Abdullah Gündüz - KöroğluYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Abdullah Gündüz En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Abdullah Gündüz - Fırın Üstünde Fırın
Abdullah Gündüz - Köroğlu
Abdullah Gündüz - Yemenimin Uçları
Abdullah Gündüz - Hey Nari Kırşehir Türküleri
Abdullah Gündüz - Ay Dost Kırşehir Türküleri

Etiketler : Abdullah Gündüz, Köroğlu, Abdullah, Gündüz, Köroğlu, Abdullah Gündüz - Köroğlu türkü indir, Abdullah Gündüz - Köroğlu türkü dinle, Abdullah Gündüz türküleri, Köroğlu türküsü dinle, Abdullah Gündüz türkü dinle, Abdullah Gündüz türkü sözleri, Köroğlu sözleri, Abdullah Gündüz mp3 dinle

❝Behey ala gözlü dilber
Benim aklım yerindedir
Ben severim sen kaçarsın
İman senin nerendedir

Karşımızda karlı dağlar
Bağban sözü olur bağlar
Benim gönlüm ahdı beyler
Doğru menzil sürendedir

Kaşların kurulu yaydır
Cemalin bedr olmuş aydır
Bahçeye girmek kolaydır
Hesap gülü derendedir

Derviş bellidir tacından
Yürek incinmez acından
Gidi rakibin ucundan
Garip baykuş virandadır

Köroğlu der ey övdüğüm
Daim hayalin kovduğum
Suç sende değil sevdiğim
Sana gönül verendedir❞

❝Ben bir Köroğluyum dağda gezerim
Esen rüzgarlardan hile sezerim
Demir külünk ile başın ezerim
Kervanı görünce kızar tozarım

Tokat kervanından aldım bakırı
İncitmeyin fukarayı fakiri
Tuna seli gibi boz ırakıyı

İçin beyler için kervan gelince
İçin efeler için ta gün doğunca

Yokuşa çıkarken keklik sekişli
İnişe inerken tavşan büküşlü
Düşmanı görünce kuzgun bakışlı

Yetişin yetişin kervan gelince
Yetişin yetişin ta gün doğunca


❝Uzaktan merhaba olmaz
Nerde kaldı kabre sığmaz
Güdümenim az da kalmaz
Ben yiğidi bilmez miyim

Yine kalmış toz içinde
Cümle beden naz içinde
Söz söylenir söz içinde
Ben yiğidi bilmez miyim

Kış kaydını gördüm diyor
Sana haber verdim diyor
Dört kapıya erdim diyor
Ben yiğidi bilmez miyim

Gezer Çamlıbel yolunda
Şeşber takılmış belinde
Al atın gemi kolunda
Ben yiğidi bilmez miyim

Bulut olur göğe ağar
Yağmur olur yere yağar
Önünde devrilir dağlar
Ben yiğidi bilmez miyim

Köroğlu der ömür geçer
Pence vurur göğsün açar
Demircioğlum konar göçer
Ben yiğidi bilmez miyim❞

❝Üç güzeller indi çaya
Cemalın benzettim aya
Keten gömlek memen soya
Göğsün düğmele düğmele

Çaya indi allı gelin
Al dudağı ballı gelin
Keten gömlek dallı gelin
Göğsün düğmele düğmele

Saçları kat kat örülür
Al dudağa bal sürülür
Yel vurur memen görünür
Göğsün düğmele düğmele

Köroğlu neden titrersin
Akıl baştan al gidersin
Çamlıbelde seyredersin
Göğsün düğmele düğmele❞

❝Yüce dağların başında
Kar bir yana kış bir yana
Depreşir ağzım içinde
Dil bir yana diş bir yana

Bahar olur sular coşar
Yüce dağlardan yol aşar
Bir gün olur ayrı düşer
Leş bir yana baş bir yana

Nidelim beyler nidelim
Baş kesip kanlar dökelim
Ayvaza imdat gidelim
Üç bir yana beş bir yana

Bire beyler bire paşa
Karlı karlı dağlar aşa
Bir gün ola ayrı düşe
Kol bir yana baş bir yana

Kocadım belim büküldü
Tütünüm arşa dikildi
Gözümden dolu döküldü
Kan bir yana yaş bir yana

Noldu koç Köroğlu noldu
Dereler kan ile doldu
Gördün düşman yeğin geldi
Vur bir yana düş bir yana❞

❝Ben bir Köroğluydum dağda gezerdim
Çalıya çırpıya kelle dizerdim
Esen rüzgardan izler seçerdim
Kimsem yoktu Balkanda yalnız gezerdim
Demir topuzlan kelle ezerdim
Ben yedi dağa hükmederdim
Geçenden baçını isterdim❞

❝Nasıl anlatayım nasıl diyeyim
Hallerimiz yaman oldu Köroğlu
Zalim düşman yıktı bizim evleri
Yuvaları viran oldu Köroğlu

Bulunmazmış bu dertlerin dermanı
Padişahtan çok bekledik fermanı
Bize düşman oldu zalim Ermeni
Hallerimiz yaman oldu Köroğlu

Nasıl diyem derdimizi amandır
Bir tek yardımcımız kadir Süphandır
Oltunun üzeri dağdır dumandır
Emeğimiz ziyan oldu Köroğlu❞

❝İsfahandan arzedipte gelmişim
Onun uçun ah çekerim Köroğlu
Altı aydır kulluğunda kalmışım
Onun için ah çekerim Köroğlu

Gelmiş ulaşmışım elli yaşına
Bağışla Ayvaz Bayın başına
Yirmisinde el dokundu dişime
Onun için ah çekerim Köroğlu

Aşık Cünun der ki ciğerim pişti
Çiftler avrularım yadıma düştü
Hasretlik ateşi başımdan aştı
Ben onunçün ah çekerim Köroğlu❞

❝Bürümüş alemi şanın şöhretin
Bir de Koç Köroğlu neden melulsun
Adın çekilende yağı titretir
Bir de Koç Köroğlu neden melulsun

Deliler yürüyüp alaylar bükür
Düşmanlar elinden dad hazar çekir
Kuşlar kanat salır şahlar tük tükür
Bir de Koç Köroğlu neden melulsun

Dağların başında geçmiyor kervan
Avşarlar elinden ağlıyor sarvan
Tacirler elinden çekiyor aman
Bir de Koç Köroğlu neden melulsun

Nerenden meşede esir aslanlar
Zerbinden titriyor hodgarlar hanlar
Sene baş eyiyor beyler sultanlar
Bir de Koç Köroğlu neden melulsun

Kıratın üstünde dili teng olan
Paşalar varına talanlar salan
İskender tek sudan bac haraç alan
Bir de Koç Köroğlu neden melulsun

Çenlibelde ağır meclisler kuran
Tuncular döşeyen eyeşler kıran
Ayaklarda esen başlarda duran
Bir de Koç Köroğlu neden melulsun

Yanında eyleşip ala göz Nigar
Yiğitler deliler bütün her ne var
Aşık Cünun şoğa gelir okuyor
Bir de Koç Köroğlu neden melulsun❞

❝Yiğitler oylağı o Çenlibelde
Taştan kala kuran Koç Köroğludur
Kinli paşalara meydan okuyan
Çok köhlenler yoran Koç Köroğludur

Düşmanın üstünü kuş tek aldıran
Aslanlar dişinden avlar saldıran
Hanların başına şaşber çaldıran
Kulaç kollar buran Koç Köroğludur

Dağları taşları duman bürüse
Kılınçlar pas tutup kında çürüse
Mısır İstanbul Şam tamam yürüse
Tek baahda duran Koç Köroğludur

Kayada tor kurup terlanlar tutan
Yüz yağını birden kol kola çatan
Arap at dösüne serdarlar katan
Er bağırlar yaran Koç Köroğludur

Cünun eyleşmişler erler kaşında
Alaylar başlasın tor savaşında
Yeddi bin yeddi yüz delibaşında
Şahlar üste varan Koç Köroğludur❞

❝Köroğlu kalktı
Kılıncı taktı
Bunu gören düşmanları
Korkudan kaçtı

Kaçma korkak kaçma
Ben adam yemem (ben adam yemem)
Çayır çemen üstünde de
Gezerim her dem (gezerim her dem)❞

❝Çamlıbel'den de baktı Köroğlu bir ulu kervan
Geldi çayırlığa kondu bezirgan
Dedim aç kurtların da beyim payını gönder
Elin eline çaldı güldü bezirgan oğlum bezirgan

Bezirgan değilim kervan başıyım
Ben de bu ülkenin şahan guşuyum
Yol payını da vermez Köroğlum ben bir kişiyim
Ver yolun baç'ını gel geç bezirgan

Ben bir Köroğlu'yum sen bir bezirgan
Elinde var mı da devletten ferman
Kervanın bir ucu bezirgan geçti ormanı
Keserim kelleni senin bezirgan❞

❝Yücesinden baktım bir ulu kervan
ındi bir ovaya kondu bezirgan
Dedim yiğitlerin bac'ın ver men mi
Bana kahkahayla güldü bezirgan

Bezirgan Köroğlu'n görenler şaşar
Bağıranda aslan kaplan kan işer
El edip el edip yanağın okşar
Meşenin aslanı kurdu bezirgan

Bezirgan oturmuş kaplan postuna
Rahmeylemez yarınına dostuna
Doldurmuş kıratın gelir üstüne
Beni saymaz at oynattı bezirgan

Çatamadım hiç sağ ile solumdan
Alamadım parasından pulundan
ıstiyor Ayvaz'ı almak elimden
Beni saymaz at oynattı bezirgan

Başına urunmuş Betaş-i börkü
Sırtına da almış cılkava kürkü
Köroğlu söyledi üç beyit türkü
Anda beş yüz altın koydu bezirgan❞

❝Mene gara diyen gözel
Kaşların gara değil mi
Dökülüpdür dal gerdana
Saçların gara değil mi

Saçların gara değil mi
Derdin alıram gözel ceyran

Çenlibel de gurdum bina
Benzeyirsen ayla güne
Ağ üzünde dane dane
Halların gara değil mi

Halların gara değil mi
Derdin alıram gözel ceyran

Köroğlu gurbandır size
Gulah verin saza söze
Siyah sürme ala göze
Çehmişsen gara değil mi

Çehmişsen gara değil mi
Derdin alıram gözel ceyran❞

❝Tokat illerinden (babam) aldım bakırı
ıncitmeyin fukarayı fakiri
Tuna çayı gibi şu boz rakıyı
ıçirin beylere ta ben gelince

Kır atı nalladım (babam) vurdum hozana
Benden selam olsun yoldan azana
Yetmiş batman pirinç küçük kazana
Yedirin beylere ta ben gelince❞

❝Köroğlu'nun kör bıçağı
Ayvaz yiğitler koçağı
Ayvaz'ın gümüş bıçağı
Yerde sürünür saçağı

Kır Ayvaz'ım kır
Vur Ayvaz'ım vur

Derya kenarında biter kamışlar
Uzanır uzanır vermez yemişler
Sarı lira ile beyaz kuruşlar

Say Ayvaz'ım say
Ver Ayvaz'ım ver❞

❝Köroğlu'nun bir atı var dırahşan
Benim adımı sorarsan Hurişan
Boli begi ben Köroğlu değilim
Elli yüz yaşına girsem yine babali emirem

Köroğlu'nun bir atı var doğri
Babamın adını sorarsan Ali
Vallah billah ben Köroğlu değilim
Elli yüz yaşına girsem yine babalı emirem❞

❝Ben bir köroğluyum dağda gezerim daşta gezeri
Esen özgardan hile serim hile sezerim
Demir topuz ile başını ezerim başını ezerim
Köroğludur bu yerin aslanı yerin aslanı
şeker ile badem ile beslerim seni
Gel çocuk gitme de sen aykırı gitme hele aykırı
Bugün yeminliyim döğüş olmasın
Aslanoğluna aslan derler
Kaplan oğluna kaplan derler
Sana Köroğlu derle irse derle irse
Beni de Dağıstanlı Hasan derler
Ben bir köroğluyum bilmez amanı bilmez amanı
Belimde taşırım bu kanlıla satır bu kanlıla satır
Üstüne bindiğim bozğula katır bozğula katır
Irıl yarını da geçir Köroğlu
Ulan ermani da alçak ermanı alçak ermanı
şimdi geldi öldürmenin zamanı hele zamanı
Ermanı değilim kervan başıyım
Issız derelerde ulu kuşuyum ulu kuşuyum
Ben yolun payını vermez kişiyim
Döndü beşyüz altına sattı ermanı❞

❝Köroğlu dediğin delinin biri
Kellesi büyüktür gövdesi iri
Depretir Kırat'ı bastığı yeri
Paşam inan ben Köroğlu değilim

Köroğlu'nun bir atı var delidir
Yarım okka ayağının nalıdır
ınan beyim adım Ruşen Ali'dir
Paşam inan ben Köroğlu değilim

Köroğlu'nun dünya kadar ünü var
Dağlarında çayır çimen gülü var
Senin benim gibi nice kulu var
Paşam inan ben Köroğlu değilim

Köroğlu'nun bir atı var koşandır
Her adımı Erdebil'dir Keşan'dır
ınan beyim adım Ali Ruşen'dir
Paşam inan ben Köroğlu değilim❞

❝Benden selam olsun Koç Köroğlu'na
şimdi devir başka zaman değişti
Karga konar kır atların beline
Arpa bulunmuyor saman değişti

Gayri ne Kenan var ne Demircioğlu
Tarihe karıştı Ayvaz'la Hoylu
Herkes Bolu Beyi her taraf Bolu
Yiğitlik kalmadı insan değişti

Sır tutmuyor suya giden testiler
Kılınçları müzelere astılar
Çamlıbel'in çamlarını kestiler
Dağlar çıplak kaldı orman değişti

Kale yoktur ok atılmaz burçlardan
ınsanoğlu yüksek uçar kuşlardan
Boz tavşanlar haraç alır kurtlardan
Erlik başkalaştı meydan değişti

Kervan geçmez uçurdular hanları
Hile satar asrın bezirganları
Banka kurup biriktirdik kanları
Dertler yenilendi derman değişti

Günden güne küçülüyor Arz'ımız
şimdi ise Ay'a gitmek arzumuz
Feza elbisesi diker terzimiz
Gökleri fethettik mekan değişti

Tad bozuldu küp kokutur turşular
Haydutlara yatak oldu çarşılar
şişkin cüzdan bin belayı karşılar
Boynuzlar gürz oldu kalkan değişti❞

❝(Köroğlu)
Yoncalığa ektim bir dönüm arpa
Dor' atı sorarsan daha pek körpe
Kestiğim kelleler gelmez hesaba
Ver yolun bâcını gel geç Ermeni

(Ermeni)
Köroğlu değilem kervanbaşıyam
Yemen ellerinde sahil kuşuyam
Ben yolun bâcını vermez kişiyem
Dokanma kervana gel geç Köroğlu

(Köroğlu)
Ayvaz'ın elinde gümüşten satır
Ben hiç bilmem gönül hatır
Ortalıkta dönsün alabaş katır
Ver yolun bâcını gel geç Ermeni

(Ermeni)
Alaçam'dan aştığını gördüler
Kıratının sekişinden bildiler
[...
...]❞

❝Aras Paşa sana bele söyleyem
Yerim haber alsan Murat Beyliyem
Zalim düşman ile kavga başlarsa
Misri kılınç elde gerek neyleyim

Bağ besleyip kızıl gülün dermesen
Derip derip yar göksüne sermesen
Mesneve gelmişem mesnev vermesen
Dava salam kırgın tufan eyleyem

Yiğit olan yiğit korkmaz ölümden
Misri kılınç ferman ister elimden
Mesneve gelmişem mevsenev dilemden
Hele dinle bir kaç kelam söyleyim

Çenlibel den bu diyara gelmişem
Ne devlete ne de vara gelmişem
Köroğlu'yam nazlı yara gelmişem
Erzurum da mesken salar deliyem❞

❝(Köroğlu)
Karşıdan gelen piyade
Bizim iller yerinde mi
Etekleri çimen olmuş
Karlı dağlar yerinde mi

(Güdümen)
Beyim ili ne sorarsın
Güzel ana soğuk soğuk
Karlı dağlar eteğinde
Çimenleri soluk soluk

(Köroğlu)
Çamlıbel'in koyağında
Sular akar ayağında
şirin Döne yanağında
Ruşen benler yerinde mi

(Güdümen)
Çamlıbel'in koyağında
Su kesilmiş ayağında
Güzel Döne yanağında
Kibar benler soluk soluk

(Köroğlu)
Sağ elde kılıç ettiğim
Sol elde kalkan tuttuğum
Kol kola sarılıp yattığım
şirin Döne yerinde mi

(Güdümen)
Kılıç deyi bağlandığın
Kalkan diye kullandığın
Seyreyleyip eğlendiğin
şirin Döne saçın yoluk

(Köroğlu)
Küçücükten büyüttüğüm
Saz çalarak uyuttuğum
Mah yüzünü seyrettiğim
Han Ayvaz'ım yerinde mi

(Güdümen)
Küçücükten büyüttüğün
Üğrüleyip uyuttuğun
Gül yüzünü seyrettiğin
Han Ayvaz'ın boynu buruk

(Köroğlu)
Köroğlu der övündüğüm
Taşlar alıp dövündüğüm
Arka verip sığındığım
Koca çamlar yerinde mi

(Güdümen)
Güdümen der karlı dağlar
Dağda çamlar kara bağlar
Döne söyler Ayvaz ağlar
Ağlaşırlar yoluk yoluk❞