Aşık Gül Ahmet Yiğit - AvşarYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Aşık Gül Ahmet Yiğit En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Aşık Gül Ahmet Yiğit - Anamın Acer Gelini
Aşık Gül Ahmet Yiğit - Badem Biyik
Aşık Gül Ahmet Yiğit - Af Eyle
Aşık Gül Ahmet Yiğit - Barak Kızı
Aşık Gül Ahmet Yiğit - Darda Kaldım
Aşık Gül Ahmet Yiğit - Alman Pınar Yolları
Aşık Gül Ahmet Yiğit - Moda
Aşık Gül Ahmet Yiğit - Şam elinin hurması
Aşık Gül Ahmet Yiğit - Köyümü Özledim
Aşık Gül Ahmet Yiğit - Kına Türküsü (kız anası)

Etiketler : Aşık Gül Ahmet Yiğit, Avşar, Aşık, Gül, Ahmet, Yiğit, Avşar, Aşık Gül Ahmet Yiğit - Avşar türkü indir, Aşık Gül Ahmet Yiğit - Avşar türkü dinle, Aşık Gül Ahmet Yiğit türküleri, Avşar türküsü dinle, Aşık Gül Ahmet Yiğit türkü dinle, Aşık Gül Ahmet Yiğit türkü sözleri, Avşar sözleri, Aşık Gül Ahmet Yiğit mp3 dinle

❝Aslımı sorarsan Avşar soyundan
Ayrı düştüm aşiretten beyimden
Pınarbaşından da beş yüz evinen
Çıkıp da cana kıyanlardanım

Çekerim çileyi böylolsun bugün
Alırım mı sandım şol Kozan dağın
Biz bir kurt idik de Bozoklu koyun
Ürkütüp sürürsün yiyenlerdenim

Dadaloğlum der de böyle olmazdım
Gördüğüm günlerin birin görmezdim
Kavga kızışınca geri durmazdım
Meydanda kardaşa kıyanlardanım

***

Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri,
Yaşar Kemal, Birinci Basım, s. 116da Yaşar Kemal
derleyen, Çukurova yöre bilgisiyle eser şu
şekilde aktarılmaktadır (Halloğlundan)


Aslımı sorarsan yarin soyundan
Ayrı düştüm aşiretten beyinden
Pınar başında beş yüz erinen
Çıkıp meydana döğüşendenim efendim

Bine idim kır atımın üstüne
Çeke idim dal kılıcı destime
Gafilleyin varmam düşman üstüne
Hazır ol vaktine diyendenim efendim

Çekelim çileyi öyle olsun bugün
Alınır mı sandın şu Kozandağı
Ben bir sürdüm de Bozoklu koyun
Ürkütüp sürüyü yiyendenim efendim

Urumun kuşu Çukurova’da kışlamaz
Allahtan olmazsa devlet bizi dışlamaz
Benim üfürdüğüm ocak su işlemez
Su döküp ocak söndürendenim efendim

Çekelim çileyi delirdi yalan
Osmanlı’nın andına inanıp gelen
Devlet emredip yörük atımı alan
Atlıdan kaldım yayandanım efendim

Ben de gezer idim kendi halimde
Lale boğazımda zincir dalımda
Adana kazasında Bozok elinde
Kaman’ı alıp da heybenin dibini kesendenim efendim

Haymalar tutturdum dokuz direkli
Sofralar çektirdim ballı börekli
Der Hal’loğlu’m çatal yürekli
Meydanda kardaşa kıyandanım efendim❞

❝Adını sevdiğim Avşar Beyleri
Size bir vezirlik yakışıp durur
Topla dizgini de tanı (aman of) kendini
Garşında düşmanlar bakışıp durur (efendim)

Gar mı da yağmış şu Avşar’ın (aman of) düzüne
Sızılar mı girmiş gır atımın (of of) dizine (efendim)
Selam söylen (aman of) şu Avşarın kızına
Kendi gülüp bizi ağladıp durmasın
(Aman durmasın efendim)

***

Farklı kaynak

Adını sevdiğim Avşar Beyleri
Size bir vezirlik yakışıp durur
Topla dizginini tanı kendini
Karşıda Germiyen bakışıp durur

Hani benim ekmeğimi yiyenler
Samur kürkümle kır atıma binenler
Germeyenler fermanına uyup da
Dövüşelim Avşar Beyi diyenler

Avşar Beyi derler bize ezelden
Bülbül yuva yapmış gülden gazelden
Sarı topraklar gitmesin tez elden
Çarpışalım der Avşar Beyleri

Çekilen Bayrağı oyuncak mı sandın
Avşar Beyini kancık mı sandın
Kaçmayı dövüşelim der Avşar Beyleri❞

❝Oy akşamlar akşamlar
Yine geldi akşamlar
Evli evine gider
Bağlar gazeli
Garip nerde akşamlar
Avşar güzeli

Al beni beni sar beni beni yar değil misin
Beni bu sevdaya salan sen değil misin

Sevdi aldattı beni
Güldü ağlattı beni
Gittim kölesi oldum
Bağlar gazeli
Götürdü sattı beni
Avşar güzeli

Yar beni beni sar beni beni yeşil yeşil yapraklar
Saramazsam sarsın seni kara topraklar❞

❝Adını sevdiğim Avşar beyleri
Sana bir vezirlik yakışıp durur
Topla dizginleri tanı kendini
Karşıda düşmanlar bakışıp durur

Avşar beyi der ki gelsin göreyim
O da nasıl yiğit imiş bileyim
Armağan isterse canlar vereyim
Candan başka armağanım yok benim

***

Farklı kaynak

Adını da sevdiğim Avşar beyleri aman da beyleri
Size de bir vezirlik yakışıp durur efendim of of
Topla da dizginleri kıratını tanı kendini a beyler kendini
Garşıda düşmanların bakışıp durur efendim efendim

Avşar da beyi der ki gelsin göreyim
(a beyler göreyim)
O da nasıl yiğidimiş benden (amanin) bileyim
Armağan isterse de ben de canlar vereyim
(aman da vereyim)
Candan başka armağanım (aman da beyler)
Yok benim efendim❞

❝Çayırada vurdum gazmayıda oğlan gülüm oğlan
Al başımdan yazmayıda oğlan gülüm oğlan

Sen nereden belledinde oğlan gülüm oğlan
Selbes selbes gezmeyide oğlan gülüm oğlan

Sergende gümüş baltada oğlan gülüm oğlan
Yar gelir darta dartada oğlan gülüm oğlan

Sergene uzanmışımda oğlan gülüm oğlan
Gül gibi gizarmişamda oğlan gülüm oğlan

Çayırda gezen oğlanda oğlan gülüm oğlan
Saraltın gazan oğlanda oğlan gülüm oğlan❞

❝Avşar beğlerinde gördüm bir güzel
Guzan arasına çekmiş göçünü
Nasıl medheyleyim böyle gözeli
Sırmaynen garışdırmış saçını

Her sabah sabah da gendini öger
Altın saç bağı da topuğun döger
Sade gaşıynan girpiği değer
Acem ölkesinin tahtın tacını

Mis gohuyor zülüfünün ucundan
Öpeyidim al yanağın purcundan
Eğlenip galdıgım senin yüzünden
Üç beş sene bekleyelim Hacını

Garaca Oğlan der de eğlendim galdım
Muhabbet neyimiş yenice bildim
Kimse dehletmesin miriden aldım
Üç beş sene güzellerin pacını❞

❝Elbistan Ovasına bir aslan geldi
Ecelin ağzına geliyor Çerkez
Aldı mızrağını çıhdı meydana
Bel ver Danacoğlu varıyor Çerkez

Daha ilk kavgası bulman mahana
Tahım goyduh Gader Hüyünden Cehana
Gazın derneğe dayanır mı saltana
Seçip kılavuzunu vuruyor Çerkez

Anası Torun babası Hallİbrahim Bey oğlu
Verin yalman mızrağını eline uçları tuğlu
Babalı boynuna Murat Bey Halloğlu
İki bayşın hökmünü de veriyor Çerkez

Sizde yok muydu Firek barıdı
Yitirmiş Tecirliyi arar Ceriti
Unutdun mu gavah boylu Halıdı
Geçmiş gün hayfını alıyor Çerkez

Der Dadalım der de hiliye gitme
Gözünle gördüğünü Hak inkar etme
Baban Koca Topuzun hakkın unutma
Doldurup veriyor Çerkez❞

❝Avşar içinde bir güzel gördüm
Kozan arasında çeker göçünü
Kınalamış ayağını başını
Sırma ile örmüş sümbül saçını

Her sabah her sabah kendini öğer
Altın saç bağları topuğu döğer
Sade kaşı ile gözleri değer
Acem ülkesinin tahtla tacını

Dadaloğlum al yanağın gülünden
Mis kokuyor saçlarının telinden
İnce belli nazlı yarin elinden
Üç beş sene bekleyelim Hacını❞

❝Avşar ellerinden sökün eyledim
Şamda Kul Yusufu görmeye geldim
Ziyaret eyledim Şam-ı Şerifi
Ustam divanına durmaya geldim

İsa Peygamber de havaya uçtu
İdris peygamber de sahlebi içti
Suyu suya köprü kurdu kim geçti
Bu suali Yusufa sormaya geldim

Pınarları vardır üstü yapılı
Elleri var hocasına tapılı
Bir şar gördüm üçyüz altmış kapılı
Kimin açıp kimin vurmaya geldim

Hani benim asa ile postlarım
Yavru şahin can kafeste beslerim
Yüküm ipek kumaş ağaç isterim
Kimin alıp kimin vermeye geldim

Der Dadalım da kaynadım taştım
Aleme yettim de kırkları aştım
İkindi zamanı Beyte ulaştım
Eşiğine yüzüm sürmeye geldim❞

❝Halil Ağnın Ahmet oğlu
Belinde kılıcı zağlı
Elli atlıya karşı gelir
Küçük cura babam oğlu

Bacısının adı Emiş
Arkasında dolu gümüş
Gavur musun gavur Çerkes
İp takın da sürün demiş

Kapıya minnetçi geldi
Davran Ahmet oğlum davran
Bin atına sarı yavrum
Gezbelden aşıyor kervan

Çadır görünmez atlıdan
Yemeği çıkar tatlıdan
Düşmana yatak yazmışlar
Safi ibrişim kutnudan

Bir elinde dokuz kilim
Martini tutmuyor elim
Ben tarlaya yıkılınca
Bağrımı taladı ölüm

Kara çadırı dürdüler
Yeşil sandığı kırdılar
Tan uykusu tatlı olur
Ahmet oğlumu vurdular❞

❝Avşar beyi derler de Yörük azgını
Var mı bizcileyin sıla bezgini (efendim)
Leşine indiririm de kara kuzgunu
Sılanın da dikeni gül oldu bize (efendim)

Kır atımın yelesini taradım
Gide gide ben sılamdan ıradım (efendim)
Ayrılmak mı da gelin senin muradın
Ölelim gidelim ayrılmayalım (efendim)❞

❝Sabah ile kalktım da uğrum hayroldu
Takipçiler geldi bil Avşaroğlu
Candarmalar gol gol oldu dağıldı
Yekin mavzerini al Avşaroğlu

Sırma aba giyerdin dalına uygun
Işkiye olanlar yatar mı baygın
Kaşınan kirpikler gözlere uygun
Altaşta bir idin kul Avşaroğlu

Üç kor fişeği de ne hoş düzerdin
Aslan gimi dağ başında gezerdin
Bir hücumda bir orduyu bozardın
Şimdi tutmaz moldu gol Avşaroğlu

Aşık Hüseyinim sinem deldiler
Gün doğmadan öldüğünü bildiler
Nazlı nişanlını elden aldılar
Gezme bu dünyada öl Avşaroğlu❞

❝Kucağında kuzun şen şakrak özün
Tayyarede gözün gül Avşar Kızı
Cağ bağışlar sözün bu cilve nazın
Bir goncadır yüzün gül Avşar Kızı

Nev bahardır çağın o sine bağın
Turfanda nevrağın şamama tağın
Bedir mah yanağın billur bahağın
Kevserdir dudağın bal avşar kızı

Şair Müdam sana meftundur cana
Sürahi gerdana muyunda şana
Emsem kana kana memko fincana
Benzersin canana gel Avşar kızı❞

❝Avşar elinden bir güzel gördüm
Kozan eline çek eylemiş göçünü
Eller kınalı da gözler sürmeli
Sırmayınan dolaştırmış saçını

Yeri güzel yeri saçın sürünsün
Aç beyaz göğsünü memen görünsün
Evvel benim idin şimdi kiminsin
Zalım anan bundan kelli sevinsin❞

❝Oğlum Avşarın kilidi
Burnu yırtıyor buludu
Hükümete teslim oldu
Kalıncı Mehmet Kalıncı

Azziyeye vardıyıdım
Mızıkalar çalınıyor
Memmedi vuran çerkeze
Binbaşılık veriliyor

Azziyede emmim beyler
Gapı kitli uğrun ağlar
Ne kişniyon çer alası
Velveleye gitti dağlar

Her yandan garez ettiler
Dağılsın binası deyi
Gaymakam elime geldi
Aslanın anası deyi

Yeldirir gırat yeldirir
Yelkesini yel galdırır
Yiğitliğin marifeti
Hem ölür hem de öldürür

Çektim de sikke çıkmadı
Gırık gollarım kakmadı
Martinimi yetiştirin
Gardaş gardaşa bakmadı

Hatunun Memmet emmisi
Bilmiyor Döndünün nesi
Oğlum tarlaya yıkılmış
Bir yana yıkılmış fesi

Halaym başına durdum
Bacı sen de dağnedin mi
Zahar denerim gardaşım
Al atınan oynadın mı

Bizim köyde olsayıdın
Çatma alır da çıkardım
Senin için sarıaslanım
Canım ataşa atardım

İleri gel bacım Dudu
Memmedim dünyanın dadı
Bir meftayı alamadı
Bey Mustafa Battal Gadı❞

❝Şafaktan ataşı yanar
Kahvenin tütünü süner
Soğuk sulu mor sümbüllü
Almalı yurtlara konar

Avşarın atı yeldirir
Yeli de adam öldürür
Buna yalan dünya derler
Hem ağlar hemi güldürür

Maşatda da var odası
Bana gelmiyor gadası
Oğlu yok da boz Avşarım
Yalandan elin edesi

Bekar anam oğlu bekar
Oğlu yok da beni yakar
Sanasın devlet valisi
Yüzbaşıya balta çeker❞

❝Yağmur yağdı gök gürledi
Havanın yüzü bulandı
Ulaşırdım anamoğlu
Kuruçayda çok dolandım

Vili babamoğlu vili
Halakayı almaz malı
Gelirdim ya babamoğlu
Aşamadım Kurubeli

Odasının yan atlıklı
Hayması çatal otluklu
Tabağa düzdürmüş kardeş
Fincanları möhör götlü

Eliyinen asbap almaz
Şaml Efendi alır deyi
Başka asbap giymez kardeş
Özn asbabı olsun deyi

Hac Ahmet hacdan gelmiş
Alem ağzına bakıtır
Keçisi sümbül yayılır
Memeğinden süt akıtır

Tandan ateşimiz yanar
Kahvenin tütünü söner
Soğuk sulu mor çiçekle
Almalı yurtlara konar

Ağ Maşatta serin yayla
Avşar kondu yurt eyledi
Kardeşin böyle ölmesi
Yüreğime dert eyledi

Şu Maşatın salağına
Hüğ tutardık döleğine
Beş çeşitli baş bağlardık
Biz Avşarın Melekine

Kurban oluyum oluyum
Anamın oğlu sunaya
Varıncağız ben ne deyim
Tülü yapılı Döneye

Kabirciler kabir deşer
Korkarım ki mollam şaşar
Bazı Kurubelden gider
Bazı Kuruçaydan aşar

Maşatta da var odası
Bana gelmedi kadası
Oğlu yok da boz Avşarım
Yalandan elin edesi

Yekinir yekinir kalkar
Beş yüz dirhem püskül takar
Anamoğlu Kar Avşarım
Kaymakama palta çeker❞

❝Kaltakkıran Avşarkoca
Buna zubun diktirirler
Kumaşın hasın alır da
Harçın sarı çektirirler

Bunun evi bir sultanlık
Yanaştırır ev dutarık
Kumaş yükünü yığar da
Fitilli çarşaf örterik

Sabahanan er göçerler
Dizlik vururlar mayaya
Göç yokuşa dizilişin
Yankısı vurur kayaya

Kuyuluk kardeşin yurdu
Savrundan kalkardı arkı
Maden filcan gümüş zarflı
Unutur muyum kardeşi❞

❝Aslanınan güleş tutmuş
Pençe vurmuş enli döşe
Yakıştırır bağlar ağam
Sarı yağlık samur kaşa

Evimiz Günbüke konar
Çatal ocağımız yanar
Vezir gibisi var mıyıdı
Ulu beyler bize iner

Vezir Ağa Vezir Ağa
Kimseler dönmesin bana
Evler mezeri geçince
Bozulaşır bizim maya❞

Aydoooost canım hey
Kalktı göç eyledi avşar elleri X2
Ağır ağır giden elleri bizimdir
Hey hey hey
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağ başından aşan yollar bizimdir
Hey hey hey bizimdir of

Aydoooost canım hey
Belimizde kılıcımız kirmani X2
Taşı deler mızrağımın temreni
Hey hey hey
Hakkımızda devlet etmiş fermanı hey
Ferman padişahın dağlar bizimdir
Hey hey hey bizimdir of

Aydoooost canım hey
Dadaloğlum bir gün kavga kurulur X2
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Hey hey hey
Nice koç yiğitler yere serilir X2
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
Hey hey hey bizimdir of❞

❝Alıverin de kır atımın da gemini gemini
Atıverin de urumda arpasını yemini
Süremedim de kır atcağızımın gemini
Binip sürenler de sürsünler de
Kır atçağızımın gemini
Avşar beylerim oy oy of

Odamızın da ardını delik oy oy delik deldiler
Geldiler de iç avludan da dış avluya da
Hemen de doldular
ılk atışta koç Gündüz beyimi vurdular
Al ile de tuttular da gaf ile de gafletle
Bizim koç Gündüz beyim
Avşar beylerim ey ey ah

Varın da bakın odamızda iyi dumanlar oy oy tüter mi
Ben ölürsem de bir küçük oğlum var da yeter mi tutar mı
(Bu kısımlar anlaşılmıyor) a sevdiğim
Gümbür gümbür öter mi
Al ile de tuttular da gaf ile de gafletle
Bizim koç Gündüz beyim
Avşar beylerim ey ey ah

Ya da haber geldiğinde olaydım dışarı çıkardım
Çifte kubur tabancalarım a sevdiğim belcezime sokardım
Çayır da çimen de üstüne de al kanları saçardım
Al ile de tuttular da gaf ile de gafletle
Bizim koç Gündüz beyim
Avşar beylerim ey ey ah

Çektim de bıçağımı çıkmaz da kınından
Çok ağlar beyler korkardı a sevdiğim
Benim bıçağımın ününden
Yürekçeğizimi de koymayın konak önünden
Al ile de tuttular da gaf ile de gafletle
Bizim koç Gündüz beyim
Avşar beylerim ey ey ah❞

❝Gitti Cerit gitti gider Avşarlar
Gider oldu namusumuz arımız
Kavga kuruldu da kılıç çalındı
Hey ağalar nere vardı yarımız

Ağamız da çadırını tutardı
Kabudunu dal boyuna atardı
Her birimiz bin atlıya yeterdi
Dövüşerek ölemedi varımız

Dadaloğlu'm şu dağlara varınca
Korkarım yurtları ıssız kalınca
Saçılıp da Binboğa'ya konunca
Yaylalara dokunmazdı serimiz❞

❝Kalktı göç eyledi Avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Belimizde kılıncımız Kirman'i
Taşa geçer mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir

Dadaloğlum yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

***

Yanlış okunan ikinci dörtlük

Belimizde kılıncımız kirmani
Taşa geçer mızrağımın dermanı
Devlet hakkımızda vermiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir

***

Mustafa Özgül, Salih Turhan ve Kubilay
Dökmetaş'ın hazırladığı Notalarıyla Uzun
Havalarımız adlı kitapta eser şu şekilde
aktarılmaktadır (Ankara 1996, s.348)
(Nida Tüfekçi derleyen bilgisiyle)


(aman) Kalktı göç eyledi Avşar elleri elleri
Aşıp aşıp giden eller bizimdir oy of bizimdir
(aman) Arap atlar da yakın eder ırağı ırağı oy
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir
Ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey
Arap atlar yakın eder ırağı ırağı
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir bizimdir

(aman) Belimizde kılıcımızın kirmanı
Taşı deler mızrağım dermanı oy of dermanı
(aman) Devlet vermiş hakkımızda fermanı oy
Ferman padişahın dağlar bizimdir
Ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey
Devlet vermiş hakkımızda fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir bizimdir

(aman) Der Dağdaloğlu da kavga kuruldu
Silahşorlar davlumbazlar derildi of of derildi
(aman) Nice koçyiğitler yere serildi oy
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
Ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey
Nice koç yiğitler yere serildi
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir bizimdir❞

❝(ey) Su desdini bulanıh
Zerhoşum bağrım yanıh
Giceler on dört sahat (bağlar gazeli)
ıl uyur ben uyanıh (Avşar guzeli)

Al beni beni sar beni beni allar gidiyor
Oh didikçe ciyerimden ganlar gidiyor

(ey) Mercimek kile kile
Ölçerim sile sile
Kız seni kurban iderim (bağlar gazeli)
Soyuna sülalene (Avşar guzeli)

Al beni beni sar beni beni ivine varmam
Ben gurmedim amma yahu illeri bilmem

(ey) Her gün çıhar gezerim
Duşman bağrı ezerim
Ben bu ğadar guzelim (bağlar gazeli)
Nüçün yarsız gezeyim (Avşar guzeli)

Al beni beni sar beni beni yar deyil misin
Verem idip üldüren sen deyil misin

(ey) Mendil aldım on beşe
Yudum serdim guneşe
Kızın deste gul üse (bağlar gazeli)
Ben de bir top menevşe (Avşar guzeli)

Al beni beni sar beni beni yar deyil misin
Veremlere uğrattın sen deyil misin❞

❝Adını sevdiğim Avşar Beyleri
Bize de bir vezirlik yakışır durur
Topla dizgini de tanıt kendini
Karşıda düşmanların dizilmiş bakışıp durur

Sızılar mı girmiş kıratımın dizine
Benden selam olsun da şu Avşarın kızına
Yüzbin sene de az geliyor gün yüzüne❞