Abdurrahman Önül - MedetYorum Yaz

Yorumlar
5 - 5 - 0 yorum

Abdurrahman Önül En Çok Dinlenen 10 Türküsü
Abdurrahman Önül - Hacca Gidiyor Hacılar
Abdurrahman Önül - Çöllerdeyim
Abdurrahman Önül - Ya İlahi
Abdurrahman Önül - Şeyda Sultanım
Abdurrahman Önül - Geliyor Muhammed
Abdurrahman Önül - Curmum İle Geldim Sana
Abdurrahman Önül - Gururlanma İnsanoğlu
Abdurrahman Önül - Kul Olamadım
Abdurrahman Önül - Allah dan Gelir
Abdurrahman Önül - Sığındım Sana

Etiketler : Abdurrahman Önül, Medet, Abdurrahman, Önül, Medet, Abdurrahman Önül - Medet türkü indir, Abdurrahman Önül - Medet türkü dinle, Abdurrahman Önül türküleri, Medet türküsü dinle, Abdurrahman Önül türkü dinle, Abdurrahman Önül türkü sözleri, Medet sözleri, Abdurrahman Önül mp3 dinle

❝Bahri aşk boylayan canım erenler
Özü katrenize ark edip geldik
Ayn-el yakın dost cemalin görenler
Pervazı aşk ile çark edip geldik

Aliden medet medet medet medet
Veliden medet medet medet
Deliden medet medet medet

Atıp gözümden galleti hab-i
Böyle idi bize dostun hitabı
Vechinde okuyup ummul kitabı
Sırrı men areti hark edip geldik

Aliden medet medet medet medet
Veliden medet medet medet
Deliden medet medet medet

Bir günahkar kuldun dertli divani
Merdani Ali der mürrüvet kanı
Halk edip de salmış bu şirin canı
Kelami kudreti şart edip geldik

Aliden medet medet medet medet
Veliden medet medet medet
Deliden medet medet medet❞

❝Medet senden medet Muhammet Ali
Akar boz bulanık sellerde kaldım
Ne de zalim olur şu elin dili
Söyleşirler bizi dillerde kaldım

Kaçma benden kaçma ey kaşı kara
Derdine düşeli oldum avara
Bir dostum yoktur ki halimi sora
Gariplik gurbetlik illerde kaldım

Yanarım yanarım tütünüm tütmez
Çıkarım bakarım bülbülüm ötmez
Çalıştım çırpındım ellerim yetmez
Dibi bilinmeyen göllerde kaldım

Farı dedim farı gönül farımaz
Kurudu çeşmemin yaşı silinmez
Harbi ısıtmazsa karlar erimez
Çöğenli boranlı dağlarda kaldım

Pir Sultan Abdalım gülemez oldu
Akar çeşmim yaşı silemez oldu
Gidecek yolları bilemez oldu
Dağıldı kervanım yollarda kaldım❞

❝Medet mürvet Şah Velayet gel yetiş
Bozuldu şu alem düzelmez oldu
Kimi ileri çeker kimi geri
Aradan adavet üzülmez oldu

Güzel evliyanın yolları battı
Şimdiki sofular yolu unuttu
Talibin rehberden korkusu kalktı
Talibi rehbere görünmez oldu

Ocak oğlu ocağından gelince
Günahlının günahını sorunca
Evliya buyruğun doğru sürünce
Kalktı birkaç kişi görünmez oldu

Zamaneye öğüt vermek ne çetin
Ne hakikat bilir ne tarikatın
Eyerlemiş binmiş Şeytanın atın
Elinden cıdası alınmaz oldu

Pir Sultan Abdalım gözümün yaşı
Bölük bölük oldu ciğerim başı
Evvel Hak ceminden kalkmayan kişi
Şimdi cem evine gelinmez oldu❞

❝Medet medet alemleri yaratan
Başa bir hal geldi çekip giderim
Yeni düştüm gurbet ilin yoluna
Gözlerimden yaşlar döküp giderim

Felek beğenmedi benim tutumum
Arşa direk direk oldu tütünüm
Gün doğmaz alnına öksüz yetimim
Uğradığım köyü yakıp giderim

Bülbülümü uçurmuşum yuvadan
Kavim kardeş unutmayın duadan
Biz de gider olduk şu düz ovadan
Şimdi daldan dala konup giderim

Bakmaz mısın şu dağların karına
Kim dayanır benim ah u zarıma
Felek tabancasın vurdu serime
Doğruldamam belim büküp giderim

Dertli Kerem eder gördüm düşümde
Alem sele gitti çeşmim yaşından
Kızıl-Irmak gibi dağlar başından
Şimdi enginlere akıp giderim❞

❝Medet diye geldim yücesin diye
Git başına çare bul deme bana
Halimi anlattım acısın diye
Akıt gözlerinden sel deme bana

Ağzım harab oldu acı yiyerek
Hırpaniye döndüm eski giyerek
Seni sevdiğimi kanıt diyerek
Ferhat gibi dağlar del deme bana

İbretle halime bakın bakalım
Kinleri biçerim sevgi ekerim
Sırma gibi iken saçım sakalım
Bahane uydurup kel deme bana

Şu bulut üstümden çekip gitmedi
Bahtımın üstünü güneş tutmadı
Çeke çeke benim çilem bitmedi
Daha kısmetin de bol deme bana

Beni düşünmeye olmadı vaktin
Gittin Erbabiyi çileye yıktın
Yetmiyormuş gibi başından attın
Gurbet ilde bensiz kal deme bana❞

❝Selam olsun canım Ali
Ehl-i Beytin Şahı Ali
Kendi Ali şanı Ali
Medet senden Hünkar Ali

Noldu ol nur-ı mücessem
Bir dahi ben nerde görsem
Yoluna can-u ser versem
Medet senden Hünkar Ali

Elimiz bağlanıp kaldık
Aşkın gülşenine daldık
Gül verdikte diken aldık
Medet senden Hünkar Ali

Makamında daim ola
Elin tutan safa bula
Korkma ey can gir bu yola
Medet senden Hünkar Ali

Kurban olsam erkanına
Hem din-ü hem imanına
Razıyım ben fermanına
Medet senden Hünkar Ali

Seni inkar eden cahil
Ol kendi nefsine kail
Oldum ben hüsnüne mail
Medet senden Hünkar Ali

Gülünü koklasın nadan
Kıylükal çıksın aradan
Kurtulayım bu yaradan
Medet senden Hünkar Ali

Ateş saçıldı canıma
Gele cananım yanıma
Yüzler sürem sultanıma
Medet senden Hünkar Ali

Nazar eyle benden yana
Taze hayat gelsin bana
Can kurban olsun sana
Medet senden Hünkar Ali

Kul oldum bendeyim bende
Benim aşık-ı efkende
Rahatım kalmadı tende
Medet senden Hünkar Ali

Ali Baba başlar tacı
Şüphesiz ol Baktaş Hacı
Odur dertlerin ilacı
Medet senden Hünkar Ali

Zikr-ü fikrim sensin her dem
İnayet kıl eyle kerem
Aman saki getir bir dem
Medet senden Hünkar Ali

Benim Tevfik söyler sözü
Doğru ola Hakka özü
Eşiğine sürem yüzü
Medet senden Hünkar Ali❞

❝Medet Allah medet ya Ali (hu)
Bizi dergahından mahrum eyleme (hu)
Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli (hu)
Bizi dergahından mahrum eyleme (hu)

Hasanın aşkına kılarım zarı
Şah Hüseyin dinimizin serveri (hu)
Alinin canısın cenabı bari
Bizi dergahından mahrum eyleme (hu)

Zeynelin canına (dost) kıldılar ceza
Muhammed Bakırdır sırrı Murtaza
İmam Cafer Kazım Musa el Rıza
Bizi dergahından mahrum eyleme (hu)

Muhammedim der ki didarım Haktır (hu)
Taki Naki Askeri Errahmanımdır
Severim Mehdiyi niyazım vardır
Bizi dergahından mahrum eyleme (hu)❞

❝Tevfik eyle bizi vuslat yoluna
Efendim medet hey sultanım medet
Kereminden irgör vahdet iline
Efendim medet hey sultanım medet

Kimin kapusuna yüzüm vurayım
Kimin divanına el kavşurayım
Efendimi koyup kande varayım
Efendim medet hey sultanım medet

Nice bir hicabdan arınmayalım
İrgör sana yolda sürünmeyelim
Kamillere bakup yerinmeyelim
Efendim medet hey sultanım medet

Kulun sana layık işi yoğ imiş
Yoktan sudur eden zira yok imiş
Hüdayiye senin fazlın çok imiş
Efendim medet hey sultanım medet❞

❝Bir güzelin aşkı düştü serime
Yetiş Şahı Merdan eleman medet
Minnetimiz vardır ulu Kerime
Yetiş Şahı Merdan eleman medet

Ben de intizarım dosta yarene
Varayım tabibe derde çare ne
Yardan ayrılmışam gönlüm virane
Yetiş Şahı Merdan eleman medet

Nasip eyle bizi dönder sılaya
Yari olan aşık düşer belaya
Erişmek isterim ben o Leylaya
Yetiş Şahı Merdan eleman medet

Sürmedim dünyada devranı demi
Ruzu şep taşıdım efkarı gamı
Çeşmimden akıttım gam ile nemi
Yetiş Şahı Merdan eleman medet

Daimiyem daim çeker cefayı
Efendim bizlere eyle vefayı
Ulaştır maksuda gel bu gedayı
Yetiş Şahı Merdan eleman medet❞

❝Ey erenler ey gaziler sultanı
Bizim demimize girenden medet
Akıp giden böyle bir ırmak gördüm
Irmağa bu hızı verenden medet

Ah ile vah ile kırklara varıp
Yüzüğün sırrını danışıp sorup
Fazlının borcuna emanet durup
Terazi gözüne girenden medet

İnan ki sultanım değil Irakta
İkilik olamaz böyle bir farkta
Arş yüzüne gidip kelam-ı Hakta
Muhammete yüzük verenden medet

Der Mahzuni Şerif hu deyi deyi
Mudukap eylemiş ulu Kabeyi
Horasandan alıp yetim yavruyu
Kıraç Berçeneke sürenden medet❞

❝Medet senden medet senden
Gel derdime derman eyle
Seçtik ya Muhammet Ali
Gel derdime derman eyle

Hasan Hüseyin aşkına
Yardım eyle sen düşküne
Zeynel Abidin aşkına
Gel derdime derman eyle

Hem Takinin hem Nakinin
Kemteriyim Askerinin
Yargılamak senin sanın
Gel derdime derman eyle

Ne dilersen Haktan dile
Mehdi sahip zaman gele
Dedemoğlu secde kıla
Gel derdime derman eyle❞

Evel bahar yaz ayları doğanda
Akar derelerden sel yavaş yavaş
Sefil bülbül feryat edip ötende
Açılır bahçemde gül yavaş yavaş
El aman el aman el aman

Sözün doğrusunu söyle ahkamın ahkamın
Sözün doğrusunu söyle ahkamın
Muhannet bağına basma kademin
Emsaliyle konuşmayan adamın
Olur altın adı pul yavaş yavaş
El aman el aman el aman

Her olur olmazın sözün işitme işitme işitme
Her olur olmazın sözün işitme
Dalga vurup kalbevini cuş etme
Adunun elinden bade nuş etme dost dost dost
Aradan kalkıyor bal yavaş yavaş
El aman el aman el aman

Gör ki ne eyledi mecnuna leyla
Gör ki ne eyledi mecnuna leyla
Entemot sırrına erenler evla
Herkesin kısmetin verici mevla dost dost dost

Ara kısmetini bul yavaş yavaş
El aman el aman el aman
Kişinin çektiği kendi ameli
Kişinin çektiği de dost dost
Kendi ameli, kendi ameli
Kişi hizmet ile dost dost bulur kemali
Zamanenin devri devri döndü cemali
Başıyın kaytını gör yavaş yavaş

Ali den medet medet medet
Veli den medet medet medet
O pir den medet medet medet❞

Bana medet senden olur efendim
Aşılmaz dağların dost ardında kaldım
Eller dosta doğru çeker göçünü
Elsiz viranede çöllerde kaldım

Sana derim sana ey kaşı kare
Artıyor eksilmez dost sinemde yare
Bir aşinam yok ki halımı sora
Yalanlı dolanlı dillerde kaldım

Sabahtan sabahtan semah tutarım
Dosta kadar gider oy benim katarım
Baykuş gibi viranede öterim
Gel gör ne perişan hallerde kaldım

Pir Sultan Abdalım ben de gülmedim
Aradım derdime dost derman bulmadım
Yol nereden gelir gider bilmedim
Kesildi kervanım bellerde kaldım❞

Ey medet
Ya ilahi yine gayet kaldım bugün ben naçar
Bir güzele gönül verdim o benden durmaz kaçar vay kaçar
Dost dost
Selamına gayil oldum onu da vermez geçer

Kaçma güzel konuşalım cümle kusur bendedir
Cümle kusur bende ise şanı şeref sendedir
Medet eyyyy eyyyy sultanım ey
Cümle kusur bende ise ahi kerem sendedir
Medet eyyy eyy tabibim eyyy

Ey medet
Girdim dostun bahçasına gül açılmış gül güle
Gül içinde gül açılmış müjde olsun bülbüle
Dost dost
Ben bir güzel sevmeyinen halka düştü velvele

Kaçma güzel konuşalım cümle kusur bendedir
Cümle kusur bende ise şanı şeref sendedir
Medet eyyyy eyyyy sultanım ey
Cümle kusur bende ise ahi kerem sendedir
Medet eyyy eyy tabibim eyyy

Ey medet
Aşık umman ah edende hıdır ilyas yetişir
Buna bayram günü derler kanlı kinli barışır
Dost dost
Yar oturmuş yadlar ilen datlı datlı konuşur

Kaçma güzel konuşalım cümle kusur bendedir
Cümle kusur bende ise şanı şeref sendedir
Medet eyyyy eyyyy sultanım ey
Cümle kusur bende ise ahi kerem sendedir
Medet eyyy eyy tabibim eyyy❞

❝Bana medet senden olur efendim
Aşılmaz dağların dost ardında kaldım
Eller dosta doğru çeker göçünü
Elsiz viranede çöllerde kaldım

Sana derim sana ey kaşı kare
Artıyor eksilmez dost sinemde yare
Bir aşinam yok ki halımı sora
Yalanlı dolanlı dillerde kaldım

Sabahtan sabahtan semah tutarım
Dosta kadar gider oy benim katarım
Baykuş gibi viranede öterim
Gel gör ne perişan hallerde kaldım

Pir Sultan Abdalım ben de gülmedim
Aradım derdime dost derman bulmadım
Yol nereden gelir gider bilmedim
Kesildi kervanım bellerde kaldım❞

❝Medet Allah ya Muhammet ya Ali
Başı boz dumanlı bellerde kaldım
Çetin olur şu alemin dilleri
şimdi söyleniyor dillerde kaldım

Kaçma benden kaçma ey kaşı kalem
Ayrılık okudur sinemi delen
Bir dostum yoktur ki halimden bilen
Garibim ben gurbet ellerde kaldım

Her sabah her sabah bülbülüm ötmez
Ateşim yanar da tütünüm tütmez
Çalıştım çırpındım ellerim yetmez
Gemisi gark olmuş göllerde kaldım

Deli gönül muhabbetten farır mı
Gönül abdal olmuş gezer yürür mü
Karşıki dağların karı erir mi
Akar boz bulanık sellerde kaldım

Garbi değmeyince karlar erimez
Sohbet olmayınca gönül karımaz
Silerim didemin yaşı kurumaz
Çiseli boranlı yollarda kaldım

Hüseyin Abdal'ım gülemez oldum
Gözümün yaşını silemez oldum
Nere gideceğim bilemez oldum
Kervanı kesilmiş çöllerde kaldım❞

❝Elif,ALLAH celle şenu dar,günde ara medet.
Be,Bize lütfun eda kıl,kaldım biçare mede.
Te,Tâ'alasın tanıdım seni,ta ervahu ezel,
Se,Sana hamdu niyazım,biz günahkar-e medet..

Cim,Cenabın fevzu mutla, küfekel emrindedir.
Ha,Haya iman derisi,nuri islam dindedir.
Hı,Huda kıl ğati eşya,lefsi kefi nundadır.
Dal,Du alemde ümidim sengir digere medet...

Zal,Zabunum çok velevkin,sen keremler kanisin.
Re,Rahimsin rahmeti bol ğanisin.
Za,Zabunum nefs elinden,asiler güfranisin.
Sin,Saadet senden olsun,kaldım avare medet...

şın,şanına layık olan mağfiretul ya hakim.
Sad,Sığındım sakla dertten bil gilyanı çekin.
Dad,Zayıfım tabiserde,bu ana dek gam lekin,
Tı,Taburi zulmet edip yandırma medet...

Za,Zahirdir hikmetin,kamu aşiker eyledin.
Ayın,Alimsin alemi ademden var eyledin.
ğayın,ğeyibi sen bilirsin,hükmünü zar eyledin.
Fe,Fani ,Kaf,kıyamette kayıt edip,yandırma nâra medet.

Kef,Keremler kânı sensin,kainetin mabudi.
Lem,Lütfünüyle;verme kamı amudi
Mim,Muhammed'tir ümidim,Rahmana ol Ahmedi
Nun,Nebinin libasından salma ağyara medet...

Vav,Vahidul muiy le yemut.
He,Hu vallahu ehedsin,desti girsin,destin tut.
Lemelif!Le leyezel gümensize veren ümit.
Ya,Yarın mahşer günü etme yüzü kara medet...

Yevmi mizamda hiç bir fert kurtulamaz,
Ol sıratı geçmeden hiç bir bende gülemez.
Yusuf Zülali'n derdini yarap,senden başka bilen olamaz
Utandırma ol divanda sen koyma dara medet❞

❝Medet mürvet deyip kapına geldim
ısteğim dileğim var Hacı Bektaş
ındim eşiğine yüzümü sürdüm
Kusurum günahım var Hacı Bektaş

Kul olanın elbet olur kusuru
Nesli Peygambersin cihanın nuru
Alisin Velisin pirlerin piri
Galma kusurlara Pir Hacı Bektaş

Horasan'dan ayak bastın Urum'a
Mucizeler şahit oldu Pir'ime
Bak şu vaziyete bak şu duruma
Eşin yok cihanda bir Hacı Bektaş

Geçmen dedin duvarımdan sinekten
Yalan sadir olmaz ervahı pekten
Sana inanmışım ervahtan kökten
Sana inanmayan kör Hacı Bektaş

Sana yalvarıyor Veysel biçare
Yine senden olur her derde çare
Bir arzuhal sundum gani Hünkare
Keremin ihsanın bol Hacı Bektaş❞

❝On sekgiz min alemi halgeden Allah
Cümlenin dadına yetennen medet
ışarat barmağıynan Heyber derinnen
Hışmınan galdırıf atannan medet

Onnar gezer sayıl batıl donunda
Eyleşeller melehlerin honunda
Aslan suratında aslan donunda
Resulun yolunda yatannan medet

Gul Abbas’ın teşnesini dolduran
Cabreyil’in şahberini sındıran
Altmış dört ay gül nergisi solduran
Salman’ın desdinnen dutannan medet❞

❝Gece gündüz cağırırım Mevla'ya
Cümlenin isteğin yetiren medet
Gökte bulutları yerde otları
Yeşertip göverdip bitiren medet

Her ne arar isen kendi özünde
Hilaf bulunur mu arif sözünde
Nuh’un gemisini derya yüzünde
Yürütüp menzile yetiren medet

Keramet gösteren ol kara taştan
ıçerim kan ağlar didem de yaştan
Mansur’u darından kurtaran medet
Yusuf’u kuyudan kurtaran medet

Erler evliyalar yediler geldi
Bizim ümidimiz onlarda kaldı
Nil-i mübareğe bir kılıç çaldı
Çekiben leşkerin geçiren medet

Haydari'yem der ki bakmadan gören
Havanın yüzünde kandilde duran
Yusuf’la Zalha’nın muradın veren
Onların ömrünü artıran medet❞

❝Deli gönül feryat etme boşuna
Hal bilmez kişiye yar olamazsın
Bir mürşide bağlamazsan özünü
Hakkın huzurunda var olamazsın (medet sevdiğim)

Vefasız güzelden olur mu çare
Yoruldum derdimle öldüm bin kere
Düşme bir zalime göz göre göre
Sen insanoğlusun kör olamazsın (medet sevdiğim)

Akarsu bülbüller ötmez bağımda
Dumanlar eğlenir gönül dağımda
Aşk ateşi yanar oldu bağrımda
Yanmış yüreğime kar olamazsın (medet sevdiğim)❞

❝Gönül aşkın ile düştü yollara
Medet mürvet Mercan babaerenler
Arz edip türbene ettim ziyaret
Medet mürvet Mercan babaerenler

Ziyaret edince kabri tacını
Gönlümde parlıyor aşkın gevheri
Kırkların ceminde sürdükçe demi
Medet mürvet Mercan babaerenler

Vehbi'yem sıdkıylan niyaz eyledim
Gerçek erenlerin methin söyledim
Durup erenlerden himmet eylerim
Medet mürvet Mercan babaerenler❞

❝Medet dilber medet Allah aşkına
Aşkın şu sinemi delmeden gel gel
Kondurayım seni gönül köşküne
Ağyar sırrımızı bilmeden gel gel

Aşık olanların ömrü az olur
Aşıktan maşuka cilve naz olur
Bir gün gazel döker bağın güz olur
Yazık gonca gülün solmadan gel gel

Mesteyledin deli gönül mestedir
Yar yüzünde zülüf deste destedir
Ah elinden can bülbülü hastadır
Akibet can verip almadan gel gel

Çok ağladım görmez oldu gözlerim
Yare zar geliyor tatlı sözlerim
Aşkın emanettir canda gizlerim
Azrail canımı almadan gel gel

Daimi der nakes değil merdesin
Siyah zülüf yar yüzüne perdesin
Aman leyla car'e yetiş nerdesin
Issız sahralarda kalmadan gel gel❞

❝Koyma bizi arasatta
Medet şahım mürvet şahım
Kurtar bizi zulumatta
Medet şahım Mürvet şahım

Kerem eyle şah'ı Merdan
Sensin ol dermani derdan
Etme alemde sergerdan
Medet şahım Mürvet şahım

Seni sevdim canu tenden
Eyle bizi şadü handan
Mahrum eyleme ihsandan
Medet şahım Mürvet şahım

Rahmeti kesme kulundan
Ayırma doğru yolundan
Düşkünlerin tut elinden
Medet şahım Mürvet şahım

Daimi kemine kuldur
Gönlümü nur ile doldur
Nevsi ammeremi öldür
Medet şahım Mürvet şahım❞

❝Medet Allah'ı seversen
Gel imdi dilber gel imdi
Hasretinden ciğerciğim
Delindi dilber delindi

Can seni görmeye ever
Ne rahmin ne tesellin var
Bencileyin seni sever
Bu imdi dilber bul imdi

Cevabın aldım dilinden
Öldüm sevdanın derdinden
Elveda camın elinden
Al imdi dilber al imdi

Uğrayıp ulu yerlere
Gidem gerçek erenlere
Ben gidince engellere
Kal imdi dilber kal imdi

Coştu Karacaoğlan coştu
Aşk deryası boydan aştı
Bir gül idin çağın geçti
Sol imdi dilber sol imdi❞

❝Bir bölücek turna gördüm
Medet bir şahine medet
Zülüfleri burma gördüm
Medet bir avcıya medet

Geçen avlattık şurayı
Ördeği kazı turnayı
Ayvaz yetiştir curayı
Medet bir şahine medet

Ürker kara kuştan ürker
Yırtıcıdan yavuz korkar
şimdi kanat vurup kalkar
Medet bir ispire medet

Köroğlu der ki pirlere
Ünün yettiği yerlere
Haber eylen esirlere
Medet bir şahine medet❞

❝Medet hey Allahım medet
Gel derdime derman eyle
Yetiş hey al-i Muhammet
Gel derdime derman eyle

Sensin benim gonca gülüm
Kesmem eteğinden elim
Benim halim sana malum
Gel derdime derman eyle

Hasan Hüseyn'in aşkına
Gel yardım eyle düşküne
Zeynelabidin aşkına
Gel derdime derman eyle

ımam Bakır'ın katına
Cafer'in ilmi zatına
Musa Rıza hörmetine
Gel derdime derman eyle

şah Taki'nin ya Naki'nin
Kemteriyim Askeri'nin
Yarlıgamak senin şanın
Gel derdime derman eyle

Var dileğin Hak'tan dile
Ol sahip zamanım gele
Dedemoğlu secde kıla
Gel derdime derman eyle❞

❝Medet medet alemleri yaradan
Yari benden beni imandan ayırma
On sekiz bin alemleri var eden
Yari benden beni imandan ayırma

Bü güzelle anda ilet tenimi
Ol türaba arka eyle kendimi
Yar ver de aleme ilet canımı
Yari benden beni imandan ayırma

Bir benim ala gözlü meleğim
Sığa kolun kana bulaşmasın yeleğin
Gece gündüz budur senden dileğim
Yari benden beni imandan ayırma

Karac'oğlan eydür döndü hezarım
Dilim eydür gussalarım yazarım
Kaldı yavruda bir tek nazarım
Yari benden beni imandan ayırma❞

❝Bu derdi kendime derman bilmişim
Aşkın şarabına ferman dilmişim
Bu derdi kendime derman bilmişim
Aşkın şarabını dolu içmişim

Her yolun sonunda sana gelmişim
Yetiş medet Pirim, yetiş ya şimdi
Yetiş medet Pirim Ali yetiş ya şimdi
Dostun elinde gül zordayım şimdi

Kadı makamına divan kurulmuş
Doğru söyleyenler burdan kovulmuş
Cahil ile yol alması zor olmuş
Medet pirim Ali yetiş ya şimdi

Pir Sultan Abdal'ım şah'a giderim
Yolumdan dönersem serin veririm
Hınzır paşa zalım kuldur bilirim
Yetiş medet Pirim yetiş ya şimdi❞

❝Yattım bir dalda uyudum
Medet pirim Ali yetiş
Beni kimse kaldırmadı
Medet pirim Ali yetiş

Kimse kaldırmadı neden dost
Medet pirim Ali yetiş

Elinde kamçısı yeşil
Cümle alemi dolaşır
Medet diyene ulaşır
Aman pirim Ali yetiş

Medet diyene ulaşır dost
Medet pirim Ali yetiş

Kul Mehmet'im n'olamadım
Yollarında ölemedim
Kim olduğun bilemedim
Medet pirim Ali yetiş

Kim olduğun bilemedim dost
Medet pirim Ali yetiş❞

❝Medet rahmeyle sultanım
Dil-i nalane nalane
Rühun şem'ine ey canım
Gönül pervane pervane

Derilmiş yanına uşşak
Kamu didarına müştak
Seni halk eylemiş Hallak
Güzel perva ne perva ne

Kaşın tuğra saçen sümbül
Açılmış rühlerin gül gül
Dehanın hokka lalin mül
Dişin dürdane dürdane

Temanna-yı visal ettim
Seyr-i ruhsar-ı al ettim
Bugün ben arzıhal ettim
şeh-i hubane hubane

Bu güzellik değil baki
Kaçma benden Huda hakkı
Garip kuldur sana Sıdkı
Feda canane canane❞

❝Aradım derdimin dermanı yoktur
Medet sende n'olur gel yetiş yetiş
Fele ile derd-i davamız çoktur
Medet sende n'olur gel yetiş yetiş

Tenhalarda haber saldım yüceden
Bir cevap bekledim mimden heceden
Hiç haberim yoktur günden geceden
Medet sende n'olur gel yetiş yetiş

Yüce dağ başını mekan eyledim
Kurda kuşa müşkül halim söyledim
Bilmem ki ben sana ne iş eyledim
Medet sende n'olur gel yetiş yetiş

Kahpe felek kapımızı çalmadan
Azrail gelip de canımız almadan
Eroğlu'yum ölüp toprak olmadan
Medet sende n'olur gel yetiş yetiş❞

❝Medet senden medet Muhammet Ali
Akar boz bulanık sellerde kaldım
Ne de zalim olur şu elin dili
Söyleşirler bizi dillerde kaldım

Kaçma benden kaçma ey kaşı kara
Derdine düşeli oldum avara
Bir dostum yoktur ki halimi sora
Gariplik gurbetlik illerde kaldım

Yanarım yanarım tütünüm tütmez
Çıkarım bakarım bülbülüm ötmez
Çalıştım çırpındım ellerim yetmez
Dibi bilinmeyen göllerde kaldım

Farı dedim farı gönül farımaz
Kurudu çeşmemin yaşı silinmez
Harbi ısıtmazsa karlar erimez
Çöğenli boranlı dağlarda kaldım

Pir Sultan Abdal'ım gülemez oldu
Akar çeşmim yaşı silemez oldu
Gidecek yolları bilemez oldu
Dağıldı kervanım yollarda kaldım❞

❝Medet senden medet Sultanım Ali
Dertliyim derdime dermanım Ali
Her dem gönlüm içre mihmanım Ali
Gülüm gülüstanım seyranım Ali

Aman erenlerim amana geldim
ısmail oluban kurbana geldim
Her ne emr olursa fermana geldim
Gülüm gülüstanım seyranım Ali

On iki imanın ol şahı sensin
Muhammed Ali'nin hemrahı sensin
Bunca düşkünlerin penahı sensin
Gülüm gülüstanım seyranım Ali

Göster cemalini eyleme nihan
Yakıyor derunum ateş-i hicran
Pervaneyim dostlar şem'ine hayran
Gülüm gülüstanım seyranım Ali

ıkrar eyledim ben inkara gelmem
Ağlayu ağlayu yaşımı silmem
Divane mi oldum kendimi bilmem
Gülüm gülüstanım seyranım Ali

Ey canımın canı güzel cananım
Kapına gelmeye yoktur dermanım
Başım üzre tacım din-ü imanım
Gülüm gülüstanım seyranım Ali

Derviş Tevfik kendin uryan eyleme
Yıkıp mahzun gönlün viran eyleme
Erenlere karşı isyan eyleme
Gülüm gülüstanım seyranım Ali❞

❝Evel Bahar Yaz Ayları Doğanda
Akar Deryalarda Sel Yavaş Yavaş
Sefil Bülbül Feryat Edip Ötende
Açılır Bahçemde Gül Yavaş Yavaş

Sözün Doğrusunu Söyle Ahkamın
Sözün Doğrusunu Söyle Ahkamın
Muhabbet Bağına Basma Kademin
Emsal ıle Konuşmayan Adamın
Olur Altın Adı Pul Yavaş Yavaş

Her Olur Olmazın Sözün ışitme
Her Olur Olmazın Sözün ışitme
Dalga Vurup Kalb Evini Coş Etme
Adunun Elinden Bade Nus Etme
Aradan Kalkıyor Bal Yavaş Yavaş

Gör Ki Ne Eyledi Mecnuna Leyla
Gör Ki Ne Eyledi Mecnuna Leyla
Antonet Sırrına Erenler Evla
Herkesin Kısmetin Verici Mevla
Ara Kısmetini Bul Yavaş Yavaş

Kişinin Çektiği Kendi Emeli
Kişinin Çektiği Kendi Emeli
Kişi Hizmet ıle Bulur Kemali
Zamanenin Devri Dondu Cemali
Başının Kaytını Gör Yavaş Yavaş

Ali Den Medet Medet
Veli Den Medet Medet
O Pir Den Medet Medet❞

❝Medet senden medet ey gan-i setdar
ısyan deryasında kaldı gemimiz
Kulun değil miyim ya Rabbine var
Yaradana malum olsun halımız

Uykuma gözüme eyledin harap
Sinem delik deşik sızlar daram
Öksüz kuşlar gibi nerede kalam
Ne suçumuz vardır ne günahımız

Vucudum şehrini yandırdın nara
Doğuştan yazılmış bahtımız kara
Felek sillesini yedik ne çare
Sefai der cefa dolu günümüz❞

❝Medet senden medet ey gani Settar
ısyan deryasında kaldı gemimiz
Kulun değil miyim Yarabbi ne var
Yaradana malum olsun halımız

Uykumu gözüme eyledin harap
Sinem delik deşik sızılar yaram
Öksüz kuşlar gibi nerede kalam
Ne suçumuz vardır ne günahımız

Vucudum şehrini yandırdın nara
Doğuştan yazılmış bahtımız kara
Felek sillesini yedik ne çare
Sefai der cefa dolu günümüz❞

❝Medet senden malikil mülk yüzüm toprağa düştü
Alem üryan devran ateş közüm toprağa düştü
Yetiş ulular ulusu senden ayırma beni
Yerde misin gökte misin özüm toprağa düştü

Yolu yolsuz olanların biter mi ki eyvahı
Derdini ilaç bilenin derman olurmuş ahı
Karanlığa ışık veren sensin şahların şahı
Gören sensin gördüğüm sen gözüm toprağa düştü

Sebil olsam yollarına yokluğumu var eyle
Kıblegahım gönül benim dört kapıyı bir eyle
Dolanırım bu alemde aşikarım sır eyle
Sefaiyem kelam senin sözüm toprağa düştü❞

❝Abdal Musa Sultan gazaba geldi
Urumu fet edip kırandan medet
Cihan harab oldu mümin az kaldı
Yine sen bilirsin el aman medet

Gele yetişesin urumun eri
Kayıp erenleri Horasan piri
Muallakta tutun babu Hayber'i
Hintte Muhammede car eden medet

şek getirmem Balım Sultan Alisin
Düşmüşlerin kanadısın kolusun
Urum kutbu Hac Bektaş Velisin
Cansız duvarları yürüten medet

Bizler de biliriz Alinin soyun
Bize yardım eyle Hasan Hüseyin
Zındanda vermişiz Zeynalın payın
Baakır'ı zindanda var eden medet

Medet ımam Cafer elden al bizi
Daim dar günlerde bekleriz sizi
Ervah iken yuttun yedi denizi
Muhid deryasını kurudan medet

Gelin Musa'yı Kazım'a biz de varalım
Rıza'dan da dermanımız bulalım
Tagıya nagıya yüzler sürelim
Mehdi'yi mağrada sır eden medet

Hüseyin Gazi Sultan bir belli cansın
Ricam kabul eyle müşkülüm kansın
Hüseyin ovanın bekçisi sensin
Ayırma kuzuyu sürüden medet

Hüseyinem er gönüle değmeyen
Ken kibir yükünü alıp yığmayan
Yerin göğün arasına sığmayan
Müminin kalbinde yer eden medet❞

❝Medet medet alemleri yaradan
Sevdiğimi bana buldur yarabbi
Sevda çekenlerin çok olur derdi
Gülmemiş kulların güldür yarabbi

Kimse bir aşığın derdini sormaz
Allah için olsun işini bilmez
Bundan sonra bana bu yer el vermez
Kısmetim buradan kaldır yarabbi

Gurbette Kaynari yakıp yandırma
Gonca güle yad bülbüller kondurma
Ben ölürken azraili gönderme
Sevdiğime canım aldır yarabbi❞

❝Yalanlardan medet umma
Yalan bir merde yakışmaz
ıdamdan döndürür sanma
Bir gün yalanın çıkışmaz

Mayayı çok katıyorsan
Göze geze batıyorsan
Hile ile yatıyorsan
Bir gün yalanın çıkışmaz

şarjörünü ittirsen de
Tam isabet ettirsen de
Horozunu öttürsen de
Bir gün yalanın çıkışmaz

Bıyık altında gülerek
Bilmem yalana ne gerek
Metanet aslada yürek
Bir gün yalanın çıkışmaz

Mecalin kalmaz canında
Tek dostun olmaz yanında
Sıkışsan da zor anında
Bir gün yalanın çıkışmaz

Harçlık sanma şu yalanı
Koynundan çıkar yılanı
şimdi kursan da planı
Bir gün yalanın çıkışmaz

ılhami der dinle özün
Yalana bulama sözün
Oltaya düşer öküzün
Bir gün yalanın çıkışmaz

O gün yalanın çıkışmaz❞

❝Kalmışam dağlar başında
Yar Ali senden medet
Kara günlere düşmüşüm
Pir Ali senden medet

Darda kaldım aman yetiş Alimsin
Kimsem yoktur sultanımsın pirimsin
Hem Pirimsin hem Bektaşımsın Velimsin
Darda kaldım yar Ali senden medet dost

Borcu olanlara yardım edensin
Derdi olanlara derman olansın
Darda kalanlara imdat edensin
Darda kaldım yar Ali senden medet

Çağırırım üçler beşler yediler
Gün doğmadan neler doğar dediler
Çağırdığın yerde hazır dediler
Umudumuz sende kaldı yar Ali senden medet❞