Abdurrahman Aslankaya - Genç Osman







Yorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Abdurrahman Aslankaya En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Abdurrahman Aslankaya - Müslüme Gelin
Abdurrahman Aslankaya - Eşmekaya
Abdurrahman Aslankaya - Yıldız
Abdurrahman Aslankaya - Genç Osman
Abdurrahman Aslankaya - Çiçek Dağı
Abdurrahman Aslankaya - Kozan Dağı
Abdurrahman Aslankaya - Yazdamın Önünde
Abdurrahman Aslankaya - Mevlana
Abdurrahman Aslankaya - Menberi
Abdurrahman Aslankaya - Leblebici

Etiketler : Abdurrahman Aslankaya, Genç Osman, Abdurrahman, Aslankaya, Genç, Osman, Abdurrahman Aslankaya - Genç Osman türkü indir, Abdurrahman Aslankaya - Genç Osman türkü dinle, Abdurrahman Aslankaya türküleri, Genç Osman türküsü dinle, Abdurrahman Aslankaya türkü dinle, Abdurrahman Aslankaya türkü sözleri, Genç Osman sözleri, Abdurrahman Aslankaya mp3 dinle

❝Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak
Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Bağdadın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor Kars'tan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Bağdadın kapısın Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Askerin ucu göründü Van'dan
Kılıcın kabzası görünmez kandan
Bağdadın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman of of❞

❝Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak
Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Bağdadın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor Kars'tan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Bağdadın kapısın Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Askerin ucu göründü Van'dan
Kılıcın kabzası görünmez kandan
Bağdadın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman of of❞

❝Bağdadın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor Kars'tan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Bağdadın kapısın Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Askerin bir ucu göründü Van'dan
Kılıcın kabzası görünmez kandan
Bağdadın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman of of

***

Cahit Öztelli "Evlerinin Önü" adlı araştırmasında
türküyü şu şekilde aktarıyor (s.711)


Askerin bir ucu göründü Van'dan
Kılıcın kabzası görünmez kandan
Bağdat'ın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman

Osman'ım der ki çekin kır atım
Piyade askeri sipere yatın
Durmayın evlatlar Bağdat'ı tutun
Bağdat'ta yalnız kaldı Genç Osman

Kalanın kapısın Genç Osman açtı
Görenlerin tekmili birden şaştı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Yiğitliğe şayestedir Genç Osman

Sultan Murat der ki gelsin göreyim
Nasıl yiğit imiş ben de bileyim
Vezirlik isterse üç tuğ vereyim
Vezirliğe şayestedir Genç Osman

Bağdat'ın içine girilmez yasdan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Bağdat'ın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman

***

Türkünün Konya'dan derlenen hali

Bağdat'ın kapısını Genç Osman açtı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Gören kafirlerin tedbili şaştı
Allah Allah deyip geçti Genç Osman

Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan

Bağdat'ın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir aslan
Kelle koltuğunda geliyor aslan
Aslanlar içinde geliyor Genç Osman

Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan

Askerin bir ucu göründü Van'dan
Kılıncın kabzesi görünmez kandan
Her sabah her seher tozdan dumandan
Toz duman içinde kalan Genç Osman

Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan

Sultan Murat derki gelsin göreyim
Nasıl aslan imiş bende bileyim
Vezirlik isterse üçtuğ vereyim
Vezirlere serdar olsun Genç Osman

Osman değil aslan
Gel sineme yaslan
Sinem cefa çekmez
Gel dalıma yaslan❞

❝(hey) Genç Osman oturmuş taşın başına
Bağlar poşusunu bağlar başına
Yeni girmiş Osman on üç yaşına
Üzengiler al ganlara boyansın da
(vay aman aman)

(hey) Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak
Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyüp geçer Genç Osman da
(vay aman aman)

(hey) Askerin bir ucu göründü Van’dan
Kılıcın kabzası görünmez gandan
Bağdadın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde galdı Genç Osman da
(vay aman aman)❞

❝Bir sabah namazı bedenden aştı
Kellesi düştü de gene savaştı
Nice münkirlerin tedbiri aştı
Atladı geçti hendeği Genç Osman

Bir sabah namazı tozdan dumandan
Kılıçın kabzası görünmez kandan
Kelle koltuğunda geliyor aslan
Yan anam yan bana derler Genç Osman

Abdestin alırdı namaz kılardı
Hepisinden evvel cenge girerdi
Ya şehitlik ya gazilik dilerdi
Allah Allah dedi geçti Genç Osman

Genç Osman'ın atı kötüden kötü
Düşmanın kılıncı zehirden katı
Çekiverin baş tavladan kır atı
Özengiler kızıl kana boyansın

Atamdan öğrendim ata binmeyi
Pirimden öğrendim kılıç çalmayı
Dilerim Mevla'dan Kızıl-elma'yı
Yan anam yan bana derler Genç Osman

Kafir geldi Bağdat elini bastı
Yıktı minareleri çanları astı
Allah Allah diyen dilleri kesti
Koç gibi meydanda döndü Genç Osman

Düşman geldi şu Bağdat'ı payladı
Davacılar ıstanbul'u boyladı
Vezirler söyledi Hünkar ağladı
Koç gibi meydanda döndü Genç Osman

(Padişah)
Genç Osman dedikleri gelsin göreyim
Nasıl yiğit ise ben de bileyim
Vezirlik isterse üç tuğ vereyim
Sılasın isterse izin vereyim
şehitlere serdar oldu Genç Osman

Kesilsin kellenin kanı damlasın
Örtüver yazmayı sinek konmasın
Kafir düşman öldüğünü duymasın
şehitlere serdar oldu Genç Osman❞

❝Kıble tarafından bir gül açıldı
Yaprakları dört yanına saçıldı
Dini bütün iki yiğit seçildi
Biri şahbender'dir biri Genç Osman

Gün görünmez oldu kartaldan kuştan
At işlemez oldu yatan üleşten
Kaleler yapıldı kesilen baştan
şehitlere serdar oldu Genç Osman

ıki aslan geldi Urum'dan şam'dan
Kılıcın balçağı görünmez kandan
Öğle namazını tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman

Bir depik vurdu da kapıyı açtı
Gören kafirlerin tepdili şaştı
Kelle koltuğunda üç gün döğüştü
şehitler postuna geçti Genç Osman❞

❝Bir name yazdı şam ile Mısır
Acem'in elinde din ıslam esir
Çekildi geldi sancağı Resul
Algitti bedene dikti Genç Osman

Bir name geldi Mısır'dan şam'dan
Kılıcın balçağı görünmez kandan
Bağdadın yolları tozdan dumandan
Algitti bedene dikti Genç Osman

Donataydım kır atımın ikisini
Fethedeydim düşmanların hepsini
Sabah namazında Bağdat kapısını
El vurdu kapıyı açtı Genç Osman

Hüseyin'im de der Genç Osman'ı göreydim
Nasıl kahramanmış ben de bileydim
Vezirlik isterse üç tuğ vereydim
şehitlere serdar oldu Genç Osman❞

❝Bir sabah namazı tozdan dumandan
Gılıcın kabzası görülmez gandan
Yan anam yan bana derler Genç Osman
Yiğitlere serdar oldu Genç Osman

Bir sabah namazı bedenden aştı
Kellesi düştü de gine savaştı
Nice kafirlerin tedbiri (tedbili) şaştı
şehitlere serdar oldu Genç Osman❞

❝Evvel Bağdat'a sefer olanda
Dalkılıç yazıldı çıktı Genç Osman

Bağdat'ın kapısın Genç Osman açtı
Gören düşmanların tedbiri şaştı
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
şehitlere serdar oldu Genç Osman

Askerin bir ucu göründü Van'dan
Kılıcın kabzası görünmez kandan
Bağdat'ın içinde tozdan dumandan
Toz duman içinde kaldı Genç Osman❞

❝Kelle koltuğunda gidiyor gasten
Vezirliğe şayestedir Gencosman (vay vay)
Horazım da tavuğum gıdıgak gıdıgak

Aşağı meret gozellerin yeridir
Acam şalı ak gobeğin gulüdür (vay vay)
Horazım da tavuğum gıdıgak gıdıgak

Bağdad tarafından bir top atıldı
şiddetinden aylar gunler dutuldu (of of)
Horazım da tavuğum gıdıgak gıdıgak

(of) Gencosmanın havuzunda kum kaynar
Küçük gelin büyüğünden hoş oynar (vay vay)
Horazım da tavuğum gıdıgak gıdıgak

(of) Sözüme sadıkam dönmem pazardan
Hak saklasın yavrum seni nazardan (vay vay)
Horazım da tavuğum gıdıgak gıdıgak❞

❝(of) Gencosman geliyor alaylı handan
Gılıncın gabzası görünmez gandan (of of)
Bağdadın içinde tozdan dumandan
Dumanlar içinde galdı Gencosman (of of)
Horazım tavuğum gıdıgak gıdıgak

(of) Zabah namazında çıktım ben yola
şaranpol çekilmiş sağ ile sola (of of)
Kargı işlemezse hazreti pala
Allah Allah deyin geçyi Gencosman (of of)
Horazım tavuğum gıdıgak gıdıgak

(of) Birinci gapıda apdestim aldım
ıkinci gapıda namazım gıldım (of of)
Üçüncü gapıdan bedene çıkdım
Atladı hendeği geçti Gencosman (of of)
Horazım tavuğum gıdıgak gıdıgak

(of) Gele kapısından çıktım bedene
Bakın da kelle goltuğunda gidene (of of)
Ervanlar içinde Osman bidene
Kelle koltuğunda gider Gencosman (of of)
Horazım tavuğum gıdıgak gıdıgak

(of) Bağdadın içinde durulmaz yastan
Analar doğurmaz böyle bir arslan (of of)
Kelle koltuğunda gidiyor gasten
Allah Allah dedi geçti Gencosman (of of)
Horazım tavuğum gıdıgak gıdıgak

(of) Düşmanın yüreği kötüden kötü
Kılıncın kabzası demürden gatı (of of)
Horazım tavuğum gıdıgak gıdıgak

(of) Bağdat tarafından bir top atıldı
şiddetinden aylar günler tutuldu (of of)
Horazım tavuğum gıdıgak gıdıgak

(of) Gencosnab dedükleri gelsin göreyim
Nasıl gahramandur ben de bileyim (of of)
Vezirlik isterse üstün vereyim
Vezirliğe şayestedir Gencosman (of of)
Horazım tavuğum gıdıgak gıdıgak❞

❝Bir sabah namazı tozdan dumandan
Gılıcın kabzası görülmez gandan
Yan anam yan bana derler Genç Osman
Yiğitlere serdar oldu Genç Osman

Bir sabah namazı bedenden aştı
Kellesi düştü de gine savaştı
Nice kafirlerin tedbiri (tedbili) şaştı
şehitlere serdar oldu Genç Osman❞