Abdullah Papur - Bir ZamanYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Abdullah Papur En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Abdullah Papur - Asagidan Gelir Benim Turkmenim
Abdullah Papur - Kürtçe Türkü
Abdullah Papur - Ah Anam Ah
Abdullah Papur - Halaylar Çekerdik
Abdullah Papur - Yine Ağlamışsın Gözlerin Yaşlı
Abdullah Papur - Yaradana Sor
Abdullah Papur - Ağla Dertli Gönül
Abdullah Papur - Çift Camlardan Ses Gelmiyor
Abdullah Papur - Ağa Bir İken Beş Oldu
Abdullah Papur - Derdin Ne (Uzun Hava)

Etiketler : Abdullah Papur, Bir Zaman, Abdullah, Papur, Bir, Zaman, Abdullah Papur - Bir Zaman türkü indir, Abdullah Papur - Bir Zaman türkü dinle, Abdullah Papur türküleri, Bir Zaman türküsü dinle, Abdullah Papur türkü dinle, Abdullah Papur türkü sözleri, Bir Zaman sözleri, Abdullah Papur mp3 dinle

❝Aşık oldum bir güzelin gözüne
Ateşiyle yanıp tüttüm bir zaman
Her haliyle benzer peri kızına
Aşkı için hizmet ettim bir zaman

Yaradan Allaha inandım taptım
Gördüğüm her şeyden çok ibret kaptım
Öksüz yetim kaldım çobanlık yaptım
Yalın ayak dana güttüm bir zaman

Kimseye yok idi karazım kastım
Bana cephe aldı düşmanım dostum
Hısım akrabadan ümidim kestim
Bal yerine zehir yuttum bir zaman

Hiç değer vermedim dünya malına
Nurai olmadım Allah kuluna
Seni sevdim diyenlerin yoluna
Tereddütsüz canım attım bir zaman

Yarenlerim arasına ulaştım
Şık temiz giyindim gezdim dolaştım
Güzel halay çektim bazen güleştim
O sebepten göze battım bir zaman

Bir ah çektim ciğerimi dağladı
Kimse bilmez anma anam ağladı
Kanun tuttu kollarımı bağladı
İftiradan hapis yattım bir zaman

Gece gündüz hep dolaştım piyade
Benim derdim Eyyuptan da ziyade
Gönül aleminde bir gün rüyada
Erenlerle hacca gittim bir zaman

Beş vakti farz bilip namazım kıldım
Bazı imam bazı müezzim oldum
Mürşid-i kamilden inabe aldım
Allah için yumuş tuttum bir zaman

Takip ettim ariflerin izini
Çok dinledim erenlerin sözünü
Şeriatla dört kitabın özünü
Didik didik yaptım dittim bir zaman

Kendi nefisimle her an güleştim
Karanlıktan aydınlığa ulaştım
Türkiyeyi baştan başa dolaştım
Alanlara ilim sattım bir zaman

İsteyerek açmıyorum bu sırrı
Mecbur söylemenin gelmiştir yeri
Çok göbek değiştim Ademden beri
Gelip gelip geri gittim bir zaman

Deli Hazım der ki sözlerim haktır
İsbat eyleyecek delilim çoktur
Yaradandan başka bir Tanrı yoktur
Ben kendimde isbat ettim bir zaman❞

❝Ata belinden bir zaman
Anasına düştü gönül
Haktan bize destur oldu
Hazineye düştü gönül

Onda beni can eyledi
Et ü kemik kan eyledi
Dört on günde değiceğiz
Deprenmiye düştü gönül

Yürür idim orda pinhan
Hak buyruğu vermez aman
Vatanımdan ayırdılar
Bu dünyaya düştü gönül

Beni beşiğe vurdular
Elim ayağım sardılar
Önden acısın verdiler
Tuz içine düştü gönül

Günde iki kez çözerler
Başıma akça dizerler
Ağzıma emcek verirler
Nefs kabzına düştü gönül

Oğlan iken sultan kopar
Kim elin kim yüzün öper
Akıl bana yoldaş oldu
Sultanlığa düştü gönül

Bu çağ ile sakal biter
Görenin gülmesi tutar
Güzeller yanında biter
Sevişmiye düştü gönül

Hayırdan şerri çok sever
İşlemeye becit ever
Nefsinin dileğin kovar
Nefs evine düştü gönül

Kırk beşinde suret döner
Kara sakala ak iner
Bakıp şeybetin görünce
Yoldurmaya düştü gönül

Yola gider başaramaz
Yiğitliğe eli varmaz
Bu nesneleri koyup da
Yuvanmaya düştü gönül

Oğul der bunadı ölmez
Kız der ki yerinden durmaz
Hiç kendi halinden bilmez
Halden hale düştü gönül

Ölünce de şükrederler
Sinden yana iletirler
Allah adın zikrederler
Çok şüküre düştü gönül

Su getirirler yumıya
Kefen sararlar komıya
Ağaç ata bindirirler
Teneşire düştü gönül

Eğer var ise amelin
Geniş olur senin sinin
Eğer yok ise amelin
Oddan şarab içti gönül

Yunus anlayıvar halin
Şuna uğrayacak yolun
Bunda elin erer iken
Hayr işlere düş ey gönül❞

❝Bir zamanlar kucağında bir bebek
Konuştum ilk önce anne diyerek
Kim bilir benim için ne kadar emek
Vererek büyüttün sen beni anne

Gözlerinde ışık parlak gözlerin
Hala kulağımda o tatlı sözlerin
O kadar değerli o kadar derin
Bendeki değerini bir bilsen anne

Sana olan borcumu ödesem bitmez
İnan ki anlatmaya kelime yetmez
Bilirim evin ocağı anasız tütmez
Gözlerimdeki tüten sensin anne

Her zaman andıkça seni gözlerim ıslak
İsmin dudağımda sevgin sımsıcak
Selam saygı sana hep kucak kucak
Her günün sağlıklı mutlu ve şen olsun anne

Kasım der ki ben annemi özlerim
Gelir diye yollarını gözlerim
Onun her sözünü sır diye gizlerim
Şu garip askeri unutma anne❞

❝Bir zamanlar gezdim sulb-i pederde
Kereme uğradım kana yetiştim
Bir zaman meksettim rahm-i maderde
Vücud hasıl ettim cana yetiştim

Erba anasırdan olundum tertip (b)
Üstadım Hudadır eylemiş terkip (b)
Ben ana kul oldum ol bana habip (b)
Bir ma idim şeklinsana yetiştim

Hak mimarım oldu kuruldu binam
El ayak parmaklar yapıldı tamam
Dokuz ay dokuz gün olunca hitam
Vakt erişti bu cihana eriştim

Dertli Haktan nutuk geldi dilime
Tarikatten bir yol geçti elime
Hakikatten su bağlandı gölüme (gülüme)
Katre idim bir ummana yetiştim❞

❝Ah ala gözlerini sevdiğim dilber
Hubluğunda benim idin bir zaman
Bahçelerde tor gülüşünü dererken
Can içinde canım idin bir zaman

Kalk gidelim Karamana dağlara
Sefil bülbül figan eder bağlara
Ağ cüppeli samur kürklü beğlere
Senin için hizmet edem bir zaman

Ağzının sözünü ballar sanırdım
Şol kara zülfünü teller sanırdım
Seni el değmedik güller sanırdım
Gül içinde goncam idin bir zaman

Öksüz Alim söyler daim böyleler
Hak dediğim yerde Hak elim ala
Ben canımı komuş idim bu yola
Can içinde canım idin bir zaman❞

❝Bir zaman da Arap alsın illeri
Benden sonra Türkmen kessin yolları
Ben ölürsem kim beklesin çölleri
Bir vakit de ıssız kalsın ilimiz

Karalıyor Karadağın eteği
Hep kırıldı İlbeylinin peteği
Vezir konalgası arslan yatağı
Efendime malum olsun halimiz

Sakın ola yurdunuzdan kalkmayın
Yeter artık yüreğimi yakmayın
Kürdo küçük hatırcığın yıkmayın
Benim gibi yiğit olsun biriniz

Hüseyin Beyim der ki beni bozdular
Alay tutup etrafıma düzdüler
Hele bakın İlbeyliyi bozdular
Şimden sonra pesend olsun halimiz❞

❝Hükmün geçmiş karimişsin sevdiğim
Hupluğunda benim idin bir zaman
Gece gündüz hayalınla yanardım
İl de bilir yârım idin bir zaman

Bir vakıt da at sürerdim kapına
Niceleri geldi geçti tapına
Sen bir gülsün ben Mecnunum kapına
Saçı sünbül Leylam idin bir zaman

Gayret imandandır alınmaz satın
Hiçbir yer bulmadım ahdine bütün
Kaşları kara da Hadice hatın
Ne belalı yârım idin bir zaman

Hüseynim de der ki geldi vaktımız
Bir dem gülüp açılmadı bahtımız
Böyle miydi senin ile ahdimiz
Ahdi bütün yârım idin bir zaman❞

❝Vefasız dünyaya aldanma gönül
Sana karşı gelir ölüm bir zaman
Azrail çıkar göğsün üstüne
Lal olur söylemez dilim bir zaman

Kavim kardeş etrafıma düzülür
Şu yalan dünyadan ümit üzülür
Can cesetten çıkar vücut bozulur
Sararır da solar gülüm bir zaman

Kazan kurup kızdırırlar suyumu
Bir ip uzatır ölçerler boyumu
Kaynar su koyup incitmem tenimi
Yalvarır yuyana canım bir zaman

Buna ölüm derler bulunmaz çare
Hasiretlik kalır yarın mahşere
Çıkartırlar bir gün o teneşire
Kefene sarılır belim bir zaman

Aldattı mı şu dünyanın geçimi
Kadir Mevlam affeylesin suçumu
Kapıdan yürütürler göçümü
Musallaya uğrar yolum bir zaman

Elveda olsun geride kalanlar
Arkam sıra gözyaşını silenler
Helallaşır namazımı kılarlar
Kabristana döner yönüm bir zaman

Talibim de mekanına yatarsa
Ruh gelip kendimi agah ederse
Şimdi hocam talkın verip giderse
Ol vakit nic olur halim bir zaman❞

❝Bir zaman bu bezmde çok ali-şanlar var idi
Çok şecaat sahibi sahib-kıranlar var idi

Böyle virane değildi gördüğüm gülzarlar
Bunda tezyin-haneler ali mekanlar var idi

Kande kalmış bilmezem bu gülşenin ranaları
Nice servi kadliler nev-res civanlar var idi

Şahsar-ı goncada güller gülerdi naz ile
Nağmeler agaz eden bülbül-zebanlar var idi

Çeşm-i seylabım gibi leyl ü nehar Emrah benim
Her taraf çağlar gider ab-ı revanlar var idi❞

❝Bir zaman aşk ile yandım yıkıldım
Bir melek simanın efsanesiyem
Encam zülfü perişana takıldım
Ta ezel ol gülün mestanesiyem

Vahi emellerle günlerim geçti
Anladım aslı yok isteğim kaçtı
Ahiri kar intihaya yanaştı
Bir gözü ahunun divanesiyem

Buyu vefa yoktur tabından anın
Mümessili olmuş köhne cihanın
Ol peripeykerin hokka dehanın
Elesti bezminde hayranesiyem

Zaptetti varımı bi-vefa dilber
Dağı iftikarı sineme işler
Aşıkından nuru cemalin gizler
Ben de o şemanın pervanesiyem

Bütün ervah bir araya gelirken
Herkes meşrebince sanat alırken
Kimi sait kimi şaki olurken
Demli bir katranın sekranesiyem❞

❝Ay hezerat bir zamana gelibdi
Ala garğa şuh terlanı beyenmez
Oğullar atanı gızlar ananı
Gelinler de gaynananı beyenmez

Adam var ki getmeyesen işine
Adam var geyiner pustinen deri
Adam var ki ayran tapmaz aşına
Dirdirersen yağlı nanı beyenmez

Adam var dağları gezir serseri
Adam var geyiner pustinen deri
Adam var merifetden yohdu heberi
Adam var soltanı hanı beyenmez

Adam var dolanır sehranı düzü
Adam var döşürer gülü nergizi
Adam var geymeye tapammaz bezi
Adam var al geyer şalı beyenmez

Adam var çoh işler eyler irada
Adam var ki yetebilmez murada
Adam var ki çörek tapmaz dünyada
Adam var yağ yeyer balı beyenmez

Adam var ki adamların nahşıdı
Adam var ki anlamazdı nahşıdı
Adam var ki heyvan ondan yahşıdı
Dindirersen heç insanı beyenmez

Adam var destine veresen güller
Adam var gözüne çekesen miller
Tufarganlı Abbas başına küller
Ne güne galmısan garı beyenmez❞

Bir zaman ayları saydım
Bir zaman yılları saydım
Bir zaman günleri saydım hani
Geleceğin yok
Soracağın yok sen bir hainsin

Bir zaman günleri saydım hani
Geleceğin yok
Saracağın yok sen bir hainsin

Koç aldım kurban getirdim
Her bayram yalnız oturdum
Kaç tane takvim bitirdim hani
Geleceğin yok
Saracağın yok sen bir hainsin

Kaç tane takvim bitirdim hani
Geleceğin yok
Saracağın yok sen bir hainsin

Kızıltuğ’um çalar telden
El vefalı çıktı senden
Ölsem haberin yok benden hani
Geleceğin yok
Saracağın yok sen bir hainsin

Ölsem haberin yok benden hani
Geleceğin yok
Saracağın yok sen bir hainsin❞

Öyle bir zamana düştük
Küfrün adı iman oldu
Doğru dürüst gider iken
Hakkın yolu duman oldu
Koyun sesi kurdun sesi
Bir çıkıyor neyin nesi
Adamın adam sevmesi
Geçti hayli zaman oldu

Dost rüzgârı kesti Hızır
Okşadı gitti canmızı
Daha dünün suratsızı
Şimdi kaşı keman oldu
Irgat koşar ekmek zalım
Ele geçmez de bakalım
Der Mahsuni benim halım
Korkarım ki yaman oldu❞

❝Benim dostum Kerbela'ya aşık ol
Çıkarmaya kara bağla bir zaman
Aşık olmak elde büyüm vesile
Coşkun sular gibi çağla bir zaman

Seherde el bağla durup niyaza
Haris olma çoğa razı ol aza
Yazam arzuhalim çekem beyaza
Oku da gönlünü eğle bir zaman

Çıkmaz senden masumların firkati
Eğer isten isen huri cenneti
Çekip aşkın Zülfikarın kaskatı
Nefsine arını bağla bir zaman

Benim dostum nasihatim tutarsa
ıyili kötülü her iş biterse
Benim vadem senden evvel yeterse
Ruhsati Baba'ya ağla bir zaman❞

❝Ala gözlerini sevdiğim dilber
Güzellikte yarim idin bir zaman
Gece gündüz kız sevdana yelerdim
Can içinde canım idin bir zaman

Ağır idin cilve ile naz ile
Sinemi doldurdun acı söz ile
Ahdım olsun konuşmaya kız ile
Sıdkı bütün yarim idin bir zaman

Al yanaktan akan ballar sanırdım
Top kara zülfünü teller sanırdım
Daha evvel değmez eller sanırdım
Burcu burcu kokar idin bir zaman

Her sabah her sabah gelem kapına
Kerpiç olam yapılayım yapına
Sen Leyla ben de Mecnun karşına
Kömür gözlüm yarim idin bir zaman

Karac'oğlan der ki mestin var imiş
Beni öldürmeğe kasdin var imiş
Daha benden başka dostun var imiş
Yad ellerle konuşmuşsun bir zaman❞

❝Bir zaman günleri saydım
Bir zaman ayları saydım
Bir zaman yılları saydım
Hani geleceğin yok soracağın yok
Sen bir hayınsın

Koç aldım kurban getirdim
Her bayram yalnız oturdum
Kaç tane takvim bitirdim
Hani geleceğin yok soracağın yok
Sen bir hayınsın

Kızıltuğ'um çalar telden
El vefalı çıktı senden
Ölsem haberin yok benden
Hani geleceğin yok soracağın yok
Sen bir hayınsın❞

❝ışte geldim gidiyorum yurdumdan
Oynasın sevinsin el bir zaman dost
Kış geçer de bahar gelir ardımdan
Bülbülü lal eder gül bir zaman dost

Birçokları ölmeyecek gibiydi
Evliyaydı peygamberdi nebiydi
Nice Süleymanlar bu tacı giydi
Altın adın olur pul bir zaman dost

Hakka kail olan sabreder yılmaz
ınsana zulmeden insan sayılmaz
Hiç kimsenin hakkı kimsede kalmaz
Borcunu ödermiş kul bir zaman dost

Gel Ersun sözünden çıkma kenara
Hiçbir kul tam değil noksanın ara
Yarın sorgucular gelir mezara
Ağzında çırpınır dil bir zaman dost❞

❝Bir zaman daldım aşkın deryasına
Bir zaman kandım onun hülyasına
Bir zaman bakdım gönül aynasına
Ben kendimi bana sordumda geldim

Bir zaman yerildim gahi seçildim
Bir zaman yenildim saki içildim
Bir zaman derildim reyhan biçildim
Dost bağından gonca yoldumda geldim

Bir zaman kaybettim beni kendimi
Bir zaman devirdim kadehi demi
Bir zaman seyreyledim şu alemi
Menzile bir hedef buldumda geldim

Bir zaman aldandım fani dünyaya
Bir zaman daldım rengarenk rüyaya
Bir zaman sıvandım rahman mevlaya
Kendimi ummanda buldumda geldim

Bir zaman semalarda hay hay döndüm
Bir zaman dergahlarda ay gündüm
Bir zaman yanardağ bir zaman söndüm
Cehennem narına kondumda geldim

Bir zaman nida erdi can himmeti
Bir zaman dolduda taştı hikmeti
Bir zaman pak edip kini nefreti
Benlik şişesin yere çaldımda geldim❞

❝Ey şahin bakışlı yükseğe bakma
ındirirler seni kola bir zaman
Aşık sadıkları odlara yakma
Hiç lütfun olur mu kula bir zaman

Aşığa ettiğin başka fen gibi
Hiç görmedim kalbi ahen sen gibi
Seni aşk oduna yaka ben gibi
Açılan güllerin sola bir zaman

Bir ahu gözlüye gönül veresin
Bakmaya payine yüzler süresin
Ettiğin işlere pişman olasın
Herkes ettiğini bula bir zaman

Aşık Ömer eydür ey peri resmim
Eğrilmiş hilale döndürdün cismim
şimdi ar edersin anmaya ismim
Hatırından çıkmaz ola bir zaman❞

❝Gurbet elde yad ellerin derdini
Çekeyim de eğleneyim bir zaman
Yaralı sineme bal ile tuzu
Ekeyim de eğleneyim bir zaman

Sılaya gönderdim gönül kuşunu
Seyredip gidiyor dağlar başını
Akıttığın gözlerimin yaşını
Dökeyim de eğleneyim bir zaman

Aşıp gider var mı bizim illeri
Yel ırgalar zülfündeki telleri
Dostlarımın göreceği yerleri
Gezeyim de eğleneyim bir zaman

Pir Sultan Abdal'ım Seyyit Nesimi
Destan etti şu illerde sesimi
Uğrun uğrun bir kenarda yasını
Tutayım da eğleneyim bir zaman❞

❝Bir zaman dünyada ben de varıdım
Meğer dünya bizden bıkıyo felek
şu yalan dünyada ben de dururdum
Gayrı mamurumu yıkıyo felek

Bir zaman da eşgiyalık geldi başıma
Uçan guşlar düştü benim peşime
Bir garı sebep oldu şu genç yaşıma
Aslanı dar gabire sokuyo felek

Bir oğlum yoğu ki yerimi dutsun
Gaçan düşmanların peşinnen gitsin
Gayrı mezarımda guşlar ötüşsün
Bayguşu gabrime gondurdun felek

ıhtiyar pederim yalınız galdı
Bu bela genciken başıma geldi
Vadem tamam oldu acelim doldu
Ezrail künyemi okuyo felek

Vuruldum döşümden akıyo ganım
Yatağa koydular durmuyo canım
Başımda ağlasın ailem hanım
Gayrı mamurumu yıkıyo felek

ıki hizmetkarım vurannar beni
şahanın gargaynan alınmış canı
Gırk atlıya hücum ettiğin hanı
Ma'şer evrağını okuyo felek

Garıya muvallı olmuş desinler
Gayrı düşmannarım gülmüş desinler
ışte Molla Durak ölmüş desinler
ısmimi defterden sildirdim felek❞

❝Bir zaman hesretin çekmekden öldüm
Beyvefa yadına salasan gerek
Hercayi sevdalı yalan sözlüsen
Seni gem oduna galasan gerek

Gevvas olub deryalarda ahmanam
Pervana tek cismim nara yahmanam
Başımı galdırıb sana bahmanam
Üzüne gülmerem bilesen gerek

ımana vermişdi nişana aldı
Gözüm o yollarda müntezir galdı
Beyçara Gasım ki beymurad oldu
Seni de beymurad olasan gerek❞

❝Bir zaman aşk ile çarpan yüreğim
Bir çocuk misali öksüzdür şimdi
Ne bir heves kaldı ne de dileğim
ıçimde her bahar bir güzdür şimdi

Anılar o yeşil dallarda kaldı
Mutluluklar geçen yıllarda kaldı
Dönüşü olmayan yollarda kaldı
Hasreti içimde bir közdür şimdi

Ümitler esmiyor seher yelinden
Deryalar coşmuyor aşkın selinden
Aşıklar dilinden duygu telinden
Sevda unuttuğum bir sözdür şimdi❞

❝Bir zamanlar yorulmak ne bilmezken
şimdi yetmiş yaşlılara karıştım
Bende bir dert bende çile yok iken
Dertli olup dertlilere karıştım

Felek vurdun sen bağrıma taş ile
Sitem ettin kara gözle kaş ile
Gözlerim doluyor kanlı yaş ile
Akan boz bulanık sele karıştım

Erdoğan’da derman değil dert ara
Dost bulunmaz gelip yaramı sara
Hep mi garip kulların bahtı kara
Mekansız yuvasız kuşa karıştım❞

❝Kelam bilmeyene söz bilmeyene
Desin diye dil verdiğim bir zaman
Ocak beyhudesi öz bilmeyene
Muhabbete hal verdiydim bir zaman

Kimisi bir etmez kimisi buçuk
Kimi adam değil kimisi kaçık
Kimi yalınayak kimi sırt açık
Çıplaklara çul verdiydim bir zaman

Ayak saldım dağlardaki çağrına
Ak nergisi nişan koydum böğrüne
Yaylaları dolandıydım uğruna
Yesin diye bal verdiydim bir zaman

Bunlar adam değil yaban kırığı
Hedefe ulaşmaz taban kırığı
Demirci artığı çoban kırığı
Yol bilmezse yol verdiydim bir zaman

Yiğit olur dağın başı kar ise
Sefaiyem söyleyemem sır ise
Hakkım helal olsun hakkım var ise
Bir kaç ite yal verdiydim bir zaman❞

❝Hey bir zaman bakıp bakıp
Seyrine doyamadığım
şimdi gurbette bırakıp
Sesini duyamadığım

Evde kapanıp kaldın mı
Seyrana çıkıp güldün mü
Başkalarının oldun mu
Benimsin diyemediğim

Akıtıp gözüm yaşını
Hatırlarım gülüşünü
Kıvırcık saçlı başını
Göğsüme koyamadiğım

Dik yamaçların selisin
Sen benden daha delisin
şimdi kimlerin kulusun
Başını eğemediğim

Nasıl vurgunum bilirdin
Niçin benden yüz çevirdin
Kimlerin koynuna girdin
Öpmeğe kıyamadığım❞

❝Öyle bir zamana geldik ki dostlar
Hatırı gönülü bilen kalmamış
ıki yüzlülüğe bürünmüş postlar
Gerçek yarenini bulan kalmamış

Hangi yüze dönsek bakıp geçiyor
Garip gönlümüzü yakıp geçiyor
Kendine bir hava takıp geçiyor
Verilen selamı alan kalmamış

Biri birisini görünce darda
Varıp kapısını çalmıyor zorda
Tutuştu gönüller yürekler harda
Dostunun uğruna ölen kalmamış

Herkes düşmüş zevki sefa peşine
şeytanı doldurmuş kirli döşüne
Alimle kamille artık işi ne
ılim meclisine gelen kalmamış

Artık bu hayattan usandım bıktım
Geçip bir köşe de ağlayacaktım
Garibin yetimin haline baktım
Akan göz yaşını silen kalmamış

Ozan şerafettin uyma sarhoşa
Aldırma cahile bakma ayyaşa
Yazdıkların elbet gitmez ya hoşa
Sazının telinde yalan kalmamış❞

❝Öyle bir zamana geldik
Küfrün adı iman oldu
Doğru dürüst gider iken
Hakkın yolu duman oldu

Koyun sesi kurdun sesi
Bir çıkıyor neyin nesi
Adamın adam sevmesi
Geçti hayli zaman oldu

Dost rüzgarı kesti hızı
Okşadı gitti camızı
Daha dünün suratsızı
şimdi kaşı keman oldu

Irgat koşar ekmek zalım
Ele geçmez de bakalım
Der Mahzuni benim halim
Korkuyorum yaman olur❞

❝Bir zaman ömrümüz yazdı bahardı
Ne bülbül ah eder ne gül ağlardı
Değişti mevsimler hazanlar sardı
Ama kör olayım onu sevmiyorsam

Beni nerde görse kızgın bakıyor
O küskün bakışı içim yakıyor
Bana söylenmedik laf bırakmıyor
Ama kör olayım beni sevmiyorsa

Her gördüğü yerde asar yüzünü
Açıyor ağzını yumuyor gözünü
Dinlemiyor bile benim sözümü
Ama kör olayım o da sevmiyorsa

Nerden mi biliyorum gözüme bakın
Sanmayın özlemedim umursamadım
Bende söylenmedik söz bırakmadım
Ama kör olayım onu sevmiyorsam❞

❝Vaktin geçmiş farımışsın sevdiğim
Hubluğunda benim idin bir zaman
Gece gündüz ben derdinden ölürken
Can içinde canım idin bir zaman

Alnında perçemi teller sanırdım
Yüzünde kırmızıları güller sanırdım
Ben seni el değmedik güller sanırdım
El değmeden benim idin bir zaman

Her sabah da at uğratayım kapına
Kerpiç olayım duvarına yapına
Sen güzelsin kul olayım kapına
Ahdi bütün yarim idin bir zaman

Karac'oğlan der ki çıktım dağlara
Seyir ettim bahçelere bağlara
Sırtı samur kürklü de büyük beylere
Senin için minnet ettim bir zaman❞

❝Bir zaman ömrümüz yazdı bahardı
Ne bülbül ah eder ne gül ağlardı
Değişti mevsimler hazanlar sardı
Ama kör olayım onu sevmiyorsam

Beni nerde görse kızgın bakıyor
O küskün bakışı içim yakıyor
Bana söylenmedik laf bırakmıyor
Ama kör olayım beni sevmiyorsa

Her gördüğü yerde asar yüzünü
Açıyor ağzını yumuyor gözünü
Dinlemiyor bile benim sözümü
Ama kör olayım oda sevmiyorsa

Nerden mi biliyorum gözüme bakın
Sanmayın özlemedim umursamadım
Bende söylenmedik söz bırakmadım
Ama kör olayım onu sevmiyorsam❞