Aydın Çekiç - KızılırmakYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Aydın Çekiç En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Aydın Çekiç - Yarın Yaylasına Seyrana Vardım (Bozlaklar)
Aydın Çekiç - Kozan Dağı Çatal Matal
Aydın Çekiç - Sallan Boyuna
Aydın Çekiç - Üç Oğlan
Aydın Çekiç - Girdim Tünele Dayalı Kürek
aydın çekiç - kızılırmak edirafın dağ mıdır (kırşehir)
aydın çekiç - çorabın enine bak (kırşehir)
aydın çekiç - yarin yaylasına seyrana vardım (kırşehir)
Aydın Çekiç - Hüdayda
Aydın Çekiç - Aydost

Etiketler : Aydın Çekiç, Kızılırmak, Aydın, Çekiç, Kızılırmak, Aydın Çekiç - Kızılırmak türkü indir, Aydın Çekiç - Kızılırmak türkü dinle, Aydın Çekiç türküleri, Kızılırmak türküsü dinle, Aydın Çekiç türkü dinle, Aydın Çekiç türkü sözleri, Kızılırmak sözleri, Aydın Çekiç mp3 dinle

❝Ah bulanık Kızılırmak
Ak dolanıp süzül ırmak
Seni de öksüz koysunlar
Sen de ağla üzül ırmak (oy)

Suların yansın kavrulsun
Küller üstüne savrulsun
Başına dağlar devrilsin
Benim gibi ezil ırmak

Ateş düşsün içlerine
Tutuşsun avuçlarına
Dikenlerin uçlarına
Zalim diye yazıl ırmak

Aldın ayırdın yarimden
Hançer yurdun içerimden
Akıp durdun üzerimden
Düğümlendin çözül ırmak

Suların yansın kavrulsun
Küller üstüne savrulsun
Başına dağlar devrilsin
Benim gibi ezil ırmak

Ateş düşsün içlerine
Tutuşsun avuçlarına
Dikenlerin uçlarına
Zalim diye yazıl ırmak❞

❝Kızılırmak boz bulanık akarsa
Deniz ağlar sular durur arılır
Canan derdi alev alev yakarsa
Kuşlar ağlar kanat kanat sarılır

Güleç yüzün güz ayında sararsa
Sıcak bakış birden bire kararsa
Yüzün öpmek cana ilaç yararsa
Yanak ağlar diller susar darılır

Taze fidan yeşil iken çürürse
Ecel gelir alır başın yürürse
Beyaz kefen gül bedenin bürürse
Tabut ağlar kara toprak yarılır

Toprağında mor sümbüller biterse
Akşam olur guguk kuşu öterse
Özlemlerin buram buram tüterse
Gün gelir benim de helvam karılır❞

❝Yürü bre Kızılırmak
Bu akışın nere böyle
Buna can dayanır mı
Çok yıkılır dere böyle

Şubat gelince çağlarsın
Niye yolcuyu bağlarsın
Dertli misin çok ağlarsın
Kaderin mi kara böyle

Bunca yiğitleri nettin
Kıvrılarak aktın gittin
Yüz beş asır hizmet ettin
Bizim ağalara böyle

Kızılırmak deniz dibin
Ya kimdir senin sahibin
Sanki rengin gibi rengin gibi
Niye rengin kara böyle

Mahzuni Hakkı bulası
Dönüp saçını yolası
Birleşip baraj olası
Bizi sürme nere böyle❞

❝Silah getir şu kartalı vuralım
Dalgıç getir şu gelini bulalım
Gelinsiz köylere nasıl varalım

Kızılırmak yedin allı gelini
Gelini gelini suna boylumu

Kızılırmak parça parça olaydın
Her parçanı bir diyara salaydın
Sen de benim gibi yarsız kalaydın

Kızılırmak yedin allı gelini
Gelini gelini suna boylumu

Köprüye varınca köprü yıkıldı
Üç yüz atlı birden suya döküldü
Nice yiğitlerin boynu büküldü

Kızılırmak yedin allı gelini
Gelini gelini suna boylumu❞

Çiçekleri sevdirmezler X2
Ağla Kızılırmak ağla
Sevdiğini öldürmezler
Ağla Kızılırmak ağla
Çağla Kızılırmak çağla

Ağlamak var türlü türlü
Kimi arı kimi kirli
Ne korkulu ne kibirli
Çağla Kızılırmak çağla

Birbirini bozan izler X2
Kendini kendinde gizler
Al boyalı kara yüzler
Ağla Kızılırmak ağla
Çağla Kızılırmak çağla

Ağlamak var türlü türlü
Kimi arı kimi kirli
Ne korkulu ne kibirli
Çağla Kızılırmak çağla

Emekçi bilir hatırı X2
Bir ömür aldık götürü
Biraz da bizden ötürü
Ağla Kızılırmak ağla
Çağla Kızılırmak çağla

Ağlamak var türlü türlü
Kimi arı kimi kirli
Ne korkulu ne kibirli
Ağla Kızılırmak ağla❞

❝Çiçekleri sevdirmezler
Ağla Kızılırmak ağla
Gül yüzlümü güldürmezler
Ağla Kızılırmak ağla
Çağla Kızılırmak çağla

Ağlamak var türlü türlü
Bazen arı bazen kirli
Ne kini var ne kibirli
Ağla Kızılırmak ağla

Emekçi bilir hatırı
Bir ömür aldık götürü
Biraz da bizden ötürü
Ağla Kızılırmak ağla
Çağla Kızılırmak çağla

Ağlamak var türlü türlü
Bazen arı bazen kirli
Gene de bizden ötürü
Ağla Kızılırmak ağla❞

❝şu yalan dünyaya geldim geleli
Ömrüm dert gölünde sal Kızılırmak
Gamdan kurtulamam kendim bileli
Sen de benim gibi kal Kızılırmak

Kızılırmak coşar coşar çağlarsın
Aylar geçmez bağırcığım dağlarsın
Ah vah alma bir gün yanar ağlarsın
Kayığıma yol ver al Kızılırmak

Nereden gelirsin Hint'den Yemen'den
Korkum geçmez senin gibi zalimden
Aldın sahanımı alın elimden
Bundan kelli olmaz ol Kızılırmak

Köpürür taşarsın benzersin kana
Kıvrılı çevrili giden bir yana
Tabiatın senin kıyarsın cana
Ne kötü huyun var sel Kızılırmak

Engin öter şu Irmağın kuşları
Yanar durur ciğerimin başlar
Önüne yığılsa köyün taşları
Ahdim gitmez sen del (i) Kızılırmak

Der Said çok coşma burulun bir gün
Akıbet ah çeken yorulun bir gün
Bağlarlar bendini durulun bir gün
Yeter kuruyası el Kızılırmak❞

❝Kızılırmak benim derdimden anla
Yarin efkarıyla derde dalmışım
O yarin uğruna dağlardan aştım
Anla kızılırmak derdimi

Sabahın seheri esen yel gibi
Gecenin sonunda gelen düş gibi
Bülbülün yitirmiş gonca gül gibi
Anla Kızılırmak derdimi

O yarin gözleri deleyler beni
Yakar yüreğimi kor eyler beni
Sevdiğim aşkına od eyler beni
Anla kızılırmak derdimi❞

❝Kızılırmak akmıyor
Yar yüzüme bakmıyor
Dokuz daldan çiçek aldım
(Otuz daldan çiçek yoldum)
O yar gibi kokmuyor

Mektebin bacaları
Derstedir hocaları
Ellemen gelinleri
Askerdir kocaları

Yeşil taksi gidiyor
Tozu duman ediyor
Yeşil taksi içinde
Kara gözlüm gidiyor
(Ela gözlüm gidiyor)

❝Kızılırmak can incitme sen bugün
Mübarek günlerdir sel bayram eder
Kitabın kavlince dağlar al giymiş
Karışmış nergisi çöl bayram eder

Bülbülünen saka ötüşen kuşlar
Geçen üç aylarda hivana başlar
Eser yel eğilir dallar ağaçlar
Eğilmiş secdeye dal bayram eder

Yavru şahin bir kekliği soraklar
Dövünce çıkası göksü yelekler
Cennette huriler gökte melekler
Mahlukat sevinir kul bayram eder

Günüm gitti artık görünmez yolum
Mevlanın aşkına kıbledir yönüm
Daim ağlamaktır şu benim karım
Said ağlamakta el bayram eder❞

❝Gızılırmah dalga vurur bendine
Dayanamam anam gızı ben sene
Benzer anamın oğlu gendime
Haydi uğurlar ossun get güle güle

Bilemedim baharını yazını
Seçemedim ördağını gazını
Dövdürmem olan bir tek guzumu
Guzum ağ yazına gurban oluyum

Gapımızın önü bir ince yohuş
Gurban oluyum da bu nasıl bahış
Gel ögsüz guzum yanıma yahış
Haydi get guzum gurban oluyum

Yazılar yazılar gara yazılar
Yaz gelir göynüm guzu özüler
ınce ince yüreklerim sızılar
Haydin anam oğlu gurban oluyum❞

❝Bağlar ıssız kaldı bülbül ötmeye
Evler viran kaldı figan etmeye
Kızlar azık aldı üç gün gitmeye
Zilfiyi Sorguna çal Kızılırmak

Kızılırmak ne belalı başın var
Hakka yaramadık senin işin var
Nuri Yavrucuğum üç kardeşi var
Al gitme Nuri'mi dur Kızılırmak

Ala ördek olsam uçmam kıyından
Zaten hoşlanmazdım senin huyundan
abı zemzem olsa içmem suyundan
Suyunu böğrüme çal Kızılırmak

Kanlı Kızılırmak pek coşkun akar
Ayrılık ateşi ciğerim yakar
Gözleyin Nuri'mi nereden çıkar
Nuri'mi kenara vur Kızılırmak

Kızılırmak etrafın hep dağ mıdır
Dört tarafın lale sünbül bağ mıdır
Haber ver nerede Nurim sağ mıdır
Ciğerin acısı zor Kızılırmak

Kızılırmak talkın verir kuşları
Akar durmaz gözümüzün yaşları
Nittin adadaki kanlı leşleri
Hasret kefenine sar Kızılırmak

Gark olup gemimiz deryaya daldı
Gelin kız kalmadı yüzüne ağdı
Zilfi hanımdan bir haber gelmedi
Zilfiyi Sorguna sür Kızılırmak

Bahar gelir senin suyun çoğalır
Eser poyraz düz ovaya dağılır
Pek zor etme Nuri'm suda bunalır
Nuri'mi kenara çal Kızılırmak

Nuri'min bahçesi bülbülün yurdu
Çıkar tan yüzüne feryad ederdi
Bahçesinde elvan güller biterdi
Nice canlar yedim der Kızılırmak

Der Said'im arşa çıktı figanım
Elimden uçurdum bir çift doğanım
Biri yiğenimdi biri ciğerim
Mahşerde davacın var Kızılırmak❞

❝Kızılırmak can incitme sen bugün
Mübarek günlerdir sel bayram eder
Kitabın kavlince dağlar al giymiş
Karışmış çiçeğe çöl bayram eder

Bülbül ile saka hep uçan kuşlar
Gece üç aylarda figana başlar
Eser yel eğilir dallar ağaçlar
Mübarek günlerdir dal bayram eder

Yavru şahin bir kekliğe salaklar
Dökünce cığasın göksü yelekler
Cennete huriler gökte melekler
Mahlukat sevinir kul bayram eder

Günüm yetti artık mezardır önüm
Allanın aşkma kıbleye yönüm
Daimi ağlamak bu benim karım
Said ağlamakta il bayram eder❞

❝(aman) Kızılırmak da etirafın dağ mıdır
(aman) Dört bir yanın lale sümbül bağ mıdır
(aman) Haber ver nerede Nuri'm sağ mıdır
(aman) Nuri'mi kenara çal Kızılırmak ey ey ey

(aman) Kızılırmak aka aka bulanır
(aman) Bulanır da karlı dağlar dolanır
(aman) Nuri'm pek küçük de suda bulanır
(aman) Nuri'mi kenara çal Kızılırmak ey ey ey

(aman) Der Sayıd'ım arşa çıktı figanım
(aman) Elimden aldırdım bir çift doğanım
(aman) Biri yeğenim de biri ciğerim
(aman) Ciğerin acısı zor Kızılırmak ey ey ey❞

❝Kızılırmak parça parça olaydın
Her parçanı dağ başına salaydın
Sen de benim gibi yarsiz kalaydın

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Yazması oyalı pullu gelini

Köprüye varınca köprü yıkıldı
Üç yüz atlı birden suya döküldü
Nice koç yiğidin beli büküldü

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Çevresi oyalı telli gelini

Köprüye varınca köprü sallandı
Suyuna bakınca midem bulandı
Al duvağı yılgınlara dolandı

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Yazması oyalı tüllü gelini

ıpek al duvağı bozuldu m'ola
ıbrişim kuşağı çözüldü m'ola
Alnının yazısı yazıldı m'ola

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Çevresi işli de tüllü gelini

Elinin kınası ezili kaldı
Gözünün sürmesi çekili kaldı
Muradı koynunda dökülü kaldı

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Yazması oyalı telli gelini

Elinin kınası sularda parlar
Ah anam dedikçe yanağı terler
Bana Atçıoğlu gelini derler

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Çevresi oyalı pullu gelini

Kaynanası durmuş evin düzetir
Kayınbabası da gelin gözetir
Gelinsiz samensiz yığnak bizedir

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Çevresi oyalı tüllü gelini

Kızılırmak ne belalı başın var
Boranın var püsenin var kışın var
Hakka yaramayan türlü işin var

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Çevresi oyalı pullu gelini

Kızılırmak der ki benim suçum ne
Akarım giderim dağlar içine
Kuşlar yuva yapmış sarı saçına

N'ettin Kızılırmak allı gelini
Çevresi oyalı güllü gelini❞

❝Taş Deller'den çıktım ağrıdı başım
Dor atım yıkıldı kırıldı koşum
Bir gün önce gördüm karalı düşüm
Halime'min mor beliği sırmadan
Suya verdim muradıma doymadan

Halime'mi verdim azgın sellere
Ellerim koynumda düştüm yollara
Çağırırım ünüm gitmez dağlara
Kızılırmak aldın nazlı yarimi
Garip kaldım kimse sormaz halimi❞

❝Kızılırmak parça parça olaydın (olaydın olaydın)
Her parçası bir diyarda kalaydın (annem kalaydın)
Sen de benim gibi yarsız olaydın (olaydın olaydın)

Yedin Kızılırmak allı gelini (gelini)
Balıklar mı yedi datlı dilini (annem dilini)

Avcı gelsin şu gartalı vuralım (vuralım vuralım)
Dalgıç gelsin şu gelini bulalım (annem bulalım)
Güveyiye kara haber salalım (salalım salalım)

Yedin Kızılırmak allı gelini (gelini)
Balıklar mı yedi datlı dilini (annem dilini)❞

❝Kızılırmak akar akar da durulmaz
Geçti bu güzellik de çare bulunmaz
Hasret gidiyorum gözüm yumulmaz
Hasret de kıyamete kaldı ağlarım

Hana vardım han yanmış
Handa benim nem kalmış
Ak göbeğin altında
Bir gecelik hal kalmış

Uçurdum kolumdan alıcı kuşu
Sürün gitsin viraneden baykuşu
Aman da kadir kıymet bilmez oldu her kişi
Kadir kıymet bilen yere gidelim

Ellere suna boylum ellere
Gavur dölü tek tek vurur zillere
Dayanamam dokunaklı dillere

şu karşıdan da görünen Hacılar Köyü
Lütfeyle sevdiğim unut bu huyu
ıbtida verdin de muhabbet suyu
Sonraki verdiğin de ecel şerbeti

Sıra sıra dükkanlar
Çuha şalvar dikerler
Gözlerinden bell'olur
Hasiretlik çekenler

Kermir Bağlarından dökülür gazel
Ötüşür bülbüller sevdalar azar
Kaşına gözüne değmesin nazar

Yine güz geliyor da yollar işledi
Didem yaşları durdu idi yine başladı
Alırım dedim de kız nerelerde kışladı

Saçımı boynuna dolar dolar ağlarım
Verseler yari koynuma güler güler oynarım❞

❝Adını andıkça dilim takılır
Sanki yüreğime bir şey çakılır
Orda semah dönen nara yakılır
Kızılırmak boylarında bir şehir

Aydınlığa karanlıklar yağdırdı
Ruhsatiyi hanesinden kovdurdu
Pir Sultanı hınzırlara boğdurdu
Kızılırmak boylarında bir şehir

Can alıcı kuşlar oraya doldu
Güneş utancından sararıp soldu
Otuz yedi gülü dalından yoldu
Kızılırmak boylarında bir şehir

Güvercinler gide baykuşlar öte
Ne kışın azala ne çilen bite
Hafikten bu yana Banazdan öte
Kızılırmak boylarında bir şehir❞

❝Kızılırmak parça parça olasın
Her parçanı bir diyara salaydın
Sen de benim gibi yarsız kalaydın

Kızılırmak nettin allı gelini
Gerdanı püskürtme benli gelini

Köprüye vardık da köprü yıkıldı
Beşyüz atlı birden suya döküldü
Koç yiğidin evde beli büküldü

Kızılırmak nettin allı gelini
Gerdanı püskürtme benli gelini

Elinin kınasın bozuldi m'ola
Gözünün sürmesi süzüldü m'ola
Dünyalar ben gibi üzüldü m'ola

Kızılırmak nettin allı gelini
Gerdanı püskürtme benli gelini

Usta gelsin şu köprüyü kuralım
Dalgıç bulsun bahşişini verelim
Güveye de kara haber verelim

Kızılırmak nettin allı gelini
Gerdanı püskürtme benli gelini

Yüksek olur Arap atın altağı
Issız kaldı koç yiğidin yatağı
Özengide kalmış simli eteği

Kızılırmak nettin allı gelini
Gerdanı püskürtme benli gelini

Dadal'ım gelin başımın tacı
Ayrılık şerbeti zehirden acı
Vallah bu derdin yoktur ilacı

Kızılırmak nettin allı gelini
Gerdanı püskürtme benli gelini

***

Vasfi Mahir Kocatürk, Saz şiiri Antolojisi
adlı kitabında eseri şu şekilde aktarmaktadır
Ayyıldız Matbaası, Ankara - 1963, s.526


Köprüden geçerken köprü yıkıldı
Üç yüz atlı birden suya döküldü
Nice yiğitlerin boynu büküldü
Kızıl Irmak n'ettin allı gelini
Gerdanı ak gümüş benli gelini

Elinin kınası ezildi m'ola
Gözünün sürmesi süzüldü m'ola
Yüzünün yazısı bozuldu m'ola
Kızıl Irmak n'ettin allı gelini
Nasıl yedin suna boylu gelini

Kızıl Irmak parça parça olasın
Her parçanı bir diyara salasın
Sen de benim gibi yarsız kalasın
Kızıl Irmak yedin allı gelini
Gerdanı bir karış benli gelini❞

❝Kızılırmak coştun mu gel
Suya cemre düştün mü gel
Irgatların tarlasına
Sarı buğday biçtin mi gel

O leyli yar leyli yar
Yanağı gül leyli yar
Geçmiş halay başına
Yar bana e leyli yar

Bekliyorum yolda gözüm
Aşk közünde pişti özüm
Gözyaşlarım süzüm süzüm
Yanağıma indin mi gel❞

❝Kızılırmak can incitme sen bugün
Mübarek günlerdir sel bayram eder
Kitabın kavlince dağlar al giymiş
Karışmış çiçeğe çöl bayram eder

Bülbül ile saka hep uçan kuşlar
Gece üç aylarda figana başlar
Eser yel eğilir dallar ağaçlar
Mübarek günlerdir dal bayram eder

Yavru şahin bir kekliğe salaklar
Dökünce cığasın göksü yelekler
Cennete huriler gökte melekler
Mahlukat sevinir kul bayram eder

Günüm yetti artık mezardır önüm
Allanın aşkma kıbleye yönüm
Daimi ağlamak bu benim karım
Said ağlamakta il bayram eder❞