilemiyom aman Allah❞

❝Allahın sadık kulusun
Yolum Hazreti Muhammet
Sadıkların düz yolusun
Dilim Hazreti Muhammet

Hakka yakın bir delilsin
Aşıkların cam gülüsün
Gerçeklerin bülbülüsün
Gülüm Hazreti Muhammet

Kusur bende af sendedir
Sevgi aşkın bu candadır
Serim senin yolundadır
Balım Hazreti Muhammet

Yücesin şefahat kani
Vicdanımla sevdim seni
Erittün kül ettin beni
Selim Hazreti Muhammet

Derdi Derya Şahı merdan
Gece gündüz yandım nardan
Medet mürüvet yaradan
Malüm Hazreti Muhammet❞

❝Ben gidiyom emanetim Allaha
Kara gözlüm bu ellerde kal gayrı
Attı kısmet gurbet ele gidiyom
Dost elinden ayrı gider yol gayrı

Benim arzumanım kaşı kemandır
Dost elinden zalım halim yamandır
Gidiyom geleceğim gümandır
Halelleşek nazlı yarim gel gayrı❞

❝Allah diyelim daim Allah görelim neyler
Yolda duralım kaim Allah görelim neyler

Allah deyi kıl zarı oldur kamunun varı
Ondan umalım yarı Allah görelim neyler

Çıkarmayalım dilden ayrılmayalım yardan
Irılmayalım yoldan Allah görelim neyler

Açlık sonu tokluktur tokluk sonu yokluktur
Bu yollar korkuluktur Allah görelim neyler

Sen sanmadığın yerde nagah açıla perde
Derman erişe derde Allah görelim neyler

Gündüz olalım saim gece olalım kaim
Allah diyelim daim Allah görelim neyler

Adı sanı dillerde sevgisi gönüllerde
Şol korkulu yollarda Allah görelim neyler

Adı sanı uşatdım küfrümü suya attım
Miskinliğe el kattım Allah görelim neyler

Her dem dalalım bahre aldanmayalım dehre
Sabreyleyelim kahra Allah görelim neyler

Ar- namusu bıraktım külümü suya attım
Dervişliğe el kattım Allah görelim neyler

Mecnin gibi avare aşık oluban yare
De Yunus senbiçare Allah görelim neyler

Yunus sanma andadır bu aşk sana sendedir
Can kayumu ondadır Allah görelim neyler

N’etti bu Yunus n’etti bir doğru yola gitti
Pirler eteğin tutu Allah görelim neyler❞

❝Göster ey Allahım göster
Senin cemalin cimde
Aşıklar saf saf olmuş bakar
Senin ismin yürek yakar

Altın tas içinde kınan ezilsin
Gümüş tabağınan zülfün çezilsin
Alın yazın bir iyiye yazılsın
Senin gül cemalin bir mim içinde❞

❝Feryatlar yükseldi semaya arşa
Allah Allah diye Çanakkalede
Anadolu için basıldı marşa
Allah Allah diye Çanakkalede

İngilizin bozuk fikri sezildi
Gece gündüz peşi sıra gezildi
Mehmetçikler siper olup dizildi
Allah Allah diye Çanakkalede

Tarihin önünde yazıldı destan
Boğaz ceset doldu sanki kabristan
Yer le gök inledi gizemli sesden
Allah Allah diye Çanakkalede

Onbaşı derler de Seyit onbaşı
Koskoca mermiyi kaldırdı döşü
Arnının çatından vurdu kalleşi
Allah Allah diye Çanakkalede

Sanki yağmur gibi mermiler yağdı
Nice anaların boynunu eğdi
Atamız hınç ile düşmanı boğdu
Allah Allah diye Çanakkalede

Süngülerle serdik düşmanı yere
İmanı zırh oldu her bir nefere
Yaşlısıyla genciyle koştuk zafere
Allah Allah diye Çanakkalede

Pişman ettik geldiğine boğaza
Alacanlı döktük vurup denize
Kan yutturduk kan şu pis İngilize
Allah Allah diye Çanakkalede

Zalimin zulmunu ne de çok gördük
Geçilmeyen etten bir kale ördük
İkiyüzellibin şehiti verdik
Allah Allah diye Çanakkalede

İşte biz bu ceddin torunlarıyız
Vatanın gelecek yarınlarıyız
Gerekirse tekrar vurulmalıyız
Allah Allah diye Çanakkalede❞

❝Bütün dertle çilelerle
Beni yıktın bil Allahım
Hasret getiren yellerle
Beni yıktın bil Allahım

Üzgünlüğüm daim vardır
Bana böyle kastın nedir
Beni yakan yalnızlıktır
Beni yıktın bil Allahım

Ömrüm sonlarına vardı
Durmadan saçım ağardı
Beni güldürsen ne vardı
Beni yıktın bil Allahım

Kemal der ki bel büküldü
Ağzımda dişler söküldü
Damarda kanım çekildi
Beni yıktın bil Allahım❞

❝Şükür Allah aşkına
Kara sakal ağardı
Gördüm dağlar başında
Ağarup kar yağardı

Eski sürüldü gitti
Geldi yenisi yetti
Ekilen yerden bitti
Yer yeşerdi güverdi

Urdu can baş terkisin
Çekmez oldu korkusun
Açtı gaflet uykusun
Gönül gözün uyardı

Sümbül nergis menevşe
Aşık oldu bu nakşe
Bunlar Hakka yüz tutup
Her dem boyun eğerdi

Sultana erdi kuldan
Aşık oldu gönülden
Muhiddin can ü dilden
Erenleri severdi❞

❝İnsanlar güneşe aya gidermiş
Akıl da Allahın baş ta Allahın
Yeniden dünyayı imar edermiş
Çakılda Allahın taş da Allahın

Petekler kovanlar ballar arılar
Yeşil kırmızılar pembe sarılar
Yaylarda ağlar gezer sürüler
Koyun da Allahın koç ta Allahın

Kiminde muhabbet kiminde sancı
Kimisi kervancı kimisi yolcu
Bağlar altın gümüş denizler inci
Dolu da Allah’ın boş da Allahın

İnsana düşen de Mevlayı anmak
Gaflet uykunsan tezden uyanmak
Bir yanı dondurmak bir yanı yanmak
Bahar da Allahın kışta Allahın

Kuranı sünneti başına taç et
Azan yarala bunu ilaç et
Beş vakit namazı kendine miraç et
Altıda Allahın beş de Allahın

Hacı Şah İsmail dünya hoş değil
Tüylerim ürpermez gözüm yaş değil
Allahın indinde bin şey boş değil
Hayalde Allahın düşte Allahı❞

❝Bu günlerde bir bulut var üstümde
Bunu dağıtacak yel ver Allahım
Kötülükler bütün benim kastımda
Üstümden atmağa el ver Allahım

Oğluma terbiye kızıma iffet
Milletime refah yurduma kısmet
Gençliğime saygı hocama şefkat
İhtiyacımız çok bol ver Allahım

Ağaç gibi meyva versin bağımız
İyiliğe doğru gitsin çağımız
Erimesin yürekteki yağımız
Huzur çanağında bal ver Allahım

Dünyada kalacak dünyanın malı
Ancak terbiyedir nakışlı halı
Yeni dizi tutan çocuk misali
Öz Türkçe konuşan dil ver Allahım

Kendi varlığındır cihan aşkına
Yarattığın bunca insan aşkına
Zebur Tevrat İncil Kuran aşkına
İslama gerçekçi yol ver Allahım

Ağladı bacılar dertli analar
çok geline siyah oldu kınalar
Her şeyi götürsün geçmiş seneler
Hayırlı uğurlu yıl ver Allahım

Şeref der ki gönül eylemek için
Millete muhabbet paylamak için
Dilimde türkümüz söylemek için
Sazıma da üç beş tel ver Allahım❞

❝Alemi yaradan Allah
Halim deyi deyi ağlarım
Ya nice olur şol gurbette
Balım deyi deyi ağlarım

Yöğrük salarlar koşuya
Deme razını naşiye
Yardan ayrılan kişiye
Zulum deyi deyi ağlarım

Pir olmayan aşka gelmez
Koç olmayan kurban olmaz
Yalnız taşla dıvar olmaz
Yoldaş deyi deyi ağlarım

Muhannet kaçar dolanır
Aşk kande ise bilinir
Şimdi binde bir bulunur
Kardaş deyi deyi ağlarım

Karacoğlan olmuş hasta
Vardır diyen derman iste
Ecel dedikleri neste
Bir gün deyi deyi ağlarım❞

❝Allah Tanrı yaradan
Gel içegör curadan
Yar ile yar olagör
Çıksın ağyar aradan

Bekle gönül bostanın
Susığırı girmesin
Key sakın uçurursun
Kandili minareden

Fil yükün karıncaya
Yükletme çekebilmez
Lal ü gevher kıymetin
Umma seng-i hareden

Hacca vardım der isen
Kanda vardın hacca sen
Kılavuzsuz kuş uçmaz
Bunca dağ ü dereden

Hacca varan kişinin
Gönül yapmak işidir
Gönül Hakkın beytidir
Sakın sen emmareden

Sen özünü bil nesin
Hak sende sen kandesin
Hakkı bilmek dilersen
Geç ağ ile hareden

Dünya ahret demegil
Biliş ü yad demegil
Uzak savaşa düşme
Geç kuru sehhareden

Tıfıllayın dembedem
Dambu dumbu söyleme
Mansurlayın olursun
Bilmezsen müdareden

İnsan nur-i kadimdir
Hasta değil hekimdir
Sen dahi insan isen
Anla bu esrareden

Aşık olan bu yolda
Can ile baş oynadır
Sen dahi aşık isen
Bakma gel kenareden

Sen insanı sorarsan
Haktan ayrı değildir
Sıfatı zat-ı mutlak
Hırkası çar pareden

Aklına akıl deme
Sözüne delil deme
Çünki kurtaramazsın
Nefsini emmareden

Kaygusuzun hüneri
Helva vü biryan yemek
Andan özge hüneri
Umma bu biçareden

***

Türk Halk Şiiri Antolojisi - Ali Püsküllüoğlu
Bilgi Yayınları: 224, Antoloji Dizisi: 2
Bilgi Yayınevi, Birinci Basım, Haziran - 1975
s.80-81-82de eser şu şekilde aktarılmaktadır


Allah Tanrı Yaradan
Gel içegör curadan
Yar ile yar olagör
Çıksın ağyar aradan

Bekle gönül bostanın
Su sığırı girmesin
Key sakın uçurursun
Kandili menareden

Fil yükün karıncaya
Yükletme çekebilmez
Lal ü gevher kıymetin
Umma reng-i hareden

Hacca vardım der isen
Kanda vardın hacca sen
Kılavuzsuz kuş uçmaz
Bunca dağ ü dereden

Hacca varan kişinin
Gönül yapmak işidir
Gönül Hakkın beytidir
Key sakın emmareden

Sen özünü bil nesin
Hak sende sen kandasın
Eğer aklın varısa
Anla bu eşareden

Dünya ahıret deme
Gel bilişim yad deme
Uzak savaşa düşme
Geç kuru sehhareden

Gerçek aşık bu yolda
Can ile baş oynatır
Sen dahi aşık isen
Bakma gel kenareden

İnsan nur-ı kadimdir
Hasta değil hekimdir
Sıfatı zat-ı mutlak
Hırkası çar pareden

Aklına akıl deme
Sözüne delil deme
Çünkü kurtaramazsın
Nefsini emmareden

Tıfıllayın dem-be-dem
Dambur dumbur söyleme
Mansurlayın olursun
Bilmezsen müdareden

Kaygusuzun hüneri
Helva vü biryan yemek
Bundan özge hüneri
Umma bu biçareden❞

❝Ateşin olmasa donardım vallah
Bizi ayırmasın dilerim Allah
Senden başkasına demem eyvallah
Sen bana yetersin canım Ayşegül
Sayende ısındı kanım Ayşegül

Doğum günün nikah günümüz olsun
Bir düğün yapalım ünümüz olsun
En kötü günümüz dünümüz olsun
Ellerimde olsun elin Ayşegül
Olmalısın örnek gelin Ayşegül

Kıskananlar çatır çatır çatlasın
Düşmanların balonları patlasın
Düğün günü kucağıma atlasın
Bir an önce olsun benim Ayşegül
Yanıp tutuşuyor tenim Ayşegül

Gelinliğin fazla açık olmasın
Makyaj ile güzelliğin solmasın
İçerinde hiçbir ahın kalmasın
Her şeye layıksın canım Ayşegül
Bu aşka bulunmaz tanım Ayşegül

Ayağıma fazla basma uf olur
Biraz kusur bulurlarsa öf olur
Beğenmeyen çeker gider defolur
Ne dilersen tercih senin Ayşegül
Nasıl olsa artık benim Ayşegül

Allah’ım sağlıklı çocuklar versin
İster Devrim ister Özgecan dersin
Hepimize uzun ömürler versin
Şen olsun yuvamız bizim Ayşegül
Mert olsun oğlumla kızım Ayşegül

Yüce Tanrı’m çıkarmasın hizadan
Mahrum eylemesin hiçbir azadan
Korusun da her beladan kazadan
Hayatımız huzurl’olsun Ayşegül
Kazancımız veriml’olsun Ayşegül

Arif der ki gerçek olsun düşlerim
Gam olmasın düzgün gitsin işlerim
Demedim mi sana Hep Allah Kerim
Mutlu günler artık bizim Ayşegül
Daima gülmeli yüzün Ayşegül❞

❝Allah Allah din gaziler
Gaziler deyin şah menem
Karşu gelün secde kılun
Gaziler deyin şah menem

Uçmakta tuti kuşuyam
Ağır leşker er başıyam
Men sufiler yoldaşıyam
Gaziler deyin şah menem

Ne yerdekersen biterim
Handa çağırsan yeterim
Sufiler elin dutarım
Gaziler deyin şah menem

Mansur ile darda idim
Halil ile narda idim
Musa ile Turda idim
Gaziler deyin şah menem

Tahkıyk ile şahı tanun
Nevruz edin şaha yetün
Hey gaziler secde kılun
Gaziler deyin şah menem

Kırmızı taclu boz atlu
Ağır leşkeri nisbetlü
Yusuf Peygamber sıfatlu
Gaziler deyin şah menem

Hataiyem al atluyam
Sözü şekerden datluyam
Murtaza Ali zatluyam
Gaziler deyin şah menem❞

❝Gözlerine vurgun düştüğüm vatan
Sen ki bayraktaki kan
Uğruna şehit düştüğü can
Sen ki yüreğimdeki canan
Dağlarımın ak nergisi sen
Sen ki varlığımın berzahı sıratım
Sen ki fenafillahım
Sen ki gönlümdeki Bismillah
Lailahe illallah
Sen sonun başlangıcı
Sen ki yokluktaki varlık
Sen ki sorgumdaki mizan
Dört ırmak sekiz kapı
Yangınım vurgunum
Sırrı kelam gönlümdeki alem
Verilen kararım sen
Kırılan kalemim sen
Gidişimdeki hasret
Ödediğim diyet sen hep sen
Senki dağlarımın aşkı
Hacım sen dermanım sen
Başımdaki dumanım
Kaderim sen fermanım sen mihmanım sen
Sen ki nasibim sen ki inandığım sevda
Alemlerin aşkı sen
Sen ki gözlerine vurgun düştüğüm güzel
Sen ki gönlümdeki bismillah
La ilahe illallah
Sen yaylaların baharı
Ayrılığın kaharı
Sen ki şafakların seheri
Gönlümdeki sefer sen
Sen ki gecelerimin düşü
Sen ki terkettiğim beden
Sen hicretim
Sen ki Yesevideki nefes
Sarı Saltuk kıyameti
Malazgirtin asaleti
Sen ki Edebalıdaki söz
Dursun Fakıhdaki öz
Hacı Bayramın izi sen Akşemsettinin közü sen
Bektaşın muhabbeti Mevlananın kıymeti
Sen hep sen
Bu meczubun feryadı
Ötelerin ötesi sen sen ki bu delinin aşkı
Sen ki gönlümdeki bismillah
La ilahe illallah
Dert olan dağlar
Yurt olan dağlar sen hep sen
Sen ki hasretimdeki çığlık
Parça parça yürek
Şu anki divane kıskandıracak deli
Öyle özledim ki
Uzaklardaki feryat sen
Sözümdeki hoyrat sen
Derelerin gözyaşı hasılı mihenk taşı
Sen hep sen
Seher vakti esen yelim
Türküler söyleyen dilim
Mor sümbülüm gonca gülüm
Ne kararda benim halim
Ve sen güzeller güzeli
Azat bozkurtlarının aşkı
Sefainin hürriyeti
Sen ki gözlerine vurgun düştüğüm güzel
Sen ki gönlümdeki bismillah
La ilahe illallah❞

❝Allahım Allahım kadir Allahım
Bizim burda öleceğimiz bilindi
Emmiye dayıya haberler gelsin
Sırkıntoğlu yanımızda bulundu

Amanın ağalar müşküldür halim
Kesildi kervanım işlemez yolum
Kardeşim Kara Mustafa oğlum
Her baktıkça ciğerciğim delindi

Yavru şahin gibi yüksekten uçar
Düşmanın görünce göğsünü açar
Aslan gibi pençe vurup kan saçar
Kara Seyfi eli bağlı bulundu

Mudara etmez adam oğlu adama
Daima yalvarırım barı Hudaya
Dokuz atlı idik geldiğinde odama
Kozanoğlu ne idiğin bilindi❞

❝Bu dünya Allahın bir sofrasıdır
Nimet onun ekmek onun aş onun
Gelmemiz şükrünün hülasasıdır
Yedi onun sekiz onun beş onun

Aklın varsa bakma geri ileri
Kayadan dağ yapmış bir gör hüneri
Nasıl yaraştırmış gökleri yeri
Usta onun toprak onun taş onun

Kimisini yer yüzünde gezdirir
Kimisini gök yüzünde süzdürür
Kimisini deryalarda yüzdürür
Ceylan onun balık onun kuş onun

Birine kaç birine de tut dedi
Birine kalk birine de yat dedi
Birine gel birine de git dedi
Dertli onun derviş onun keş onun

Araştır ya eleştirme sen onu
Dilerse hazırdı Nuhun tufanı
Rahmetül-alemdi lütfunda şanı
Meydan onun mesken onun köşe onun

Ey Hasreti sorma ne idi neden
Arş ü kürsü yeri göğü türeden
Dünya bahçesidir insanda fidan
Bahçe onun balta onun meşe onun❞

❝Büyüğün bilen Allahın bilir
Yalandır bu dünya böyle kalır
Gıdamız tükenir Azrail gelir
Tatlı can tenden ayrılır hocam

Hocam dallarına bülbüller konar
Ahır zamanedir dünyalar yanar
Büyük binbaşılar nefere iner
Suçlunun nişanı sıyrılır hocam

İnce Arabım der ki sırrını gizle
Senden büyüklerin yolunu gözle
Yolda büyüksün ilimde fazla
Emir zatınızdan buyrulur hocam❞

❝Allahın yazdığın kullar bozamaz
Neyleyim dediğim olmadı aşık
Yüreğimde çeşit çeşit yaram var
Yaralar yakısın olmadı aşık

Ehlullah olanlar murada yetti
Dünyasın değişti ukbaya gitti
Zalimler zulum ile dünyayı yuttu
İyiler dünyada kalmadı aşık

Nice ağaları beyleri öğdüm
Haklıya kul oldum haksızı koğdum
Kadrim bilinmedi döşlerim döğdüm
Cahiller kıymetim bilmedi aşık

Molladır evladım aşıksın Haktan
Türküyü destanı söylersin yekten
Senin gibi aşık bir aslı paktan
Daha bu toprağa gelmedi aşık❞

❝Allahın emrine mutiyim dersen
Resulün emrine itaat eyle
Helal haram demez bulduğun yersen
Müminlik sözünden feragat eyle

Zahm-i aşka gelip merhem sarmağa
Ferhad olup bir gün bağrın yarmağa
Kudretin yok ise beyte varmağa
Gönül Beytullahtır ziyaret eyle

Kulun rızkın verir Hazret-i Bari
Açılan gülleri incitmez harı
Kötülük değildir er kişi karı
Kemlik edenlere inayet eyle

Kalbini geniş tut sıkma Seyrani
Rıza-yı Bariden çıkma Seyrani
Gönül Beytullahtır yıkma Seyrani
Elinden gelirse imaret eyle❞

❝Allah baktım şem-i aşka muhabbet
Sermayesin etmiş Habibin heman
Mekteb-i irfanda ders-i hakikat
Okuyan aşıklar olmuş arifan

Birbirine uymaz derdi kimsenin
Halikı bir ins ile can u tenin
Aşkın olmaz ise bir katre menin
İhtimaldir olmak anda din iman

Adem ne demektir insan kaç bölük
Kimi şah padişah kimisi melik
Kiminin kulağı kalbine delik
Kiminin beynine deliktir izan

İnsan yedi bölük olduğun sana
Bir bir beyan edem kulak tut bana
Meylin verir isem dünyadan yana
Bulunmaz alemde sen gibi nadan

Birinci bölüğü münkir-i nimet
İkinci bölüğü ehl-i meşakkat
Üçüncü bölüğü zulmet ü gaflet
İçinde kalmıştır sermesti hayran

Dördüncü bölüğü ehl-i acele
Ednamız yenemez sanma bu çile
Deva bulunursa derd-i ecele
Edna olan alalanır ol zaman❞

❝Hey inançsız kişi gönül düşmanı
Aşıka ol deyen Allah değil mi
Yaratıp insana veren imanı
Dünyaya dol deyen Allah değil mi

Kurdu kuşu onun toprağı taşı
Meyvanın ağacın kurusu yaşı
Ayağı kolları gövdesi başı
Canlı bir döl deyen Allah değil mi

Ayı yıldızları bulutu gökte
Dünya görümünü gözdeki akta
Galibiyet veren azlığa çokta
Keremim bol deyen Allah değil mi

Gönderdi elçiler bozulan kula
Cemiyet düzelip gelmedi yola
Diyerek tapana altına pula
İmana gel deyen Allah değil mi

Aşık Divani der inanın söze
Karanlık gününde nur ola size
Günderen kitabı Kuranı bize
Hakikat yol deyen Allah değil mi❞

❝Allah bir yaratmış sümbül boy idi
Ela göz üstünde kaşlar yay idi
Gel yapma bunları huyu güzelim
Alt ucunda bunun ölüm yoğ idi

Sürelim sefayı gidelim hacca
Sebebimiz oldu evlatsız Haçça
Alma intizarımı hey zalim sebep
Dizlerin küt olsun içerin maçça

Yolumun üstünde evi görünür
Evini görünce gönlüm avunur
Niye caydın sözünden benim sevdiğim
Duymuş alem düşmanlarım sevinir

Ne geziyon şu damların başında
Taktığım altın görünmüyor döşünde
Sen alları ben yeşili giyince
Gövel ördek ayrılır mı eşinde

Sen aldanma Ladigerin sözüne
Düşman imiş kurşun atar izime
Her varımı sana feda eyledim
Havaslıyım mal görünmez gözüme

Sökmüş almış entarenin yakası
Gayet pahalıydı onun bahası
Ölenece sende yadigar kalsın
Gümüş cırcırının sarı tokası

Çağırmış baban da odana vardım
Alnıma yazılmış yazıyı gördüm
Dünya zindan oldu gayri Yusufa
Ayrılık sözünü babandan aldım❞

❝Allah’tan korkum yok kulluktan yana
Sevip de sevilmek ibadetimdir
Yolcuyum yürürüm bir gerçek yöne
Hakkı hak bilmesi icazetimdir

Okurum kitabı izanım vardır
Kabe kalp evimde döndüğüm yerdir
Bilirim ki yoktan var eden birdir
Lakin cemal görmek kabahatimdir

Duaya kilise havra aramam
Camiye yıllardır zaten uğramam
Dünyada başka bir işe yaramam
Saz çalıp dem vurmak muhabbetimdir

Hacıdan dindarım papazdan sağlam
Önümde diz çöker budayla haham
Dünyayı kurtaran benim vesselam
Dirlik birlik barış kerametimdir

Kavgam yok kimseyle savaşmıyorum
Farz sünnet peşinde dolaşmıyorum
Bedevi olmaya uğraşmıyorum
Laik modern yaşam asaletimdir

Alemin içinde Garibi canım
Yandım da kül oldu ateşte tenim
Cennette mennette gözüm yok benim
İnsanlığa hizmet selametimdir❞

❝Aşık sen tehit eyle
Lailahe illallah
Bu tevhidi çok söyle
Lailahe illallah

Aşığım güldürür
Rahmetine daldırır
Doğru yelu buldurur
Lailahe illallah

Gece gündüz zikreyle
Ol Tevhidi çok söyle
Sadıklar buldu böyle
Lailahe illallah

Hem leyih hemi nahar
Bu yola canını ver
Utanıp eyleme ar
Lailahe illallah

Sev isminin hepsini
Yükselt biraz sesini
Öldür eyce nefsini
Lailahe illallah

Esmaların bir bir say
Dünyayı bir yana koy
Bunu söyle bütün ay
Lahiiah illallah

Bırakma bandan böyle
Can revzasın nur eyle
Her daim bunu söyle
Lailahe illallah

Budur kakın seması
Çok geniştir manası
Kalbinden siler pası
Lailahe illallah

Sarıl revhit dalından
Hiç bırakma dilinden
Fırsat varken elinden
Lailahe illallah

Tevhittir sana rehber
Buna iyice gönül ver
Cennet ana darıdır
Lailahe illallah

Masıvadan çekeli
Takip eyle bu yolu
Tevhit balların balı
Lailahe illallah

Aşıklar hiç usanmaz
Dünya balına kanmaz
Söyleyen nara yanmaz
Lailahe illallah

Hüseyin hiç bırakma
Başka şeylere bakma
Otur tafnıde kalkma
Lailahe illallah❞

❝Sabahtan bizim pınara
İki gelin bir kız geldi
Gelinler şöyle böyle
Kız aklım başımdan aldı

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah
At kolların tak boynuma
Sen benim olun inşallah

Yeşil başlı gövel ördek
Uçar gider göle doğru
Tel tel olmuş zülüflerin
Döker gider yana doğru

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah
At kolların tak boynuma
Sen benim olun inşallah

Yeşil ördek gölden uçtu
Şavkı bizim eve düştü
Benim gönlüm sana düştü
Senin gönlün kime düştü

Allah Allah Allah Allah
Allah Allah Allah Allah
At kolların tak boynuma
Sen benim olun inşallah❞

❝Kudret kapısının sensin sahibi
Senden olur lütf u ihsan Allahım
Ehli Müslümanlar hep sana tabi
Settarsın Gaffarsın Rahman Allahım

Hikmetinden oldu zemin semavat
On sekiz bin alem Fahr-i kainat
Hışmından cehennem cemaldan cennet
Bizlere nasib et cinan Allahım

Böyle emretmişti Yaradan Mevla
Mağriptan Maşrıka boş idi dünya
Her yanı su oldu büyük bir derya
Nuha sen gösterdin tufan Allahım

Yunusu deryadan attın kenara
Halil İbrahimi yakmadın nara
Eyyuba dert verdin düşürdün dara
Yine senden oldu derman Allahım

Hidayetin boldur ne güzel alem
Senin emrin ile yazmıştır kalem
Habibin aşkına verildi selam
Senin kelamındır Kuran Allahım

Banın noktasında isbattır billah
Nebiler nebisi Hak Resulullah
Sana inanmışız elhamdülillah
Yok iken var oldu insan Allahım

Boş değil doludur Hakkın dergahı
Terindendir çar-ı yarlar ervahı
Kalbe sığdırmışsın Hak Beytullahı
Çobanoğlu etti iman Allahım❞

❝Sana sığınmışım büyük Allahım
Mevlam utandırma yüzümü benim
Göklere uzandı feryadım benim
Ancak sen çekersin nazımı benim

Halilin narını nur eden sensin
Musanın yerini Tür eden sensin
Eşyayı alemi var eden sensin
Açık et her zaman gözümü benim

Süleyman yöneldim Hakk divanına
İki cihan sultanının şanına
Beni mahcup etme kulun yanına
Kabul et duamı sözümü benim❞

❝Allaha çok şükür sevgili dostum
Senin rahatını bilir pederin
Ben senin üstüne örtmüşüm postum
Daima Allah şükür ederim

Yakmasın bir zaman yüreğin mevla
Ne olduki koparırsın vaveyla
Allaha söyleme kuluna söyle
Hak bilir bahtiyar senin kaderin

Şevketli insanlar zalim olamaz
Suç samur kürk olsa kullar alamaz
Bu basit iş için insan ölemez
Sen olmazsan ben dünyayı nederim

Kan değil akıtma gözünden yaşı
Hayatta sağlıkmış her şeyin başı
Hata ile kötü olmaz bir kişi
Her zaman ben doğru yola giderim

Ahkemül Hakimin güven Allaha
Haklıyı haksızı bilir billaha
Has ümmet olalım Resululaha
Gönlümün gamını hep sana derim

Senin kıymetini Muzaffer bilir
Ama bu sözüme eyleme kibir
Sensiz dünya bana bir hiç gibidir
Çoktan beri bunu tekrar ederim❞

❝Müslümana layık Muhammed dini
Günahkar kulunum bağışla beni
Daim zikredelim aşk ile seni
Kapanan ağıza dil ver Allahım

Sana yönelmişiz kenara atma
Zalim zulmedenin içine katma
Anaya babaya isyankar etme
Sen bizlere doğru yol ver Allahım

Dergahında boldur tükenmez varın
Bilinmez çözülmez sırrı esrarın
Heryerde hazırsın yoktur izharın
Arıya tertemiz bal ver Allahım

Yeter yatma uyan ey gafil insan
En son yerin olacaktır kabristan
Son günde nasip et din ile iman
Kanadımız kırık kol ver Allahım

Çobanoğlu sade yalvarır sana
Yardımını esirgeme insana
Günahkarız bürünmüşüz isyana
İman bahçesinden gül ver Allahım❞

❝(Şeref Taşlıova)
Allah dörd unsurdan yaratmış bizi
İnsan cesetinde toz damla damla
Üstelik kırk boğum yapmış boğazı
Söylediğin sözü süz damla damla

(Murat Çobanoğlu)
Ben öyle bir sırrı hikmet gördüm ki
Döküyor yaşları göz damla damla
Akıl ermez bu kudretin işine
Çıkar damağından söz damla damla

(Şeref Taşlıova)
Alimlerin sözü değil boşuna
Dünyada herşeyi ara başına
Bir cemal gösterdi cevher taşına
Dedi ki dünyada sız damla damla

(Murat Çobanoğlu)
Evvele kulak ver çıkan kelama
Bütün bu alemler durdu selama
Mevlam emreyledi nuru kelama
Dedi bu emri sen yaz damla damla

(Şeref Taşlıova)
Şeref arzısını Hakka yetirir
Gönül sarayında sevgi oturur
İnsanlar ateşi kendi götürür
Yoktur cehennemde köz damla damla

(Murat Çobanoğlu)
Çobanoğlu der ki ne imiş ahım
Bunu emretmiştir bil ki Allahım
Evvela halk oldu esti ervahım
Dedi ki dünyayı gez damla damla❞

❝Ah meded Allahım sendendir meded
Aklım alındığı yerlere geldim
Muhabbet kaniyle karışıp taşıp
Sinem delindiği yerlere geldim

Hep ah ile zardır aşıkın işi
Kan ile karıştı çeşmimin yaşı
Lal ü mercan olmuş toprağı taşı
Cevher bulunduğu yerlere geldim

Dağların başında dumanlar döner
Bağrımın başında fitiller yanar
Firdevs-i aladan bir servi çınar
Çıkıp salındığı yerlere geldim

Sümbülün davası servi daliyle
Bülbülün kavgası bahar güliyle
Bir ah ettikçe yar kendi eliyle
Çeşmim silindiği yerlere geldim

Katibi der görebilsem dergahın
Şimdi suçlusuyum yüz bin günahın
Alemi gayıbdan bir şems ü mahın
Doğup dolunduğu yerlere geldim❞

❝Muhammed Alidir güruh-ı Naci
Başına geymişler elifi tacı
Yürek yaralıdır sen ver ilacı
Yetiş Allah ya Muhammed ya Ali

Güvercin donunda girmiş oturur
Zemheride gonca güller bitirür
Güzel Şahım hayırlısın getirir
Yetiş Allah ya Muhammed ya Ali

Güvercin donunda dalına konsam
Arayup eksiğin özümde bulsam
Çevrilip yolunda kurbanın olsam
Yetiş Allah ya Muhammed ya Ali

Yol oğluyuz yolu doğru severiz
Haklı mıdır haksız mıdır sorarız
Dönüp eşiğine yüzler süreriz
Yetiş Allah ya Muhammed ya Ali

Pir Sultanım Haydar kendi özümüz
O güzel Şahıma var niyazımız
Bir gün siyah toprak örter yüzümüz
Yetiş Allah ya Muhammed ya Ali❞

❝Kadir Allah kula ihsan ederken
İner ibadetin eder sabahtan
Eğer nefse uyup yoldan çıkmazsa
Cennetten bir koku gelir sabahtan

Cennet ortasında iki gül bitti
Kondu da dalına bülbüller öttü
Hakkın rahmetleri dünyayı tuttu
Sevim sevim yağmur yağar sabahtan

Kaş arasında mürekkep ezildi
Can dediğin kuştur tenden üzüldü
Kimi güler kimi ağlar sabahtan

Kadir Allah bilir yoksulu bayı
Gecelere vermiş yıldızla ayı
Türap değil mi insanın hamırı
İner aylar günler doğar sabahtan

Pir Sultanım ismin aldım kaleme
Biz de razı olduk Haktan gelene
Gösteren değil mi cümle aleme
Cümlenin muradın verir sabahtan❞

❝Allahım Allahım cömert Allahım
Allah muhannete muhtaç eyleme
Ya ver kısmetimi ya al canımı
Allah muhannete muhtaç eyleme

Muhannetin suyu dolayı akar
Uğradığı yeri od olur yakar
Düğünde bayramda başına kakar
Allah muhannete muhtaç eyleme

Muhannetin sözü cidali oktur
Hak Tala Allahın ihsanı çoktur
Sağ gözün sol göze faydası yoktur
Allah muhannete muhtaç eyleme

Muhannet dünyanın malı ise de
Belinde kemesir dolu ise de
Harun Karun gibi gani ise de
Allah muhannete muhtaç eyleme

Pir Sultan Abdalın eyler medhini
Erin ere vardır nice celtini
Kurda kuşa nasip etme etimi
Allah muhannete muhtaç eyleme❞

❝Gel ey babam bir minnetim var sana
Düşeni kalkanı sen de görsene
Erenler yolunu doğru sürsene
Aman eyvallah babam sana eyvallah

Hakkın kapısını ben açık buldum
İbtida rehberim ben anda gördüm
Aldım rehberimi ben dara durdum
Mürşit eyvallah babam sana eyvallah

Donanmayla samah erkan sürüldü
Anı bilmeyenin kalbi buruldu
Yezit oğlu onki kapıdan sürüldü
Aman eyvallah babam sana eyvallah

Şimdi Abdal Musa kılıç salacak
On iki can alıp tamam görecek
Ya bu gün ya yarın kendi gelecek
Mürşit eyvallah babam sana eyvallah

Halillen İbrahim oradan göçtü
Göçtü de mürşidin postuna geçti
Sakinin elinden üç dolu içti
Aman eyvallah babam sana eyvallah

Sakinin elinde üç dolu gördüm
Üç doluya yedi kerre el sundum
Saki baba seni günahkar gördüm
Mürşit eyvallah babam sana eyvallah

Pir Sultan halife dünyadan göçtü
Göçtü de cennetin kapısın açtı
Kılıç ilen yezit oğlunu biçti
Aman eyvallah babam sana eyvallah❞

❝Allah bana bin dert verdi
Çektim çeker de giderim
Önüme dağları serdi
Çıktım çıkar da giderim

Haram katmadım aşıma
Bela almadım başıma
Her zaman kendi işime
Baktım bakar da giderim

İyiyi güzeli övdüm
Cahilden bağrımı dövdüm
Kaderime boyun eğdim
Büktüm büker de giderim

İnsanlara kaynar kanım
Yüreğimde yoktur kinim
Lüzumsuz işlere canım
Sıktım sıkar da giderim

Haram katmadım aşıma
Yaran oldum yoldaşıma
Her zaman kendi işime
Baktım bakar da giderim

Yasak haram almaz içim
Ne günahım var ne suçum
Kalmadı başımda saçım
Döktüm döker de giderim

İçim alev alev yanar
Beni gören deli sanar
Yarın için üç beş çınar
Diktim diker de giderim

Güzellerin arasından
Kaşlarının karasından
Aşıkların deresinden
Aktım akar da giderim

Okudum gerçeği bildim
Gönlümün pasını sildim
Göğe çıktım şimşek oldum
Çaktım çakar da giderim

Tutma yolcuyu yolundan
Gülü koparma dalından
Onguni cahil elinden
Bıktım bıkar da giderim❞

❝Sensin kerim sensin rahim
Allah sana sundum elim
Senden artık yoktur emim
Allah sana sundum elim

Ecel geldi vade erdi
Bu ömrün kadehi doldu
Kimdir ki içmeden kaldı
Allah sana sundum elim

Gözlerim göğe süzüldü
Canım göğüsten üzüldü
Dilim tetiği bozuldu
Allah sana sundum elim

Uş biçildi kefen donum
Hazrete yöneldim yönüm
Acep nice ola halim
Allah sana sundum elim

Vurdular suyum ılıdı
Kavım - kardaş cümle geldi
Esen kalsın kavım - kardaş
Allah sana sundum elim

Geldi salacam sarılır
Dört yana sala verilir
El namazıma derilir
Allah sana sundum elim

Çün cenazeden şeştiler
Üstüme toprak eştiler
Hep koyubanı kaçtılar
Allah sana sundum elim

Yunus tap uzatma sözü
Allahına tutgıl yüzü
Didardan ayırma bizi
Allah sana sundum elim❞

❝İster idim Allahı buldum ise ne oldu
Ağlar idim dünü gün güldüm ise ne oldu
Erenler sohbetinde deste kızıl gül idim
Açıldım ele geldim soldum ise ne oldu
Alimler ulamalar medresede bulduysa
Ben harabat içinde buldum ise ne oldu
İşit Yunusu işit gene deli oldu hoş
Erenler manasına daldım ise ne oldu❞

❝Gel dost Allah için dinle kelamım
Gider isen nazlı yare haber ver
Onun hasretinden bülbüller gibi
Düş olmuşum ah ü zare haber ver

Galiba evvelki mihri soğuttu
Vefayı terk etti cefayı tuttu
Hercai meşreptir belki unuttu
Kul olduğum o hünkara haber ver

Emrahi bilmez mi ruhleri alim
Gece gündüz sensin fikr ü hayalim
Eğer rahme gelip sorarsan halim
Derdimendi sad-hezare haber ver❞

❝Aman Allah şaşılacak işin var
Bu gökler ne bu yerler ne bu hal ne
Yazın var güzün var karın kışın var
Bu afat ne bu yağmur ne bu sel ne

İsa ta yanına varmak istedi
Musa cemalini görmek istedi
Alçak Nemrut seni vurmak istedi
Bu şeytan ne bu fitne ne bu kul ne

Korkutursun cehennemden kulları
Sen gösterdin doğru eğri yolları
Yıkarsın yaparsın sen bu illeri
Bu şimşek ne bu hışım ne bu yel ne

Kulun ne suçu var emreden sensin
Her işi yap deyip seyreden sensin
Yine bu şerleri hayreden sensin
Bu ağu ne bu zehir ne bu bal ne

Şu gökleri Amerika yapmadı
Şu yerleri Urusuya yapmadı
Alİzzeti hiç bir üstad yapmadı
Yapan sensin yıkan sensin bu el ne❞

❝Yazıktır incitme şu ben fakiri
Zehirledin tatlı yemeklerimi
Ne gününü gördüm hilenden gayri
Zay ettin çektiğin emeklerimi

Ciğerden yanasın büktün belimi
Kuru yerlere getirdin ilimi
Kastın ne idi Allahın zalimi
Göğ iken yoldurdun çiçeklerimi

Kan ağlıyor Ali İzzetin gözü
Hiç macıman bana kahpenin kızı
Görmedim ben senden bir güleç yüzü
Etim yedin ezdin kemiklerimi❞

❝Allahın ordusu Türkün ordusu
Hükümdarı kumandanı Atatürk
Heybetinden kaçtı düşman ordusu
Kurtardı şu güzel vatan Atatürk

Atatürk İnönü gelmese idi
Camiler mescitler kilise idi
Azimkar kahraman bir kimse idi
Öğretti bizlere irfan Atatürk

Dev adımlı mavi gözlü ejderha
Altın saçlı güneş yüzlü ejderha
Gerçek sözlü barış izli ejderha
Sulh etti yurtları cihan Atatürk

Alİzzet bu sözü kimse çözemez
Kiraman katibi vasfın yazamaz
O bir kaledir ki dünya bozamaz
Hakikat mülkünün başkan Atatürk❞

❝Cenazeme imam oldu nazarım
Öldüren de benim ölen de benim
Mezarımı eliminen ben kazdım
Ağlayan da benim gülen de benim

Allah gizli değil sana benziyor
Canı katı teni bana benziyor
Gah doğar gah batar güne benziyor
Gidenler de benim kalan da benim

Mansur Allah benim dedi yüzüldü
Meydanda taşlandı cismi ezildi
Şanımıza yüz dört kitap yazıldı
Bildiren de benim bilen de benim

Alİzzeti bir Alİzzet arıyor
Alİzzetten Alİzzeti soruyor
Allah benim desem Allah görüyor
Gerçekler de benim yalan da benim❞

❝Allahgilin adresesi
Sende de var bende de var
Koca Tanrının nidası
Sende de var bende de var

Senin ile gezer durur
Düşmanını sever durur
Allahı cümle alem görür
Her yerde mekanda da var

Ulu derya sulağıdır
Çark-ı devran kulağıdır
Gece gündüz çırağıdır
Ay yıldızda günde de var

Hocalar gaflete dalmış
Uzaktan haberin almış
O herkeşe mekan olmuş
Sağda solda yanda da var

Öz adını Allah koydu
Çağırın duyanım dedi
Yasak etti oruç yedi
Haşa günah onda da var

Muhammede iman olur
Münkirlere güman olur
Kör şeytana mihman olur
Döğüş kavga kanda da var

Allah benim Allah senin
Kuranda Rabbülalemin
Hem kafirin hem müminin
Külli şeyde canda da var

Yok diyenler hep yok olur
Boyar boyanır ak olur
Şimdi söylesem koğ olur
Hayvanda insanda da var

Alİzzet doğrusun söyler
Secde eder Hakkı söyler
O lütfeyler o kahreyler
İsyanda ihsanda da var❞

❝Mansur gibi Enelhak davasında
Allahın rengine bezendim yeter
Nesimi misali Hak meydanında
Yüzüldüm canıma özendim yeter

Ölüm bize şöhret oldu şan oldu
Ecel bize hayat oldu can oldu
Kerbelada her tarafım kan oldu
Ölmeden kabrime uzandım yeter

Kırk bir yıl söylendim Alİzzetlerde
Aşk dilendim gezdim çöl gurbetlerde
Şimdi karar kıldık Nefretilikte
Çok güzel bir şöhret kazandım yeter❞

❝Yanar da aşıklar sevdaya yanar
Aşığı tanımak meziyet hüner
Devlet kuşu derler üstümde döner
Gelip de başıma konar inşallah

Seyrettim yaşamı baktım gülerek
Çok şeyden kurtuldum gizli kalarak
Bu dünyalık sana lazım diyerek
Getirip elime sunar inşallah

Bir peri misali tutuldum yara
Kolay işim yoktur yüklendim zora
Kimisinin gönlü is gibi kara
Arayanlar bulur pınar inşallah

Oturmuş ağlaşır gülemeyenler
Dertlerine merhem alamayanlar
Sağlığımda beni bilemeyenler
Ölümümden sonra anar inşallah

Erbabi derdini bildirmez ise
Yüzünü yarinden döndürmez ise
Deli dolu esip söndürmez ise
Mezarımdan mumlar yanar inşallah❞

❝Severim Allahı ederim nazı
Geçti bahar çağı getirdik yazı
Eller keman çalar ben bilmem sazı
Elimde olmayan teli neyleyim

Evvel bahar çağı açılır güller
Okursan tevhidi hiç yanmaz diller
Yüce dağ başında öter bülbüller
Öter yüce dağda dalı neylerim

Lale sümbül açar bahçeler bağlar
Enginli yüksekli dumanlı dağlar
Fırat Kızılırmak hiç durmaz çağlar
Gözlerim kan ağlar seli neylerim

Dünyaya geleli gönlüm pek yaslı
Yandılar bu aşka Kerem Han Aslı
Çok mürşit gördüm peygamber nesli
Ben irşad olmadım eli neylerim

Çok gurbet gezdim nice ellerde
Yüzer yeşil ördek derin göllerde
Bülbülün arzusu gonca güllerde
Ben yüzgeç değilim gölü neylerim

Yaya yol çekerim gezmedim atlı
Eller güler oynar hem ağzı tatlı
Gönlüm gam kederdir derdi de katlı
Ağzımın tadı yok balı neylerim

Aşık Hasan der ki incitmem canı
İslamın islama karışır kanı
Gayet şereflidir Türklüğün kanı
Kıymet takdir etmez eli neylerim❞

❝Evel Allah deyip yola gelenler
Dilinden mabudun koyma divane
Ayağın kayarsa bakana yapış
Sakın bir kardaştan bilme divane

Sen de varıp el işine karışma
Şeytanın atına binip yarışma
El sana ilişsin sen ele ilişme
Ko desinler sana deli divane

Sen de varıp elin kuyusun kazma
Kuyuya düşersin yolundan azma
Barış hasmın ile küsülü gezme
Yüzü kara götürürler divana

Sen de varıp elin yükün getirme
Serseriye varıp aklın yitirme
Demircinin dükkanına oturma
Üstüne bulaşır kara divane

Mümin yola gelir yoldaşım gibi
Halimden bilirse kardaşım gibi
Müminin gönülü ibrişim gibi
Dolaştırma çözemezsin divane

Kul Himmetim hak nefesin haklarım
Hak nefesin kalb evinde saklarım
Hatayi yüklemiş ben de yüklerim
Kalk gidelim senin ile divana❞

❝Mümin isen bana etme cefayı
Allah bir Muhammed Ali aşkına
Eyilikte ol daim eyle vefayı
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Saki doldur bize dolu içelim
Okuyalım aşk kitabın seçelim
Olur olmaz davalardan geçelim
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Pirler nasihatin güzelce dinle
Bozma erkanını tatlı dil söyle
Kemlik edenlere sen eyilik eyle
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Kimsenin aybını gözetme sakın
Olayım der isen ger Hakka yakın
Erenler huyundan bir meşrep takın
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Genç Abdalım Hakkı seversen candan
Hak seni ayırmaz yoldan erkandan
Yalan söz söyleme çıkma imandan
Allah bir Muhammed Ali aşkına❞

❝Medet Allah medet ya Ali (hu)
Bizi dergahından mahrum eyleme (hu)
Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli (hu)
Bizi dergahından mahrum eyleme (hu)

Hasanın aşkına kılarım zarı
Şah Hüseyin dinimizin serveri (hu)
Alinin canısın cenabı bari
Bizi dergahından mahrum eyleme (hu)

Zeynelin canına (dost) kıldılar ceza
Muhammed Bakırdır sırrı Murtaza
İmam Cafer Kazım Musa el Rıza
Bizi dergahından mahrum eyleme (hu)

Muhammedim der ki didarım Haktır (hu)
Taki Naki Askeri Errahmanımdır
Severim Mehdiyi niyazım vardır
Bizi dergahından mahrum eyleme (hu)❞

❝Yetiş Allah ya Muhammet ya Ali
Ey sultanım sana mürvete geldim
Pirim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli
Ey cananım sana mürvete geldim

Girdim yolunuza cemaller gördüm
Gelip didarına yüzümü sürdüm
Aradım her şeyi özümde buldum
Ey cananım sana mürvete geldim

Garip Kamil akar gözünden yaşı
Bu yolda veririz ser ile başı
Hazret-i Alidir Kırkların başı
Ey mihmanlar size mürvete geldim❞

❝Allahın emri ile
Peygamberin kavliyle
Dünya böyle kurulmuş
El oğlu el kızıyla

Aşık sazını döver
Doğru sözünü över
Kızını dövmeyenler
Vallah dizini döver

Beyaz atlı kır atlı
Damat şekerden tatlı
Kızı gelin gidiyor
Anasına ne mutlu

Aşık sazını döver
Doğru sözünü över
Kızını dövmeyenler
Vallah dizini döver❞

❝Ey Allahım beni senden ayırma
Beni senin didarından ayırma

Seni sevmek benim dinim imanım
İlahi dini imandan ayırma

Sararıban soldum döndüm hazana
İlahi gazeli (hazanım) daldan ayırma

Şeyhim güldür ben onun yaprağıyam
İlahi yaprağı gülden ayırma

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem
İlahi bülbülü dilden ayırma

Balığın canını suda dediler
İlahi balığı gölden ayırma

Eşrefoğlu senin kemter bulundur
İlahi sultanı kuldan ayırma
(İlahi kulu sultandan ayırma)

***

Halk Şiiri Antolojisi - Prof. Dr. Şükrü Elçin
Kültür ve Turizm Bakanlığı: 1008, Gençlik ve Halk
Kitapları Dizisi: 39, Başbakanlık Basımevi
Birinci Baskı, Ankara - 1988, s.12de
eser şu şekilde aktarılmaktadır


Ey Allahım beni senden ayırma
Beni senin didarından ayırma

Seni sevmek benim dinim imanım
İlahi dini imandan ayırma

Sararuban soldum döndüm hazana
İlahi gazeli daldan ayırma

Şeyhim güldür ben onun yaprağıyam
İlahi yaprağı gülden ayırma

Ben ol dost bahçesinin bülbüliyem
İlahi bülbülü dilden ayırma

Balığın canını suda dediler
İlahi balığı gölden ayırma

Eşrefoğlu senin kemter kulundur
İlahi sultanı kuldan ayırma❞

❝Şu güzelim vatan ne hale geldi
Güzel Allah bir Atatürk sal gayrı
İnsanlık kayboldu ahlar yükseldi
Güzel Allah bir Atatürk sal gayrı

Oyumuzu alan madik atıyor
Çalışan motorlar su kaynatıyor
Herkes bildiğine at oynatıyor
Güzel Allah bir Atatürk sal gayrı

Mecliste vekiller seçim derdinde
Vatandaş boş gezer geçim derdinde
Dirlik düzen yoktur Ata yurdunda
Güzel Allah bir Atatürk sal gayrı

Doğu batı bir diyorlar bir midir
Aradığımız ülkemizde var mıdır
Haklar eşit tüm insanlar hür müdür
Güzel Allah bir Atatürk sal gayrı

Sahte güreşçiler sahaya çıktı
Atılan temeli kökünden yıktı
Yalan vaatlerden bu millet bıktı
Güzel Allah bir Atatürk sal gayrı

Kimse çorbasını rahat içemez
Babası oğluna sırrın açamaz
Palavra atanlar bir baş seçemez
Güzel Allah bir Atatürk sal gayrı

Dışardan vatana hainler doldu
Sağ-sol diye halkı ikiye böldü
Atılan temelde hayır mı kaldı
Güzel Allah bir Atatürk sal gayrı

Hep kardeştir birbirine saldıran
Çekmeli cezasın adam öldüren
Gönder gelsin yüzümüzü güldüren
Güzel Allah bir Atatürk sal gayrı

Gürbüz der ki yurdumuzu bölen var
Suçsuz yere nice nice ölen var
Aramızda zehir saçan yılan var
Güzel Allah bir Atatürk sal gayrı
Hakkımızı yiyenlerden al gayrı❞

❝Allah Allah söyleyelim
Samah döne döne döne
Gönlümüz hoş eyleyelim
Samah döne döne döne

Hep erenler saf saf olsun
Yar aşkına bade dolsun
Günahlarımız affolsun
Samah döne döne döne

Küskün olanlar barışsın
Hep birbirine karışsın
Allah diyerek çağrışsın
Samah döne döne döne

İkrar verip ikrar alak
Canımız canana verek
Aşkı ile sarhoş olak
Samah döne döne döne

Aşık olan çalsın sazı
Aysın cümlemizin özü
Hak affetsin cümlemizi
Samah döne döne döne

Yeter ey Garibim yeter
Dost bağında bülbül öter
Hep olalım katar katar
Samah döne döne döne❞

❝Bir yaratmış Allah tüm insanları
Ayrılık fesadın sözünden olur
Ayrı görme gel şu insanoğlunu
Her niyet kişinin özünden olur

Güneşi bir kuvvet karaldır mı hiç
Allah sevmediğini yaratır mı hiç
İnsan olan insan darıltır mı hiç
Haksızlık haksızın yüzünden olur

İnsana aşığım Hak özümdedir
Garibim özümde hem sözümdedir
Ruhunun aynısı bak yüzündedir
Hakikat insanın gözünden olur❞

❝Makamı maarifte ey müdür beyim
Gel Allaha ısmarladık vaktidir
Vakit göç eyledi bağlandı dengim
Yol Allaha ısmarladık vaktidir

Kalktı bizim nasip kalan hoş kalsın
Gelenler oturup halallık alsın
Bu Gümüşhaneye elveda olsun
El Allaha ısmarladık vaktidir

Al kalemi ele yaz sen Özcanım
Ayrılık badesi doldu fincanım
Ya gelir ya gelmez ya çıkar canım
Kul Allaha ısmarladık vaktidir

Aldı Hicraniyi sönmez hararet
Açmayın efkarım ağırdır gayet
Sizler hoşnutlukla bizler selamet
Kal Allaha ısmarladık vaktidir❞

❝Alemi eşyada mevcut olanlar
Bismillahtır illallahtır Allahtır
Ahvali aşıka maksut olanlar
Bismillahtır illallahtır Allahtır

Erdirir kuluna hidayetini
Seyreyledim hakkın vilayetini
Okudum Kuranda bidayetini
Bismillahtır illallahtır Allahtır

Nunvel kalem ile noktayı çaldı
Onu bilmeyenler küfüre daldı
İkra kitabeke suresi geldi
Bismillahtır illallahtır Allahtır

Mescidi aksada manayı rahman
Bir nokta üstüne var oldu cihan
Evvel Cebraile okuttu ferman
Bismillahtır illallahtır Allahtır

Daimi de der ki sözüm haklıdır
Cümle eşya bir noktaya bağlıdır
Nihan olmuş gönüllerde saklıdır
Bismillahtır illallahtır Allahtır❞

❝Nişanlanıp gitmiş idim askere
Ne deyim Allahım emrine şükür
Ben almadan o yar almış teskere
Ne deyim Allahım emrine şükür

Bir şahin avladım o da tor geldi
Yüreğime ateş ile kor geldi
Bu ayrılık bana gayet zor geldi
Ne deyim Allahım emrine şükür

Aşık Hüseyin durmuş destan yakıyor
Gözlerinden kanlı yaşlar akıyor
Felek gönlüm viran edip yıkıyor
Ne deyim Allahım emrine şükür❞

❝Bir gün biri beni çekti sigaya
Dedi ozan mısın dedim eyvallah
Dedi sen mi kıydın Hamza Ağaya
Biz cana kıymayız estağfurullah

Dedi kışkırtmışsın solcu uçları
Fırınlara saldırtmışsın açları
Dedi bunlar anayasa suçları
Şahidimiz beş vakitçi Nurullah

Çiftçi işçi hamalların yekünü
Atacakmış sırtındaki yükünü
Devrimciyim diyenlerin kökünü
Dedi kazacağız dedim maşallah

Dedim yırtılırsın ham kaput bezi
Sen gibi dönek mi sanarsın bizi
Yapabileceksen yok bundan tezi
Dedi görüşürüz dedim inşallah

Daimiyim toplum hakkı yiyenin
Kanun diye kanunlara siyenin
Ben işçiden şerefliyim diyenin
Bir gün anasına beller Abdullah❞

❝Hüseyin kaçıran dostumuz gelmiş
Verdik ocağına düştük eyvallah
Dostları görünce yüzümüz gülmüş
Sevinçten göklere uçtuk eyvallah

Gönülden sevdiğim Feyzullah Çınar
Bizlere sazıyla bal şerbet sunar
Erenler demini içenler kanar
Sundular doluyu içtik eyvallah

Daimi Sultana niyaza vardım
Erenler ceminde darına durdum
Sırat köprüsünü dergaha kurdum
Ölmeden üstünden geçtik eyvallah

Nesimi Babaya hürmetim sonsuz
Ne o bensiz olur ne de ben onsuz
Bir insan yaşar mı nefessiz kansız
Çok şükür gerçeği seçtik eyvallah

Derviş Kemal sözü yalan söylemez
Cemalin dışında kıble peylemez
Bu dergah çiğleri kabul eylemez
Hamdolsun kaynayıp piştik eyvallah❞

❝Hakdır Allahım
Muhammet mahım
Alidir şahım
Efendim Allah eyvallah

Fatıma Zehra
Hatice Kübra
Nuri Kibriya
Efendim Allah eyvallah

Şüpeyrü şeper
Abidin server
Bakırü Cafer
Efendim Allah eyvallah

Musi Kazım
Rıza imamım
Takiyüddaim
Efendim Allah eyvallah

Nakidir iman
Askeridir can
Mehdi-i devran
Efendim Allah eyvallah

Çehar deh masum
Şehidan mazlum
Cümlesi malum
Efendim Allah eyvallah

Kanber ü Selman
Pir Balım Sultan
Bunlardan ihsan
Efendim Allah eyvallah

Aşka burhanım
Sırrı Rahmanım
Derde dermanım
Efendim Allah eyvallah

Can ile canım
Din ü imanım
Virdi zebanım
Efendim Allah eyvallah

Aliden nimet
Veliden himmet
Dervişten hizmet
Efendim Allah eyvallah

Yüzümüz yerde
Özümüz darde
Huzur-i Pirde
Efendim Allah eyvallah

Müniri kemter
Sizden ey server
İsteriz kevser
Efendim Allah eyvallah❞

❝Allah adın dillerde
Sevgisi gönüllerde
Şu korkulu yerlerde

Allah Allah kerim Allah
Rahim Allah rahman Allah
Deyelim ya hu hu hu

Allah adın uludur
Emri tutan kuludur
Müminlerin yoludur

Allah Allah kerim Allah
Rahim Allah rahman Allah
Deyelim ya hu hu hu

Allah emri tutalım
Rahmetine batalım
Bülbül gibi ötelim

Allah Allah kerim Allah
Rahim Allah rahman Allah
Deyelim ya hu hu hu

Ölüp kabre varınca
Münkir nekir gelince
Rabbin kimdir deyince

Allah Allah kerim Allah
Rahim Allah rahman Allah
Deyelim ya hu hu hu

Yunus söyler sözünü
Hakka vermiş özünü
Görmek ister yüzünü

Allah Allah kerim Allah
Rahim Allah rahman Allah
Deyelim ya hu hu hu❞

❝Elbet güler ağlayan
Bir gün durur çağlayan
Sonundan hiç korkmasın
Mevlaya bel bağlayan

Vallah sen çaldın hırkayı
Billah sen yaktın abayı
Vallah sen yaktın gönlümü
Billah sen çaldın hırkayı

Vakit gelir gam geçer
Korkma bu devran geçer
Geçmedik ne kaldı ki
Neşe gelir gam geçer

Vallah sen çaldın hırkayı
Billah sen yaktın abayı
Vallah sen yaktın gönlümü
Billah sen çaldın hırkayı❞

❝Gafil olma aç gözün ey bi neva Allah Kerim
Hakka teslim et özün kesp et sefa Allah Kerim
(ah ah ah) El mukadder la tağayyar olduğun bilmez misin
Gir tevekkül babına ol aşina Allah Kerim

Her ne işlerse adalettir cenab-ı Kibriya
Her kazaya her belaya ver rıza Allah Kerim
Kimseden umma kerem şefkat Mürüvvet merhamet
Hazret-i Haktan olur her bir ata Allah Kerim

(ah) Ta ezel Nahn u kasemnada yazılmış kısmetin
Alemin rızkını halk eyler Huda Allah Kerim
Her tabibe aşikar etme derunun derdini
Her ne derdin var ise eder deva Allah Kerim

Cife-i dünyaya gel etme Nigahi iltifat
Terk-i dünya terki ukba ol geda Allah Kerim❞

❝(oğul) Allahtandır kanın karışmış kanıma yar yar
Kadan belan gelsin şirin canıma yar yar
(oğul) Öldür beni parmak batır kanıma yar yar
Gören desin felek felek felek yar ellerin kınalı❞

❝Bana rahm etsen kerim Allah
Kesilir mi rahmetin
Senin rahman olduğunu ya rab
Halkı alemler bilir Allahım
(ah) Gerçi ben ben işlemişem
Bi haddu hisab curumü günah
Sen ki gaffaru ganisin ya rab
Fazlına noksan mı gerek

(ah) Sena ta ettim ezel bezmimde iman ya rab
Zuhmeder vaiz ki isyan ile iman bozulur
Halka vazi cemi mal etmek için eyler heman
Meclisi irfana gelince yorgun at gibi
Sular aman aman❞

❝Kadir hey Allahım kadir
Kullara verme bu derdi
Ben çekerim ben bilirim
Düşmana verme bu derdi

Çeken bilir derdi çeken
Ne bilir geriden bakan
Cuş edip de bendi yıkan
Sellere verme bu derdi

Deli gönül menevşeden
Dertler gelir dört köşeden
Yeller eser her meşeden
Dallara verme bu derdi

Deli Boran yakar yakılır
Kül olup yere dökülür
Urumdan Şama çekilir
Bellere verme bu derdi❞

❝Sen Allahsın ben bir kulum
Etme bana böyle zulum
Bu tarla benim malım
Şahittir köyün hepisi

Bu kadar binme dalıma
Merhamet eyle halıma
İşte aldım bak elime
Yedimde mevcut tapusu

Ebu ecdadımdan kalma
Mülkümü elimden alma
Hududu ileri sürme
Hudut kuduret yapısı

Cinini bana uydurma
Tarlamı sele oydurma
Çocukları aç koydurma
Zordur muhannet kapısı

Sürünü mü sürdüm çölden
Kervanın mı yardım belden
Kırbıyıkı koru selden
Bucaktan koptu tipisi❞

❝Ben bülbülüm dost bağına
Gülüm Allah Allah diyer
Düşmüşem aşk ocağına
Dilim Allah Allah diyer

Dervişim pir pazarında
Gezerim dost nazarında
Dost rifai hızarında
Kolum Allah Allah diyer

İzhar olamam Nihanım
Hak yoluna can kurbanım
Cesetten çekilse canım
Ölüm Allah Allah diyer❞

❝Allah için konuş sözü
Annamıyan annamasın
Hak aşkına yandır özü
İnnemiyen innemesin

Gül dalında bülbül öter
Fakat gülde tiken biter
Annayana bu söz yeter
Dinnemiyen dinnemesin

Gönlünü alçağa düşür
Yoksa herkes senden üşür
Sözü söylemeden pişir
Çinnemiyen çinnemesin

Aleme bir sevgi besle
Tefrika gösterme asla
Dünyayı barışa sesle
Ünnemiyen ünnemesin

Yapıcı ol yıkma hatır
Ölümü aklına getir
Müsavolsun atla katır
Kunnamıyan kunnamasın

Deli Hazım iyice bak
Uzak değil sendedir Hak
Sen atıyın başını çek
Önnemiyen önnemesin❞

❝On bir aylık çocukların
Yürümesi Allah için
Vücudunu topraklara
Sürümesi Allah için

Kurtlar kuşlar iner çaya
Su içerler doya doya
Dervişin hu diye diye
Farıması Allah için

İster bir bilene sorun
Sahibi var bunca varın
Yüce dağda beyaz karın
Erimesi Allah için

Bu hayat sona erince
Ceset mezara girince
Toprak bedeni sarınca
Çürümesi Allah için

Çek Gülhani böyle derdi
Sakın deme beni yordu
Mehmetçiğin güzel yurdu
Koruması Allah için❞

❝Vallahi güzelim gül yanakların
Öten bülbülleri gülden ayırır
Şu tatlı dilinle bal dudakların
Arıyı petekten baldan ayırır

Kokusu sendedir gülün nergizin
Aşkı senden doğar çaldığım sazın
Hilal kaşlarınla bu güzel yüzün
Dervişi tekkeden yoldan ayırır

Hüdai der çekilmiyor nazların
Aklım aldı o sihirli sözlerin
Dalgalı saçların deniz gözlerin
Aldatır balığı gölden ayırır❞

❝İkbale zeval erse ne var sende kemal var
Mağrur-ı kemal olmak ki ardınca zeval var

Her bir kişinin talii devlette bir olmaz
Bir lokması yoktur ki yesin bunca rical var

Ahval-i perişanımı hiç de (hergiz) sorma efendim
Vallahi beğim boynuna bu işte vebal var

Tek başıma olsam şaha gedaya kul olmam
Viran olası hanede evlad-ü ıyal var

Dur olmayı ister mi kişi öz vatanından
Ey Dertli-i biçare bu esrarda ne hal var❞

❝Sızı diye bir illete tutuldum
Hiç vermiyor ara ara Allahım
Genç yaşımda dertten derde katıldım
Ciğerlerim yara yara Allahım

Eğlenir başımda günlerce gitmez
Gezer vücudumu bir yanım tutmaz
Senden başka Lokman bana kar etmez
Söyle gidem nere nere Allahım

Lütfeyle Allahım ben de güleyim
Çeşmim yaşlarını gayri sileyim
Sen var İken kimden medet dileyim
Kim halimi sora sora Allahım

Gönül bağım viran olmuş bozulmuş
Dert peşime katar katar dizilmiş
Ta ezelden yazım kara yazılmış
Bu talihim kara kara Allahım

Der Ferrahi takat kalmadı bende
Her türlü yareler açıldı tende
Ya Rab bu derdimin dermanı sende
Bu derdime çare çare Allahım❞

❝Güzel beni çok bekletme
Gel Allahını seversen
Bir derdime bin ekletme
Bil Allahını seversen

Sen gülmezsen bana gülme
El bağından meyve yolma
Selam salsam pahal olma
Al Allahını seversen

Sen giyinme allı basma
Susma konuş nolur susma
Benden selamını kesme
Sal Allahını seversen

Kaşlarını yıkıp çatma
Bana gamze okun atma
Beni yalnız koyup gitme
Kal Allahını seversen

Yoluna koydum başımı
Zehir eyleme aşımı
Çevren ile göz yaşımı
Sil Allahını seversen

Gönül kuşu engin insin
Buluşalım yare densin
Bu derdime derman sensin
Ol Allahını seversen

Der Ferrahi etme nazı
Gel buraya bazı bazı
Al eline dertli sazı
Çal Allahını seversen❞

❝Zalım cellad gollarımı bağladı
Aman Allah imdad ele bu işe
Hun ciyerim çalın çapraz dağladı
Aman Allah imdad ele bu işe

Dört yanımı gara ganlar alıbdı
Üstümüzde şahlar şahı durubdu
İndi bildim Ehmed Vezir ölübdü
Aman Allah imdad ele bu işe

Gedin deyin Zöhre gelsin yanıma
Bu kefirler susuyubdu ganıma
Getirdiler Hatem Sultan yanına
Aman Allah imdad ele bu işe

Men Tahirem viran oldu güllerim
Dostum yohdu sora halım menim
Sağımda solumda öldü gullarım
Aman Allah imdad ele bu işe❞

❝Hilal gaşlarına yüz berekallah
Ayın ne haddi var ona bab ola
Canı yanar sene aşig olanın
Yatabilmez gözlerinde hab ola

Gızıl güller açılıbdı hemayin
Yarın gelmesini eylerem teyin
Dedim gözel olag gel bir gol boyun
Neylerem dünyanın goy harab ola

Abbas deyer yar yarına varınca
Sarıldı gül rengi döndü narınca
Sen gözeli men toruma salınca
Azca galdı ömrüm bir turab ola❞

❝Başına döndüyüm gül üzlü ana
Gelmesin Abbasım Allah kerimdi
Derdinden olmuşam deli divana
Gelmesin Abbasım Allah kerimdi

Felek meni şad eleyib güldürü
Ağladıban çeşmin yaşın sildiri
Becan kümfürsetdi gelse öldürü
Gelmesin Abbasım Allah kerimdi

Gülgez Peri saralıban solunca
Gaynayıban peymaneler dolunca
Goy gelmesin Mehemmed Han gelince
Gelmesin Abbasım Allah kerimdi❞

❝Bir gül idim bahcanızda açıldım
Verem oldum aranızdan seçildim
Genç ömrümü hesteliknen geçirdim
Çok şükür Allaha gederim böyle

Anayı anayı hestehanayı
Evde goydum getdim körpe balayı
Gızım sen sahla körpe balayı
Men dip gözlüyüm hestehanayı

Hestehananın irmahları guruyup akmaz
Hestenin üzüne heş kimse bahmaz
Beklerem gapımı heş kimse açmaz
Çok şükür Allaha gederim böyle

Bir filim çeytirdim arhası gara
Sol yanıma bahdım ciyardan yara
Dohdurlar bulmadı derdime çara
Çok şükür Allaha gederim böyle

Hestehananın üstüne atdım urganı
Golumnan aldılar bir damla ganı
(...)
Çok şükür Allaha gederim böyle

Tirene mindim tiren salladı
Zalim dohtur ciyerimi elledi
Ey olupsan diye koye yolladı
Çok şükür Allaha gederim böyle

Gapımızın önünde bir sürü goyun
Gazanı galdırın kefini goyun
Ahutnan mollaynan mezara goyun
Çok şükür Allaha gederim böyle

Azreyil baş ucuma yaslandı
Ağ yorganım gızıl gana ıslandı
Övle üstü hak evine yollandım
Çok şükür Allaha gederim böyle

Ağlayıp ağlayıp nova gılmayın
Şükürrü sonaynan götürün meni
Ahuntnan mollaynan namazım gılın
Yarın hayatına yetirin meni❞

❝Allah bir adama evlat verince
Bahçede yetişmiş fidana benzer
Bir yaşına girip kadem basınca
Bülbüller ötüşür gülşene benzer

İki yaşında serhoş gibi dolanır
Üç yaşında beli boyu uzanır
Dört yaşında kaşlar kemana benzer

Altısında değiştirir dişini
Yedisinde beyan eder düşünü
Sekizinde bağda kor eşini
Dokuzunda bağda bostana benzer

On yaşında konca güldür açılır
On birinde abu hayat içilir
On ikide beli boyu seçilir
On üçünde gözler mestane benzer

On dördünde güzelliğin çağıdır
On beşinde halka akıl dağıtır
On altıda hulü plugün çağını (?)
On yedide mayı mataba benzer

On sekizde belli eder arını
On dokuzda arar bulur erini
Yigirmide o yigidin karını
Aynı bir yırtıcı arslana benzer

Yirmi beşinde bıyıkları burulur
Otuzunda coşkun sular durulur
Otuz beşte her günahlar sorulur
Akranıylan gezer kervana benzer

Kırk yaşında beyaz düşer bağlara
Kırk beşinde her günaha ağlaya
Ellisinde evlada bel bağlaya
Yolunu gözetmiş amaya benze

Elli beşte gördüklerin düş olur
Altmışında pirlik çöker kış olur
Altmış beşde durmaz gözler yaş olur
Baykuşlar misali ören beklerim

Sekseninde sızı iner dizine
Seksen beşte duman çöker gözüne
Doksanında kimse bakmaz yüzüne
Aynı bir savrulmuş harmana benzer❞

❝Bağdatta hurmalıklar
Suda oynar balıklar
Ne bele sevda olsun
Ne de bele ayrılıklar

Allah Allah boyuna
Helhele ver oyuna
Haktan nece revadı
Men gedim yarın toyuna

Bağdat Basra Horasan
Gettim daha görmesen
Geceler hayal eyle
Megem düşde göresen

Allah Allah boyuna
Helhele ver oyuna
Haktan nece revadı
Men gedim yarın toyuna❞

❝Ay çıktı lüle lüle
Yar geldi güle güle
Elinde ipek mendil
Terini sile sile

Allah Allah Allah Allah
Bu boya maşallah
Yar bizden ayrı kalıp
Bir gün gelir inşallah

Ay çıktı yıldız oldu
Gecemiz gündüz oldu
Doksan dokuz yaram var
Bir de geldi yüz oldu

Allah Allah Allah Allah
Bu boya maşallah
Yar bizden ayrı kalıp
Bir gün gelir inşallah❞

❝Eger seni sevmiyorsa
Allah belasını versin
Sevdiğini bilmiyorsa
Allah belasını versin

Yanarken haberi yoksa
Arş-ı alaya da çıksa
Senden başkasına baksa
Allah belasını versin

Sen yandıkça gülüyorsa
Kıymetini bilmiyorsa
Bırak gitsin olmuyorsa
Allah belasını versin

İnce yanıp bitiyorsa
Aşk acısı bitiyorsa
Burnuna da tütüyorsa
Allah belasını versin❞

❝Dilimde ezkarım virdim
Bir Allah bir de Muhammed
Her nere varırsam derdim
Bir Allah bir de Muhammed

Var amma yetmiş bin perde
Hızır'dır anılsa nerde
Yedi kat gökte hem yerde
Bir Allah bir de Muhammed

Derim ya Kayyum ya Hay
Bin birdir ismini var say
Bilmeyenin başına vay
Bir Allah bir de Muhammed

Kulak ver olma gel sağır
ışitir dem-be-dem çağır
Terazide gelen ağır
Bir Allah bir de Muhammed

Zikreden bulur rahmeti
şükreden bulur cenneti
Sıdk ile çağır Ruhsati
Bir Allah bir de Muhammed❞

❝ınşallah adaletin nişanı
Birbirine tutkun millet bu sene
Hatt-ı tarik kondu üç yüz on beşe
Eskiye benzemez hürmet bu sene

Nan u nimet inkar olunmaz haşa
Sultan Hamid Han'ım sen binler yaşa
Baklava kadayıf güreşir başa
Hamdülillah günde davet bu sene

Ramazana ne de güzel yakıştı
Münafıklar ara yerden çıkıştı
Fukaralar birbirine bakıştı
Bütün boşta kaldı servet bu sene

Hamdolsun bu sene aksi gelmedi
Pahılın münkirin yüzü gülmedi
Kahvenin de piyasası kalmadı
Külden ucuz oldu şerbet bu sene

Sakınıp konuşma namertlerinen
Haline şükreyle izzetlerinen
Ya Rabbi haşreyle cömertlerinen
ınşallah yönelir devlet bu sene

Bu dine her kim ki olur hıyanet
Ne dini bulunur ne de diyanet
ınşallah kahrolur Moskof hıyanet
Ehl-i ıslam olur cellat bu sene

Münafık olanlar ezkar etmedi
ısm-i Muhammed'i ezber etmedi
Hiçbir gün evinde iftar etmedi
ınanırsan Aşık Ruhsat bu sene❞

❝Bir Allah'ı tanıyalım
Ayrı gayri bu din nedir
Senlik benliği n'edelim
Bu kavga dövüş kin nedir

Issız dünyayı doldurdu
Kendini kula bildirdi
Habil Kabil'i öldürdü
Orta yerdeki kan nedir

Hak Yusuf'a nazar etti
Kardeşleri kuyuya attı
Züleyha peşinden tuttu
Aşk içinde bühtan nedir

Musa Tevrat'a hak dedi
Firavun aslı yok dedi
ısa ıncil'e bak dedi
Sonra gelen Kuran nedir

Cennet cehennem kurdular
Halkı böyle korkuttular
Çoklarını aldattılar
Hani huri gılman nedir

Ali ızzet batın ilmine
Neden Cebrail Emin'e
Rabbülalemin'e
Bu gavur müslüman nedir❞

❝Cemalin sad hazaran maşallah
Ahsen-i surette halk etmiş Halik
Bir kerre görenler cemalin vallah
Halisen muhlisen olmaz mı aşık

Sıdk u sadakatle gelen yanına
Doyamaz hem lütfuna ihsanına
Cevr ü cefa eylemek senin şanına
Layık mıdır şahım değildir layık

Bir lezzet yok leb-i zülalin gibi
Bir gülşen yok hüsn-i cemalin gibi
şem-i ruhsarına Kemali'n gibi
Acep bulunur mu abası yanık❞

❝Allah için diye öğüt verenler
Yaradandan gayri bir yarimiz yok
ıbadet secdeden haber soranlar
Her taraf kıblemiz duvarımız yok

Aşk şarabın içtik dildar elinden
Canımız kurbandır canan yolundan
Hak ile birleşip birlik halinden
Ondan ayrı gayrı bir karımız yok

Ta ezelden beri yarin kuluyuz
Öl dediği yerde hemen ölüyüz
Sevgi bahçesinin biz bülbülüyüz
Dost yüzünden başka didarımız yok

Ademde mevcuttur kudret ve kuvvet
Hakka ibadettir insana hizmet
Ta elestden beri böyledir adet
Sevgiliden başka didarımız yok

ıbreti olmuşuz sırrı mahremi
Aşk şarabın içtik def ettik gamı
Yaramız yar sardı bulduk merhemi
Gayrılarla asla pazarımız yok❞

❝şükür dostun cemalini
Gördüm eyvallah eyvallah
El uzatıp güllerini
Derdim eyvallah eyvallah

Pervaneyim didarına
Yanarım aşkın narına
Enel Hak Mansur darına
Durdum eyvallah eyvallah

Gam çekerim yar elinden
Bülbül öter zar elinden
Vardır o didar elinden
Derdim eyvallah eyvallah

Muhabbeti i Hak pazarım
Söyler derdimi yazarım
Ruzü şeb dilde ezkarım
Virdim eyvallah eyvallah

Daimi'dir ehli iman
Eylenmez gönlümde güman
Özümü dosta tercüman
Verdim eyvallah eyvallah❞

❝Medet Allah ya Muhammet ya Ali
Başı boz dumanlı bellerde kaldım
Çetin olur şu alemin dilleri
şimdi söyleniyor dillerde kaldım

Kaçma benden kaçma ey kaşı kalem
Ayrılık okudur sinemi delen
Bir dostum yoktur ki halimden bilen
Garibim ben gurbet ellerde kaldım

Her sabah her sabah bülbülüm ötmez
Ateşim yanar da tütünüm tütmez
Çalıştım çırpındım ellerim yetmez
Gemisi gark olmuş göllerde kaldım

Deli gönül muhabbetten farır mı
Gönül abdal olmuş gezer yürür mü
Karşıki dağların karı erir mi
Akar boz bulanık sellerde kaldım

Garbi değmeyince karlar erimez
Sohbet olmayınca gönül karımaz
Silerim didemin yaşı kurumaz
Çiseli boranlı yollarda kaldım

Hüseyin Abdal'ım gülemez oldum
Gözümün yaşını silemez oldum
Nere gideceğim bilemez oldum
Kervanı kesilmiş çöllerde kaldım❞

❝Be sevdiğim seni benden ayıran
Din iman bulmaya diyelim Allah
şu sinemi aşk oduna dağlayan
Bekası olmayan diyelim Allah

Bir münafık sebep oldu bu işe
Umarım başına hem taşlar düşe
Kör yılanlar ura cesedi şişe
Eriye döküle diyelim Allah

O da benim gibi yana kuruya
Kısmeti tükene başı çürüye
Seyit Vakkas bir ok ura devire
Cennet'e girmeye diyelim Allah

Allah anı bin bir belaya ata
Kısmeti tükene vadesi yete
Yetmiş seksen sene döşekte yata
Yata da kalkmaya diyelim Allah

Pir Sultan Abdal'ım almadım hızaz
O kelp rakip bize eyledi garaz
Başka dertten gayrı bin kantar maraz
Gire de çıkmaya diyelim Allah❞

❝Derdinden del'oldum inan vallahi
Ne yaman mestane bakar gözlerin
Derdi veren dermanını vermez mi
Ab-u revan olmuş akar gözlerin

Bazen güler bazen bu gönül gamda
Sen güler oynarsın sevdan var bende
Zühre yıldızının nişanı sende
Korkarım cihanı yakar gözlerin❞

❝Ey Allah'tan korkmaz hercai dilber
Yeter saldın kıra bayıra beni
Bu çektiğim aşkı sevdayı dilber
Bilirken yayarsın çayıra beni

Aşkı sevdalığım ekmeğim aşım
ıçtiğim su akan gözümden yaşım
Sen kayırma benim belalı başım
Senin aşkın veren kayıra beni

Anka gibi ünsiyet-i Kaf eyle
Var kalbini her riyadan saf eyle
Aldatıp yüzüme gülme nafile
Düşte görsen yorman hayıra beni

Ayıran yar seni Seyrani benden
Ecel tekmil olur girince sinden
Alakası olan iman u dinden
Mümkün değil senden ayıra beni❞

❝Evvel Allah ahir Allah
Andan ulu gelmemiştir
Hak Muhammed'den sevgili
Hakk'ın kulu gelmemiştir

şah-ı Merdan idi adı
Cömert sofrasın kim kodu
Ali'ye aslanım dedi
Ayruk Ali gelmemiştir

Pir olmayan aşka gelmez
Koç olmayan kurban olmaz
Ecel gelse derman olmaz
Hak'tan rıza gelmemiştir

Od düştüğü yeri yakar
Değme dalda gül mü biter
Ko dört dilin çok kuş öter
Bülbül ünü gelmemiştir

Karac'oğlan Hakk'a yalvar
Verdiğine günah ol dar
şol alemde eksiksiz yar
Kimse bulup gelmemiştir❞

❝Ey Allahım ömür ver ki yaşiyem
Emanetin biraz daha taşiyem
Biraz ekmek yiyem biraz aş yiyem
Bu yalan dünyaya doyamıyorum

Moralim kalmadı huzurum kaçtı
Ah ile vah ile günlerim geçti
Der demez Azrail kapımı açtı
Bu ecele karşı koyamıyorum

Zalim felek gör ki bize ne etti
Yalan dünyayı tek başıma dar etti
Ecel geldi veda yetti gün bitti
Her ne söyleseler duyamıyorum

Bu Gülpaşa ezelinden gülmedi
Tabiplere gitti çare olmadı
Midem çalışmıyor iştah gelmedi
Her ne getirseler yiyemiyorum❞

❝Gönül kalesine taş taşıyorum
Yol üstüne taş mı koydun eyvallah
Azığım üç günlük dağ aşıyorum
Gayretimi düş mü saydın eyvallah

Karınca misali adımlıyoruz
Yaşayacak kadar tadımlıyoruz
Acıyı tatlıyı yudumluyoruz
Üç hatamı beş mi duydun eyvallah

Yalana kapalı yollar kuruldu
Yangına su veren kollar yoruldu
Sağlam beden teşhisine darıldı
Çürümemiş diş mi oydun eyvallah

Bir sevkiyat vardır biz de teslimiz
Coşkun çağlayana benzer aslımız
Noktalanır ömür biter faslımız
Destanımız boş mu yaydın eyvallah❞

❝Gözleriv ne mavıdı
Ne süttü ne mavıdı
Her gelen bir söz diyer
Seni mennen savıdı

Aman tabur yar yaman tabur
Zenginlere bedel kabul
Fakirlere Allah sabur

Gözüv kişmişe benzer
Arak içmişe benzer
Üzüv turş benziv sarı
Gözden düşmüşe benzer

Aman tabur yar yaman tabur
Zenginlere bedel kabul
Fakirlere Allah sabur❞

❝Allah razı olsun bin kere sizden
Dua ediyoruz hep bir ağızdan
Sanayi sitesi kuruldu tezden
Kenan Paşa Erzurum’a gene gel

Zabıta konturol etti esnafı
Esnaf vatandaşa yaptı insafı
Durdu bütün kuruluşlar israfı
Kenan Paşa Erzurum’a gene gel

Kimsenin keyfine olmam günahkar
Yapılan ortada ben etmem inkar
Gördük ki vatanda hak var hukuk var
Kenan Paşa Erzurum’a gene gel

Tek bir vücut tek bir kafa tek bir can
Milletin isteği bu idi inan
Yaptığın icraat takdire şayan
Kenan Paşa Erzurum’a gene gel❞

❝Garip garip gezme sen bu alemde
Yerlerin sahibi Allah değil mi
On sekiz bin alem onun elinde
Göklerin sahibi Allah değil mi

Bin bir adı vardır biri de Allah
Her nerde anarsan ordadır vallah
Dünyanın kilidin açar bismillah
Sırların sahibi Allah değil mi

Altı bin altı yüz altmış altının
Hikmetine eren var mı yapının
Kilidi yok pervazı yok kapının
Surların sahibi Allah değil mi

Erenler hikmeti kırklar bağında
Zeytine hamdolsun yoklar çağında
Muhammet Mustafa Hıra Dağın da
Nurların sahibi Allah değil mi

Kuyudan çekilir ol zemzem suyu
Sahipsiz değildir evrenin boyu
Yusuf’u koruyan çölde ki kuyu
Kulların sahibi Allah değil mi

Gidem haber verem garip bülbüle
Gelip dert yanmasın dikenli güle
Musa Tur Dağında konuştu bile
Tur’ların sahibi Allah değil mi

Ferman Baba kaldır sen bu sancağı
Dikilsin burçlara ıslam bayrağı
Ol Muhammet Mustafa’nın ocağı
Halkların sahibi Allah değil mi❞

❝Göster ey Allah'ım göster
Senin cemal'in cimde
Aşıklar saf saf olmuş bakar
Senin ismin yürek yakar

Altın tas içinde kınan ezilsin
Gümüş tabağınan zülfün çezilsin
Alın yazın bir iyiye yazılsın
Senin gül cemal'in bir mim içinde❞

❝Gele dilber gel Allah'ı seversen
Gel ağlatma beni eller içinde
Ne acaip olur şu halkı alem
Söyleşir bizleri diller içinde

Bunca zaman hasretinden gülmedim
Böyle zalim olacağın bilmedim
Çok yerleri gezdim amma görmedim
Bencileyin geda kullar içinde

Bedir olur doğar artık dolunmaz
Akar çeşmim yaşı bir dem silinmez
Umarım ki şunda asla bulunmaz
Sencileyin gonca güller içinde

Mustafa söyler sözünü saz ile
Süre gör devranı şevk-ü şaz ile
Kırmızılar giy de salın naz ile
Ko ben görüneyim çullar içinde❞

❝Gelin Allah diyelim
Görelim neyler Allah
Mürüvvetine girelim
Görelim neyler Allah

Adın alalım dile
Bülbül olalım güle
Allah diyelim hele
Görelim neyler Allah

Hak diyelim hepisin
Yıkmayalım kapısın
Bekleyelim kapısın
Görelim neyler Allah

Bir gün bundan göçüle
Ol hazrete suç ile
Umarız yol geçile
Görelim neyler Allah

Ko bugünü yarını
Dünyanın bazarını
Umagör didarını
Görelim neyler Allah

Ümmi Sinan yol budur
Söyleyene dil budur
Evvel ahir dil hudur
Görelim neyler Allah❞

❝Allah bir Muhammed Ali değil mi
Yerde gökte mevcut dolu görünen
Anlar da bu yola beli değil mi
Biri nebi biri veli görünen

Kalkıp Muhammed'in arşa vardığı
Nur ile asılmış bir taç gördüğü
Bu ne diye Cebrail'e sorduğu
Arşta Muhammed'e Ali görünen

Hasan Hüseyin'in aynası arı
Açıldı Zeynel'in gülzarı bağı
Bakır imamların paki cevheri
Caferdir ilimle beli görünen

Kazım Irızanın emrine ferman
Olursan bulunur derdine derman
Taki'yi Naki'yi zikreyle her an
Hizmet eylemeğe yolu görünen

Dedemoğlu eydür Hasan Askeri
Mehdi sahipzamanım gel beri
Düldül ile zülfıkarı Kamberi
Ali cümlemize evla görünen❞

❝Haydi yallah oyununa maşallah
Nazar değmez soyunuza inşallah

Haydi yallah oyununa ben yandım
Ben yandım saramadım aldandım
(Saramadım onun için aldandım)

Haydi yallah Karasu'da dalga var
Yari gördüm yüreğimde kavga var❞

❝Allah için konuş sözü
Dinlemeyen dinlemesin
Hak aşkına yandır özü
ınlemeyen inlemesin

Gül dalında bülbül öter
Fakat gülde diken biter
Anlayana bu söz yeter
Anlamayan anlamasın

Gönlünü alçağa düşür
Yoksa herkes senden üşür
Sözü söylemeden pişir
Çiğnemeyen çiğnemesin

Aleme bir sevgi besle
Tefrika gösterme asla
Dünyayı barışa sesle
Ünlemeyen ünlemesin

Yapıcı ol yıkma hatır
Ölümü aklına getir
Müsavi olsun atla katır
Kunlamayan kunlamasın

Deli Hazım iyice bak
Uzak değil sendedir Hak
Sen atıyın başını çek
Önlemeyen önlemesin❞

❝Hayırdır inşallah gözümü açtım
Güldüren sen gülecek sen gülen sen
ırfan irfanımı dünyaya saçtım
Görünen sen görecek sen gören sen

Soyumdan güzeller şahını gördüm
Tabibe uğradım yaramı sardım
Senelerdir köy kasaba arardım
Sevdiren sen sevecek sen seven sen

O gülünce gonca güller açılır
Ağ göğsün açınca koku saçılır
Davut Sulari'den nasıl geçilir
Yandıran sen yanacak sen yanan sen❞

❝Haydi yallah çaktım çaktım almadı
Yosmanın kızı sözlerime kanmadı

Haydi yallah tabancası belinde
Yosmanın kızı cümle alem dilinde❞

❝Hayli zaman oldu yar yar ayrı düşeli
Dön gel barışalım döne gel Allah aşkına
Hasretinle oldum ey yar divane deli
Dön gel barışalım döne gel Allah aşkına

Her mevsim boranda karda gara gıştayım
Eller al bağlamış ey yar bense yastayım
Hasretinle verem oldum onmaz hastayım
Dön gel barışalım döne gel Allah aşkına

Merhamet kıl Çağlari'nin çeşmin yaşına
Zülüflerin yağlı urgan eyle başıma
Baykuşlar tünedi ey yar gönül köşküme
Dön gel kavuşalım döne gel Allah aşkına❞

❝Kadir Allah özün yahşı bilirsen
Dostun bed gününe sınanam indi

Karşıda senana
Ağla meni sen ana
Dosta hayın bakanı
Urcah olsun sanana

Duçar olsa mana dürdane gözel
Deyirem o basım sen anam indi

Heftem zindan günüm şeşper mil ayım
Yukumda bazuma düşdü mülayım

Karşıda mülayım
Bir gimseyem mülayım
Her meclisde söylerem
Men sözümü mülayım

Namerdinen ürfet etmem mülayım
Merde leyli nahar sınanam indi

Heyyat Mirze süzen üçün sar alı
Ag destine sag muzdunu saf alı

Karşıda sefalı
Bagda güller sefalı
Bugün bir gözel gördüm
Ter sinesi sefalı

Gönül gezer bu dağları sefalı
şayed güllerini sananam indi❞

❝Kudret tesbihini Hazret-i Allah
Kul keyfince delip çakmak istemez
Güzele bakan göz eder eyvallah
Çirkin yüze kimse bakmak istemez

Yanmasa ateşin yanmaz tütünün
Allah yardımcısı sıdk-ı bütünün
Çirkin nal mıh olsa güzel atının
Gönül tırnağına çakmak istemez

El vurmadım toprak ile taşına
Soğuk su katmadım pişmiş aşına
Seyrani Yaradan kulun başına
Güzel çirkin başa kakmak istemez❞

❝Horasan'dan çıktım sökün eyledim
Geldim Tavşanlı'ya mekan eyledim
Yüz bin evliyaya hizmet eyledim
Keskindir nefesi Allah Kulu'nun

Dedeler'in üst yanında oturur
Gelen talipleri kendi okutur
Balıklı'yı nefesiyle akıtır
Keskindir nefesi Allah Kulu'nun

Od ile pamuğu almış eynine
Düşüvermiş üç zalimin önüne
Yükünü yüklemiş gönül evine
Keskindir nefesi Allah Kulu'nun

ımam hazretleri bizim atamız
Muhammed Ali'yi bilenlere sözümüz
şunda Allah Kulu'ya bağlı özümüz
Keskindir nefesi Allah Kulu'nun❞

❝Kalmaz bu dünyada malın
Zikr et Allah Allah de sen
Verme yele bütün anın
Zikr et Allah Allah de sen

Coşkun sular gibi çağla
Bu gözlerin ıslat ağla
Gönlünü sen Hakk'a bağla
Zikr et Allah Allah de sen

Oku öğren Hakk kelamı
Tefekkür et bu alemi
Mü'minden kesme selamı
Zikr et Allah Allah de sen

Alim isen mağrur olma
Gafil olup dehre dalma
şeytanı bil enis kılma
Zikr et Allah Allah de sen

Ruhunla oku Kur'an'ı
Kalbinde bil ol mihmanı
Zay eyleme bütün anı
Zikr et Allah Allah de sen

Hakk'a kul ol hayvan olma
Hayvan gibi hisse dalma
Uyanık ol habda kalma
Zikr et Allah Allah de sen

Aşık ol ki bu dünyada
Rezil etmesin uhrada
Yarın divan-ı kübrada
Zikr et Allah Allah de sen❞

❝Hocam vallah ben bu derde varmazdım
Beni derde yakan bu leyli leyli
Gönderdi bir selam işte ben geldim
Karşıda durayım da leyli leyli

Dostum zülüflerden eylemiş çengel
Sarılsak sevdiğim ne durur engel
Ölürsem üstüme sevdiğim sen gel
Beni gözyaşınla yu leyli leyli

Doyamadım cilve ile nazına
şekerden şirin söz baldan yüzüne
Aşkına düşeli yandım özüne
Ben yandım ulaştır su leyli leyli

Deli Boran şimdi buldu yarini
Kırdın felek kanadımı belimi
Terketmişim evin barkım ilimi
şimdilik meskenim bu leyli leyli❞

❝Seni bir ruhtan yarattı
La ilahe illallah de
Sen hâk idin insan etti
La ilahe illallah de

Gözünü etti Azrail
Yüzünü etti ısrafil
Kulağın etti Mikail
La ilahe illallah de

Vechine vechin benzetti
Kur'an'da böyle methetti
Ehl-i iman bin şükretti
La ilahe illallah de

Hele fikret bu ne devlet
Nasıl olmayasın ümmet
Niçin terkedersin sünnet
La ilahe illallah de

Gerek yabanda yazıda
Melekler senden haz ede
Ağır gele terazide
La ilahe illallah de

Bundan ala sünnet olmaz
Bundan ala dikkat olmaz
Bundan ala devlet olmaz
La ilahe illallah de

Ruhsati çal serin taşa
Akıt gözden yaşı yaşa
Geçirme ömrünü boşa
La ilahe illallah de❞

❝Gece gündüz okuram
La ilahe illallah
Bülbül oldum şakıram
La ilahe illallah

Alemlerin hudası
Oldum pirin gedası
Gönüllerin cilası
La ilahe illallah

Mümin olur takınan
Kör nefisten sakınan
Dört kitapta okunan
La ilahe illallah

Münkür olan azılı
Bu defterden kazılı
Dört kitapta yazılı
La ilahe illallah

Aşıklara sevdası
Eser aşkın havası
ımamların duası
La ilahe illallah

Hakikatin çırası
Müminlerin töresi
Geldi hakkın süresi
La ilahe illallah

Müminlerin topusu
Muhabbettir tapusu
Sekiz Uçmak kapusu
La ilahe illallah

Düştük Hak taktirine
Varılmaz tedbirine
Seltna'nın keşkürüne
La ilahe illallah

Gider şaha siyadet
Oldu bize bu adet
Ehlimana şahadet
La ilahe illallah

Dört kapının çırağı
Müminlerin durağı
Yerin göğün direği
La ilahe illallah

şen olur aşk otağı
Açılır cennet bağı
Okunur seher çağı
La ilahe illallah

Daimi'nin yücesi
Geldi Kadir gecesi
Cebrailin hecesi
La ilahe illallah❞

❝Muhabbet meclisin Hazreti Allah
şol medine havasına dönderir
Akşam ile sabah bir olur her gah
Dertlilerin devasına dönderir

Bir muhabbet meclisine münafık
Gelse kaza ile bir kalbi fasık
Mü'minler meclisi cennete layık
Olsa zakkum tavasına dönderir

Münafık gıybeti sevici olur
ıftira etmeye evici olur
Onun bunun etin gevici olur
Ağzın geriz obasına dönderir

Mü'minin mü'mine dokunmaz şeri
Bilirim Seyrani er oğlu eri
Telveci dalkavuk vardığı yeri
ıbibiğin yuvasına dönderir❞

❝Ana karnındayken ol Allah dostu
Yağmur gibi yağdı yel gibi esti
Dokuz yaşındayken ordular bastı
On beşinde o sultana maşallah

Kaşkar ile aştı kaf dağlarını
Kuşan ülkesini Kür bağlarını
Köle Oğlu çeksin cenk tuğlarını
Zorda kalan o sultana maşallah

Allaha dönerdi her dem yüzünü
Can kulak dinlerdi baba sözünü
Gün doğmadan karıncanın izini
Yerde bulan o sultana maşallah

Ferman Baba derler benim adıma
Muhammet Hanifi düştü yadıma
Yetiş Ali yetiş dost imdadına
Darda kalan o sultana maşallah❞

❝Münacat etsem Allaha
Seni bana yazar mola
Karşılaşsam su yolunda
Kaşın gözün süzer mola

Sevmedim böyle merdane
Eşi gelmemiş bir tane
Siyah zülfün ak gerdana
Bölük bölük düzer mola

Sanki huriden seçilmiş
Alhına hülle biçilmiş
Yanağında gül açılmış
Sam dokunup bozar mola

Ruhsat sözde durmak ister
Elifine parmak ister
Gönlüm yari sarmak ister
Acep kimse sezer mola❞

❝Medet dilber medet Allah aşkına
Aşkın şu sinemi delmeden gel gel
Kondurayım seni gönül köşküne
Ağyar sırrımızı bilmeden gel gel

Aşık olanların ömrü az olur
Aşıktan maşuka cilve naz olur
Bir gün gazel döker bağın güz olur
Yazık gonca gülün solmadan gel gel

Mesteyledin deli gönül mestedir
Yar yüzünde zülüf deste destedir
Ah elinden can bülbülü hastadır
Akibet can verip almadan gel gel

Çok ağladım görmez oldu gözlerim
Yare zar geliyor tatlı sözlerim
Aşkın emanettir canda gizlerim
Azrail canımı almadan gel gel

Daimi der nakes değil merdesin
Siyah zülüf yar yüzüne perdesin
Aman leyla car'e yetiş nerdesin
Issız sahralarda kalmadan gel gel❞

❝Çok güzelsin bütün gözler üstünde
Kırk bir kere maşallahın var senin
şefkatlisin kötülük yok içinde
Kırkbir kere maşallahın var senin
Kırkbir kere maşallahın var senin

Değyer dolu sevgilimsin sen benim
Alım yazım kaderim sin sen benim
Dünya ahıret sevdiğimsin sen benim
Kırk bir kere maşallahın var senin
Maşallah, maşallah ,maşallahın var senin

Yağmur gibi bereketli aşkın var
Gönlün zengin altın gibi kalbin var
Dile benden ne dilersen hakkın var
Kırk bir kere maşallahın var senin
Kırk bir kere maşallahın var senin❞

❝Medet Allah'ı seversen
Gel imdi dilber gel imdi
Hasretinden ciğerciğim
Delindi dilber delindi

Can seni görmeye ever
Ne rahmin ne tesellin var
Bencileyin seni sever
Bu imdi dilber bul imdi

Cevabın aldım dilinden
Öldüm sevdanın derdinden
Elveda camın elinden
Al imdi dilber al imdi

Uğrayıp ulu yerlere
Gidem gerçek erenlere
Ben gidince engellere
Kal imdi dilber kal imdi

Coştu Karacaoğlan coştu
Aşk deryası boydan aştı
Bir gül idin çağın geçti
Sol imdi dilber sol imdi❞

❝Medet hey Allahım medet
Gel derdime derman eyle
Yetiş hey al-i Muhammet
Gel derdime derman eyle

Sensin benim gonca gülüm
Kesmem eteğinden elim
Benim halim sana malum
Gel derdime derman eyle

Hasan Hüseyn'in aşkına
Gel yardım eyle düşküne
Zeynelabidin aşkına
Gel derdime derman eyle

ımam Bakır'ın katına
Cafer'in ilmi zatına
Musa Rıza hörmetine
Gel derdime derman eyle

şah Taki'nin ya Naki'nin
Kemteriyim Askeri'nin
Yarlıgamak senin şanın
Gel derdime derman eyle

Var dileğin Hak'tan dile
Ol sahip zamanım gele
Dedemoğlu secde kıla
Gel derdime derman eyle❞

❝Nasrulmin Allahın lütfü dokuna
Fefetün karibe el ihsan indi
Veçinde Kuranı azim okuna
Hakkında sureyi errahman indi

Yüzyirmidörtbin peygamber haktır
Onların ervahi ezelden paktır
ılla Muhammedin menendi yoktur
ıncil Tevrat Zebur kaf Kuran indi

Yüzdört kitap indi gayettir kamu
Bir elif halk etti cim ile mimi
Bunca ilimlerin hatmi tamamı
Üç ihlası şerif bir elham indi

Hak resulüne eyler di inayet
Yine bun günlerde eyledi imdat
Ahir nebi ile eyledi irşat
ıbdida şanına elif lam indi

Mehemmedin eder ol nazar kimde
Her şeyde var anıma illa ademde
Velaat keremna dedi demde
Akıl ilim kelam kulli kan indi❞

❝Allah'tan dövlet isterem
ıravan'da bağım ola
ıçinde mermer havuzu
Etrafı konağım ola

Çıkam konakta oturam
Her ne deseler getirem
Üzümü yara getirem
Kara kalkan dağım ola

Kara kalkan dağ havası
ıçinde var gümüş tası
Ellibin Haleb şişesi
Altmış bin de sagum var

Sagu doldur ver içelim
Dostu düşmanı seçelim
Koca Tiflis'ten geçelim
Gocor'da yaylağım ola

Gocor'da var Terekeme
Goyun gelir dem ha deme
Gümüş kemer Lezgi gama
Gevherden kolçağım ola

Kolçağı giyem koluma
At binem düşen yoluna
Günde bir akçe elime
Teze cevan yarım ola

Elesger malı neylerem
Dünyada varı neylerem
Ezel ahır ki ölümdür
Üç beş arşın ağım ola❞

❝Ayandır Allah’a ne yaptın ise
Bunu kul gözünden gizleme oğul
ılahi kanundur değişmez yasa
Kadere razı ol sızlanma oğul

Ariflerin meclisinde kalmalı
Geçmişe bakarak örnek almalı
Gönlü alçak başı yerde olmalı
Kötünün izini izleme oğul

Bağrı yanıkların gam ateşi ol
Aşıkların gözlerinde yaşı ol
Koyul da duvara köşe taşı ol
Sakın olmayasın yüzleme oğul

Aşık maşukunu özlesin dursun
Vuslatın yolunu gözlesin dursun
Elleme dost için sızlasın dursun
Yaranın üstünü düzleme oğul

Çırağı dostunu kenara atmaz
Gerçek kişi insanlığı bırakmaz
ınsanın bir vakti birini tutmaz
Elin kem gününü gözleme oğul❞

❝ınşallah eylemez imana muhtaç
Eğer bir kişide irfan oldukça
Beş vaktine devam edip kış ve yaz
Dilinde zikr ile Kur'an oldukça

Bihamdillah geçinirim az ile
Düşerim babına bin niyaz ile
Yanaşamam cehenneme söz ile
Muhammed Mustafa sultan oldukça

Ümidim muhkemdir beş ile dörde(1)
Ne havfim dünyada ne de mezarda
Mizan'da Sırat'ta korkulu yerde
Ebubekir Ömer Osman oldukça

Sofunun hayını huyunu bilmem
Gafur ismi dilde ummana dalmam
ınşallah mahşerde susuz da kalmam
Aliyyü'l-Murtaza aslan oldukça

Allah Muhammed'i mahzun göndermez
Ümmetinin hatırını sındırmaz
Cehennemde hicap edüi yandırmaz
ımam Hüseyin'le Hasan oldukça

Ruhsati yetmez mi bu kadar ahın
Rahmetinden fazla mıdır günahın
Aşıkıyım Hakk'ın Resulullah'ın
Kaçan ceset ile bu can oldukça❞

❝Akşam olunca kuşlar dönerken
Bir hüzün çöker dolar gözlerim
Issız ovaya yağmur inerken
Bir hüzün çöker dolar gözlerim

Kim aramış kim bulmuş dertlerine çare
Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı

Gün batışında sular kararır
Bir hüzün çöker dolar gözlerim
Karlı dağlardan aşan yollarda
Bir hüzün çöker dolar gözlerim

Kim aramış kim bulmuş dertlerine çare
Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı

Yıllarca seni bekledim durdum
Göç vakti geldi artık yoruldum
ıstemem tatsın aşk acısını
Her kim anarsa Barış adını

Kim aramış kim bulmuş dertlerine çare
Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı❞

❝Öyle bir bağ yetiştirsem
Dallar Allah Allah desin
Rüzgar vursun yaprağına
Yeller Allah Allah desin

Saraylar yaptırsam baştan
Etrafı güllük gülistan
Dillere olasın destan
Eller Allah Allah desin

Sefai'yem vatan olsun
Akan kanlar bayrak olsun
Hatun erkek evlat doğsun
Döller Allah Allah desin❞

❝Allah Allah dost diyerek
Koştuk Sivas ellerine
Halk türküsü söyleyerek
Coştuk Sivas ellerinde

Dışarda tekbir sesliler
ıçerde kara yaslılar
Tüm Sivas'ın suçu yoktur
Ama yaktı Sivaslılar

Madımak'ta şimsek çaktı
Alevler göklere çıktı
Kime kızdı, kimi yaktı
şaştık Sivas ellerinde

Dışarda tekbir sesliler
Eli sopalı fesliler
Müslüman kanı helal mi
Ama yaktı Sivaslılar

Alev kapladı yanımız
Hak'ka ulaştı canımız
Ateşle yandı tenimiz
Taştık Sivas ellerinde

Dışarda tekbir sesliler
Eli kanlı iffetsizler
ınsan kıyar mı insana
Yazık yaktı Sivaslılar

Devlet baba, devlet baba
Ne kötülük ettik sana
Döne döne yana yana
Piştik Sivas ellerinde

Mahzuni tekbir sesliler
ıçerde yanıyor canlar
şeriatın içtiği kanlar
Bileniyor tüm insanlar
Tüm Sivas'ın suçu yoktur
Ama yaktı Sivaslılar

Sivastan göklere uçtuk
Gönlümüz Hak'kı diler
Alevlerle kucaklaştı
Muhlis'ler Nesimi'ler
Yıldız daği toz dumanlı
Yollarımızı tutmayın
Biz bu yolun son yolcusu
Siz bizi unutmayın
Bu yol çok yolcular gördü
Gültekin'ler Gülsüm'ler
Biz hak'kı severek öldük
Sevmeyenler ne bilsinler
Verdiğiniz bu duman
Sanma ki bizi boğar
Bir Pir Sultan kurban olur
Yüzbin Mahzuni doğar
Yüzbin Mahzuni doğar❞

❝Soğan ektim maşallah
El vurmayın yeşere
Ektim biçtim ergettim
Ben sılamı terk ettim

Soğan ektim bir ülek
Dadandı kara leylek
Ektim biçtim ergettim
Koymadı kahpe felek❞

❝Kul Allah'ım beni sana
Kul eyledin sabreyledim
Mecnun adı taktın bana
Del'eyledin sabreyledim

Param aldın pulum aldın
Canım aldın malım aldın
Aklım aldın dilim aldın
Lal eyledin sabreyledim

Yağma var bu ay efendim
şeker size çay efendim
Gözyaşlarım vay efendim
Sel eyledin sabreyledim

Seni baş ettik başlara
Sen çaldın bizi taşlara
Attın bizi ataşlara
Kül eyledin sabreyledim

Ahın alma bu milletin
Zulmetmek mi acabetin
Sağ başını Al'ızzetin
Kel eyledin sabreyledim❞

❝Gel gönül Allah diyelim
Tevekkel-tü teal-allah
Kudret lokmasın yiyelim
Tevekkel-tü teal-allah

Mürşid ile bir olalım
Dost bağından gül alalım
Hakk dergahına dalalım
Tevekkel-tü teal-allah

Sözü sözle bağlıyalım
Sözün hükmün sağlıyalım
Kür deyip de çağlıyalım
Tevekkel-tü teal-allah

Açalım yeşil sancağı
Tütsün Erdebil ocağı
Gelsin Eba Msülüm çağı
Tevekkel-tü teal-allah

Sofu olan Urum gezer
Kür nehrine kılsın nazar
Deccal ile olmaz bazar
Tevekkel-tü teal-allah

Gel gönül bağa varalım
Ol bağda güller derelim
Taktir ne ise görelim
Tevekkel-tü teal-allah

Pir Sultan Abdal'ım haşa
Tüm emekler gitmez boşa
Taktir neyse gelir başa
Tevekkel-tü teal-allah❞

❝Avcı vurdu sanma onu
Diri daha diri daha (Vallahi billahi)
Dert başımda grup grup
Biri daha biri daha

Yaram çoktur ellemeyesin
Tabipleri yollamayasın
Sen bizi kör bellemeyesin (Hey dost hey can)
Beri bak ha beri bak ha (Vallahi billahi)

Sürdü köyün merasını
Kurmak için binasını
Yola gömdü anasını (Hey can hey can)
Kerim Ağa Kerim Ağa (Vallahi billahi)

Mahzuni döker yaşını
Bilir yaren yoldaşını
Birgün kırarlar başını (Hey can hey can)
Yarı şaka yarı maka❞

❝Suya hasret kaldı dağlar ovalar
Kurak günler birbirini kovalar
Dede posta geçti eder dualar
Dualara kabul ver Allah Allah

Adam boyu ışık verirdi dallar
Dalların ucunda açardı güller
Arada bir olsun coşardı seller
Sel yerine çise ver Allah Allah

Gazele boyandı dağ ile taşlar
Ab-ı hayat ister gökteki kuşlar
Boynu bükük kaldı canım ağaçlar
Dolu değil sepken ver Allah Allah

Dünya mahlukatı çölde yanıyor
Su su diye gök kubbeye dönüyor
Bir bulut görürse yağmur sanıyor
Gönüllere umut ver Allah Allah

şahini’yim der ki yağmurlar yağsa
Gökyüzüne renkli kuşaklar doğsa
Canlı bedenleri sulara değse
Rahmetin bol olsun ver Allah Allah❞

❝(Kadın)
Vallahi yalancısın
Billahi yalancısın
Sen bir haramzadesin
Korkaram evlenesen

(Erkek)
Vallahi evlenmenem
Billahi evlenmenem
Yanağından öpeyim
Kimseye söylemenem

(Kadın)
Bu dağı delemenem
Yol bulup gelemenem
Ölüyüm el elinde
Terkedip gelemenem

(Erkek)
Bu dağın karı menem
Yel vursa erimenem
Yedi yıl kabir yatsam
Aşığam çürümenem❞

❝Dağda davar güderim
Köye haber ederim
Eski Türkçe var
Başımı alır giderim
Yallah katibim yallah

Ekine firez derler
Güzele beyaz derler
Her nereye vardıysam
Bu dert sana az derler
Yallah katibim yallah

Dağda davar izi var
Evlinin ne yüzü var
Alırsan gel ergen al
Cilvesi var nazı var
Yallah katibim yallah

Ekin ektim çöllere
Yoldurmadım ellere
On beşinde yar sevdim
Ondan düştüm dillere
Yallah katibim yallah❞

❝Bilmirem Allah’dandı yohsa nedendi
Heş bir malı iki olmur yohsulun
Arvadı kötüdü ahşamnan yatar
Sabağnan savrılır külü yohsulun

Ağa beğler yığılıban durullar
Nerdeyisen arıyıllar bulullar
Söylediller tepesine gülüler
Uzanmaz ağzında dili yohsulun

Sümmani diyer ki haniyim hani
Oturur figara gapıdan yanı
Söylediller anı geçeller onu
Uzanmır sofraya eli yohsulun❞

❝Muhammed Ali'yi candan sevenler
Yorulup yollarda kalmaz inşallah
Ol ımam Hasan'ın yüzün görenler
Hüseyin'den Mahrum olmaz inşallah

Zeynel Abidin'den bir dolu içtim
Muhammed Bakır'la kaynayıp coştum
Ben ımam Cafer'in izine koştum
Andan gayrı yola salmaz inşallah

Musa-i Kazım'dan kopan erenler
Baş can verip bu cemleri görenler
şah ımam Rıza'ya ağu verenler
Divanda şefaat bulmaz inşallah

Bir gün olur okuturlar defteri
şah Oğlu'nun elindedir teberi
Uyanınca Taki Naki Askeri
Açılan gülümüz solmaz inşallah

şah Hatayi'm bu pend bize yeter a
Özünü katagör ulu divana
Mehdi şevki şu cihanı tatar a
şah kuluna sitem olmaz inşallah❞

❝Muhammed Ali'yi candan sevenler
Yorulup yollarda kalmaz inşallah
Ol ımam Hasan'ın yüzün görenler
Hüseyin'den Mahrum olmaz inşallah

Zeynel Abidin'den bir dolu içtim
Muhammed Bakır'la kaynayıp coştum
Ben ımam Cafer'in izine koştum
Andan gayrı yola salmaz inşallah

Musa-i Kazım'dan kopan erenler
Baş can verip bu cemleri görenler
şah ımam Rıza'ya ağu verenler
Divanda şefaat bulmaz inşallah

Bir gün olur okuturlar defteri
şah Oğlu'nun elindedir teberi
Uyanınca Taki Naki Askeri
Açılan gülümüz solmaz inşallah

şah Hatayi'm bu pend bize yeter a
Özünü katagör ulu divana
Mehdi şevki şu cihanı tatar a
şah kuluna sitem olmaz inşallah❞

❝Yandım Allah yandım yatamıyorum
Gençlik elden gitti tutamıyorum
Yarin bahçesinde bir bülbül idim
Alındı dillerim ötemiyorum

Aman aman amaney gülüm aman amaney
Bugün kara gözlü yardan ayrıldım oy oy

Yüce dağ başında kar yiyeyim mi
Yar senin derdinden eriyeyim mi
Aşkın zinicirini taktın boynuma
Kıyamete kadar sürüyeyim mi

Aman aman amaney gülüm aman amaney
Bugün kara gözlü yardan ayrıldım oy oy❞

❝Yandım Allah yandım yatamıyorum
Gençlik elden gitti tutamıyorum
Yarin bahçesinde bir bülbül idim
Alındı dillerim ötemiyorum

Aman aman amaney gülüm aman amaney
Bugün kara gözlü yardan ayrıldım oy oy

Yarin bahçesinde üçgül biterse
O gülün dalında bülbül öterse
Benim vadem yardan evvel biterse
Mezarım başına sür sinelerin

Aman aman amaney gülüm aman amaney
Bugün kara gözlü yardan ayrıldım oy oy

Yüce dağbaşında kar yiyeyim mi
Yar senin derdinden eriyeyim mi
Aşkın zinicirini taktın boynuma
Kıyamete kadar sürüyeyim mi

Aman aman amaney gülüm aman amaney
Bugün kara gözlü yardan ayrıldım oy oy❞

❝Alemlere rahmetsin
Nursun ya Resulallah
şefaatkani sensin
Birsin ya Resulallah

Evliyanın rehberi
Pirsin ya Resulallah
Kainatın önderi
Sensin ya Resulallah

Her dertlerin dermanı
Emsin ya Resulallah
Yaradanın fermanı
Mim'sin ya Resulallah

Gönüllerin sultanı
Sensin ya Resulallah
Mü'minlerin hayranı
Gülsün ya Resulallah❞

❝(hele oğlum) Yallah deyip de karyolandan kalksana
(hele) Beşli martini de omzuna taksana
(hele) Bey Velet'i vurmuşlar da çaresine baksana

Ule bu ellerde durmayalım
Hünkara karşı gelmiyelim
Vurup öte yüze geçelim
Atlara yonca biçelim
Gene Velet Bey'i vermeyelim
Aşiret uy uy aman uy uy

(hele) Ben yanmayayım da kimler yansın derdime
(hele) Bugün ben ölürsem de düşman konar yurduma
(hele) Yazık oldu da aşiretin kurduna

Ule bu ellerde durmayalım
Hünkara karşı gelmiyelim
Vurup öte yüze geçelim
Atlara yonca biçelim
Gene Velet Bey'i vermeyelim
Aşiret uy uy aman uy uy❞

❝ınşallah eylemez imana muhtaç
Eğer bir kişide irfan oldukça
Beş vaktına devam edüp kış ve yaz
Dilinde zikr ile Kur'an oldukça

Bihamdillah geçinirim az ile
Düşerim babına bin niyaz ile
Yanaşmam cehenneme söz ile
Muhammed Mustafa sultan oldukça

Ümidim muhkemdir beş ile dörde
Ne havfim dünyada ne de mezarda
Mizanda sıratta korkulu yerde
Ebubekir Ömer Osman oldukça

Sofunun hayını huyunu bilmem
Gafur ismi elde ummana dalmam
ınşallah mahşerde susuz da kalmam
Aliyülmurtaza aslan oldukça

Allah Muhammedi mahzun göndermez
Ümmetinin hatırını sındırmaz
Cehennemde hicap edüp yandırmaz
ımam Hüseyin'le Hasan oldukça

Ruhsatı yetmez mi bu kadar ahın
Rahmetinden fazla mıdır günahın
Aşıkıyım Hakkın Resulullahın
Kaçan ceset ile bu can oldukça❞

❝Ya ilahi ya ilahi eyvallah
ıkrarında devran arar bu gönül
Biri bindir bini birdir hayallah
Dert yüküne kervan arar bu gönül

Kimi kara yerde kimi ışıkta
Kimi suda gizli kimi başakta
Nice sırlar saklı garip aşıkta
Savrulacak harman arar bu gönül

Bıktırdılar bir nefeslik canımdan
Nefsetmedim şöhretinden şanımdan
Kılıç vuran koyup gitti yanımdan
Yara derin derman arar bu gönül

Ak düştükçe kara bağladı dağlar
Ne söyleyim çileli geçti çağlar
Sefaiye kader etse baş bağlar
Yar yoluna ferman arar bu gönül❞

❝Yallah şofer apar meni
Kerküğe tez yetir meni
Yarımın gözü yoldadı
Evleri çay üstündedi

Yallah şufer yallah
Apar beni

Yallah şoför ne beklisen
Yüreğime ğem eklisen
Heç Allah'tan korkmisen
Meni yolda bırakisen

Yallah şufer yallah
Apar beni

Yallah şofer yolda durma
Bir seet yolu dörtle bitirme
Ayaği benzinden kaldırma
Geceni üstüme getirme

Yallah şufer yallah
Apar beni❞

Allah Allah desem kalksam yürüsem
Acap şu dağları aşamam m'ola
Boz Atlı Hızır'ı yoldaş eylesem
Varıp efendime koşamam m'ola

Sevdiğim bağında güllerin gonca
Usuldur boyların bellerin ince
Adı güzel imamların önünce
Kerbela'da şehit düşemem m'ola

Sakın ey sevdiğim naşiden sakın
Erenler şaşırmaz attığı okun
Irak yerler bize hem oldu yakın
İk'atlayıp bir de düşemem m'ola

Ol güzel pirime verdiğim ikrar
Kırcıdan borandan doludan saklar
Gerçek aşık olan ikrarın bekler
İkrarın bendini çözemem m'ola

Pir Sultan Abdal'ım er nefesinde
Arzumanım kaldı Şah çırasında
Altmış ile yetmişin arasında
Özümü irfana koşamam m'ola


Şükür Allah aşkına kara sakal ağardı
Gördüm dağla başına ağarup karlar yağardı

Eskü zürülüp giti geldi yenisi yetti
Ekilen yerden bitti yer yeşerdi güverdi

Urdu can baş terkisin çekmez oldu korkusun
Açtı gaflet uykusun gönül gözün uyardı

Sümbül nergis menevşe aşık oldu bu nakşe
Bunlar Hakk'a yüz tutup hem de boyun eğerdi

Sultana erdi kuldan Aşık gönülden
Muhiddin can-ü dilden eerenleri severdi


Ben gayrı nesne bilmezem
Allah bir Muhammed Ali
Özümü gayra salmazam
Allah bir Muhammed Ali

Bir mum yanar bir şişede
Bülbül eğlenmez meşede
Yedi iklim dört köşede
Allah bir Muhammed Ali

İki kuş gördüm yuvada
Döner muallak havada
Dağda deryada ovada
Allah bir Muhammed Ali

Yaktıcağım bir çırağdır
Bindiceğim bir Burak'tır
Yerden göğe bir direktir
Allah bir Muhammed Ali

Pir Sultan'ım bu bir sırdır
Sırrını saklayan erdir
Ay da sırdır gün de sırdır
Allah bir Muhammed Ali


Gelin dua eyliyek ey vatandaşlar
Allah ömür versin İnönümüze
El ele verelim arslan kardaşlar
Allah ömür versin İnönümüze

Düşmandan yurt aldık yoktur hatamız
Her zaman düşmandır bizim putağımız
İnönü İsmet'tir ikinci atamız
Allah ömür versin İnönümüze

Atına binince haykırır atı
Şarktan garbe cereyan eder heybeti
Kılıcı keskindir nüfuzu kati
Allah ömür versin İnönümüze

Fevzi Çakmak ordu kumandanımız
Milletvekilimiz can Saydamımız
İnönü İsmet'e feda canımız
Allah ömür versin İnönümüze

Cümleden uludur ol Fevzi Çakmak
Vururdu düşmana dönmezdi mutlak
Çekip ordusunu hem hücum etmek
Allah ömür versin İnönümüze

Ne güzel şecaat ne güzel fikir
Dünyanız şen olsun ahretiniz nur
Sayenizde yaşıyoruz çok şükür
Allah ömür versin İnönümüze

Padişah zamanı ulus harbında
Çok otlar yayıldık dağlar ardında
Vatanı terk etti hemen sonunda
Allah ömür versin İnönümüze

Yunan geldi karşımıza dayandı
Kılıcımız al kanlara boyandı
Kahramanlar için için dolandı
Allah ömür versin İnönümüze

Düşmanı kovdular vermezler aman
Birbirine girdi tozunan duman
Yunan'ı denize döktüler heman
Allah ömür versin İnönümüze

Aşık Haydar der ki süreriz safa
Gördüğümüz günler bu bize defa
Gece gündüz dua eyleriz Hakk'a
Allah ömür versin İnönümüze