Abdullah Papur - Gönül KuşuYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Abdullah Papur En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Abdullah Papur - Asagidan Gelir Benim Turkmenim
Abdullah Papur - Kürtçe Türkü
Abdullah Papur - Halaylar Çekerdik
Abdullah Papur - Ah Anam Ah
Abdullah Papur - Yaradana Sor
Abdullah Papur - Ağla Dertli Gönül
Abdullah Papur - Yine Ağlamışsın Gözlerin Yaşlı
Abdullah Papur - Ağa Bir İken Beş Oldu
Abdullah Papur - Çift Camlardan Ses Gelmiyor
Abdullah Papur - Köylü Bacım

Etiketler : Abdullah Papur, Gönül Kuşu, Abdullah, Papur, Gönül, Kuşu, Abdullah Papur - Gönül Kuşu türkü indir, Abdullah Papur - Gönül Kuşu türkü dinle, Abdullah Papur türküleri, Gönül Kuşu türküsü dinle, Abdullah Papur türkü dinle, Abdullah Papur türkü sözleri, Gönül Kuşu sözleri, Abdullah Papur mp3 dinle

❝Gönül kuşu eski yuvadan uçtu
Giden gelsin bizimle dost iline
Katarlar bağlandı kafile göçtü
Giden gelsin bizimle dost iline

Aşk eseri olan karar bağlamaz
Yüreğinde derd olmayan ağlamaz
Bizi bu yerlerde kimse eğlemez
Giden gelsin bizimle aşk iline

Bir garibim adım sanım anılmaz
Yüreğimde yaram vardır onulmaz
Aşk deryası cuş eyledi yenilmez
Giden gelsin bizimle aşk iline

Leyl-ü nehar akar çeşmimin yaşı
Dost yoluna koyup can ile başı
Aşk ile geçelim dağ ile taşı
Giden gelsin bizimle aşk iline

Derviş Himmet aydur onu bilenler
Medhin okur anda varıp gelenler
Delilimiz oldu pirler erenler
Giden gelsin bizimle aşk iline❞

❝Gönül kuşu eski yuvadan uçtu
Giden gelsin bizimle dost iline
Katerler bağlandı kafile göçtü
Giden gelsin bizimle dost iline

Aşk eseri olan karar bağlamaz
Yüreğinde derd olmayan ağlamaz
Bizi bu yerlerde kimse eğlemez
Giden gelsin bizimle aşk iline

Bir garibim adım-sanım anılmaz
Yüreğimde yaram vardır onulmaz
Aşk deryası cuş-eyledi yenilmez
Giden gelsin bizimle aşk iline

Leyl-ü nehar akar çeşmimin yaşı
Dost yoluna koyup can ile başı
Aşk ile geçelim dağ ile taşı
Giden gelsin bizimle aşk iline

Derviş Himmet aydır onu bilenler
Medhin okur anda varıp gelenler
Delilimiz oldu pirler erenler
Giden gelsin bizimle aşk iline❞

❝Eya gönül kuşu derler bahar imiş mene ne
Bisat-ı ayş ü aceb rüzgar imiş mene ne

Diyorlar oldu deli Leyli zülfüne Mecnun
Deminde ol dahı bir bi karar imiş mene ne

Ahutdı yaşumı devran baturdı kanuma el
Bakıyb elindeki dest-i nigar imiş mene ne

Lebün zülaline sözdür dükendi ömr-i aziz
Hayat-ı Hızr eğer paydar imiş mene ne

Bu baht-ı bed ki menim var Hatayi ol şuhu
Gam ehline diyeler gam - güsar imiş mene ne❞

❝Hey ağalar gönül kuşu
Uçup gider atı neyler
Eşi uygun olan kişi
Karunu devleti neyler

Muhabbet bir sır olursa
Murad veren pir olursa
İki gönül bir olursa
İl yığıp külfeti neyler

Has bahçede barı olan
Yardımcısı tarı olan
Tuti gibi yari olan
Özge kerameti neyler

Bir kez tavaf etse hacı
Bulamaz öyle miracı
Melekler ona duacı
Gayriden hizmeti neyler

Sözlerime boş ver diyen
Uygunsuz aş ömre ziyan
Keklik peçe eti yiyen
Manda sığır eti neyler

Azizim beyhude yanma
Sözlerimi masal sanma
Evet herkes insan amma
Ey dururken kötü neyler

Kışın bahara yetiren
Derdime çare yetiren
Müdamı yare yetiren
Kabe ziyaretin neyler❞

❝Gönül kuşu uçtu gitti havaya
ın gönül dedim de indiremedim
Aşıp gitti karlı dağlar başından
Dön gönül dedim de döndüremedim

Aleme vezirsin sultansın kendin
Aç dedim açmadın ak göğsün bendin
Ahuya gönül verip geri döndün
Gönül sana akıl erdiremedim

Hüma kuşu gibi yüksek uçarsın
Pervaz vurup tercümanı geçersin
Binbir türlü dala konup göçersin
Gönül sana bir mekan bulduramadım

Karacaoğlan eydür nedir çare ya
Cerrah neyler yürekteki yaraya
Gönül düştü şimdi kaşı karaya
Akar çeşmim yaşım dindiremedim❞

❝Gönül kuşu inse konsa engine
Mevlam rast getirse beni dengime
şimdi rağbet güzel ile zengine
Davul dahi vurur dengi dengine

Daldan dala konar gönlümün kuşu
Taştan taşa vurdum bu garip başı
Durmaz akar gözlerin yaşı
Davul dahi vurur dengi dengine❞

❝Gönül kuşu havalandı yol etti gel gel ömrüm gel
Tabibim yok yaralarım zar etti gel gel ömrüm gel
Bir yanımdan ayrılığın kar etti gel gel ömrüm gel
Bir yanımdan sen bükersin belimi gel gel ömrüm gel

Ördek gelir su başını göl eyler gel gel ömrüm gel
Turna gelir dağı taşı yol eyler gel gel ömrüm gel
Bir yiğit de sevdiğini almazsa gel gel ömrüm gel
Ölenecek o dert onu kül eyler gel gel ömrüm gel❞

❝Uçtu gönül kuşu uçtu
Konmaz artık bağlarıma
Vardı yaban ele düştü
Dönmez artık dağlarıma

Gönül kuşu gönül kuşu
Aşılmaz karlı dağ başı
Döndüremem bu gidişi
Binmez artık ağlarıma

Dolan gönül kuşu dolan
sen misin dünya da kalan
Ömrümü eyledin talan
Kanmaz artık çağlarıma

Benim ile görüşmeyen
ışlerime karışmayan
Zamanında erişmeyen
Yanmaz artık sağlarıma

Bahçıvan yola durunca
Can canana yol sorunca
Kuş menziline varınca
ınmez artık bağlarıma❞

❝Gine gönül kuşu bilmem ne hikmet
Kafesi mihnette kapandı kaldı
Dam oldu payine danei kısmet
Diyarı gurbette kapandı kaldı

Gittiler hünkara biraz müptela
şikayet yüzünden koptu vaveyla
Arzuhaller buyrulmadı galiba
Babı hükümette kapandı kaldı

Ehli dil olanlar yolunu tuttu
Dilesin maksuda menzile yetti
Aşıklar zümresi didara gitti
Sofular cennette kapandı kaldı!

Niçin ateş değil Ruhsat külahın
Çıkmıyor göklere feryadu ahin
Uyanmadı gitti bahtı siyahın
Kuşei vahdette kapandı kaldı❞

❝Gönül kuşu eski yuvadan uçtu
Giden gelsin bizimle dost iline
Katarlar bağlandı kafile göçtü
Giden gelsin bizimle dost iline

Aşk eseri olan karar bağlamaz
Yüreğinde derd olmayan ağlamaz
Bizi bu yerlerde kimse eğlemez
Giden gelsin bizimle aşk iline

Bir garibim adım sanım anılmaz
Yüreğimde yaram vardır onulmaz
Aşk deryası cuş eyledi yenilmez
Giden gelsin bizimle aşk iline

Leyl-ü nehar akar çeşmimin yaşı
Dost yoluna koyup can ile başı
Aşk ile geçelim dağ ile taşı
Giden gelsin bizimle aşk iline

Derviş Himmet aydur onu bilenler
Medhin okur anda varıp gelenler
Delilimiz oldu pirler erenler
Giden gelsin bizimle aşk iline❞

❝Gönül kuşu kalktı uçtu havaya
ın gönül dedim de indiremedim
Aşıp aşıp gider karlı dağlara
Dön gönül dedim de döndüremedim

Huma kuşu gibi yüksek uçarsın
Pervaz vurup Tercüman'ı geçersin
Bin bir türlü dala konup göçersin
Gönül sana mekan bulduramadım

Aleme sultansın vezirsin kendin
Aç dedim açmadın ak göğsün bendin
Yad ellere gönül verdin de döndün
Gönül sana akıl erdiremedim

Karacaoğlan der nedir çareye
Cerrah neyler yürekteki yareye
Gönül düştü şimdi kaşı kareye
Akar gözüm yaşın dindiremedim❞

❝Gönül kuşu kanat açıp gezersin
şu aşk ikliminde yar illerini
Gülistan-ı lafzın bağın çözersin
Acep var mı kokar şu güllerini

Bezm-i esrar içre kurup bir endam
A mürg-ı dil içdiğin nekre cam
Ne bu denlü sende olan ne kelam
Ehl-i dil mi bilir bu dillerini

Bülbül müsün tuti misin dil nesin
Fahte misin tuti misin dil nesin
Ebced misin hutti misin dil nesin
Kim kodu nokta-i fülfüllerini

De gülzar-ı fende bir gülün mü var
Dimağında buy-ı sümbülün mü var
Halili'yle yine gulgulün mü var
Gösterir mızrağı bu hallerini❞

❝Gönül kuşu pek çekilme havaya
Üzerinde şahin vardır parçalar
Geçer isen yad avcının eline
Keser seni kanadına kan çalar

Senin içün düştüm ah ü figana
Gözlerim boyandı al kızıl kana
Yalvarırım gelsin deyu imana
Bana nispet kilisede çan çalar

Var mı Safi gibi bir bahtı garip
Cemalin görmesi olmaz mı nasip
Beni yare kem geçmiştir kelp rakip
Anın içün üç beş gündür yan çalar❞

❝Gönül kuşum havalandın uçarsın
Uça uça gitsen nere varırsın
şu cahil ömrümü gama boğarsın
Tüne gönül tüne daim engine

Gönül kuşum tüne daim engine
Mehil etme nolur çoğa zengine
Davul bilem vurur dengi dengine
Tüne gönül tüne daim engine

Çağlari der gönül senin elinden
Usandım cihanda aciz dilinden
ınleyen sazımın paslı telinden
Tüne gönül tüne daim engine❞

❝Havalanma gönül kuşum
Viran bağda gül bulunmaz
Zal kartallar eder hışım
Kayalarda yol bulunmaz

Gitme avcı gezer dağda
Seni pişirirler yağda
Baykuşun öttüğü bağda
Çiçek açmış dal bulunmaz

Firak firak ötme boşa
Sesin gider dağa taşa
Suriye çöl baştan başa
Dalacağın göl bulunmaz

Ersun yerler dalağını
Kan ederler yeleğini
şahin yolan teleğini
Yaran saran el bulunmaz❞

❝Yine gönül kuşu bilmem ne hikmet
Kafes-i mihnette kapandı kaldı
Dam oldu payine dane-i kısmet
Diyar-ı gurbette kapandı kaldı

Gittiler hünkara biraz müptela
şikayet yüzünden koptu vaveyla
Arzuhaller buyrulmadı galiba
Bab-ı hükümette kapandı kaldı

Ehl-i dil olanlar yolunu tuttu
Dilesin maksuda menzile yetti
Aşıklar zümresi didara gitti
Sofular cennette kapandı kaldı

Niçin ateş değil Ruhsat külahın
Çıkmıyor göklere feryad ü ahın
Uyanmadı gitti baht-ı siyahın
Guşe-i vahdette kapandı kaldı❞

❝Uçdu gönül kuşu yucadan yuca
Kondu bir dilberin tel arasına
Camalda gamalda bulunmaz bunca
Bir gözel sorasan el arasına

Kameti ayna kar sinesi çak
Ağ meme eyleyir göyneye mazak
Ebrişimden ela çin çin bir kucak
Tögübdü zülflerin bel arasına

Ennabı lebleri al meden idi
Fıtnegar gözleri kal meden idi
şirindi dehanı bal meden idi
şehd ü şeger ezib dil arasına

Bağçalar içinde bahar goncası
Lale genarında nergiz şahesi
Simi zenahdanda hallar danesi
O gülgez yanaklar gül arasına

Celladdan bedter can alan gözlerin
Aşığı möhnete salan gözlerin
Herden min heyala dalan gözlerin
Fitneler oynadır fel arasına

Her gelmesi bir dürr her högmü ferman
Almas gibi giprigler ohlar insan
Cilvesi eşkinde alıcı terlan
Bir sonadur konmuş göl arasına

Derin deryalar teg daşan Ülger'in
Gem möhnet başından aşan Ülger'in
Hüsnüne bir dastan koşan Ülger'in
Rehm et sanc bağrını mil arasına❞

❝Yüğrük olur gönül kuşu
Evliya söyletir taşı
ırfanını bilen kişi
ırfanda niyaz eylesin

Ali yoludur yolumuz
Hakk’a malumdur halimiz
Daim irfanda dilimiz
ırfanda niyaz eylesin

Âlâ gözlü arap atlar
Ahdi bütün koç yiğitler
Yeryüzünde biten otlar
ırfanda niyaz eylesin

Hacc’a giden can hacılar
Görmesin ağrı acılar
Yol oğlu müslim bacılar
ırfanda niyaz eylesin

Der Budala’m dünya fani
Veren alır birgün canı
Kusura kalmasın Ali
ırfanda niyaz eylesin

Der Budala’m oldu tamam
ışte geldi sahip zaman
şeyh safiyan Oniki ımam
ırfanda niyaz eylesin❞